Contabilitate de Gestiune

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9068
Mărime: 401.47KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Carmen

Extras din document

M1.U1.1. Introducere 1

M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare 2

M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 2

M1.U1.4. Etape în evoluţia contabilităţii de gestiune şi obiectivele acesteia 7

M1.U1.5. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune 10

M1.U1.1. Introducere

Furnizând informaţii managementului organizaţiei, ca principal utilizator de informaţie contabilă şi, dacă prezintă interes, şi altor persoane din întreprindere, contabilitatea de gestiune poate influenţa comportamentele şi poate modifica motivaţiile membrilor organismului economic.

Contabilitatea de gestiune constituie un instrument de analiză, în următoarele momente [IAC, DRA 33]:

• analiza comparativă a rezultatelor proprii cu cele ale concurenţilor sau întreprinderilor similare, cu condiţia dovedirii originii datelor;

• analiza lanţului de valori pornind de la rezultatele contabile ale diferiţilor parteneri;

• aplicarea obiectivului controlului de gestiune care dă naştere în interiorul organizaţiei unei forme de concurenţă internă, asemănătoare celei a pieţei;

• convieţuirea, respectiv furnizarea datelor contabile diferiţilor membri ai organismului economic, cu scopul de a le analiza şi explica, prin intermediul mijloacelor de comunicare.

Contabilitatea de gestiune nu este un sistem formal şi universal, deoarece ea trebuie să se adapteze la orice situaţie. Ea poate şi trebuie să fie o contabilitate a managementului organizaţiei. În acest context, fiecare întreprindere are posibilitatea – şi este obligată – să-şi găseasca propriul său sistem adaptat activităţii sale, mărimii sale, modului de organizare, necesităţilor responsabililor etc.

Utilizarea contabilităţii analitice şi de gestiune devine o necesitate, în vederea completării informaţiilor furnizate de contabilitatea financiară, fiind indispensabilă pentru diagnostic, simularea efectelor probabile tratamentelor alternative, luarea deciziilor şi controlul eficienţei realizării lor.

M1.U1.2. Obiectivele unităţii de învăţare

Această unitate de învăţare îşi propune ca obiectiv principal să dezvolte capacitatea studenţilor de a urmări şi controla modul cum se înfăptuieşte principiul eficienţei economice, atât la nivelul întreprinderii, cât şi în interior, până la nivelul locului de muncă.

La sfârşitul acestei unităţi de învăţare, studenţii vor fi capabili să:

- înţeleagă importanţa organizării şi conducerii contabilităţii de gestiune ca instrument de analiză şi control;

- înţeleagă funcţiile şi obiectivele contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor;

- explice rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor în conducerea organizaţiei;

- înţeleagă rolul profesionistului contabil în implementarea strategiilor de afaceri;

- identifice legături multiple între fenomenele studiate, prin analiza lor aprofundată, să elaboreze mai multe variante necesare luării deciziilor de către conducere.

M1.U1.3. Aspecte privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune

Contabilitatea de gestiune a cunoscut, în România, după anul 1989, mai multe modificări, cuprinse în prevederile Legii contabilităţii nr. 82 /1991.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • CURS 1.doc
  • CURS 2.doc
  • CURS 3.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Organisme Implicate în Procesul de Normalizare și Convergență Contabilă

1. Ce este IASB? Când şi de ce a apărut acest organism? Care sunt principalele etape în evoluţia sa şi care sunt factorii care au influenţat...

Contabilitate Curs Nr3

1.Capitalul delimiteaza sursele de finantare cu caracter stabil, ale valorilor economice constituite ca Activ patrimonial ale întreprinderii....

Contabilitate consolidată - metoda integrării globale

Societatea mama “M” detine 45% din capitalul social al societatii fiice “F” formand impreuna grupul “M”. De regula denumirea grupului este preluata...

Audit Financiar

Test iniţial În vederea evaluării iniţiale a demersului formativ în Audit financiar, vă rugăm să completaţi această pretestare, răspunzând sincer...

Consolidarea Situațiilor Financiare

Cap. I. Aspecte generale privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi se constituie prin reuniunea unor intreprinderi independente din...

Contabilitate consolidată

Dezvoltarea economica in tarile industrializate a determinat aparitia de intreprinderi puternice care domina piata si care a avut efect asupra...

Contabilitate consolidată

Capitolul I. Aspecte generale privind grupurile de societati 1.1.Definitia grupurilor de societati Grupul = un ansamblu de societati format din...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?