Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor

Curs
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9473
Mărime: 89.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Iatan
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE ANUL III (2006 - 2007) DISCIPLINA : CONTABILITATE DE GESTIUNE SI SISTEMUL INFORMATIONAL AL COSTURILOR 1 CONDUCATOR DE DISCIPLINA : PROF. UNIV. DR. ELENA IATAN

Extras din document

I OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Contabilitatea de gestiune ca disciplina are drept obiective :

- Sa transmita studentilor cadrul conceptual si metodologic precum si tehnicile de calcul în domeniul costurilor ;

- Sa ofere fundamentele pentru utilizarea informatiei costurilor , în procesul managerial;

- Sa realizeze o integrare a notiunilor dobândite în cadrul altor discipline cu caracter economic sau contabil .

II CONTINUTUL TEMATIC AL CURSULUI

ROLUL CONTABILITATII DE GESTIUNE SI AL CALCULATIEI COSTURILOR

Tranzitia la economia de piata a determinat o serie de mutatii structurale, cele mai multe întreprinderi fiind afectate de situatia de instabilitate, caracterizata de schimbarile care au avut loc între indivizi, între stat si diverse grupuri profesionale, cresterea cerintelor consumatorului în diverse domenii de activitate, dar si de accelerarea progresului tehnic.

Mediul instabil creat a facut ca întreprinderile sa fie supuse unor presiuni interne si externe, cu influenta asupra gradului de rentabilizare a activitatii, dar si fiscalitatea asupra activitatii economice.

Transformarile structurale pe plan economico-social etc. au afectat astfel si sistemul financiar-contabil, aflat într-un proces continuu de armonizare cu principiile contabilitatii tarilor cu economie de piata dezvoltata.

În România, obiectivul de baza al dezvoltarii sistemului contabil îl constituie armonizarea legislatiei cu directivele europene si alinierea la Standardele Internationale de Contabilitate (Ordinul M.F.P. nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate; Ordinul M.F.P. nr. 1752/2005).

Tinându-se seama de conditiile concrete ale economiei de piata, contabilitatea de gestiune devine un instrument eficient în conducerea activitatii unei întreprinderi, fapt pentru care este denumita si contabilitate manageriala.

Contabilitatea de gestiune are drept scop evidentierea, calculul, analiza si controlul costurilor, a rezultatelor analitice ale întreprinderii.

Coordonatele costului unitar sunt:

- cheltuielile productive si de desfacere;

- productia care a generat aceste cheltuieli.

Sfera de cercetare a cheltuielilor de productie si de desfacere cuprinde aspecte legate de:

- metodologia de formare a acestor cheltuieli;

- delimitarea cheltuielilor dupa natura, destinatia si rolul acestora;

- metodele de calculatie a costurilor.

Cu privire la cea de-a doua coordonata, productia, calculatia studiaza productia ca o activitate desfasurata într-un cadru tehnico-organizatoric, dar si în calitate de rezultat material al consumurilor productive.

Contabilitatea de gestiune are rolul de a oferi informatii necesare luarii deciziilor si are drept obiective principale:

- calculul analitic al costurilor produselor, lucrarilor, serviciilor;

- calculul rezultatelor analitice prin comparatia dintre costul produselor si pretul de vânzare;

- elaborarea de bugete pe tipuri de activitati (considerat un obiectiv previzional);

- controlul bugetar, explicarea abaterilor înregistrate.

„Obiectivul fundamental al procesului decizional îl constituie utilizarea eficienta a resurselor tehnice, financiare si umane, în vederea încadrarii rezultatului scontat, la nivelul întreprinderii si al diferitelor subdiviziuni organizatorice ale acesteia, în obiectivele strategice care asigura mentinerea sau perfectionarea caracteristicilor functionale ale întreprinderii – privita ca sistem de productie complex, dinamic –, în conditiile unor costuri competitive” .

Fig. Determinarea si analiza rezultatului comparativ pe cele doua tipuri de contabilitate

( contabilitate financiara si contabilitate de gestiune)

Fig. Organizarea contabilitatii de gestiune în conceptia dualista

CONTINUTUL SI TIPOLOGIA COSTURILOR

Costul este o categorie economica care are la origine verbul latin „costare”, ceea ce presupune a fixa ceva, verb din care s-a desprins notiunea „costa”, ceea ce reprezinta „cât s-a consumat si cât s-a platit” pentru un lucru etc.

Însasi din definire rezulta legatura costului de consumul de factori de productie în vederea realizarii si a desfacerii de bunuri materiale, de executarea de lucrari si prestarea de servicii.

La baza costului stau atât consumurile de munca vie si materializata, îmbracând forma cheltuielilor de productie si de desfacere suportate de catre unitate.

Astfel, costul reprezinta corelatia care se creeaza între expresia valorica a cheltuielilor efectuate de catre o întreprindere în vederea realizarii si a desfacerii productiei si cantitatea de bunuri, lucrari si servicii prestate.

Preview document

Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 1
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 2
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 3
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 4
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 5
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 6
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 7
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 8
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 9
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 10
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 11
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 12
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 13
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 14
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 15
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 16
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 17
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 18
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 19
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 20
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 21
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 22
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 23
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 24
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 25
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 26
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 27
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 28
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 29
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 30
Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate de Gestiune si Sistemul Informational al Costurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contabilitatea Decontarilor cu Angajatii Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, cu Asigurarile si Protectia Sociala - Pe Exemplul SC Confectia SCM Botosani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Calculatia Costurilor - Metoda Direct Costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Ai nevoie de altceva?

''