Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii

Curs
7.9/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24410
Mărime: 244.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Acesta este un suport de curs la aceasta materie.

Extras din document

CONTABILITATEA DE GESTIUNE A INTREPRINDERII

1.Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune

Contabilitatea de gestiune denumita si manageriala sau anali¬tica si control de gestiune are ca obiect reprezentarea analitica a proceselor interne ale întreprinderii care produc transformari cantitative si calitative în masa patrimoniului. Informatia construita este destinata întreprinzatorului (regizorului, administratorului) ca beneficiar intern de informatii care trebuie sa raspunda la întrebarea cum sa aloce si sa utilizeze resursele încredintate de exterior (investitori) pentru a construi performanta.

In mod concret obiectul si scopul contabilitatii de gestiune se identifica cu:

- gestiunea stocurilor;

- calcularea costului produselor, serviciilor, activitatilor si functiilor;

- determinarea rezultatelor analitice prin compararea costului produselor cu pretul lor de vânzare;

- previziunea cheltuielilor si veniturilor prin întocmirea retelei interne de bugete;

- controlul costurilor si bugetelor prin intermediul abaterilor.

Remarca. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/ l991, republicata, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din lege, au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. „Contabilitatea de gestiune va asigura in principal, inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, pe centre de cost/profit, sectii, faze de fabricatie etc., decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, productiei in curs de executie, imobilizarilor in curs, costul bunurilor vândute etc., corespunzator obiectului de activitate desfasurata”.

Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei untitati patrimoniale. În acest sens, asa cum prevede Regulamentul, pe lânga conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi analitice corespunzatoare de venituri si rezultate, în functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale.

Dat fiind modelul adoptat în România privind contabilitatea de gestiune, în continuare problematica va fi centrata pe calcularea costurilor si rezultatelor analitice. Procedând astfel, suntem si în consens cu faptul ca în cadrul procesului de calculatie, problema centrala o reprezinta cea a costurilor. Prin cost se exprima consu¬mul cu destinatie de resurse, iar pe aceasta cale se gasesc raspun¬suri privind alocarea resurselor pentru a maximiza rentabilitatea.

2.Structuri privind costurile

2.1.Costuri directe si costuri indirecte. Costuri variabile si costuri fixe.

Cheltuielile reprezinta elemente constitutive ale costurilor si, în consecinta, trebuie ierarhizate si clasificate. Pomind de la necesitatea calcularii costurilor si rezultatelor analitice, doua scheme de clasificare au fost adoptate: costuri directe si costuri indirecte, precum si costuri variabile si costuri fixe. Sunt cele doua extreme între care penduleaza calculatia costurilor pe produs, iar prin costul produsului si costul perioadei determinarea rezultatului analitic pe produs si functii ale întreprinderii.

Costurile directe de productie delimiteaza cheltuielile care pot fi individualizate si atribuite fara ambiguitati unui produs sau activitati consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. De exemplu, consumurile de materii prime, cheltuielile cu remunerarea muncii prestate de catre muncitorii de baza din sectiile de baza.

Costurile indirecte reprezinta cheltuieli delimitate pe produs sau activitate printr-un calcul intermediar de repartizare. Ele au un caracter comun mai multor produse, servicii sau activitati.

Analizate ca variabile dependente de volumul productiei sau cel al activitatii consumatoare de resurse, cheltuielile se grupeaza în costuri variabile si costuri fixe. Costurile variabile sunt proportionale sau cvasiproportionale cu un anumit nivel de productie sau activitate. De exemplu, consumurile de materii prime. Costurile fixe sunt cheltuieli relativ constante fata de nivelul de productie sau de activitate. De exemplu, cheltuielile generale de productie ale sectiilor, cheltuielile generale de administratie si altele.

Cele doua scheme de clasificare a cheltuielilor prezentate mai sus, în raport de nevoile de gestiune pot fi mixate. Astfel, extremele costuri directe si costuri indirecte sunt grupate în costuri directe variabile; costuri directe fixe; costuri indirecte variabile si costuri indirecte fixe. De asemenea, în conditiile în care se da prioritate criteriului variatiei costurilor, costurile variabile si cele fixe sunt structurate în : costuri variabile directe, costuri variabile indirecte, costuri fixe directe si costuri fixe indirecte.

Pentru calcularea si gestiunea costurilor, grupele mari de cheltuieli prezentate mai sus, în special cele directe si indirecte, se dezvolta pe articole de calculatie.

Articolele de calculatie reprezinta un element sau mai multe elemente de cheltuieli cu aceeasi destinatie economica sau functie în gestiunea interna a întreprinderii. În mod corespunzator, se delimiteaza articole de calculatie privind functiile de productie, de administratie, comerciala, financiara si de cercetare - dezvoltare ale întreprinderii.

Pentru calcularea costului produsului, implicit a rezultatelor analitice, consideram ca poate fi retinuta urmatoarea nomenclatura de referinta privind articolele de calculatie:

a) costul productiei în curs de executie (productia neterminata la începutul perioadei si la sfârsitul perioadei, dupa caz);

b) cheltuieli înregistrate în avans (cota de cheltuieli preluate la începutul perioadei, respectiv cheltuielile înregistrate în avans transferate la sfârsitul perioadei - recunoscute ca active);

Preview document

Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 57
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 58
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 59
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 60
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 61
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 62
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 63
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 64
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 65
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 66
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 67
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 68
Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Calculatia Costurilor la SC Efil Invest SA Darmanesti

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Plan de Conturi

Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul...

Evaluarea Imobilizărilor Necorporale

În prezent, unul dintre scopurile esentiale ale cumpararii unor întreprinderi este achizitionarea unor rezultate ale investitiilor nemateriale,...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Metoda Direct-Costing - Studiu de Caz SC Mondo SRL

Date generale cu privire la SC Mondo SRL Firma S.C. Mondo S.R.L. a fost infiintata in 1993. Este o afacere de familie . Mihailescu Ion este...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea,...

Evaluare

1.DEFINITIA, NECESITATEA SI ESENTA EVALUARII Intr- o lume supusa legilor pietei unde totul se cumpara si se vinde intr-un ritm rapid, evaluarea...

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari...

Ai nevoie de altceva?