Contabilitate - Curs 6 - Inventarierea Patrimoniului

Imagine preview
(8/10 din 17 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate - Curs 6 - Inventarierea Patrimoniului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Popa Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

6.1 Notiunea, necesitatea, rolul si felurile inventarierii

Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, în vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o reprezinta concordanta deplina care trebuie sa existe între datele înregistrate în conturi si realitatea faptica existenta în unitate.

Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, îl reprezinta inventarierea.

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii, comun si altor stiinte economice, care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica, dupa caz, a elementelor de activ si de pasiv aflate în patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Toate aceste operatii se efectueaza cu scopul evaluarii elementelor inventariate si punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata.

Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora.

În primul rând, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou înfiintate.

La începutul activitatii, inventarierea are ca obiect principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale care constituie aporturile în natura si/sau în bani ale asociatilor/actionarilor sau întreprinzatorului particular, în functie de forma de organizare a unitatii economice.

În al doilea rând, în decursul exercitiului, ea este determinata de faptul ca între datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente, în plus sau în minus, chiar si în conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile, datorita mai multor cauze dintre care mentionam:

- modificari intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unor cauze naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea în greutate etc.), fie datorita unor cauze subiective (ca de exemplu: masurari inexacte; sustrageri de mijloace economice);

- neîntocmirea sau întocmirea defectuoasa a unor documente;

- neînregistrarea sau înregistrarea gresita în conturi a anumitor operatii;

- neglijenta si neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice.

Rolul inventarierii se manifesta pe mai multe directii si anume:

- inventarierea este un mijloc de realizare a concordantei datelor contabilitatii si a celorlalte forme de evidenta economica cu realitatea obiectiva pe care o reprezinta;

- constituie un mijloc de control si verificare asupra integritatii mijloacelor economice, a bunei gospodariri a patrimoniului pentru întarirea gestiunii economice. Cu aceasta ocazie se stabilesc raspunderile si masurile de recuperare a pagubelor produse asupra patrimoniului;

- inventarierea contribuie la mobilizarea resurselor interne prin aceea ca permite identificarea valorilor materiale fara miscare, neutilizabile sau degradate, a produselor si marfurilor greu vandabile etc., si valorificarea acestora.

- constatarea deprecierilor provizorii (reversibile) bunurilor si valorilor economice, cu ocazia inventarierii, sta la baza constituirii si înregistrarii provizioanelor pentru deprecieri;

- prin inventariere se determina marimea unor indicatori economici cuprinsi în contabilitate. Pe aceasta baza are loc determinarea productiei neterminate care influenteaza calculul exact al costurilor si rezultatelor finale.

- inventarierea este o lucrare premergatoare, obligatorie, întocmirii bilantului contabil anual, contribuind la realizarea imaginii fidele a patrimoniului reprezentata prin bilant;

- inventarierea contribuie la respectarea disciplinei financiare si la desfasurarea normala a decontarilor, prin descoperirea creantelor neîncasate, respectiv, a datoriilor neplatite la timp;

- pe baza inventarierii se pot obtine o serie de concluzii pentru îmbunatatirea organizarii contabilitatii curente, a evidentei operative a stocurilor, a controlului gestionar etc.

Obiectul inventarierii îl constituie întregul patrimoniu, adica toate elementele de activ si pasiv de care dispune unitatea patrimoniala, în momentul efectuarii inventarierii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate - Curs 6 - Inventarierea Patrimoniului.doc

Alte informatii

Academia Navala Mircea cel Batran Constanta Facultatea de Marina Civila Catedra Stiinte Comportamentale