Contabilitate de Gestiune II

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 20583
Mărime: 361.00KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: David Delia
Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Extras din document

I. Informaţii generale despre curs

Datele de identificare a cursului

Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II

Anul II, semestrul II

Tipul cursului : obligatoriu

Date de contact:

Titularul cursului :David Delia

Adresa de email : iancu_delia2006@yahoo.com

II. Descrierea cursului

Cursul de “Contabilitate de gestiune II“ este adresat studenţilor ce studiază la nivel de licenţă înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Economice , a Universităţii de Vest Vasile Goldiş , specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune. Pentru a parcurge această disciplină, studenţii trebuie să aibă o serie de cunoştinţe minime, dobândite în cadrul disciplinei contabilitate financiară. Pentru cei care nu dispun de aceste cunoştinţe, există o serie de lucrări în acest domeniu disponibile pentru consultare şi împrumut la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel încât să poată să fie parcurse de toţi acei studenţi care trebuie să atingă acest prag minim de cunoştinţe.

Disciplina ”Contabilitate de gestiune II“ are drept obiectiv modul de organizare al contabilităţii de gestiune, premisele organizării acesteia, etapele metodologice privind calculaţia costurilor ,prezentarea metodelor de calcul a costurilor şi particularităţile organizării contabilităţii de gestiune în activitatea de comerţ şi prestări de servicii

Temele prezentate în acest curs urmăresc formarea unei imagini de ansamblu privind organizarea contabilităţii de gestiune în funcţie de specificul activităţii entităţilor economice prin prisma legislaţiei în vigoare, precum şi a metodele ce trebuie aplicate în calculul costului pe produs sau serviciu/lucrare. De asemenea, prin prisma studiilor de caz şi a aplicaţiilor practice studenţii vor avea posibilitatea să pună în practică cunoştinţele dobândite prin parcurgerea acestei discipline.

III. Obiectivele cursului :

Pentru buna funcţionare a unei entităţi economice, indiferent de obiectul său de activitate, informaţiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt foarte importante. Acest fapt se datorează obiectului de studiul al acesteia şi anume : înregistrarea operaţiilor legate de colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, decontarea producţiei obţinute, gestiunea analitică a stocurilor, calcularea costului produselor, serviciilor, determinarea rezultatelor analitice pe produse, previziunea cheltuielilor şi veniturilor prin întocmirea bugetelor interne, etc. Dintre toate aceste obiective cel mai important îl reprezintă calculul costului de producţie în calitatea sa de indicator de eficienţă . Costul este un element esenţial în alegerea variantei optime la proiectarea unei investiţii şi totodată indispensabil în elaborarea deciziilor.

Cursul “Contabilitate de gestiune” destinat studenţilor de la specializarea “Contabilitate şi informatică de gestiune” din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş abordează într-o manieră teoretică şi practică aspecte legate de contabilitatea de gestiune.

Disciplina are ca principal obiectiv informarea studenţilor cu privire la:

• însuşirea cunoştinţelor privind implementarea contabilităţii de gestiune în cadrul sistemului informaţional contabil a entităţilor economice;

• deprinderea abilităţilor necesare prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor de calculaţie a costurilor şi a sistemului bugetar a activităţii entităţilor economice;

• dezvoltarea capacităţii studenţilor de a implementa sistemul de bugete în cadrul activităţii practice a entităţilor economice;

• însuşirea şi aplicarea metodelor de calcul al costurilor şi a procedeelor de determinare a costurilor unitare în cadrul entităţilor economice;

• cunoaşterea, analiza şi interpretarea indicatorilor economici ai costurilor complete şi parţiale;

• însuşirea cunoştinţelor teoretico-metodologic în vederea sistematizării informaţiilor contabile în situaţii de sinteză utilizate în asistarea procesului decizional;

• cunoaşterea tendinţelor în evoluţia contabilităţii de gestiune datorită globalizării economice;

• încurajarea studenţilor în implicarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul financiar contabil.

IV. Structura cursului

CAP. I Organizarea contabilităţii de gestiune

1.1 Sistemul conturilor de gestiune utilizat în Romania

1.2. Concepţia organizării contabilităţii de gestiune în partidă simplă

1.3. Concepţia integralistă

1.4. Concepţia dualistă sau de organizare a contabilităţii manageriale.

Preview document

Contabilitate de Gestiune II - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 31
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 32
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 33
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 34
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 35
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 36
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 37
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 38
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 39
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 40
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 41
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 42
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 43
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 44
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 45
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 46
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 47
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 48
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 49
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 50
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 51
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 52
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 53
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 54
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 55
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 56
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 57
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 58
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 59
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 60
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 61
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 62
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 63
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 64
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 65
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 66
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 67
Contabilitate de Gestiune II - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune II
    • conta gestiune II.doc
    • MODULUL I.doc
    • MODULUL II.doc
    • Prezentarea cursului.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Organizarea Contabilitatii la SC Inter City SA

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE COMERŢ. STRUCTURĂ. ORGANIZARE. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SOCIETĂŢII DE COMERT. 1.1. Activitatea societăţilor...

Metoda Costurilor Variabile Direct - Costing

I N T R O D U C E R E Există două componente ale sistemului informaţional contabil: contabilitatea financiară (generală) considerată „faţa...

Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea reprezintă o formă de reprezentare a unei organizaţii (o întreprindere de producţie, o bancă, o asociaţie caritabilă, o...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii de Gestiune in Productie

Introducere Am optat în alegerea acestei teme cu scopul de a mă perfecţiona în domeniul teoriei şi metodologiei de aplicare a contabilităţii de...

Studiu de Caz Spalatorie Auto

1. Statut 1.1 Date identificare -Infiintare: Societatea a fost inregistrata in registrul comertului in anul 2008, luna aprilie, sub numarul...

Metoda globala de calculație a costurilor

Aceasta metoda se utilizează de către întreprinderile care fabrică un singur produs și care in general la sfârșitul perioadei de gestiune, nu au...

Ai nevoie de altceva?