Contabilitate Financiară

Curs
9.7/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 17 fișiere: doc, xls
Pagini : 224 în total
Cuvinte : 67184
Mărime: 498.52KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Codoban A

Cuprins

1.1. Necesitatea Contabilitatii Financiare

1.2. Organizarea Contabilitatii Financiare

1.3. Modalitati de tinere a Contabilitatii Financiare

1.4. Formele de inregistrare contabila

1.5. Planul de Conturi

Cap. 2. ACTIVE IMOBILIZATE

2.1. Evaluare generala a activelor imobilizate

2.2. Imobilizari Necorporale

2.2.1. Cheltuieli de constituire

2.2.2. Cheltuieli de dezvoltare

2.2.3. Concensiuni, Brevete, Licente, Marci comerciale, Drepturile si activele similare

2.2.4. Fondul comercial

2.2.5. Avansuri si alte imobilizari necorporale

2.2.6. Imobilizarile necorporale in curs de executie

2.2.7. Evaluarea imobilizarilor necorporale

2.2.7.1. Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale

2.2.7.2. Cheltuieli ulterioare

2.2.7.3. Evaluarea la data bilantului

2.2.7.4. Cedarea

2.3. Imobilizari Corporale

2.3.1. Recunoasterea imobilizarilor corporale

2.3.2. Evaluarea imobilizarilor corporale

2.3.2.1. Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale

2.3.2.2. Cheltuieli ulterioare

2.3.2.3. Evaluarea la data bilantului

2.3.3. Amortizarea

2.3.4. Cedarea si casarea

2.3.5. Compensatii de la terti

2.3.6. Reevaluarea imobilizarilor corporale

2.4. Imobilizari Financiare

2.4.1. Evaluarea imobilizarilor financiare

2.4.1.2. Evaluarea initiala

2.4.1.3. Evaluarea la data bilantului

2.5. Contabilitatea activelor imobilizate

2.5.1. Grupa 20 “ Imobilizari Necorporale”

2.5.2. Grupa 21 “ Imobilizari Corporale”

2.5.3. Grupa 23 “ Imobilizari in curs”

2.5.4. Grupa 26 “ Imobilizari Financiare”

2.5.5. Grupa 28 “ Amortizari privind imobilizarile”

2.5.6. Grupa 29 “ Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor”

2.6. Bilantul

2.6.1. Bilantul extins

2.6.2. Bilantul prescurtat

2.7. Monografie Contabila

Cap. 3. CONTABILITATEA STOCURILOR

3.1. Notiuni generale

3.2. Costul stocurilor

3.2.1. Notiuni generale privind costul costurilor

3.2.2. Costul stocurilor la iesirea din gestiune

3.3. Organizarea Contabilitatii stocurilor

3.3.1. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor

3.3.2. Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor

3.4. Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie.

3.4.1. Grupa 30 “ Stocuri de materii si materiale”

3.4.2. Grupa 33 “ Productia in curs de executie”

3.4.3. Grupa 34 “ Produse”

3.4.4. Grupa 35 “Stocuri aflate la terti”

3.4.5. Grupa 36 “Animale”

3.4.6. Grupa 37 “Marfuri”

3.4.7. Grupa 38 “Ambalaje”

3.4.8. Grupa 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”

3.5. Bilantul

3.5.1. Bilantul extins

3.5.2. Bilantul prescurtat

Cap. 4. CONTABILITATEA TERTILOR

4.1. Notiuni generale

4.2. Contabilitatea angajamentelor si altor elemente extrabilantiere

4.3. Contabilitatea Tertilor

4.3.1. Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate”

4.3.2. Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate”

4.3.3. Grupa 42 “Personal si conturi asimilate”

4.3.4. Grupa 43 “Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”

4.3.5. Grupa 44 “Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate”

4.3.6. Grupa 45 “Grup si Asociati”

4.3.7. Grupa 46 “Debitori si Creditori diversi”

4.3.8. Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate”

4.3.9. Grupa 48 “Decodari in cadrul unitatii”

4.3.10. Grupa 49 “Provizioane pentru deprecierea creantelor”

4.4. Bilantul

4.4.1. Bilantul extins

4.4.2. Bilantul prescurtat

Extras din document

In conditiile actuale, cu toate progresele tacute în domeniul calculatoarelor electronice, economia unei tari nu se poate lipsi de contabilitate. Ea ramâne, pe mai departe, cea mai exacta forma de evidenta.

Pâna în prezent nu s-a gasit, si nici în viitorul apropiat nu se preconizeaza un alt mijloc de înlocuire a contabilitatii la nivelul întreprinderilor.

Numai contabilitatea poate oferi informatii precise pe care sa se sprijine deciziile managerului. El trebuie sa dispuna de acest „tablou de bord" cu multiple cadrane care este contabilitatea moderna.

