Contabilitate Financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: pdf, ppt
Pagini : 300 în total
Cuvinte : 4345
Mărime: 1.84MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Achim

Extras din document

societăţile comerciale: SNC, SCS, SA, SCA, SRL.

societăţile/companiile naţionale;

regiile autonome;

institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România;

subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul în România;

subunităţile din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

conduc contabilitate conformă cu Directivele UE

întocmesc set de situații financiare de bază, format din 5 componente: Bilanț, CPP, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Notele explicative la situațiile financiare anuale;

Sunt auditate de auditori financiari autorizați

Criterii Reglementări aprobate prin OMFP 3055/2009 (minim 2 în 2 exerciții financiare consecutive):

total active 3.650.000 euro

cifra de afaceri 7.300.000 euro

număr mediu salariați 50

conduc contabilitate conformă cu Directivele UE

întocmesc set de situații financiare simplificat, format din 3 componente: Bilanț prescurtat, CPP,, Notele explicative la situațiile financiare anuale simplificate (celălalte 2 componente sunt opționale);

Sunt auditate de auditori financiari autorizați

Art.10, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată:

(1) Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective.

(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

(3) Contabilitatea poate fi organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • curs 1 contabilitate financiara cap 1.ppt
  • curs 1- imobilizari.ppt
  • curs 10 11 contab financiara cap 2 capitaluri.ppt
  • curs 12 contab financiara cap 7 rezultate.ppt
  • Curs 2- stocuri.pdf
  • Curs 3- decontari terti.ppt
  • curs 8- trezorerie.ppt

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Doctrina si Deontologie Contabila

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Bilantul Contabil

OBIECTUL CONTABILITATII Prima definitie a contabilitatii a fost formulate in 1494, de italianul Luca Paciolo. El analizeaza contabilitatea ca un...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Ai nevoie de altceva?