Contabilitate Financiara

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3648
Mărime: 17.29KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coroiu Sergiu

Cuprins

Capitolul 1 Situaţiile financiare anuale şi închiderea bilanţului

1. Reglementările legale

2. Lucrări pregătitoare pentru situaţiile financiare anuale

3. Caracteristicile şi forma situaţiilor financiare anuale

3.1. Cine trebuie să întocmească?

3.2. Reguli pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale

3.3. Bilanţul

3.4. Contul de profit şi pierderi

3.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie

3.6. Situaţia capitalurilor proprii

3.7. Note explicative la situaţiile financiare anuale

4. Publicarea situaţiilor financiare anuale

4.1. Modalităţi de comunicare a situaţiilor financiare anuale

5. Analiza situaţiilor financiare anuale

5.1. Indicatorii de lichiditate

5.2. Indicatorii de risc

5.3. Indicatorii de activitate

5.4. Indicatorii de profitabilitate

5.5. Indicatorii privind rezultatul pe acţiune

Extras din document

1. Reglementările legale

OMFP 1752 / 2005; Legea 82

2. Lucrări pregătitoare pentru situaţiile financiare anuale

Situaţiile financiare anuale întocmite de managerii întreprinderii au scopul de a oferi utilizatorilor informaţiei contabile o imagine fidelă a situaţiei patrimoniului, a performanţelor economice şi a poziţiei financiare a întreprinderii pentru exerciţiul financiar la care se referă.

De reţinut!

Informaţiile contabile acumulate în cursul exerciţiului trebuiesc prelucrate suplimentar, cei care le întocmesc trebuind să se asigure că cerinţele calitative impuse de legislaţie sunt îndeplinite.

Important!

Situaţiile financiare anuale trebuiesc verificate asupra corectitudinii şi completitudinii informaţiilor contabile. Verificarea se face prin: întocmirea balanţei de verificare şi utilizarea unor chei de testare. Exemple de chei: verificarea rulajelor din conturile de venituri şi cheltuieli prin comparaţie cu bugetul anual pentru exerciţiul respectiv. Investigând vom găsi explicaţiile pentru abaterile majore, asfel încât să nu omitem înregistrări multiple ale aceleiaşi tranzacţii. Verificarea concordanţei între rulajele totale debitoare şi creditoare ale balanţelor analitice şi rulajului total debitor şi creditor al contului sintetic pentru care s-a făcut dezvoltarea analitică respectivă.

TRD 301 = TRD 301.1 + TRD 3012 + TRD 301.N

Atenţie!

Cele mai des întâlnite ... în conturi analitice le găsim în contul 301, cum ar fi: conturi de stocuri (pe felul de materiale, mărfuri sau produse finite), conturi de avansuri (către furnizori sau clienţi), conturi de clienţi (interni şi externi, norminalizat pe fiecare), conturi de furnizori (interni, externi), conturi de avansuri de trezorerie.

Verificarea concordanţei între rulajele totale credioare şi debitoare din balanţa sintetică cu totalul din registrul jurnal. Registrul jurnal cuprinde înregistrarea tuturor operaţiilor contabile efectuate în exerciţiul financiar respectiv, altfel spus totalul mişcărilor înregistrate în conturi în acea perioadă.

Realizarea unui punctaj exact al operaţiunilor reciproce (doar în cazul în care întreprinderea are subunuităţi sau lucrează în relaţie cu alte unităţi din cadrul grupului). În această situaţie soldurile şi rulajele trebuie să coincidă, în oglindă, iar diferenţele vor fi identificate şi explicate sumă cu sumă (adică sume în curs de decontare, facturi de întocmit).

Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acesteia.

Definiţie!

Inventarierea este ansamblul operaţiunilor prin care se verifică şi se constată existenţa, valoarea şi titlul de proprietate valoric pentru toate elementele patrimoniului.

Important!

Obligaţia inventarierii patrimoniului a fost statutată în Legea 82 / 1991 şi menţinută în toate reglementările ulterioare privitoare la contabilitate. Nerespectarea reglementărilor legale privitoare la inventariere se sancţionează cu amendă contravenţinală de la 400 – 5000 lei potrivit Legii 82 / 1991 republicată în Monitrul Oficial 629 / 26.08.2002.

Lista de control pentru inventarierea patrimoniului:

- să se efectueze inventarierea fizică a valorilor materiale şi băneşti prin: numărare, căutările, aprecierea stării stocurilor şi a vandabilităţii acestora, separarea de către custodic a terţilor

- să solicitaţi şi să primiţi confirmări de solduri de la clienţi şi furnizori, efectuând punctaj cu aceştia

- să solicitaţi confirmări la bănci pentru conturile deschise: solduri, angajamente, garanţii, acreditive primite

- se inventariază titlurile de creanţă (obligaţiunile) şi titlurile de participare la capitaluri

- identificaţi eventualele litigii care pot afecta titlurile de proprietate a societăţii sau valoarea activelor din patrimoniu

- stabiliţi destinaţiile pentru repartizarea profitului exerciţiului financiar în următoarea ordine:

- acoperirea pierderilor din perioadele precedente

- fondurile de rezervă impuse de prevederi legale (5 % din profitul anual până la concurenţa a 20 % din capitalul social)

- fonduri proprii destinate investiţiilor sau suplimentării capitalului de lucru al întreprinderii – dividende.

Preview document

Contabilitate Financiara - Pagina 1
Contabilitate Financiara - Pagina 2
Contabilitate Financiara - Pagina 3
Contabilitate Financiara - Pagina 4
Contabilitate Financiara - Pagina 5
Contabilitate Financiara - Pagina 6
Contabilitate Financiara - Pagina 7
Contabilitate Financiara - Pagina 8
Contabilitate Financiara - Pagina 9
Contabilitate Financiara - Pagina 10
Contabilitate Financiara - Pagina 11
Contabilitate Financiara - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contul de Profit si Pierdere – Sursa de Analiza a SC PetroProject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Introducere Contabilitatea îşi aduce o contribuţie deosebită în econmie, deoarece prin întregul sau conţinut îmbina armonios teoria abstractă cu...

Contabilitate Managerială

CAP 1 Elemente teoretico-conceptuale Identitatea şi conceptul de contabilitate managerială Creşterea în complexitate a relaţiilor de afaceri în...

Analiza Economico Financiara a Intreprinderii

Aceasta societate a fost constituita in anul 2004 . Denumirea este S.C RECIM GRUP SRL. CUI RO 16942632, J17/1838/2004, CAEN 4521 Are forma...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor unei Intreprinderi, Reflectarea Lor in Contul de Profit si Pierderi Studiu de Caz - SC Casvida SA

Rezultatul contabil a fost considerat timp îndelungat cel mai semnificativ indicator de măsurare a performanţelor întreprinderii, reflectate prin...

Contabilitatea Operațiunilor prin Casă

ASPECTE PRIVIND ISTORIA BANILOR SI A CIRCULATIEI MONETARE PE TERITORIUL ROMÂNIEI\aPrimele forme de schimb monetar pe actualul teritoriu al tarii...

Contabilitatea Trezoreriei

Trezoreria este un element esential si totodata principala restrictie a gestiunii financiare a firmei. In ea se concretizeaza rezultatele modului...

Te-ar putea interesa și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Veniturile si Cheltuielile Inregistrate si Analizate prin Prisma Contabilitatii Financiare si Contabilitatea de Gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele...

Ai nevoie de altceva?