Contabilitate de Gestiune

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere doc de 20 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CUPRINS :

1.costul ;obiectul contabilitatii de gestiune si al calculatiei costurilor

2.obiectivele contabilitaii de gestiune

3.rolul contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor

Contabilitatea de gestiune reprezinta sistemul care se ocupa cu colectarea informatiilor necesare inregistrarii in conturi a operatiilor economico –financiare specifice activitatii de productie ce au drept scop furnizarea de informatii utile calculatiei costurilor .Elementele acestui sistem contribuie la :identificarea, inregistrarea, masurarea, analiza, prelucrarea, interpretarea si comunicarea informatiilor necesare managementului unei firme, in vederea realizarii de previziuni , evaluari si controale in interiorul acesteia pentru a garanta viabilitatea deciziilor sale.

Legea 89/91 :contabilitatea de gestiune va asigura in principal inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii respectiv pe activitati ,sectii,faze de fabricatie ,centre de costuri precum si calculul costului de achizitie ,de productie de prelucrare a bunurilor intrate ,obtinute ;productia in curs de executie ,imobilizarile in curs etc. din unitatile de productie ,comerciale,prestatoare de servicii ,financiare si alte domenii de activitate.

Planul contabil general francez (PCGF) prezinta contabilitatea analitica ca un mod de tratare a datelor ale carui obiective principale sunt pe de o parte cunaosterea costurilor diferitelor functiuni asumate de intreprindere ,determinarea bazelor de evaluare ale anumitor elemente din bilantul intreprinderii,explicarea rezultatelor calculand costurile produselor (bunuri si servicii) ,

In general contabilitatea analitica trebuie sa furnizeze toate elementele de natura sa clarifice luarea deciziilor .

CIMA(Charter Institute of Management Accounntant)

Contabilitatea manageriala –parte integranta a managementului care se ocupa cu integrarea ,prezntarea si interpretarea informatiilor folosite pentru formularea de strategii ,luarea deciziilor ,optimizarea folosirii resurselor ,informarea angajatilor,protejarea activelor ,planificare asi controlul activitatilor ,informarea asociatilor sau a altor utilizatori externi de informatie.

Calculatia costurilor :

-reprezinta masurarea rezultatului obtinut de compartimentele unei unitati patrimoniale pe produse ,lucarari si servicii .

-cuprinde totalitatea operatiilor matematice utilizate conform metodologiei adecvate , tinand cont de conditiile tehnice si organizatorice ale unitatii patrimoniale in vederea determinarii costului unitar al produselor ,lucrarilor executate si serviciilor prestate .

COSTUL ;obiectul contabilitatii de gestiune sia calculatiei costurilor.

Pentru calculul costurilor trebuie studiate ambele coordonate ce definesc costul unitar :

1.cheltuielile de productie si de desfacere exprimate in bani

2.productia care le ocazioneaza determinata organizatoric si cantitativ

Coordonatele prezentate mai sus alcatuiesc obiectul contabilitaii de gestiune.

Pentru cheltuieli privind obtinerea si desfacerea productiei sunt cercetate urmatoarele aspecte :

-modul de formare a cheltuielilor ces e cuprind in costuri si stabilirea de criterii pentru delimitare lorde alte consumuri si plati banesti ce apar in intreprindere.

-grupare cheltuielilor privind obtinerea di desfacerea productiei in raport cu factorii care le genereaza si cu caracterul lor.

-diversi indicatori calculati in functie de cheltuieli privind productia si desfacerea .

Productia este studiata din doua puncte de vedere :

-in calitate de activitate sau proces ce se desfasoara intr-un anumit cadru tehnico-organizatoric ,folosit intr-un gard sau altul in acest scop, servind concomitent pentru delimitarea cheltuielilor pe sectoare.

-in calitate de rezultat material concret al consumarii productive a elementelor fundamentale ale procesului de productie (produse ,lucrari,servicii),considerate purtatori de costuri.

Referitor la sectoarele de cheltuieli ,calculatia costurilor studiaza in principal :

-principiile dde constituire si de delimitare a sectoarelor de cheltuieli ,in calitate de categorii specifice calculatiei.

-dependenta sectorelor de cheltuieli fata de sectoarele organizatorice interne ale intreprinderii(corelatia dintre ele).

-capacitatea de productie sinteza a sectorului de activitate din inttreprinderesi legatura sa cu costurile.

In cazul purtatorilor de costuri contabilitatea de gestiune prezinta:

-modul de stabilire a purtatorilor de costuri mai precis structura lor

-exprimarea cantitativa a lor in scopul dimensionarii costulu pe unitate de produs.

Contabiliatea de gestiune mai are ca obiect si unele probleme de ansamblu cum ar fi :

-studiul conceptelor fundamentale ce guverneaza gandirea si calculul costurilor

-studiul metodelor de calcul de optimizare i de prognoza a costurilor si a conditiilor de aplicat.

Fisiere in arhiva (7):

 • Contabilitate de Gestiune
  • c 3.doc
  • c1.doc
  • c2.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc
  • Sem 4.doc