In conditiile actuale ale României, sfera si functiile contabilitatii sufera modificari succesive si adânci impuse, pe de o parte, de necesitatile sporite de informatii la nivelul întreprinderilor, iar pe de alta parte, de evolutia procedeelor tehnicii de înregistrare si de prelucrare a informatiei.

Dezvoltarea contabilitatii a fost si este continuu impulsionata de cerintele mereu crescânde ale activitatii economice în functie de care a trebuit si trebuie sa se perfectioneze neîncetat.

România se afla astazi în plin proces de armonizare a sistemului sau contabil cu normele contabile internationale.

Armonizarea sau convergenta contabila este considerata un proces ireversibil, fiind determinata de nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare, impusa de mondializarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare.

Nevoia de armonizare în contabilitate presupune adaptarea si desfasurarea unor activitati riguros organizate ce pot fi asimilate dreptului contabil international, concretizate în obiective de „normare a contabilitatii" si, respectiv, de „normalizare a contabilitatii".

Obiectul contabilitatii agentilor economici îi formeaza: patrimoniul acestora, rezultatele financiare si elementele extrapatrimoniale.

a) Patrimoniul - obiect al contabilitatii

Sub aspect juridic, patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor în expresie baneasca apartinând unei persoane fizice sau juridice.

Sub aspect economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând totalitatea, respectiv, universalitatea valorilor corporale si necorporale contabilizate sub forma de bunuri materiale, nemateriale ori financiare. Ele trebuie sa apartina subiectului de drept care este întreprinderea

Ca unitate sintetica de structura, patrimoniul are urmatoarele trasaturi caracteristice:

- este o universalitate juridico-economico-financiara;

- este personal, în sensul ca apartine unei anumite persoane si este netransmisibil - fiind conditie fundamentala de întemeiere ontologica a persoanei;

- este distinct fata de persoana careia îi apartine si nu este inclus acesteia;

- este unic si indivizibil.

Existenta unui patrimoniu presupune îmbinarea a doua elemente:

- persoana fizica sau juridica, ca subiect de drepturi si obligatii;

- bunurile economice, ca obiecte de drepturi si obligatii.

Intre obiectele de drepturi si obligatii, pe de o parte, si drepturile si obligatiile pe de alta parte, sta persoana fizica sau juridica în calitatea sa de subiect de drepturi si obligatii.

Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilitatii numai in cazul in care el este investit, adica utilizat în activitatea economica în vederea obtinerii de bunuri si servicii destinate vânzarii, cumpararii, ori în activitati administrative si social - culturale prin care se satisfac necesitati reale ale societatii.

Literatura de specialitate prezinta numeroase interpretari si variante in definirea si analiza patrimoniului ca obiect al contabilitatii.

Ne vom referi în continuare la conceptia economico - juridica a patrimoniului, potrivit careia acesta, în contabilitate, se dedubleaza ca patrimoniu economic si respectiv patrimoniu juridic.

Forma de prezentare a patrimoniului in contabilitate este aceea a unei balante cu doua parti egale, în mod conventional, partea din stânga egalitatii poate fi denumita patrimoniu economic, iar cea din dreapta egalitatii, patrimoniu juridic.

Deci, egalitatea generalizatoare este:

Continutul juridic are ca fundament continutul economic, iar continutul economic este suportul material concret al continutului juridic ca provenienta sau sursa de formare a diverselor elemente patrimoniale concrete, aflate in stânga egalitatii.

- Patrimoniul economic este format, deci, din bunuri economice, ca obiecte de drepturi si obligatii, evaluabile în bani. Ele formeaza substanta materiala a patrimoniului, concretizata în bunuri materiale sau eoiporalc (cladiri, masini, materiale, marfuri etc.) si ca bunuri nemateriale sau necorporale (creante, valori în curs de decontare, brevete de investitii etc.).

- Patrimoniul juridic este format din drepturile si obligatiile eu valoare economica care reprezinta cauza, provenienta juridica a elementelor patrimoniale concrete si formeaza substanta juridica a patrimoniului.

Reluând forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate, prin prisma elementelor sale componente, putem formula egalitatea celor doua parti prin ecuatia:

