Contabilitate Consolidată

Curs
6.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 48732
Mărime: 1.08MB (arhivat)
Publicat de: Denis Pricop
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACĂU FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND CONSOLIDAREA
 2. CONTURILOR
 3. 7
 4. 1.1. Consideratii generale privind grupurile de societăti 7
 5. 1.1.1. Premisele aparitiei grupurilor de societăti 7
 6. 1.1.2. Grupurile de societăti si diferitele abordări ale acestora 17
 7. 1.1.2.1. Abordarea grupului ca o realitate economică. 18
 8. 1.1.2.2. Grupul de întreprinderi - definit de diverse discipline 19
 9. 1.1.3. Tipologia si caracteristicile grupurilor 30
 10. 1.2. Grupurile financiare si relatiile de dependentă din cadrul grupului 35
 11. 1.2.1. Conceptele de „control” si de „influentă semnificativă” 35
 12. 1.2.2. Procentajul de control si procentajul de interes 45
 13. 1.3. Consolidarea conturilor – consecintă a aparitiei grupurilor 52
 14. 1.3.1. Definitia, obiectivele si principiile consolidării 52
 15. 1.3.2. Istoricul bazelor juridice de reglementare a consolidării conturilor 55
 16. 1.3.3. Utilitatea si limitele conturilor consolidate 68
 17. 2. PROCESUL DE CONSOLIDARE A CONTURILOR. METODE SI
 18. TEHNICI DE CONSOLIDARE
 19. 2.1. Perimetrul de consolidare 72
 20. 2.2. Omogenizarea si retratarea conturilor 77
 21. 2.2.1. Omogenizarea temporală 78
 22. 2.2.2. Omogenizarea evaluărilor 79
 23. 2.2.3. Omogenizarea în vederea eliminărilor 80
 24. 2.2.4. Omogenizarea în vederea agregării 83
 25. 2.3. Contabilizarea operatiunilor de omogenizare si de retratare 84
 26. 2.3.1. Contabilizarea operatiunilor de armonizare a metodelor contabile 86
 27. 2.3.1.1. Omogenizarea metodelor si/sau a perioadei de amortizare 86
 28. 2.3.1.2. Omogenizarea regulilor de evaluare a stocurilor 87
 29. 2.3.1.3. Omogenizarea tratamentului contabil al cheltuielilor de constituire 88
 30. 2.3.2. Contabilizarea operatiunilor de eliminare a înregistrărilor de origine fiscală 89
 31. 2.4. Consideratii generale privind opticile si metode de consolidare 90
 32. 2.4.1. Metoda integrării globale 93
 33. 2.4.2. Metoda integrării proportionale 98
 34. 2.4.3. Metoda punerii în echivalentă 103
 35. 2.5. Tehnici de consolidare 107
 36. 2.5.1. Consolidarea pe paliere 107
 37. 2.5.2. Consolidarea directă 110

Extras din curs

CAPITOLUL 1

CONCEPTE FUNDAMENTALE PRIVIND

CONSOLIDAREA CONTURILOR

Constituind o prezenţă din ce în ce mai pregnantă în economia mondială contemporană,

grupurile de societăţi au suscitat de-a lungul timpului interesul specialiştilor din domeniul

economic care şi-au orientat preocupările în direcţia studierii particularităţilor de organizare şi

funcţionare a acestor entităţi şi a găsirii unor tehnici şi metode care să permită o abordare globală

a acestor structuri.

1.1. Consideraţii generale privind grupurile de societăţi

O abordare corectă a grupurilor de societăţi porneşte de la cunoaşterea şi înţelegerea

premiselor care au determinat apariţia acestor structuri, a modului în care grupurile sunt tratate în

viziunea contabilă, managerială, a legislaţiei muncii şi fiscale, cât şi a principalelor tipuri de

grupuri, aspecte pe care ne propunem să le tratăm în subcapitolele următoare.

