Contabilitate de Gestiune

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5544
Mărime: 36.63KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coroiu Sergiu

Extras din document

Definiţie: Contabilitatea e un „limbaj”, un sistem codificat de transmitere, de informaţii, pentru a fi decodificat şi altfel spus e un „limbaj” de descriere a unor evenimente cu pronunţat caracter economic (procese şi fenomene economice) cuantificate în unităţi monetare.

Concluzii: fiecare entitate economică (organizaţie) are nevoie de contabilitate pentru a se administra.

A administra înseamnă a aloca resurse pentru a atinge un anumit scop şi obiectiv, pentru a administra gestionarii (persoanele care decid alocarea resurselor) au nevoie de informaţii asupra modului de consum şi a consecinţelor posibile în urma alocării de resurse.

Altfel spus, contabilitatea e o sursă privilegată de informaţii al resurselor, al alocării acestora (decizii manageriale) şi a rezultatelor care se obţin, ţinând cont că rezultatele pot avea o valoare măsurabilă în termeni monetari.

De reţinut: în practică există 2 tipuri de gestionari care cer informaţii contabile: administratorii care alocă resurse şi răspund pentru aceasta în faţa partenerilor din exteriorul ţării, practic ele gestionează acele fluxuri externe de informaţii pentru a efectua analize comparative în timp (revoluţia patrimoniului) şi în spaţiu compară efectul activităţii cu efectul activităţii altor întreprinderi, acest tip de gestionar să răspundă la întrebarea „ce trebuie să fac?”, al doilea tip e cel care controlează modul de alocare şi utilizare a resurselor, vizând fluxuri de informaţii interne şi răspund la întrebarea „cum s-a cheltuit, s-a consumat, s-a întâmplat?”.

Nevoile de informare pentru cele 2 categorii de gestionari presupun un cadru de normalizare şi reglementare adecvat prin care terminologia şi regulile contabile să fie comune, iar pe de altă parte întreprinderile să dispună de o marjă de libertate suficient de mare pentru a-şi organiza în maniera convenabilă gestiunea internă a patrimoniuilui şi pentru a-şi asigura confidenţialitatea unui segment informaţional contabil în faţa mediului cocurenţial.

Separarea celor 2 categorii de informaţii contabile generează cele 2 laturi ale contabilităţii: cea financiară şi cea de gestiune.

Contabilitatea de gestiune serveşte gestionarilor (din interiorul întreprinderii) care au misiunea de a decide transformarea resurselor care au fost încredinţate pentru administrare şi de a realiza surplusul care asigură creşterea economică (câştigul).

Concluzie: contabilitatea de gestiune oferă informaţii care privesc gestiunea internă a întreprinderii, criteriile după care acestea îşi calculează costurile şi asigură măsurarea performanţelor interne la nivelul de activitate, funcţie şi produs.

Important: contabilitatea de gestiune nu răspunde intereselor şi exigenţelor exterioare, adică nu e normalizată şi reglementată.

Analiza deciziilor de alocare a resurselor în interiorul întreprinderii permite răspunsurile la următoarele întrebări:

- „când?” – înţelegând faptul că ea e îndreptată spre viitor, căutând informaţiile ce pot să afecteze viitorul întreprinderii fiind un instrument util de programare şi bugetare în alocarea resurselor şi pentru compararea previziunilor cu realizările;

- „cui?” – pentru ca procesul de alocare să fie bine administrat întreprinderea în centre de responsabilitate. Acestea sunt coordonate între ele astfel încât să avem de-a face cu o activitate optimă (centre de responsabilitate – magazinele cu materii prime);

- „de ce, pentru ce?” – fiecare centru de responsabilitate are rolul de a furniza o prestaţie şi de a pune la dispoziţia clienţilor produse şi servicii.

Concluzii: contabilitatea de gestiune descompune informaţia pe destinaţia finală a consumului de resursă (produse, servicii).

Concluzii: contabilitatea de gestiune reprezintă un instrument în conducerea întreprinderii urmărind 2 scopuri principale: cunoaşterea costurilor şi influenţarea nivelului costurilor. Pentru realizarea celor 2 obiective în practică trebuie ca informaţia contabilă să fie integrată în sistemul de management, unde ea poate folosi la orientarea comportamentului persoanelor responsabile de alocarea resurselor, de unde şi denumirea de „managenemt accounting”, adică contabilitate managerială.

11.03.2008

Domeniul de definire şi obiectul contabilităţii de gestiune

Contabilitatea de gestiune cuprinde ansamblul elementelor de identificare, măsurare, stocare, analiză, prelucrare, interpretare şi comunicare a informaţiilor utilizate de management pentru a reviziona, a planifica, a controla, a evalua în interiorul unui organism respectiv şi pentru a garanta utilizarea corespunzătoare şi responsabilă a resurselor.

Concret: contabilitatea de gestiune are rolul de a furniza elementele destinate a facilita luarea deciziilor şi ale cărei obiective esenţiale sunt:

- cunoaşterea costurilor diferitelor funcţii asumate de întreprindere;

- determinarea barelor de evaluare a unor elemente patrimoniale;

- explicarea rezultatelor calculând costurile produselor (a bunurilor, serviciilor) pentru a le compara cu preţul lor de vânzare;

- stabilirea previziunilor de cheltuieli şi venituri (costurile previzionate şi bugetele aferente;

- constatarea realizărilor şi explicarea abaterilor ce rezultă (controlul costurilor şi a utilizării bugetelor).

Obiectivele mai sus prezentate se pot grupa în funcţie de finalitatea în care se regăsesc în contabilitate în 3 mari categorii:

- analiza performanţelor întreprinderii;

Atenţie: obiectivul prioritar al contabilităţii de gestiune reprezintă analiza formării rezultatului global pentru a putea determina contribuţia subactivităţilor la obţinerea rezultatelor.

Rezultatul global al activităţii prin descompunerea lui, prin efectuarea unui diagnostic permite luarea unei decizii corecte asigurând răspunsul la întrebările manageriale: care sunt activităţile la care ?, cine răspunde pentru consumul iraţional al resurselor?

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Economico Financiara a unei Intreprinderi

1. Prezentare generală a SC Contex SA SC Contex SA este o societate comerciala pe actiuni, infiintata in anul 1991, in baza Legii 31/1990 si a...

Analiza economico-financiară a unei Societăți Comerciale

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective Generalităţi Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Salarizarea

CAPITOLUL I Notinea de salariu . I . 1 Definitie ; Caracteristici . Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza...

Metoda pe Comenzi Aplicata la Societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Monografie Contabila de Gestiune la o Firma - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Metoda pe Comenzi

CAP 1. DESPRE METODA PE COMENZI Se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific acestui tip de producţie este că...

Control de Gestiune

1 Functiile managementului intr-o entitate Functiile pe care le indeplineste managementului intr-o entitate: - functia de previziune: def...

Ai nevoie de altceva?