Contabilitate de gestiune a întreprinderii

Curs
7.9/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24410
Mărime: 244.67KB (arhivat)
Cost: Gratis
Acesta este un suport de curs la aceasta materie.

Extras din document

CONTABILITATEA DE GESTIUNE A INTREPRINDERII

1.Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune

Contabilitatea de gestiune denumita si manageriala sau anali¬tica si control de gestiune are ca obiect reprezentarea analitica a proceselor interne ale întreprinderii care produc transformari cantitative si calitative în masa patrimoniului. Informatia construita este destinata întreprinzatorului (regizorului, administratorului) ca beneficiar intern de informatii care trebuie sa raspunda la întrebarea cum sa aloce si sa utilizeze resursele încredintate de exterior (investitori) pentru a construi performanta.

In mod concret obiectul si scopul contabilitatii de gestiune se identifica cu:

- gestiunea stocurilor;

- calcularea costului produselor, serviciilor, activitatilor si functiilor;

- determinarea rezultatelor analitice prin compararea costului produselor cu pretul lor de vânzare;

- previziunea cheltuielilor si veniturilor prin întocmirea retelei interne de bugete;

- controlul costurilor si bugetelor prin intermediul abaterilor.

Remarca. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/ l991, republicata, persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din lege, au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii. „Contabilitatea de gestiune va asigura in principal, inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, respectiv pe activitati, pe centre de cost/profit, sectii, faze de fabricatie etc., decontarea productiei, precum si calculul costului de productie al produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, productiei in curs de executie, imobilizarilor in curs, costul bunurilor vândute etc., corespunzator obiectului de activitate desfasurata”.

Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea fiecarei untitati patrimoniale. În acest sens, asa cum prevede Regulamentul, pe lânga conturile de cheltuieli pe destinatii si de calculatie a costurilor, pot fi utilizate conturi analitice corespunzatoare de venituri si rezultate, în functie de optiunea fiecarei unitati patrimoniale.

Dat fiind modelul adoptat în România privind contabilitatea de gestiune, în continuare problematica va fi centrata pe calcularea costurilor si rezultatelor analitice. Procedând astfel, suntem si în consens cu faptul ca în cadrul procesului de calculatie, problema centrala o reprezinta cea a costurilor. Prin cost se exprima consu¬mul cu destinatie de resurse, iar pe aceasta cale se gasesc raspun¬suri privind alocarea resurselor pentru a maximiza rentabilitatea.

2.Structuri privind costurile

2.1.Costuri directe si costuri indirecte. Costuri variabile si costuri fixe.

Cheltuielile reprezinta elemente constitutive ale costurilor si, în consecinta, trebuie ierarhizate si clasificate. Pomind de la necesitatea calcularii costurilor si rezultatelor analitice, doua scheme de clasificare au fost adoptate: costuri directe si costuri indirecte, precum si costuri variabile si costuri fixe. Sunt cele doua extreme între care penduleaza calculatia costurilor pe produs, iar prin costul produsului si costul perioadei determinarea rezultatului analitic pe produs si functii ale întreprinderii.

Costurile directe de productie delimiteaza cheltuielile care pot fi individualizate si atribuite fara ambiguitati unui produs sau activitati consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. De exemplu, consumurile de materii prime, cheltuielile cu remunerarea muncii prestate de catre muncitorii de baza din sectiile de baza.

Costurile indirecte reprezinta cheltuieli delimitate pe produs sau activitate printr-un calcul intermediar de repartizare. Ele au un caracter comun mai multor produse, servicii sau activitati.

Analizate ca variabile dependente de volumul productiei sau cel al activitatii consumatoare de resurse, cheltuielile se grupeaza în costuri variabile si costuri fixe. Costurile variabile sunt proportionale sau cvasiproportionale cu un anumit nivel de productie sau activitate. De exemplu, consumurile de materii prime. Costurile fixe sunt cheltuieli relativ constante fata de nivelul de productie sau de activitate. De exemplu, cheltuielile generale de productie ale sectiilor, cheltuielile generale de administratie si altele.

Cele doua scheme de clasificare a cheltuielilor prezentate mai sus, în raport de nevoile de gestiune pot fi mixate. Astfel, extremele costuri directe si costuri indirecte sunt grupate în costuri directe variabile; costuri directe fixe; costuri indirecte variabile si costuri indirecte fixe. De asemenea, în conditiile în care se da prioritate criteriului variatiei costurilor, costurile variabile si cele fixe sunt structurate în : costuri variabile directe, costuri variabile indirecte, costuri fixe directe si costuri fixe indirecte.

Pentru calcularea si gestiunea costurilor, grupele mari de cheltuieli prezentate mai sus, în special cele directe si indirecte, se dezvolta pe articole de calculatie.

Articolele de calculatie reprezinta un element sau mai multe elemente de cheltuieli cu aceeasi destinatie economica sau functie în gestiunea interna a întreprinderii. În mod corespunzator, se delimiteaza articole de calculatie privind functiile de productie, de administratie, comerciala, financiara si de cercetare - dezvoltare ale întreprinderii.

Pentru calcularea costului produsului, implicit a rezultatelor analitice, consideram ca poate fi retinuta urmatoarea nomenclatura de referinta privind articolele de calculatie:

a) costul productiei în curs de executie (productia neterminata la începutul perioadei si la sfârsitul perioadei, dupa caz);

b) cheltuieli înregistrate în avans (cota de cheltuieli preluate la începutul perioadei, respectiv cheltuielile înregistrate în avans transferate la sfârsitul perioadei - recunoscute ca active);

Preview document

Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 1
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 2
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 3
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 4
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 5
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 6
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 7
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 8
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 9
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 10
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 11
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 12
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 13
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 14
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 15
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 16
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 17
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 18
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 19
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 20
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 21
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 22
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 23
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 24
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 25
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 26
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 27
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 28
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 29
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 30
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 31
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 32
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 33
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 34
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 35
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 36
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 37
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 38
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 39
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 40
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 41
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 42
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 43
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 44
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 45
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 46
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 47
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 48
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 49
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 50
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 51
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 52
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 53
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 54
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 55
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 56
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 57
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 58
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 59
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 60
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 61
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 62
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 63
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 64
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 65
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 66
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 67
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 68
Contabilitate de gestiune a întreprinderii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea și evaluarea veniturilor și cheltuielilor

INTRODUCERE Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere...

Contabilitatea și Gestiunea Trezoreriei Întreprinderii

1.PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND CONTABILITATEA TREZORERIEI În general prin trezorerie se înţelege ansamblul operaţiunilor băneşti şi financiare pe care...

Ai nevoie de altceva?