1.1.1. Premisele apariţiei grupurilor de societăţi

Secolul al XX-lea a fost considerat pe bună dreptate epoca marilor transformări şi mutaţii

în domeniul ştiinţific, tehnologic, social, politic şi, implicit economic. Aceste transformări au

obligat întreprinderile şi organizaţiile să îşi analizeze situaţia şi să găsească noi soluţii pentru a

face faţă noilor provocări. Astfel, progresul tehnic, impulsionat de dezvoltarea fără precedent a

ştiinţei, dezechilibrele ecologice, supraoferta asociată cu o concurenţă acerbă ca urmare a

internaţionalizării afacerilor, penuria de resurse şi accesul discreţionar la acestea, introducerea

barierelor şi restricţiilor la intrarea pe unele pieţe sunt doar câteva din cauzele care au obligat

organizaţiile să îşi adapteze strategiile de management la condiţiile unui mediu aflat într-o

continuă schimbare.

Analizând principalele modificări care au intervenit în ultima parte a secolului XX, Peter

Drucker1 identifică cinci domenii majore ale mediului economic şi social care exercită o

puternică influenţă asupra firmei şi a mediului acesteia:

- Integrarea economică internaţională bazată pe principiul reciprocităţii care porneşte

de la o mai bună cunoaştere a diferitelor modele socio-culturale (cum sunt cele vest şi

est-european, nord-sud-american, asiatic) şi preluarea celor mai valoroase elemente

de la un model la altul. Pe lângă efectele pozitive ale principiului reciprocităţii în

planul relaţiilor comerciale internaţionale, acest principiu a provocat şi efecte adverse

materializate în protejarea pieţelor interne şi introducerea unor bariere în comerţul

internaţional.

- Integrarea firmelor în economia mondială prin alianţe care îmbracă o gamă largă de

forme: societăţi mixte, consorţii internaţionale, companii multinaţionale, parteneriate,

acordarea de licenţe încrucişate. Aceste alianţe au apărut ca urmare a creşterii

semnificative a rolului firmelor mici şi mijlocii în cadrul economiilor naţionale,

regionale şi mondiale, a potenţialului financiar ridicat impus firmelor care se implică

în acţiuni multinaţionale şi a interferenţei crescânde a pieţelor şi tehnologiilor care

stau la baza încheierii acestor parteneriate.

- Restructurarea organizatorică a firmelor pe baza descentralizării activităţilor şi a

competenţelor decizionale, a reducerii numărului de niveluri ierarhice, a delocalizării

şi externalizării unor servicii şi activităţi.

- Abordarea modernă a rolului, funcţiilor şi legitimităţii managementului potrivit

căreia managementul strategic al firmei trebuie să asigure un echilibru judicios între

prosperitatea firmei şi cea a comunităţii locale şi naţionale din care aceasta face parte.

- Primatul problemelor politice internaţionale legate de poluare, terorism, eliminarea

armelor chimice, bacteriologice şi nucleare, integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în

economia mondială asupra problemelor economice şi determinarea interdependenţei

dintre acestea.

În faţa acestor provocări ale mediului extern, firmele au trebuit să găsească acele strategii

care să le permită menţinerea sau îmbunătăţirea poziţiei lor pe piaţă, pătrunderea pe noi pieţe,

păstrarea clientelei şi diversificarea gamei de produse, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă

a activităţii economice.

Astfel, de-a lungul timpului, în funcţie de obiectivele strategice urmărite, firmele au

realizat alianţe strategice, au înfiinţat grupuri, filiale, sucursale care să le faciliteze accesul pe

diferite pieţe, creşterea gradului de specializare, dobândirea unei poziţii pe piaţă etc.

