Contabilitate de Gestiune

Curs
8.3/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 16733
Mărime: 198.78KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifan Adrian
Facultatea Spiru Haret Brasov

Extras din document

1. Definirea contabilitatii de gestiune

Din 1 ianuarie 1993 se aplica contabilitatea dualista: un circuit aferent contabilitatii financiare si un circuit aferent contabilitatii de gestiune.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza în situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatie de fluxuri de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor si politici financiare si note explicative. Aceste situatii prezinta pozitia financiara a întreprinderii, performanta si modificarea pozitiei financiare.

Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor externi (investitorii de capital, creditorii, clientii, institutiile statului, bancile, personalul) si utilizatorilor interni (managerilor) pentru analize financiare.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factorilor de productie. Prin contabilitatea de gestiune se determina costul de productie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S), costul pe centre de responsabilitate, costul diferitelor functiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu si pe centre). Ea furnizeaza informatii de natura economica exprimate atât în unitati monetare cât si nemonetare (fizice).

Contabilitatea de gestiune are ca obiect:

- cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor în interiorul întreprinderii pe centre de responsabilitate si pe produse

- metode de transformare a resurselor consumate în rezultate

- elaborarea previziunilor având la baza consumurile trecute putându-se evalua în timp consecintele activelor viitoare

Contabilitatea de gestiune furnizeaza date care vin sa completeze informatiile din contabilitatea financiara si ele se adreseaza exclusiv managerilor ca beneficiari interni de date.

Rezulta ca contabilitatea de gestiune are ca finalitate furnizarea informatiilor necesare luarii deciziilor de catre manageri având în fond 2 scopuri:

- calcularea costurilor

- influentarea comportamentului celor care pot actiona asupra costurilor

Institutul contabilitatii de gestiune american defineste contabilitatea de gestiune astfel: „Procesul de identificare, colectare, analiza, prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor financiare si nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea functiilor de planificare, evaluare si control în cadrul întreprinderii si pentru asigurarea utilizarii si evidentierii corespunzatoare a resurselor acesteia.”

Evolutia contabilitatii de gestiune s-a facut în paralel cu metodele de management si contabilitatii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la:

- cresterea calitatii produselor si serviciilor firmei

- reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea si livrarea produselor si serviciilor

- satisfacerea totala a clientilor

În aceste conditii contabilitatea de gestiune trebuie sa furnizeze date legate de cantitatea de rebuturi, costurile de prelucrare a produselor necorespunzatoare calitativ, costul reparatiilor în perioada de garantie, etc.

Profesorul Mihai Ristea: „Contabilitatea de gestiune este reprezentarea analitica a proceselor interne ale întreprinderilor care produc transformari calitative si cantitative în masa patrimoniului. Informatia construita este destinata administratorilor, ca beneficiari interni, care trebuie sa raspunda la întrebarea cum sa aloce si sa utilizeze resursele întrebuintate de investitori pentru a realiza performanta.”

Aceasta definitie scoate în evidenta faptul ca:

- obiectivul contabilitatii de gestiune îl reprezinta reflectarea relatiilor interne

- ea trebuie organizata în raport cu cerintele conducerii

- trebuie organizata în raport cu structura întreprinderii

- sa fie supla, simpla si operativa

Concluzie: Se desprind caracteristicile urmatoare:

- informatiile furnizate se refera la procese si relatii din interiorul întreprinderii

- informatiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenti la diferite nivele ierarhice) pentru orientarea deciziilor si vin sa completeze datele din contabilitatea financiara

- organizarea se face în functie de specificul activitatii fiecarei întreprinderi

- informatiile furnizate trebuie sa fie actuale, pertinente si obtinute rapid

2. Obiectivele si sfera de cuprindere

În doctrina contabila vest-europeana sunt evidentiate urmatoarele obiective:

1) cunoasterea costurilor diferitelor functiuni (productie comerciala, administrativa, cercetare-dezvoltare), precum si a costurilor produselor fabricate, inclusiv costul productiei în curs de executie

2) determinarea si analizarea rezultatelor analitice prin compararea pretului de vânzare cu costul de productie

3) determinarea bazelor de evaluare a unor elemente din bilant (pentru stocuri de produse, productia în curs, pentru imobilizari corporale si necorporale realizate prin efort propriu)

4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri si cheltuieli

5) urmarirea abaterilor de la previziuni pe feluri de abateri si cauze

Sintetizând toate obiectivele de gestiune în unul singur: obtinerea rapida de date exacte, fiabile, clare, adaptabile la diferitele aspecte ale gestiunii curente si utilizarea lor rationala în procesul de luare a deciziilor.

Contabilitatea de gestiune se poate realiza prin optica produsului si a centrului de responsabilitate.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza pe baza opticii prin produs, dominanta gestiunii este construita pe relatia dintre pretul de uzura si costul produsului: ± R = Pv – Cp.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza prin optica centrului de responsabilitate, accentul este pus pe masurarea rezultatului gestiunii centrului ca diferenta între venituri si cheltuieli.

În România, în sfera contabilitatii de gestiune intra urmatoarele probleme:

- înregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de fabricatie, etc.

- decontarea productiei

- calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia în curs de executie

În România se pune accent pe calcularea costurilor si determinarea rezultatelor analitice.

Contabilitatea de gestiune a fost creata pentru a satisface nevoile informationale interne ale managerilor si ea este conceputa a fi evolutiva, adaptându-se noilor solicitari de informatii cerute de manageri.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune - Pagina 57
Contabilitate de Gestiune - Pagina 58
Contabilitate de Gestiune - Pagina 59
Contabilitate de Gestiune - Pagina 60
Contabilitate de Gestiune - Pagina 61
Contabilitate de Gestiune - Pagina 62
Contabilitate de Gestiune - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Metoda Costurilor Specifice

CAPITOLUL I Consideraţii generale privind costurile 1.1. Costul – instrument de măsurare a consumului de resurse Costul, prin definiţie,...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea,...

Managementul Financiar privind Gestiunea Stocurilor

. Prezentarea generală a societăţii S.C. "PROD TRANSPORTS CEREALS" S.A. este persoana juridica, cu capital străin si romanesc, înfiinţată în luna...

Calculația Costurilor

Introducere Principala componentă a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzională presupune a bugeta...

Metoda Costurilor Variabile - Direct Costing

METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING) I. INTRODUCERE Diversificarea activitatilor de productie si de desfacere, sub aspectele organizarii,...

Metoda pe Comenzi - Contabilitate Manageriala

CAPITOLUL 1. METODA PE COMENZI – ASPECTE TEORETICE Modelul calculaţiei costurilor trebuie să determine cheltuielile de producţie pe feluri în...

Ai nevoie de altceva?