Contabilitate de Gestiune 2

Curs
8.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 24666
Mărime: 289.17KB (arhivat)
Publicat de: Carol Stănescu
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grosu Corina

Extras din curs

Sistemele de calcul a costurilor „produc” cifrele si asigura informatiile care arata în ce masura un anumit obiect de cost (produs, lucrare, serviciu, activitate, centru, client, etc.) consuma resursele unei organizatii. În acest sens pot fi formulate urmatoarele remarci:

1. Alegerea si conceperea unui sistem de calcul a costurilor presupune aplicarea rationamentului costuri – avantaje / mediu, depinzând de raspunsul la întrebarea: tinând cont de particularitatile organizatiei, sistemul de calcul ales va permite realizarea obiectivelor organizatiei si la ce cost?

Costul sistemelor perfectioniste, cu grad mare de exactitate a calculelor, poate fi ridicat tinând cont ca trebuie inclusa si formarea personalului. Se poate opta pentru o metoda complexa daca avantajele sale vor excede costurile de implementare. O incidenta substantiala în alegerea unui sistem de calcul a costurilor îl au si factorii psihologici, politici si sociali.

2. Sistemele de calcul a costurilor se ajusteaza dupa sistemul de management si nu invers. Orice modificare semnificativa în metodele de conducere induce modificari corespondente în sistemul de calcul al costurilor. Un sistem de calcul al costurilor poate fi ineficient daca responsabilii utilizatori îl percep ca inutil sau incompatibil cu stilul lor de conducere.

3. Sistemele de calcul a costurilor nu constituie decât una din sursele de informare a responsabililor. În general, pentru a lua decizii, acestia combina informatii privind costurile cu informatii cantitative nonfinanciare si informatii calitative.

În conceperea unui sistem de calculatie a costurilor intervin urmatoarele elemente fundamentale:

- Obiectul de cost – caracterizat prin nevoia de a-i calcula, în mod distinct, costul. Afectarea cheltuielilor unui obiect de cost este destinata în a ajuta luarea deciziilor. De exemplu, afectarea cheltuielilor unui atelier permite masurarea eficientei acelui atelier. Cheltuielile afectate unui produs, client, marca, proiect, program, departament, permit evaluarea rentabilitatii fiecaruia în parte.

- Structurarea cheltuielilor în costuri directe si costuri indirecte – este esentiala în orice calculatie fiind determinata de relatia stabilita între cheltuielile implicate si obiectul de cost stabilit. Încorporarea cheltuielilor în fiecare obiect de cost se realizeaza prin afectarea celor care formeaza costurile directe si prin repartizarea, între mai multe obiecte de cost, a celor indirecte (pentru care relatia cu obiectul de cost nu este evidenta si nu poate fi stabilita decât în baza unor calcule conventionale).

- Centrele de analiza – reprezinta structuri de regrupare a cheltuielilor care formeaza costurile indirecte. Aceste centre pot fi concepute din perspectiva naturii analizei (ca centre de gestiune – operationale si de structura – organizate sa îndeplineasca o anumita sarcina, activitate sau functie economica) sau / si din cea a responsabilitatii exercitate (ca centre de responsabilitate – centre de cost, centre de profit). Dimensiunea si numarul centrelor de analiza poate fi foarte diferit, nivelul lor optim (pentru a asigura pertinenta calculatiei costurilor) fiind realizat prin respectarea principiului omogenitatii. Un centru de analiza omogen este un centru de regrupare a activitatilor care consuma diferitele resurse în aceeasi proportie pentru toate operatiile, lucrarile. Progresul tehnic si evolutia tehnicilor de culegere a informatiilor cresc posibilitatile de administrare a unui numar tot mai mare de centre de analiza.

- Unitatea de lucru – este variabila masurabila de prorata dupa care costurile indirecte, regrupate într-un centru de analiza, sunt imputate obiectelor de cost. Aceasta variabila poate fi de natura financiara (costul cu manopera directa, totalul costurilor directe, cifra de afaceri, etc.) sau nonfinanciara, exprimabila într-o unitate fizica (kg materie prima prelucrata, ore manopera, ore functionare utilaj, km parcursi, buc. etc.). Alegerea unitatii de lucru trebuie efectuata având în vedere legatura de cauzalitate dintre variabila care o masoara si nivelul cheltuielilor centrului de analiza. O „ buna” unitate de masura, dupa cum remarca A. Burlaud, este un inductor de cost (de exemplu, costurile de întretinere si functionare ale utilajelor sunt repartizate între obiectele de cost – produse, lucrari – proportional cu orele de functionare; costurile de exploatare a autovehiculelor se repartizeaza între canalele de distributie, sectoare de vânzari sau alte obiecte de cost stabilite, proportional cu numarul de km parcursi, etc.).

