Contabilitate de Gestiune

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 27464
Mărime: 341.08KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rodica Cistelecan

Extras din document

CAPITOLUL 1.

Elemente teoretice şi metodologice ale contabilităţii de gestiune

1.1. Obiectul şi necesitatea contabilităţii de gestiune

Derularea activităţii economice în cadrul întreprinderii presupune alocarea de resurse în scopul fabricării de produse, executării de lucrări sau prestări de servicii cu finalitate în obţinerea de profit.

Administrarea resurselor – materiale, financiare, umane – de care dispune o întreprindere constituie un proces complex, iar managerul are nevoie de informaţii reale şi complete asupra consecinţelor posibile ale alocării resurselor astfel încât raportul dintre resursele consumate şi rezultatele obţinute să fie optim. Pe parcursul derulării procesului de producţie managerul (administratorul) trebuie să aibă posibilitatea de a urmări şi compara alocările reale de resurse cu cele previzionate pentru a lua măsuri de corecţie care să asigure obţinerea rezultatului scontat.

Informaţii reale şi complete sunt furnizate de contabilitate, dar gruparea şi transmiterea lor diferă în funcţie de sistemul de contabilitate utilizat.

Sistemul de contabilitate utilizat în ţara noastră ca de altfel şi în alte ţări are la bază dualismul contabil. Acesta presupune existenţa a două forme de contabilitate:

- contabilitatea financiară

- contabilitatea de gestiune

Contabilitatea financiară numită şi generală sau externă furnizează informaţii publicabile care interesează atât conducerea unităţii cât şi terţii: asociaţii, acţionarii, banca, organele fiscale, clienţii, furnizorii. Organizarea şi conducerea ei are la bază norme unitare prevăzute de legislaţie, care au caracter obligatoriu pentru toate unităţile patrimoniale (Legea contabilităţii nr.82/1991 completată şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.61/2001). Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor ce afectează patrimoniul unităţii în vederea determinării rezultatelor financiare.

Contabilitatea de gestiune denumită la anglo-saxoni contabilitate managerială „management accounting” are ca scop principal controlul factorilor de producţie în vederea obţinerii un0r produse, lucrări, servicii de calitate cu costuri raţionale. Ea serveşte managerilor, la niveluri organizatorice, furnizându-le informaţii privind fluxurile interne ale procesului de transformare a resurselor alocate şi finalitatea consumului acestora. Informaţiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt confidenţiale şi sunt destinate celor care gestionează şi administrează resursele asigurându-le acestora posibilitatea de a compara – pe total activitate, pe verigi intermediare, pe produse sau servicii volumul de resurse alocat cu rezultatul final al activităţii.

Referindu-se la obiectul contabilităţii de gestiune în literatura de specialitate se precizează: „contabilitatea de gestiune poate fi definită ca având drept obiectiv, în principal, reflectarea tuturor operaţiilor de colectare şi repartizare a cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe produse, lucrări, servicii, comenzi, faze de fabricaţie, activităţi, secţii, etc., decontarea producţiei obţinute, precum ţi calculul costurilor de producţie a produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate inclusiv a producţiei în curs de execuţie” .

Institutul Contabililor de Gestiune (Institute of Management Accountants - IMA) din SUA defineşte contabilitatea de gestiune astfel: „procesul de identificare, cuantificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare (şi nefinanciare) utilizate de management pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării şi evidenţierii corespunzătoare a resurselor acesteia”*.

Informaţiile colectate de contabilitatea de gestiune sunt analizate de manageri şi constituie bază pentru acţiunile întreprinse de aceştia.

Agenţii economici au autonomie totală în modul de organizare a contabilităţii de gestiune astfel ca ea să corespundă particularităţilor privind obiectul de activitate, tehnologia, tipul de producţie, mărimea şi structura organizatorică, gradul de mecanizare şi automatizare. Gradul de organizare a contabilităţii de gestiune trebuie să răspundă necesităţilor informaţionale ale organelor de control dar şi obiectivelor urmărite de acestea.

Cheltuielile ocazionate de activitatea de bază a întreprinderii înregistrate în contabilitatea financiară sunt preluate în contabilitatea de gestiune după o prelucrare prealabilă şi direcţionate spre destinaţia finală a consumului de resurse: prin această prelucrare, direcţionare şi înregistrare contabilitatea de gestiune asigură cunoaşterea costurilor pe produs, lucrare şi/sau serviciu precum şi a factorilor care influenţează mărimea acestora. Aceste informaţii permit nu numai o informare pasivă a managerilor ci şi o comparare a costurilor prestabilite cu cele efective. Aceasta dă posibilitatea cunoaşterii rezultatelor finale, a comparării rezultatelor efective cu cele prestabilite, a abaterilor ce intervin şi a factorilor care au determinat aceste abateri.