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119
Contabilitate Financiară - Pagina 120
Contabilitate Financiară - Pagina 121
Contabilitate Financiară - Pagina 122
Contabilitate Financiară - Pagina 123
Contabilitate Financiară - Pagina 124
Contabilitate Financiară - Pagina 125
Contabilitate Financiară - Pagina 126
Contabilitate Financiară - Pagina 127
Contabilitate Financiară - Pagina 128
Contabilitate Financiară - Pagina 129
Contabilitate Financiară - Pagina 130
Contabilitate Financiară - Pagina 131
Contabilitate Financiară - Pagina 132
Contabilitate Financiară - Pagina 133
Contabilitate Financiară - Pagina 134
Contabilitate Financiară - Pagina 135
Contabilitate Financiară - Pagina 136
Contabilitate Financiară - Pagina 137
Contabilitate Financiară - Pagina 138
Contabilitate Financiară - Pagina 139
Contabilitate Financiară - Pagina 140
Contabilitate Financiară - Pagina 141
Contabilitate Financiară - Pagina 142
Contabilitate Financiară - Pagina 143
Contabilitate Financiară - Pagina 144
Contabilitate Financiară - Pagina 145
Contabilitate Financiară - Pagina 146
Contabilitate Financiară - Pagina 147
Contabilitate Financiară - Pagina 148
Contabilitate Financiară - Pagina 149
Contabilitate Financiară - Pagina 150
Contabilitate Financiară - Pagina 151
Contabilitate Financiară - Pagina 152
Contabilitate Financiară - Pagina 153
Contabilitate Financiară - Pagina 154
Contabilitate Financiară - Pagina 155
Contabilitate Financiară - Pagina 156
Contabilitate Financiară - Pagina 157
Contabilitate Financiară - Pagina 158
Contabilitate Financiară - Pagina 159
Contabilitate Financiară - Pagina 160
Contabilitate Financiară - Pagina 161
Contabilitate Financiară - Pagina 162
Contabilitate Financiară - Pagina 163
Contabilitate Financiară - Pagina 164
Contabilitate Financiară - Pagina 165
Contabilitate Financiară - Pagina 166
Contabilitate Financiară - Pagina 167
Contabilitate Financiară - Pagina 168
Contabilitate Financiară - Pagina 169
Contabilitate Financiară - Pagina 170
Contabilitate Financiară - Pagina 171
Contabilitate Financiară - Pagina 172
Contabilitate Financiară - Pagina 173
Contabilitate Financiară - Pagina 174
Contabilitate Financiară - Pagina 175
Contabilitate Financiară - Pagina 176
Contabilitate Financiară - Pagina 177
Contabilitate Financiară - Pagina 178
Contabilitate Financiară - Pagina 179
Contabilitate Financiară - Pagina 180
Contabilitate Financiară - Pagina 181
Contabilitate Financiară - Pagina 182
Contabilitate Financiară - Pagina 183
Contabilitate Financiară - Pagina 184
Contabilitate Financiară - Pagina 185
Contabilitate Financiară - Pagina 186
Contabilitate Financiară - Pagina 187
Contabilitate Financiară - Pagina 188
Contabilitate Financiară - Pagina 189
Contabilitate Financiară - Pagina 190
Contabilitate Financiară - Pagina 191
Contabilitate Financiară - Pagina 192
Contabilitate Financiară - Pagina 193
Contabilitate Financiară - Pagina 194
Contabilitate Financiară - Pagina 195
Contabilitate Financiară - Pagina 196
Contabilitate Financiară - Pagina 197
Contabilitate Financiară - Pagina 198
Contabilitate Financiară - Pagina 199
Contabilitate Financiară - Pagina 200
Contabilitate Financiară - Pagina 201
Contabilitate Financiară - Pagina 202
Contabilitate Financiară - Pagina 203
Contabilitate Financiară - Pagina 204
Contabilitate Financiară - Pagina 205
Contabilitate Financiară - Pagina 206
Contabilitate Financiară - Pagina 207
Contabilitate Financiară - Pagina 208
Contabilitate Financiară - Pagina 209
Contabilitate Financiară - Pagina 210
Contabilitate Financiară - Pagina 211
Contabilitate Financiară - Pagina 212
Contabilitate Financiară - Pagina 213
Contabilitate Financiară - Pagina 214
Contabilitate Financiară - Pagina 215
Contabilitate Financiară - Pagina 216
Contabilitate Financiară - Pagina 217
Contabilitate Financiară - Pagina 218
Contabilitate Financiară - Pagina 219
Contabilitate Financiară - Pagina 220
Contabilitate Financiară - Pagina 221
Contabilitate Financiară - Pagina 222
Contabilitate Financiară - Pagina 223

Conținut arhivă zip

 • cap 3.bilantul.doc
 • cap 4. bilantul.doc
 • cap 5.bilantul.doc
 • cap 6.-bilantul.doc
 • cap.7-bilantul.doc
 • Cap_01 ORGANIZARE C14.doc
 • Cap_02 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR c14.doc
 • Cap_03 CONTABILITATEA STOCURILOR C14.doc
 • Cap_04 CONTABILITATEA TERTIILOR c14.doc
 • Cap_05 CONTABILITATEA TREZORERIEI c14.doc
 • Cap_06 CONTABILITATEA CAPITALULUI c14.doc
 • Cap_07 CONTABILITATEA VENITURILOR+CHELTUIELILOR c14.doc
 • cap2 - bilantul.doc
 • cuprins sem 2.doc
 • pLan De cOnturi.doc
 • Test_Formule N (CEA BUNA).xls
 • Test_Formule N.xls

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Caiet Practica

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Monografie Contabila

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Contabilitatea Datoriilor si Creantelor privind Personalul, Asigurarea si Protectia Sociala

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul,...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Ai nevoie de altceva?