Analiza acestor condiţii de mediu permite identificarea principalelor strategii care au

stat la baza creării şi dezvoltării grupurilor de societăţi:

Strategiile de creştere apar ca o măsură de protecţie şi siguranţă a dezvoltării şi

perpetuării firmei în condiţiile unui mediu incert şi cu o dinamică accentuată. În această optică

supravieţuirea unei firme pe o anumită piaţă este direct condiţionată de creşterea cifrei sale de

afaceri, a producţiei şi de obţinerea unor avantaje concurenţiale legate de curba experienţei care

pot determina diminuarea costurilor pe unitate de produs. Se apreciază că acele organizaţii care

nu reuşesc să atingă nivelul optim de producţie care să le permită să fructifice efectele economiei

de scară sunt condamnate la reducerea treptată a segmentului de piaţă deţinut.

Preview document

Contabilitate Consolidată - Pagina 1
Contabilitate Consolidată - Pagina 2
Contabilitate Consolidată - Pagina 3
Contabilitate Consolidată - Pagina 4
Contabilitate Consolidată - Pagina 5
Contabilitate Consolidată - Pagina 6
Contabilitate Consolidată - Pagina 7
Contabilitate Consolidată - Pagina 8
Contabilitate Consolidată - Pagina 9
Contabilitate Consolidată - Pagina 10
Contabilitate Consolidată - Pagina 11
Contabilitate Consolidată - Pagina 12
Contabilitate Consolidată - Pagina 13
Contabilitate Consolidată - Pagina 14
Contabilitate Consolidată - Pagina 15
Contabilitate Consolidată - Pagina 16
Contabilitate Consolidată - Pagina 17
Contabilitate Consolidată - Pagina 18
Contabilitate Consolidată - Pagina 19
Contabilitate Consolidată - Pagina 20
Contabilitate Consolidată - Pagina 21
Contabilitate Consolidată - Pagina 22
Contabilitate Consolidată - Pagina 23
Contabilitate Consolidată - Pagina 24
Contabilitate Consolidată - Pagina 25
Contabilitate Consolidată - Pagina 26
Contabilitate Consolidată - Pagina 27
Contabilitate Consolidată - Pagina 28
Contabilitate Consolidată - Pagina 29
Contabilitate Consolidată - Pagina 30
Contabilitate Consolidată - Pagina 31
Contabilitate Consolidată - Pagina 32
Contabilitate Consolidată - Pagina 33
Contabilitate Consolidată - Pagina 34
Contabilitate Consolidată - Pagina 35
Contabilitate Consolidată - Pagina 36
Contabilitate Consolidată - Pagina 37
Contabilitate Consolidată - Pagina 38
Contabilitate Consolidată - Pagina 39
Contabilitate Consolidată - Pagina 40
Contabilitate Consolidată - Pagina 41
Contabilitate Consolidată - Pagina 42
Contabilitate Consolidată - Pagina 43
Contabilitate Consolidată - Pagina 44
Contabilitate Consolidată - Pagina 45
Contabilitate Consolidată - Pagina 46
Contabilitate Consolidată - Pagina 47
Contabilitate Consolidată - Pagina 48
Contabilitate Consolidată - Pagina 49
Contabilitate Consolidată - Pagina 50
Contabilitate Consolidată - Pagina 51
Contabilitate Consolidată - Pagina 52
Contabilitate Consolidată - Pagina 53
Contabilitate Consolidată - Pagina 54
Contabilitate Consolidată - Pagina 55
Contabilitate Consolidată - Pagina 56
Contabilitate Consolidată - Pagina 57
Contabilitate Consolidată - Pagina 58
Contabilitate Consolidată - Pagina 59
Contabilitate Consolidată - Pagina 60
Contabilitate Consolidată - Pagina 61
Contabilitate Consolidată - Pagina 62
Contabilitate Consolidată - Pagina 63
Contabilitate Consolidată - Pagina 64
Contabilitate Consolidată - Pagina 65
Contabilitate Consolidată - Pagina 66
Contabilitate Consolidată - Pagina 67
Contabilitate Consolidată - Pagina 68
Contabilitate Consolidată - Pagina 69
Contabilitate Consolidată - Pagina 70
Contabilitate Consolidată - Pagina 71
Contabilitate Consolidată - Pagina 72
Contabilitate Consolidată - Pagina 73
Contabilitate Consolidată - Pagina 74
Contabilitate Consolidată - Pagina 75
Contabilitate Consolidată - Pagina 76
Contabilitate Consolidată - Pagina 77
Contabilitate Consolidată - Pagina 78
Contabilitate Consolidată - Pagina 79
Contabilitate Consolidată - Pagina 80
Contabilitate Consolidată - Pagina 81
Contabilitate Consolidată - Pagina 82
Contabilitate Consolidată - Pagina 83
Contabilitate Consolidată - Pagina 84
Contabilitate Consolidată - Pagina 85
Contabilitate Consolidată - Pagina 86
Contabilitate Consolidată - Pagina 87
Contabilitate Consolidată - Pagina 88
Contabilitate Consolidată - Pagina 89
Contabilitate Consolidată - Pagina 90
Contabilitate Consolidată - Pagina 91
Contabilitate Consolidată - Pagina 92
Contabilitate Consolidată - Pagina 93
Contabilitate Consolidată - Pagina 94
Contabilitate Consolidată - Pagina 95
Contabilitate Consolidată - Pagina 96
Contabilitate Consolidată - Pagina 97
Contabilitate Consolidată - Pagina 98
Contabilitate Consolidată - Pagina 99
Contabilitate Consolidată - Pagina 100
Contabilitate Consolidată - Pagina 101
Contabilitate Consolidată - Pagina 102
Contabilitate Consolidată - Pagina 103
Contabilitate Consolidată - Pagina 104
Contabilitate Consolidată - Pagina 105
Contabilitate Consolidată - Pagina 106
Contabilitate Consolidată - Pagina 107
Contabilitate Consolidată - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Consolidata.pdf

