Contabilitate de Gestiune

Imagine preview
(8/10 din 10 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 63 de pagini .

Profesor: Trifan Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Definirea contabilitatii de gestiune

Din 1 ianuarie 1993 se aplica contabilitatea dualista: un circuit aferent contabilitatii financiare si un circuit aferent contabilitatii de gestiune.

Contabilitatea financiara furnizeaza informatii sintetice care se finalizeaza în situatiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, situatie de fluxuri de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor si politici financiare si note explicative. Aceste situatii prezinta pozitia financiara a întreprinderii, performanta si modificarea pozitiei financiare.

Datele furnizate de contabilitatea financiara se adreseaza utilizatorilor externi (investitorii de capital, creditorii, clientii, institutiile statului, bancile, personalul) si utilizatorilor interni (managerilor) pentru analize financiare.

Contabilitatea de gestiune furnizeaza informatii analitice de detaliu referitoare la eficienta utilizarii factorilor de productie. Prin contabilitatea de gestiune se determina costul de productie pe produs, lucrare sau serviciu (P, L, S), costul pe centre de responsabilitate, costul diferitelor functiuni, rezultatele analitice (pe produs, lucrare sau serviciu si pe centre). Ea furnizeaza informatii de natura economica exprimate atât în unitati monetare cât si nemonetare (fizice).

Contabilitatea de gestiune are ca obiect:

- cunoasterea detaliata a proceselor de alocare a resurselor în interiorul întreprinderii pe centre de responsabilitate si pe produse

- metode de transformare a resurselor consumate în rezultate

- elaborarea previziunilor având la baza consumurile trecute putându-se evalua în timp consecintele activelor viitoare

Contabilitatea de gestiune furnizeaza date care vin sa completeze informatiile din contabilitatea financiara si ele se adreseaza exclusiv managerilor ca beneficiari interni de date.

Rezulta ca contabilitatea de gestiune are ca finalitate furnizarea informatiilor necesare luarii deciziilor de catre manageri având în fond 2 scopuri:

- calcularea costurilor

- influentarea comportamentului celor care pot actiona asupra costurilor

Institutul contabilitatii de gestiune american defineste contabilitatea de gestiune astfel: „Procesul de identificare, colectare, analiza, prelucrare, interpretare si transmitere a informatiilor financiare si nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea functiilor de planificare, evaluare si control în cadrul întreprinderii si pentru asigurarea utilizarii si evidentierii corespunzatoare a resurselor acesteia.”

Evolutia contabilitatii de gestiune s-a facut în paralel cu metodele de management si contabilitatii de gestiune i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare, referitoare la:

- cresterea calitatii produselor si serviciilor firmei

- reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea si livrarea produselor si serviciilor

- satisfacerea totala a clientilor

În aceste conditii contabilitatea de gestiune trebuie sa furnizeze date legate de cantitatea de rebuturi, costurile de prelucrare a produselor necorespunzatoare calitativ, costul reparatiilor în perioada de garantie, etc.

Profesorul Mihai Ristea: „Contabilitatea de gestiune este reprezentarea analitica a proceselor interne ale întreprinderilor care produc transformari calitative si cantitative în masa patrimoniului. Informatia construita este destinata administratorilor, ca beneficiari interni, care trebuie sa raspunda la întrebarea cum sa aloce si sa utilizeze resursele întrebuintate de investitori pentru a realiza performanta.”

Aceasta definitie scoate în evidenta faptul ca:

- obiectivul contabilitatii de gestiune îl reprezinta reflectarea relatiilor interne

- ea trebuie organizata în raport cu cerintele conducerii

- trebuie organizata în raport cu structura întreprinderii

- sa fie supla, simpla si operativa

Concluzie: Se desprind caracteristicile urmatoare:

- informatiile furnizate se refera la procese si relatii din interiorul întreprinderii

- informatiile sunt destinate utilizatorilor interni (decidenti la diferite nivele ierarhice) pentru orientarea deciziilor si vin sa completeze datele din contabilitatea financiara

- organizarea se face în functie de specificul activitatii fiecarei întreprinderi

- informatiile furnizate trebuie sa fie actuale, pertinente si obtinute rapid

2. Obiectivele si sfera de cuprindere

În doctrina contabila vest-europeana sunt evidentiate urmatoarele obiective:

1) cunoasterea costurilor diferitelor functiuni (productie comerciala, administrativa, cercetare-dezvoltare), precum si a costurilor produselor fabricate, inclusiv costul productiei în curs de executie

2) determinarea si analizarea rezultatelor analitice prin compararea pretului de vânzare cu costul de productie

3) determinarea bazelor de evaluare a unor elemente din bilant (pentru stocuri de produse, productia în curs, pentru imobilizari corporale si necorporale realizate prin efort propriu)

4) elaborarea previziunilor privind bugetele de venituri si cheltuieli

5) urmarirea abaterilor de la previziuni pe feluri de abateri si cauze

Sintetizând toate obiectivele de gestiune în unul singur: obtinerea rapida de date exacte, fiabile, clare, adaptabile la diferitele aspecte ale gestiunii curente si utilizarea lor rationala în procesul de luare a deciziilor.

Contabilitatea de gestiune se poate realiza prin optica produsului si a centrului de responsabilitate.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza pe baza opticii prin produs, dominanta gestiunii este construita pe relatia dintre pretul de uzura si costul produsului: ± R = Pv – Cp.

Daca contabilitatea de gestiune se organizeaza prin optica centrului de responsabilitate, accentul este pus pe masurarea rezultatului gestiunii centrului ca diferenta între venituri si cheltuieli.

În România, în sfera contabilitatii de gestiune intra urmatoarele probleme:

- înregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, activitati, faze de fabricatie, etc.

- decontarea productiei

- calculul costurilor de productie pe PLS si inclusiv pentru productia în curs de executie

În România se pune accent pe calcularea costurilor si determinarea rezultatelor analitice.

Contabilitatea de gestiune a fost creata pentru a satisface nevoile informationale interne ale managerilor si ea este conceputa a fi evolutiva, adaptându-se noilor solicitari de informatii cerute de manageri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alte informatii

Facultatea Spiru Haret Brasov