Contabilitate Financiara

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc de 136 de pagini (in total).

Profesor: Laura Molnar

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Principalele modificari din Standardele de contabilitate 2005

I) Sinteza principalelor modificari

Introducere

Pentru însusirea practica a principalelor modificari suferite de Standardele de contabilitate, Camera Auditorilor Financiari din România, prin departamentul Servicii pentru membrii a apelat la sprijinul specialistilor care activeaza în cadrul Grupului de lucru. Deosebita experienta practica dar si riguroasele cunostinte teoretice ale participantilor la Grupul de lucru , s-au materializat în “suportul de curs si reflectii”: Principalele modificari ale Standardelor de contabilitate. Suportul de curs si reflectii al Grupului de lucru, este disponibil pe site-ul CAFR la adresa www.cafr.ro.

În materialul de fata noi nu realizam decât o scurta sinteza a suportului de curs si reflectii realizat de Grupul de lucru prezentat la adresa mai sus mentionata.

Pentru o corecta însusire si aplicare a noilor Standarde de contabilitate, noi recomandam studierea Standardelor, materialul de fata fiind doar un punct de plecare, pentru o abordare unitara si sistematica.

Principalele modificari ale Standardelor de contabilitate de la ultima traducere publicata constau în includerea:

- celor cinci noi Standarde Internationale de Raportare Financiara produse de IASB;

- revizuirilor aduse Standardelor Internationale de Contabilitate (IAS) rezultate din proiectul de îmbunatatiri al IASB

- amendamentelor aduse altor IAS, rezultate din aceste Standarde noi si revizuite.

Începând cu editia 2004, Standardele emise sau adoptate de IASB vor fi cuprinse în urmatoarele doua serii:

- Noua serie a „Standardelor Internationale de Raportare Financiara”, numerotate în prezent de la IFRS 1 la IFRS 6.

- Seria „Standardelor Internationale de Contabilitate” emise de Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) si adoptate sau amendate de IASB. Acestea sunt numerotate de la IAS 1 la IAS 41 si pastreaza formatul creat de IASC.

Standarde noi

IFRS 1

IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara specifica modul în care entitatile urmeaza sa faca trecerea la IFRS în primele situatii financiare conforme cu IFRS ale unei entitati. Standardul nu se aplica entitatilor care au emis anterior situatii financiare care includ o declaratie de conformitate cu IFRS, explicita si fara rezerve.

IFRS 1 înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza primara de contabilitate.

Se impune aplicarea IFRS 1 pentru primele situatii financiare conforme cu IFRS ale unei entitati, pentru perioadele cu începere de la 1 ianuarie 2004. Se încurajeaza aplicarea Standardului anterior acestei date.

IFRS 2 – IFRS 6

Celelalte Standarde noi din seria „IFRS” sunt:

- IFRS 2 Plata pe baza de actiuni

- IFRS 3 Combinari de întreprinderi

- IFRS 4 Contracte de asigurari

- IFRS 5 Active imobilizate detinute în vederea vânzarii si activitati întrerupte

- IFRS 6 Exploatarea si evaluarea resurselor minerale

Cu exceptia IFRS 3, se impune aplicarea acestor IFRS-uri pentru perioadele anuale cu începere de la 1 ianuarie 2005. Se încurajeaza aplicarea anterior acestei date.

IFRS 3 se aplica la contabilizarea combinarilor de întreprinderi pentru care data acordului este la sau dupa 31 martie 2004, si la orice fond comercial aparut din astfel de combinari de întreprinderi. În plus, unei entitati i se impune sa aplice IFRS 3 în perspectiva, de la începutul primei perioade anuale cu începere de la 31 martie 2004, pentru soldul initial al oricarui fond comercial sau fond comercial negativ care a aparut înainte de 31 martie 2004. Unei entitati i se permite sa aplice cerintele IFRS 3 pentru fondul comercial existent sau achizitionat la orice data anterioara datelor mentionate mai sus, si pentru combinarile de întreprinderi care apar, de asemenea, la orice data anterioara datelor mentionate mai sus.

Îmbunatatiri aduse Standardelor Internationale de Contabilitate

Cincisprezece Standarde Internationale de Contabilitate (IAS) au fost revizuite ca urmare a proiectului de îmbunatatire demarat de IASB. Obiectivele proiectului au fost reducerea sau eliminarea alternativelor, redundantelor si a conflictelor din rândul Standardelor, în scopul tratarii unor aspecte de convergenta si al realizarii altor îmbunatatiri.

Fisiere in arhiva (4):

  • Contabilitate Financiara
    • Directiva_a_IV_a.doc
    • Directiva_a_VII_a.doc
    • Princip._modif._Standarde_ctb._2005.doc
    • Reglementari_contabile_conf._cu_directivele_europene.doc

Alte informatii

standarde si directive contabile