Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar

Curs
6.5/10 (16 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 7894
Mărime: 31.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Catalin
Academia Navala Mircea cel Batran Constanta Facultatea de Marina Civila Catedra Stiinte Comportamentale

Extras din document

8.1. Lucrari de raportare financiar contabila întocmite de unitatile patrimoniale în cursul anului

Sintetizarea si generalizarea informatiilor contabile se realizeaza la toate unitatile patrimoniale care gestioneaza bunuri materiale si valori economice si organizeaza contabilitate proprie: societati comerciale, regii autonome, asociatii, fundatii, institutii, ministere etc.

Lucrarile de sinteza si raportare financiar contabila sunt reprezentate de situatiile sau documentele centralizatoare care se întocmesc periodic.

Majoritatea tarilor europene întocmesc documente de sinteza contabila, anual, denumite si conturi anuale, deoarece exercitiul financiar se închide anual. Ca exceptie, de la aceasta regula, România, potrivit normelor legale în vigoare, întocmeste situatii de raportare contabila lunar, trimestrial, semestrial si anual. Acestea sunt impuse de interesele fiscale si de control ale statului, care doreste sa cunoasca obligatiile ce revin unitatilor patrimoniale la intervale mai scurte de timp.

Întocmirea lucrarilor de sinteza si raportare financiar-contabila, constituie un proces complex de prelucrare a datelor din conturi în scopul obtinerii indicatorilor economico-financiari privind situatia patrimoniului, rezultatele obtinute si datoriile fiscale.

Pe baza datelor din contabilitatea curenta, unitatile patrimoniale, indiferent de specificul activitatii, forma de organizare sau tipul de proprietate, întocmesc periodic, în cursul anului, diferite documente sau lucrari contabile centralizatoare. Acestea se concretizeaza, de fapt, în completarea unor formulare tipizate, elaborate de Ministerul Finantelor.

Componentele si continutul informational al acestor lucrari contabile difera în functie de scopul pentru care se întocmesc si perioadele pentru care se face raportarea, astfel:

- Balanta de verificare, se elaboreaza, potrivit art. 22 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

- Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se întocmeste lunar, trimestrial sau anual, în functie de natura datoriei ce se creeaza fata de bugetul statului pentru perioada de raportare.

În acest document se înscriu mai multi indicatori ce reprezinta, asa cum îi spune si denumirea documentului, datorii sau obligatii fata de bugetul statului referitoare la:

- taxa pe valoarea adaugata (capitolul A), ce se completeaza lunar, si cuprinde rubrici privind TVA de plata pentru perioada de raportare si TVA de rambursat pentru perioada de raportare;

- impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor (capitolul B), se completeaza lunar si se refera la sumele care trebuie virate, la bugetul de stat, reprezentând impozitul pe veniturile salariale si asimilate acestora;

- impozitul pe profit (capitolul C), se completeaza lunar, pentru impozitul pe profit datorat de Banca Nationala a României si alte banci si trimestrial, pentru impozitul pe profit datorat de celelalte unitati patrimoniale;

În cele doua rubrici specifice impozitului pe profit, din aceasta declaratie, se înscrie impozitul pe profit datorat cumulat, la sfârsitul perioadei precedente si impozitul datorat cumulat la sfârsitul perioadei de raportare.

- accizele datorate pentru perioada de raportare (capitolul D), se completeaza lunar numai de catre unitatile care încaseaza asemenea taxe speciale de consumatie.

- impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna (capitolul E), se completeaza lunar de catre unitatile care platesc un asemenea impozit;

- taxa pentru jocuri de noroc (capitolul F), se completeaza lunar de catre toti agentii economici autorizati sa organizeze si sa exploateze activitati de jocuri de noroc;

- impozitul pe dividende (capitolul G), se completeaza lunar de unitatile platitoare de venituri din dividende, pentru sumele calculate si retinute din acestea conform prevederilor legale.

Celelalte obligatii cuvenite bugetului statului, ce sunt raportate si înregistrate pe baza acestei declaratii, se completeaza în formular la termenele legale, numai de catre acele unitati carora le sunt specifice impozitele si taxele respective.

Decontul privind taxa pe valoarea adaugata, se întocmeste lunar de catre agentii economici care sunt înregistrati la organele fiscale ca platitori de taxa pe valoarea adaugata si se depune la organul fiscal teritorial.

În continutul informational al acestui document se reflecta urmatorii indicatori: taxa pe valoarea adaugata colectata (aferenta valorii bunurilor, lucrarilor si serviciilor vândute), determinata pe baza datelor din jurnalul de vânzari; prorata de deducere a TVA, stabilita ca raport între veniturile aferente operatiilor supuse TVA si veniturile totale obtinute din vânzarea productiei; taxa pe valoarea adaugata deductibila (aferenta valorii bunurilor, lucrarilor si serviciilor cumparate), stabilita pe baza datelor din jurnalul pentru cumparari; TVA de dedus, aferenta operatiilor impozabile; TVA de plata pentru luna de raportare (diferenta între TVA colectata mai mare si TVA deductibila, mai mica); TVA de rambursat pentru luna de raportare (de recuperat de la bugetul statului, când TVA deductibila este mai mare decât TVA colectata); suma de rambursat din luna precedenta celei de raportare; suma de plata din luna precedenta celei de raportare; suma pentru care s-a aprobat rambursarea sau compensarea în luna de raportare; suma platita în luna de raportare; bonificatie pentru plata în termenul legal; TVA ramasa de plata; TVA ramasa de plata.

Lucrarile de sinteza,ce se întocmesc semestrial, includ urmatoarele piese componente: Rezultatele financiare (cod 01); Situatia patrimoniului (02); Date informative (cod 03); Impozite, taxe si alte obligatii datorate si varsate (cod 04); Plati restante (cod 05); Raportul de gestiune, formular netipizat, în care se analizeaza activitatea si principalii indicatori economico-financiari prezentati în raportarile contabile semestriale.

Preview document

Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 1
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 2
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 3
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 4
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 5
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 6
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 7
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 8
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 9
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 10
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 11
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 12
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 13
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 14
Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate - Curs 8 - Lucrarile Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Contabilitatea Amortizarii Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI S. A. 1. 1. Scurt istoric a C. E. C. S. A. Casa de Depuneri şi...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar

Exercitiul financiar incepe la 1.01 si se incheie la 31.12. In acest scop se intocmesc documentele contabile de sinteza prin care se determina...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Practica in Contabilitate la SC Alcon Plus SA

Introducere Prezenta lucrare de practică a fost realizată pe baza unui studiu de caz real efectuat asupra SC Alcon Plus SRL , reprezentând o...

Ai nevoie de altceva?