Rezultă, din cele de mai sus, că rolul contabilităţii de gestiune de furnizare de informaţii pentru controlul activităţii punând faţă în faţă previziunile cu realizările şi permiţând intervenţia organelor responsabile prin decizii corective care să diminueze sau să înlăture factorii care au influenţat negativ costurile, respectiv rezultatele.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune - Pagina 57
Contabilitate de Gestiune - Pagina 58
Contabilitate de Gestiune - Pagina 59
Contabilitate de Gestiune - Pagina 60
Contabilitate de Gestiune - Pagina 61
Contabilitate de Gestiune - Pagina 62
Contabilitate de Gestiune - Pagina 63
Contabilitate de Gestiune - Pagina 64
Contabilitate de Gestiune - Pagina 65
Contabilitate de Gestiune - Pagina 66
Contabilitate de Gestiune - Pagina 67
Contabilitate de Gestiune - Pagina 68
Contabilitate de Gestiune - Pagina 69
Contabilitate de Gestiune - Pagina 70
Contabilitate de Gestiune - Pagina 71
Contabilitate de Gestiune - Pagina 72
Contabilitate de Gestiune - Pagina 73
Contabilitate de Gestiune - Pagina 74
Contabilitate de Gestiune - Pagina 75
Contabilitate de Gestiune - Pagina 76
Contabilitate de Gestiune - Pagina 77
Contabilitate de Gestiune - Pagina 78
Contabilitate de Gestiune - Pagina 79
Contabilitate de Gestiune - Pagina 80
Contabilitate de Gestiune - Pagina 81
Contabilitate de Gestiune - Pagina 82
Contabilitate de Gestiune - Pagina 83
Contabilitate de Gestiune - Pagina 84
Contabilitate de Gestiune - Pagina 85
Contabilitate de Gestiune - Pagina 86
Contabilitate de Gestiune - Pagina 87
Contabilitate de Gestiune - Pagina 88
Contabilitate de Gestiune - Pagina 89
Contabilitate de Gestiune - Pagina 90
Contabilitate de Gestiune - Pagina 91
Contabilitate de Gestiune - Pagina 92
Contabilitate de Gestiune - Pagina 93
Contabilitate de Gestiune - Pagina 94
Contabilitate de Gestiune - Pagina 95
Contabilitate de Gestiune - Pagina 96
Contabilitate de Gestiune - Pagina 97
Contabilitate de Gestiune - Pagina 98
Contabilitate de Gestiune - Pagina 99
Contabilitate de Gestiune - Pagina 100
Contabilitate de Gestiune - Pagina 101
Contabilitate de Gestiune - Pagina 102
Contabilitate de Gestiune - Pagina 103
Contabilitate de Gestiune - Pagina 104
Contabilitate de Gestiune - Pagina 105
Contabilitate de Gestiune - Pagina 106
Contabilitate de Gestiune - Pagina 107
Contabilitate de Gestiune - Pagina 108
Contabilitate de Gestiune - Pagina 109
Contabilitate de Gestiune - Pagina 110
Contabilitate de Gestiune - Pagina 111
Contabilitate de Gestiune - Pagina 112
Contabilitate de Gestiune - Pagina 113
Contabilitate de Gestiune - Pagina 114
Contabilitate de Gestiune - Pagina 115
Contabilitate de Gestiune - Pagina 116
Contabilitate de Gestiune - Pagina 117
Contabilitate de Gestiune - Pagina 118
Contabilitate de Gestiune - Pagina 119
Contabilitate de Gestiune - Pagina 120
Contabilitate de Gestiune - Pagina 121
Contabilitate de Gestiune - Pagina 122
Contabilitate de Gestiune - Pagina 123
Contabilitate de Gestiune - Pagina 124
Contabilitate de Gestiune - Pagina 125
Contabilitate de Gestiune - Pagina 126
Contabilitate de Gestiune - Pagina 127
Contabilitate de Gestiune - Pagina 128
Contabilitate de Gestiune - Pagina 129
Contabilitate de Gestiune - Pagina 130
Contabilitate de Gestiune - Pagina 131
Contabilitate de Gestiune - Pagina 132
Contabilitate de Gestiune - Pagina 133
Contabilitate de Gestiune - Pagina 134
Contabilitate de Gestiune - Pagina 135
Contabilitate de Gestiune - Pagina 136
Contabilitate de Gestiune - Pagina 137
Contabilitate de Gestiune - Pagina 138
Contabilitate de Gestiune - Pagina 139
Contabilitate de Gestiune - Pagina 140
Contabilitate de Gestiune - Pagina 141
Contabilitate de Gestiune - Pagina 142
Contabilitate de Gestiune - Pagina 143

Conținut arhivă zip

  • Aplicatii.doc
  • Contabilitate de Gestiune.doc
  • TABEL.DOC

Alții au mai descărcat și

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Studiu De Caz- S.C. Tricotaje Somesul S.A.

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Calculatia Costurilor la SC Efil Invest SA Darmanesti

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Metoda pe Comenzi Aplicata la Societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Ai nevoie de altceva?