- Costul unitatii de lucru – pentru o perioada data, reprezinta cota-parte din totalul costurilor indirecte repartizate unui centru de analiza, prin numarul de unitati de lucru al acelui centru. Costul unitatii de lucru se exprima valoric (de exemplu, daca nivelul costurilor indirecte ale unei luni, pentru functionarea utilajelor dintr-un centru de analiza, s-a stabilit la 150.000 lei pentru 2.000 ore de functionare, costul unitatii de lucru – ora de functionare utilaj - este egal cu 150.000 lei / 2.000 ore = 75 lei / ora).

Întreprinderile adopta, în general, una din urmatoarele sisteme considerate de baza sau clasice, pentru imputarea cheltuielilor bunurilor sau serviciilor pe care le produc:

- Sistemul de calculatie pe comenzi (job - costing) – prin care cheltuielile sunt imputate unei unitati, lot sau unei serii de produs sau serviciu identificat si individualizat. Notiunea de „comanda” cuprinde, în sens larg:

- comanda unui client care defineste în mod precis caracteristicile produsului sau serviciului pe care doreste sa-l achizitioneze;

- comanda interna a întreprinderii lansata de compartimentul responsabil, care da ordin de executie a unor sarcini definite si limitate în timp.

- Sistemul de calculatie pe faze (process - costing) – prin care cheltuielile sunt imputate unor cantitati mari de bunuri sau servicii identice, produse în masa, pentru un client nediferentiat sau specific.

1.1.2. Sistemul de calculatie pe comenzi

Sectoarele de activitate pentru care se poate adopta acest sistem de calcul a costurilor sunt diverse, iar cresterea exigentelor clientilor determina extinderea sferei bunurilor si serviciilor personalizate. Pot fi date ca exemple urmatoarele:

- în domeniul serviciilor – activitatile prestate de un cabinet de avocatura; prestarile de servicii realizate de un cabinet de audit financiar si expertiza contabila; activitatile prestate de o agentie de publicitate sau de cabinete de consultanta manageriala, fiscala, agentii de turism care asigura „pachete turistice” etc.

- în domeniul distributiei – lansarea unui produs nou, promotional; expedierea unui catalog la adrese selectionate printr-un fisier; etc.

- în domeniul productiei – realizarea de produse asamblabile (automobile, masini-unelte, electronice, electrocasnice, mobila, confectii etc.), în activitatea de constructii (industriale, de locuinte, de birouri, etc.)

Sistemul de calculatie pe comenzi prezinta urmatoarele particularitati:

- Obiectul de calculatie îl reprezinta comanda individuala stabilita fie pe baza cerintelor clientului (când produsul sau serviciul este personalizat) fie prin ordin intern de fabricatie, pentru un lot de produse lansat în executie pe o perioada determinata;

- Cheltuielile se colecteaza pe sectoarele de executie si, în cadrul lor, pe comenzile lansate, respectând structurarea în costuri directe si indirecte;

- Fiecare comanda are caracteristici proprii si în functie de particularitati necesita tratamente speciale cu parcurgerea unui traseu specific;

- Durata de executie a comenzilor fiind diferita, la finele perioadei (de regula, luna) ramân comenzi neterminate, ceea ce impune determinarea si evaluarea productiei în curs de executie;

- In cazul decontarii partiale a unei comenzi (livrarea unei parti din comanda lansata) evaluarea se realizeaza la un cost prestabilit urmând ca la finalizarea întregii comenzi sa fie calculat si decontat costul efectiv al acesteia. Aceasta presupune „alunecarea” costurilor spre ultima parte din comanda care trebuie sa suporte si diferenta dintre costul efectiv si cel prestabilit la care s-a realizat decontarea partiala a comenzii.

- Obiective specifice urmarite: determinarea costurilor unitare ale produselor sau serviciilor pentru a fi utile managementului în fundamentarea deciziilor privind preturile si / sau tarifele, stabilirea profitabilitatii pe fiecare comanda, controlul costurilor, evaluarea stocurilor (a productiei în curs de executie).

Preview document

Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune 2 - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune 2.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Inventarierea Elementelor de Activ și Pasiv

CAP. I ASPECTE GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA 1.1. Definitia inventarierii Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Metoda direct-costing - studiu de caz SC Mondo SRL

Date generale cu privire la SC Mondo SRL Firma S.C. Mondo S.R.L. a fost infiintata in 1993. Este o afacere de familie . Mihailescu Ion este...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?