Alții au mai descărcat și

Reglementări privind consolidarea conturilor în România - trecut, prezent și perspective

Capitolul I DIMENSIUNI INTERNAŢIONALE ÎN REGLEMENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE În prezent, pe plan mondial, normele contabile de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Consolidarea Conturilor prin Metoda Integrării Globale

Fenomenul contabil contemporan prezintă caracteristici axate pe nevoia de armonizare, convergenţă, compatibilitate şi uniformitate în...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Aspecte Teoretice și Practice privind Organizarea și Derularea Procesului de Consolidare a Conturilor

Introducere Procesul de integrare industrial-financiară în economia mondială a început odată cu crearea primelor monopoluri la sfârşitul sec. al...

Contabilitate consolidată

Cap 1.Introducere în studiul grupurilor de societăţi 1.1.Caracteristici generale În cadrul economiei contemporane se poate observa un fenomen de...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Te-ar putea interesa și

Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC 1.1. Sistemul bancar Românesc Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Contabilitate consolidată - Metode de consolidare a conturilor

INTRODUCERE În viața economică a diferitelor țări se întâlnesc atât agenți economici care își desfășoară activitatea ca entități juridice...

Studiu de caz privind întocmirea și prezentarea bilanțului contabil consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Metodele contabilității consolidate

1. Introducere Obiectivul acestui proiect este de a intelege mai bine metodele de consolidare, atat partea teoretica cat si partea practica si sa...

Modificări ale contabilității japoneze după 1997

OPORTUNITATEA TEMEI ALESE Lumea nu are încredere în raportările financiare prezentate de către companiile japoneze. O serie de falimente şi...

Contabilitate consolidată

CONTABILITATEA SOCIETĂŢILOR DE GRUP 1. Conceptul de grup şi caracteristicile sale D.p.d.v. financiar-contabil, grupul reprezintă un ansamblu de...

Necesitatea normalizării contabilității consolidate

CAPITOLUL I Introducere Societǎţile contemporane evolueazǎ într-un mediu economic dinamic impus de accentuarea competivitǎţii economice tehnico...

Ai nevoie de altceva?