Contabilitate Consolidată

Curs
8/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 5973
Mărime: 201.46KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Avram

Extras din document

Elaborarea conturilor consolidate presupune parcurgerea mai multor etape:

- determinarea perimetrului de consolidare si a metodelor de consolidare utilizate;

- retratarea conturilor individuale, conturile individuale (conturi întocmite de fiecare societate inclusa în perimetrul de consolidare) trebuie sa fie evaluate si prezentate pe baza principiilor si metodelor retinute de catre grup ceea ce conduce la retratari (evaluari) si/sau reclasari (prezentari);

- conversia conturilor societatilor aflate în strainatate în moneda de consolidare (moneda societatii-mama);

- cumulul conturilor individuale retratate si convertite ;

- eliminarea operatiilor dintre societatile din cadrul grupului (operatiile reciproce si rezultatele interne) ;

- partajul capitalurilor proprii si eliminarea titlurilor;

- prezentarea situatiilor financiare consolidate: bilant, contul de profit si pierdere, notele explicative, tabloul fluxurilor de trezorerie, situatia variatiei capitalurilor proprii.

Determinarea perimetrului de consolidare:

Perimetrul de consolidare include ansamblul format din societatea consolidanta (societatea mama) si societatile consolidate, respective societatile asupra carora aceasta exercita controlul exclusive, controlul comun (concomitant) sau incfluenta notabila.

* Controlul exclusiv: “IAS 27” precizeaza ca se prezuma existenta unui control daca societatea mama detine direct sau indirect mai mult de jumatate din drepturile de vot ale unei întreprinderi fara sa se poata demonstra clar în circumstante exceptionale ca aceasta detinere nu permite controlul (“IAS 27 – Situatii financiare consolidate si individuale”).

Controlul mai poate exista atunci când societatea mama, chiar daca detine mai putin de jumatate din drepturile de vot, dispune de puterea :

- de a poseda mai mult de jumatate din drepturile de vot ca urmare a unui acord cu ceilalti investitori ;

- de a conduce politicile financiare si operationale ale întreprinderii în virtutea prevederilor statutare sau contractuale ;

- de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie sau a unui organ echivalent ;

- dispune de majoritatea drepturilor de vot în consiliului de administratie sau alt organ echivalent.

* Controlul comun (concomitent) – « IAS 31 – Informarea financiara relativa la participatiile întreprinderii de tip Joint-vantcers »

Aceasta norma defineste controlul comun prin împartirea controlului unei activitati economice în virtutea unui accord contractual. Acest contract poate sa fie separat sau încorporat în statutul entitatii : activitatea, durata, conturile întreprinderii J-v, numirea membrilor consiliului de administratie, aporutilr de capital etc.

Daca unul dintre membri este desemnat sa administreze întreprinderea J-v, acesta nu înseamna ca el poate sa exercite un control exclusiv deoarece el actioneaza pe baza deciziilor ecceptate si de ceilalti asociati.

Normele contabile din tara noastra definesc controlul comun – « o întelegere contractuala de împartire a puterii de decizie la o asociere în participatie între un numar limitat de actionari sau asociati în virtutea unui acord între acestia ».

* Influenta notabila (semnificativa) este definita de « IAS 28 – Contabilizarea participatiilor în întreprinderile asociate » ca : puterea de a participa la deciziile operationale si financiare ale unei întreprinderi fara a se exercita controlul asupra acestora.

In practica si dpdv juridic influenta notabila nu este întotdeauna clara si necesita un rationament prodesional, astfel pt a junge la un grad satisfacator de uniformitate în aprecierea influentei notabile se prezuma ca se exercita o influenta notabilpa daca detinatorul de titluri poseda cel putin 20% din drepturile de vot ale unei societati exceptând situatia în care aceasta influenta nu se poate demonstra ca exista.

In situatia contrara când detinatorul de titluri poseda direct sau indirect mai putin de 20% din drepturile de vot ale unei societati se prezuma ca nu se exercita o influenta notabila, astfel se constata ca existenta sau absenta unei influente notabile poate sa fie stabilita independent de procentajul drepturilor de vot detinute.

Influenta notabila se poate manifesta prin :

- prezenta în Consiliul de Administratie sau în alt organ de conducere echivalent ;

- participarea la procesul de luare a deciziilor strategice ;

- tranzactii importante cu întreprinderea în cauza ;

- schimbul de personal de conducere ;

- furnizarea de informatii tehnice esentiale.

Procentul de control, de interes si determinarea metodelor de consolidare

Procentajul de control reprezinta capacitatea societatii consildante (societatea mama) de a controla direct sau indirect o societate susceptibila sa intre în perimetrul de consolidare.

Procentajul de control este calculat pe baza drepturilor de vot, fara sa se tina cont de procentajul de capital (cota de participare la capital). Acesta se calculeaza ca raport între drepturile de vot detinute într-o societate si numarul total al drepturilor de vot ale acestora.

Calculul procentajului de control permite definirea perimetrului de consolidare si a metodei de consolidare utilizate.

Preview document

Contabilitate Consolidată - Pagina 1
Contabilitate Consolidată - Pagina 2
Contabilitate Consolidată - Pagina 3
Contabilitate Consolidată - Pagina 4
Contabilitate Consolidată - Pagina 5
Contabilitate Consolidată - Pagina 6
Contabilitate Consolidată - Pagina 7
Contabilitate Consolidată - Pagina 8
Contabilitate Consolidată - Pagina 9
Contabilitate Consolidată - Pagina 10
Contabilitate Consolidată - Pagina 11
Contabilitate Consolidată - Pagina 12
Contabilitate Consolidată - Pagina 13
Contabilitate Consolidată - Pagina 14
Contabilitate Consolidată - Pagina 15
Contabilitate Consolidată - Pagina 16
Contabilitate Consolidată - Pagina 17
Contabilitate Consolidată - Pagina 18
Contabilitate Consolidată - Pagina 19
Contabilitate Consolidată - Pagina 20
Contabilitate Consolidată - Pagina 21
Contabilitate Consolidată - Pagina 22
Contabilitate Consolidată - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Consolidata.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Rolul Informatiei Contabile in Analiza Performantelor la Nivelul Grupului de Societati

CONTURILE CONSOLIDATE SI INFORMAREA FINANCIARA 1.1. Avantaje si inconveniente privind utilizarea conturilor consolidate in informarea financiara...

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Experti Contabili

Disciplina: CONTABILITATE Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare 1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a...

Situațiile Financiare

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea...

Auditarea Situatiilor Financiare Consolidate

1. Introducere In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul...

Ai nevoie de altceva?