Contabilitate de Gestiune Curs 6

Curs
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2658
Mărime: 15.27KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mirea Elena

Extras din document

2.3. PRINCIPIILE APLICATE IN CALCULATIA COSTURILOR PRODUCTIEI

Obiectivul contabilitatii costurilor este acela de a diferentia cât mai exact posibil cheltuielile incorporabile necesare pe fiecare dintre diferitele feluri de produse ce se fabrica, lucrari ce se executa, servicii care se presteaza, inclusiv pentru productia în curs de executie .

Principiile care se aplica în calculatia costurilor productiei, considerate si problemele fundamentale ale calculatiei, sunt grupate în cadrul principiilor teoretice generale, de regula aplicabile oricarei metode de calculatie a costurilor .

Astfel, sunt considerate drept principii sau reguli generale ale calculatiei costurilor productiei urmatoarele :

1. Delimitarea în timp a cheltuielilor de productie ;

2. Separarea cheltuielilor de productie de consumurile neutre, accidentale si cu caracter special ;

3. Individualizarea cheltuielilor de productie ;

4. Inventarierea productiei în curs de executie si delimitarea cheltuielilor aferente ei .

În afara acestor patru principii, în literatura de specialitate mai sunt mentionate si alte principii ale calculatiei costurilor, cum ar fi :

a. Principiul documentarii ;

b. Principiul calculatiei unice ;

c. Principiul eficientei calculatiei ;

d. Principiul cauzalitatii ;

e. Principiul cresterii sferei costurilor individuale ;

f. Principiul contributiei de acoperire .

Principiile generale .

1. Delimitarea în timp a cheltuielilor de productie.

Acest principiu se refera la afectarea fiecarei perioade de gestiune numai cu acele cheltuieli care privesc produsele care se fabrica, lucrarile si serviciile care se executa, în perioada de gestiune respectiva, indiferent de momentul în care au fost efectuate cheltuielile .

Acest lucru se realizeaza în principal în cadrul contabilitatii financiare, cu ajutorul clasei de conturi 6, conturile de cheltuieli, doar pentru consumurile de valori aferente perioadei respective .

Cheltuielile înregistrate în avans sunt reflectate cu ajutorul contului 471, si daca ulterior se constata ca o parte din cheltuielile care initial au fost înregistrate în clasa 6 apartin perioadelor viitoare, ele se vor înregistra în contul 471 .

Potrivit acestui principiu, cheltuielile de productie se grupeaza în 3 categorii :

- cheltuieli anticipate sau efectuate în avans ;

- cheltuieli ale perioadei curente ;

- cheltuieli preliminate .

Cheltuielile anticipate sunt cele efectuate în perioada de gestiune care precede perioada în care se fabrica productia la care se refera .

De exemplu, cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente si cele tehnice, abonamentele, chiriile care se platesc anticipat pe o perioada mai lunga, asigurarile .

Tot din aceasta categorie mai fac parte si cheltuielile constatate la închiderea exercitiului financiar ca fiind aferente exercitiului urmator. Aceste cheltuieli urmeaza a fi suportate esalonat pe costuri pe baza unui scadentar în perioadele viitoare .

Cheltuielile perioadei curente cuprind majoritatea cheltuielilor de productie, care se efectueaza în perioada de gestiune când se fabrica productia la care se refera .

Cheltuielile preliminate sunt acelea care se includ în costul productiei în perioada curenta, dar care practic se efectueaza în perioadele viitoare de gestiune, suportându-se din rezervele create .

Spre deosebire de prima grupa de cheltuieli (cele anticipate), când întâi s-a produs cheltuiala care s-a repartizat esalonat pe cheltuieli în perioadele urmatoare, în cazul preliminatelor aspectul este invers, în sensul ca, prin delimitare, sumele calculate se includ în costul productiei la care se refera, fara sa fi avut loc plata lor. Aceste cheltuieli vor interveni ulterior.

Acest principiu priveste mai ales post-calculatiile de costuri. Aplicarea corecta a principiului delimitarii în timp a cheltuielilor de productie permite efectuarea unei calculatii corecte, dar si urmarirea dinamicii cheltuielilor de productie, pe un sir de perioade de gestiune consecutive .

2. Separarea cheltuielilor de productie de consumurile neutre, accidentale si cu caracter special .

Acest principiu este important pentru cunoasterea marimii si structurii acestora, în vederea reducerii, eliminarii si prevenirii consumurilor neutre, accidentale si cu caracter special, care greveaza nejustificat costul productiei, delimitand astfel rezultatele financiare finale ale întreprinderii.

Legatura cu produsul care se fabrica au numai consumurile de valori apreciate ca fiind socialmente necesare. Ele mai sunt denumite si cheltuieli productive sau cheltuieli incorporabile, în timp ce consumurile neutre sunt denumite si cheltuieli neproductive sau necorporabile.

În cadrul cheltuielilor cu caracter neproductiv se includ :

- dobânzile majorate, percepute de banci pentru împrumuturile restante din cauze subiective ;

- locatiile platite pentru nedescarcarea în termen a vagoanelor ;

- pierderile din rebuturi ;

- pierderile din întreruperea procesului de productie ;

- salariile platite în conditiile legii pentru timpul nelucrat din vina conducerii ;

- depasirile de consumuri specifice de materiale, si altele.

Se observa ca nici consumul de valori si nici consumul de munca nu au nici o legatura cu obiectul productiei, ci ele exprima gradul de gospodarire neeficienta si conducerea defectuoasa a întreprinderii.

Ca urmare, consumurile neutre, accidentale si cu caracter special trebuiesc identificate si excluse din sfera cheltuielilor de productie, ele fiind înregistrate numai în contabilitatea financiara.

Acest principiu mai este cunoscut si sub denumirea de “Principiul separarii costurilor” si cu ajutorul lui se arata atât costul productiei, ce cuprinde cheltuielile socialmente necesare, dar si volumul consumurilor neeficiente, ajutând astfel contabilitatea financiara în stabilirea rezultatelor financiare fiscale (profitul impozabil, sau profitul fiscal) .

Preview document

Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune Curs 6 - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune Curs 6.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz privind calcularea costului de producție la Confecția SCM Ploiești după metoda standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea producției finite și a producției în curs de execuție la SC Cons Electrificarea Instal SRL

1. CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. CONS ELECTRIFICAREA INSTAL S.R.L....

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Sistemul informatic privind contabilitatea și gestiunea stocurilor de mărfuri - SCDMAI Unirea SA

Introducere În această lucrare denumită „Sistemul informatic privind contabilitatea şi gestiunea stocurilor de mărfuri” ne-am propus studierea...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Ai nevoie de altceva?