Contabilitate de Gestiune II

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contabilitate de Gestiune II.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 68 de pagini (in total).

Profesor: David Delia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I. Informaţii generale despre curs

Datele de identificare a cursului

Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II

Anul II, semestrul II

Tipul cursului : obligatoriu

Date de contact:

Titularul cursului :David Delia

Adresa de email : iancu_delia2006@yahoo.com

II. Descrierea cursului

Cursul de “Contabilitate de gestiune II“ este adresat studenţilor ce studiază la nivel de licenţă înscrişi la Facultatea de Ştiinţe Economice , a Universităţii de Vest Vasile Goldiş , specializarea Contabilitate şi Informatică de gestiune. Pentru a parcurge această disciplină, studenţii trebuie să aibă o serie de cunoştinţe minime, dobândite în cadrul disciplinei contabilitate financiară. Pentru cei care nu dispun de aceste cunoştinţe, există o serie de lucrări în acest domeniu disponibile pentru consultare şi împrumut la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice astfel încât să poată să fie parcurse de toţi acei studenţi care trebuie să atingă acest prag minim de cunoştinţe.

Disciplina ”Contabilitate de gestiune II“ are drept obiectiv modul de organizare al contabilităţii de gestiune, premisele organizării acesteia, etapele metodologice privind calculaţia costurilor ,prezentarea metodelor de calcul a costurilor şi particularităţile organizării contabilităţii de gestiune în activitatea de comerţ şi prestări de servicii

Temele prezentate în acest curs urmăresc formarea unei imagini de ansamblu privind organizarea contabilităţii de gestiune în funcţie de specificul activităţii entităţilor economice prin prisma legislaţiei în vigoare, precum şi a metodele ce trebuie aplicate în calculul costului pe produs sau serviciu/lucrare. De asemenea, prin prisma studiilor de caz şi a aplicaţiilor practice studenţii vor avea posibilitatea să pună în practică cunoştinţele dobândite prin parcurgerea acestei discipline.

III. Obiectivele cursului :

Pentru buna funcţionare a unei entităţi economice, indiferent de obiectul său de activitate, informaţiile furnizate de contabilitatea de gestiune sunt foarte importante. Acest fapt se datorează obiectului de studiul al acesteia şi anume : înregistrarea operaţiilor legate de colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, decontarea producţiei obţinute, gestiunea analitică a stocurilor, calcularea costului produselor, serviciilor, determinarea rezultatelor analitice pe produse, previziunea cheltuielilor şi veniturilor prin întocmirea bugetelor interne, etc. Dintre toate aceste obiective cel mai important îl reprezintă calculul costului de producţie în calitatea sa de indicator de eficienţă . Costul este un element esenţial în alegerea variantei optime la proiectarea unei investiţii şi totodată indispensabil în elaborarea deciziilor.

Cursul “Contabilitate de gestiune” destinat studenţilor de la specializarea “Contabilitate şi informatică de gestiune” din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş abordează într-o manieră teoretică şi practică aspecte legate de contabilitatea de gestiune.

Disciplina are ca principal obiectiv informarea studenţilor cu privire la:

• însuşirea cunoştinţelor privind implementarea contabilităţii de gestiune în cadrul sistemului informaţional contabil a entităţilor economice;

• deprinderea abilităţilor necesare prelucrării informaţiilor în cadrul sistemelor de calculaţie a costurilor şi a sistemului bugetar a activităţii entităţilor economice;

• dezvoltarea capacităţii studenţilor de a implementa sistemul de bugete în cadrul activităţii practice a entităţilor economice;

• însuşirea şi aplicarea metodelor de calcul al costurilor şi a procedeelor de determinare a costurilor unitare în cadrul entităţilor economice;

• cunoaşterea, analiza şi interpretarea indicatorilor economici ai costurilor complete şi parţiale;

• însuşirea cunoştinţelor teoretico-metodologic în vederea sistematizării informaţiilor contabile în situaţii de sinteză utilizate în asistarea procesului decizional;

• cunoaşterea tendinţelor în evoluţia contabilităţii de gestiune datorită globalizării economice;

• încurajarea studenţilor în implicarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul financiar contabil.

IV. Structura cursului

CAP. I Organizarea contabilităţii de gestiune

1.1 Sistemul conturilor de gestiune utilizat în Romania

1.2. Concepţia organizării contabilităţii de gestiune în partidă simplă

1.3. Concepţia integralistă

1.4. Concepţia dualistă sau de organizare a contabilităţii manageriale.

Fisiere in arhiva (4):

  • Contabilitate de Gestiune II
    • conta gestiune II.doc
    • MODULUL I.doc
    • MODULUL II.doc
    • Prezentarea cursului.doc

Alte informatii

Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune