Contabilitate Financiară

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 25006
Mărime: 221.05KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Gheorghe
suport curs

Extras din document

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

1.1. Continut, rol, structura

Capitalurile detinute de catre agentii economici reprezinta surse stabile si permanente de finantare a activului patrimonial. Sub aspect economic, capitalul cuprinde totalitatea resurselor materiale care, prin asociere cu ceilalti factori de productie (munca, stiinta, informatia, pamântul), participa la producerea de bunuri în scopul obtinerii unui profit. Datorita faptului ca se afla la dispozitia agentilor economici o perioada mai mare de timp, ele poarta denumirea de capitaluri permanente si se pot structura astfel:

1) Capitaluri proprii (pasiv intern);

2) Provizioane asimilate capitalurilor;

3) Datorii pe termen lung (pasiv extern).

1) Capitalurile proprii cuprind totalitatea capitalurilor aflate în proprietatea titularilor de patrimoniu (actionari, asociati, întreprinzatori individuali). Principalele forme de manifestare ale capitalurilor proprii sunt:

- capital propriu nominalizat care este reprezentat prin capitalul social, care reflecta valoarea activelor investite direct de catre actionari si asociasi:

- capitaluri proprii nenominalizate reprezinta capitalul acumulat de catre întreprindere ca urmare a unei activitati economice profitabile, în care se includ: prime legate de capital, rezervele, rezultatul exercitiului si rezultatul reportat.

2) Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt rezerve constituite în scop de autoprotectie în fata a numeroase riscuri si deprecieri posibile. Ele sunt destinate sa acopere datorii legate de litigii, amenzi, penalitati, despagubiri etc., care sunt incerte în ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

3) Datoriile pe termen lung sunt reprezentate de împrumuturi pe tremen mediu si lung de la institutiile bancare sau de la alte persoane fizice sau juridice. Principalele împrumuturi si datorii pe termen mai mare de un an sunt:

- împrumuturi din emisiunea de obligatiuni;

- credite bancare pe termen lung;

- datorii ce privesc datoriile financiare;

- dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate.

1.2. Organizarea contabilitatii capitalului

Existenta si miscarile capitalurilor si a subventiilor pentru investitii sunt reflectate cu ajutorul conturilor sintetice de gradul I si II, grupate în clasa 1 a planului de conturi general, în care se regasesc urmatoarele grupe de conturi:

- Grupa 10 „Capital si rezerve”:

- 101 „Capital social”

- 104 „Prime legate de capital”

- 105 „Rezerve din reevaluare”

- 106 „Rezerve”

Dupa functia contabila, acestea sunt conturi de pasiv.

- Grupa 11 „Rezultatul reportat” :

- Contul bifunctional 117 „Rezultatul reportat

- Grupa 12 „Rezultatul exercitiului”:

- Contul bifunctional 121 „profit si pierdere”

- Contul de activ 129 „Repartizarea profitului”

- Grupa 13 „Subventii pentru investitii”:

- Contul de pasiv 131 Subventii pentru investitii”

- Grupa 15 „Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- Contul de pasiv 15 1 „Provizione pentru riscuri si cheltuieli”

- Grupa 16 „Împrumuturi si datorii asimilate”

- 161 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni”

- 162 „Credite bancare pe termen lung”

- 166 „Datorii ce privesc imobilsizarile financiare”

- 167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate”

- 168 „Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate”

- 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”

Functia contabila a acestor conturi este de pasiv, cu exceptia contului 169 „Prime privind rambursarea obligatiunilor”, care este un cont de activ.

1.3. Contabilitatea capitalului social

1.2.1.Constituirea capitalului social

Constituirea capitalului social se face prin subscriere de aport social de catre asociati sau actionari. Prin actiunea de subscriere, asociatii sau actionarii se angajeaza în actul de constituire la o contributie în bani sau în natura, în vederea înfiintarii unei societati comerciale. Între subscriere si depunerea efectiva a capitalului promis poate exista un anumit decalaj în timp, capitalul social îmbraca doua forme:

- capital subscris nevarsat;

- capital subscris varsat.

În cazul societatilor pe actiuni trebuie varsat 30% din capitalul subscris, si cel putin 50% la constituirea prin subscriptie publica Restul de capital se va varsa în termen de 12 luni de la înmatriculare. In cazul societatilor cu raspundere limitata, capitalul social subscris se varsa, de regula, integral înainte de începerea formalitatilor de constituire.

Orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotarârii AGA si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor legate de aceasta hotarâre.

Actiunile se pot evalua la urmatoarele valori:

- Valoarea nominala - este data de raportul dintre capitalul social si numarul de actiuni emise-

- Valoarea contabila - se calculeaza ca un raport între activul net contabil si numarul de actiuni;

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Deprecierea Activelor

1. Aspecte generale privind standardul IAS 36 O multitudine de factori endogeni si exogeni face necesara cunosterea de catre profesionistii...

Manipularea Performantelor Intreprinderii prin Inginerii Contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Modalitati de Indatorare pe Termen Mediu si Lung

I. INTRODUCERE In general nevoia de creditare apare din lipsa fondurilor proprii pentru a face fata in intregime cheltuielilor ocazionale de...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile, denumite în literatura de specialitate si capitaluri permanente, reprezinta totalitatea surselor de finantare de care dispune...

Lucrari Practice - Contabilitate Financiara

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAP 1. ELEMENTE DE TEORIE PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII 1.1 PREZENTARE GENERALA Capitalul intreprinderii reprezinta surse stabile...

Sisteme Contabile Comparate

Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile consolidate " Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile...

Te-ar putea interesa și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Modelarea Aplicatiilor Financiar Contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Veniturile si Cheltuielile Inregistrate si Analizate prin Prisma Contabilitatii Financiare si Contabilitatea de Gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele...

Ai nevoie de altceva?