Contabilitate de Gestiune

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1440
Mărime: 19.31KB (arhivat)
Publicat de: Anca Pricop
Cost: Gratis
Curs 3

Extras din curs

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru specifice metodei calculaţiei costurilor.

Procedeele specifice calculaţiei costurilor se pot grupa astfel:

-procedee de determinare şi delimitare a costurilor pe purtători de costuri şi pe locuri de cheltuieli;

-procedee de delimitare a cheltuielilor în fixe şi variabile;

-procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte de producţie;

-procedee de evaluare şi calcul a costurilor producţiei secţiilor cu activitate interdependentă;

-procedee de determinare a costului unitar al producţiei finite.

1. Procedee de determinare şi delimitare a costurilor pe purtători de costuri şi pe locuri de cheltuieli

Se mai numesc şi procedee de colectare a cheltuielilor. Sunt folosite pentru stabilirea cheltuielilor în expresie bănească pe purtători de costuri şi pe locuri de cheltuieli:

-procedeul ponderării cantităţilor cu preţurile şi tarifele;

-procedeul aplicării de cote procentuale asupra unor valori absolute;

-procedeul defalcării unor cote de cheltuieli în raport cu perioada de gestiune;

-procedeul statistico – experimental.

Procedeul ponderării cantităţilor cu preţurile şi tarifele

Se foloseşte pentru determinarea pe purtători de costuri (produse, lucrări, servicii) sau pe locuri a cheltuielilor care au la bază consumuri cantitative.

Formula de calcul este:

unde:

c - cantitatea consumată

i - felul materialului consumat

j - purtătorul de cheltuieli

p - preţul unitar al materialului consumat

Ch - cheltuiala exprimată în expresie bănească

Dacă pentru realizarea unui produs se utilizează mai multe materii prime, iar din fabricaţie rezultă materiale recuperabile, formula de calcul devine.

unde:

R – materiale recuperabile

Procedeul este folosit şi la determinarea cheltuielilor cu salariile personalului ce revin pe purtători sau locuri de cheltuieli:

Ch – cheltuieli identificate pe purtători sau locuri de cheltuieli

j – purtător sau sector de cheltuieli

i – profesiile muncitorilor, categoriile de calificare

t – timpul de muncă exprimat în unităţi de timp sau în cantităţi de produse

s – tariful de retribuire pe unitatea de timp sau pe produse (lucrări)

Procedeul aplicării de cote procentuale asupra unor valori absolute

Se utilizează pentru determinarea unor costuri a căror expresie valorică este dependentă de o cotă procentuală (exemplu: amortizarea mijloacelor fixe (), contribuţia la asigurări sociale, la fondul de sănătate şi şomaj datorate de întreprindere etc).

V – baza de aplicare a cotei procentuale

K – cota procentuală

Ch – cheltuieli în expresie valorică

Procedeul defalcării unor cote de cheltuieli în raport cu perioada de gestiune

Acest procedeu se utilizează în scopul repartizării unor cheltuieli pe purtători sau locuri cu ajutorul unor cote părţi stabilite prin raportarea cheltuielilor totale (Cht) la numărul perioadelor de gestiune (N) (cheltuielile înregistrate în avans):

Procedeul statistico – experimental

Este un procedeu specific lucrărilor de estimare a costurilor pentru a determina în sumă absolută acele cheltuieli care în mod practic nu se pot stabili pe altă cale. Se bazează pe luarea în considerare a datelor din anul de bază, putându-se face sau nu vreo corecţie la cheltuielile efective din acest an. Aşa se previzionează, spre exemplu cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente ale sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor, cheltuielile de curăţire a echipamentului de protecţie, cheltuieli pentru protecţia mediului înconjurător etc.

2. Procedee de delimitarea a cheltuielilor de producţie în fixe şi variabile

Cele mai utilizate procedee pentru delimitarea cheltuielilor în fixe şi variabile sunt:

- procedeul celor mai mici pătrate;

- procedeul punctelor de maxim şi minim;

- procedeul bazat pe funcţia de regresie;

- procedeul analitic.

Preview document

Contabilitate de Gestiune - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Contabilitate de Gestiune - Analiza Costurilor la RomConstruct SRL

ROMCONSTRUCT SRL Societatea comeciala RomConstruct SRL, specializata in productia de gresie, faianta si brâie este prezenta pe piata romaneasca...

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Organizarea contabilității de gestiune a costurilor globale la SC Mecanica Ceahlău SA

Introducere Contabilitatea este tehnica de mãsurare care constatã, înregistreazã ºi pãstreazã în evidenþã activitatea unui agent economic, privat...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Înregistrarea paralelă a fluxurilor de rezultate în cele două circuite contabile la SC Ceramar SA Baia Mare

INTRODUCERE Realizările societăţii moderne ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Studiu privind organizarea contabilității de gestiune în producție

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Organizarea contabilității de gestiune în industria constructoare de mașini

CAPITOLUL I Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini 1.1 Locul si rolul costurilor...

Ai nevoie de altceva?