Contabilitate de Gestiune

Curs
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8736
Mărime: 57.81KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CUPRINS :

1.costul ;obiectul contabilitatii de gestiune si al calculatiei costurilor

2.obiectivele contabilitaii de gestiune

3.rolul contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor

Contabilitatea de gestiune reprezinta sistemul care se ocupa cu colectarea informatiilor necesare inregistrarii in conturi a operatiilor economico –financiare specifice activitatii de productie ce au drept scop furnizarea de informatii utile calculatiei costurilor .Elementele acestui sistem contribuie la :identificarea, inregistrarea, masurarea, analiza, prelucrarea, interpretarea si comunicarea informatiilor necesare managementului unei firme, in vederea realizarii de previziuni , evaluari si controale in interiorul acesteia pentru a garanta viabilitatea deciziilor sale.

Legea 89/91 :contabilitatea de gestiune va asigura in principal inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii respectiv pe activitati ,sectii,faze de fabricatie ,centre de costuri precum si calculul costului de achizitie ,de productie de prelucrare a bunurilor intrate ,obtinute ;productia in curs de executie ,imobilizarile in curs etc. din unitatile de productie ,comerciale,prestatoare de servicii ,financiare si alte domenii de activitate.

Planul contabil general francez (PCGF) prezinta contabilitatea analitica ca un mod de tratare a datelor ale carui obiective principale sunt pe de o parte cunaosterea costurilor diferitelor functiuni asumate de intreprindere ,determinarea bazelor de evaluare ale anumitor elemente din bilantul intreprinderii,explicarea rezultatelor calculand costurile produselor (bunuri si servicii) ,

In general contabilitatea analitica trebuie sa furnizeze toate elementele de natura sa clarifice luarea deciziilor .

CIMA(Charter Institute of Management Accounntant)

Contabilitatea manageriala –parte integranta a managementului care se ocupa cu integrarea ,prezntarea si interpretarea informatiilor folosite pentru formularea de strategii ,luarea deciziilor ,optimizarea folosirii resurselor ,informarea angajatilor,protejarea activelor ,planificare asi controlul activitatilor ,informarea asociatilor sau a altor utilizatori externi de informatie.

Calculatia costurilor :

-reprezinta masurarea rezultatului obtinut de compartimentele unei unitati patrimoniale pe produse ,lucarari si servicii .

-cuprinde totalitatea operatiilor matematice utilizate conform metodologiei adecvate , tinand cont de conditiile tehnice si organizatorice ale unitatii patrimoniale in vederea determinarii costului unitar al produselor ,lucrarilor executate si serviciilor prestate .

COSTUL ;obiectul contabilitatii de gestiune sia calculatiei costurilor.

Pentru calculul costurilor trebuie studiate ambele coordonate ce definesc costul unitar :

1.cheltuielile de productie si de desfacere exprimate in bani

2.productia care le ocazioneaza determinata organizatoric si cantitativ

Coordonatele prezentate mai sus alcatuiesc obiectul contabilitaii de gestiune.

Pentru cheltuieli privind obtinerea si desfacerea productiei sunt cercetate urmatoarele aspecte :

-modul de formare a cheltuielilor ces e cuprind in costuri si stabilirea de criterii pentru delimitare lorde alte consumuri si plati banesti ce apar in intreprindere.

-grupare cheltuielilor privind obtinerea di desfacerea productiei in raport cu factorii care le genereaza si cu caracterul lor.

-diversi indicatori calculati in functie de cheltuieli privind productia si desfacerea .

Productia este studiata din doua puncte de vedere :

-in calitate de activitate sau proces ce se desfasoara intr-un anumit cadru tehnico-organizatoric ,folosit intr-un gard sau altul in acest scop, servind concomitent pentru delimitarea cheltuielilor pe sectoare.

-in calitate de rezultat material concret al consumarii productive a elementelor fundamentale ale procesului de productie (produse ,lucrari,servicii),considerate purtatori de costuri.

Referitor la sectoarele de cheltuieli ,calculatia costurilor studiaza in principal :

-principiile dde constituire si de delimitare a sectoarelor de cheltuieli ,in calitate de categorii specifice calculatiei.

-dependenta sectorelor de cheltuieli fata de sectoarele organizatorice interne ale intreprinderii(corelatia dintre ele).

-capacitatea de productie sinteza a sectorului de activitate din inttreprinderesi legatura sa cu costurile.

In cazul purtatorilor de costuri contabilitatea de gestiune prezinta:

-modul de stabilire a purtatorilor de costuri mai precis structura lor

-exprimarea cantitativa a lor in scopul dimensionarii costulu pe unitate de produs.

Contabiliatea de gestiune mai are ca obiect si unele probleme de ansamblu cum ar fi :

-studiul conceptelor fundamentale ce guverneaza gandirea si calculul costurilor

-studiul metodelor de calcul de optimizare i de prognoza a costurilor si a conditiilor de aplicat.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate de Gestiune
  • c 3.doc
  • c1.doc
  • c2.doc
  • C4.doc
  • C5.doc
  • C6.doc
  • Sem 4.doc

Alții au mai descărcat și

Calculația costurilor la SC Efil Invest SA Dârmănești

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Plan de afaceri - SC Nagini Mobila SRL

Prezentarea afacerii Societatea noastra, S.C Nagini Mobila S.R.L, are principalul obiectiv de a oferi o mobila de cea mai buna calitate in cel mai...

Contabilitatea de gestiune a SC Vincon Vrancea SA Focșani

VINCON VRANCEA S.A. 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea Comerciala VINCON VRANCEA S.A. Focsani are ca principal obiect de activitate...

Control de gestiune - SC Rombat SA Bistrița

1.1 PREZENTAREA INTREPRINDERII INDUSTRIALE S.C. ROMBAT S.A. BISTRITA S.C. ROMBAT S.A. Bistrita este amplasata în municipiul Bistrita, strada...

Bazele Teoretice a Contabilității Mijloacelor Bănești

I. Bazele teoretice a contabilităţii mijloacelor băneşti 1.1 Componenţa, caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti În procesul...

Studiu de caz - țesături

CREDIT FURNIZOR CREDIT BANCAR Estimarea costurilor anuale Tabele Bilant Fond de Rulment necesar PRODUSUL: TESATURI FIBRE TEXTILE mii $ a)...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?