Contabilitate Financiara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 22 de pagini (in total).

Profesor: Violeta State

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Din punct de vedere financial- contabil, capitalurile detinute de agentii economici reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinate a finanta de o maniera durabila activul patrimonial. Deoarece ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp, de regula pe o perioada mai mare de un an, poarta denumirea de capitaluh permanente.

Capital urile se formeaza la inceputul activitatii unitatilor economice, se modifica prin crestere sau diminuare pe parcursui desfasurarii activitatii si se lichideaza la incetarea existentei activitatii.

In raport cu modul lor de consiituire. capitalurile se diferentiaza in:

- capitaiuri proprii;

- provizioane;

- datorii pe termen lung.

Capitalurile proprii se constitute prin aportul proprietarilor, prin autofmantare si din alte surse nerambursabile. In mod concret, ele se identified prin: capital social;

- prime de capital;

- rezerve;

- rezultat reportat;

- rezultatul exercitiului;

- subventii peniru investitii;

Contabilitatea capitalului social

Orice agent economic isi incepe activitatea prin constituirea unui capital propriu rezultat din contributia egala sau diferentiata a proprietarilor uniti in calitate de actionari sau asociati.

Capitalul social este constituit din voloarea nominala a actiunilor emise, subscrise si varsate (la societati pe actiuni si societati in comandita pe actiuni), sau din valoarea nominala a partilor sociale (in cazul SRL-uriior).

In contabilitate, capitalul este reflectat in doua forme: subscris si varsat. Din punct de vedere analitic se tine o evidenta nominala pe fiecare actionar sau asociat cuprinzand numarul de actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora, constituind baza de calcul pentru acordarea de dividende.

Operatiile referitoare la capitalul social pot fi grupate in trei:

- constituirea capitalului social:

- majorarea capitalului social;

- diminuarea capitalului social.

1.1. Constituirea capitalului social

Constituirea capitalului social se reflecta in contabilitate prin-urmatoarele operatii de

baza:

Capital subscris nevarsat"

„Capital subscris varsat"

1.2. Majorarea capitalului social

Modalitati de majorare:

1. cresterea valorii nominale a actiunilor existente;

2. emiterea de noi actiuni.

Prima modalitate evita cresterea numarului initial de actiuni si modificarea echilibrului dintre actionari. A doua modalitate impune din partea societatii sa-si stabileasca pretul de emisiune pentru actiunile noi, intre valoarea nominala si valoarea matematica contabila a vechilor actiuni.

Principalele cai de majorare sunt:

1. aporturi noi ale actionariior fondatori sau ale unor terte persoane;

2. prin operatiuni interne;

3. conversia unor datorii in actiuni;

4. cu valoarea dividendelor brute cuvenite asociatilor sau actionariior;

5. majorarea participarii la capital sau obtinerea calitatii de coproprietar a salariatilor.

1.3. Diminuarea capitalului social

Modalitatile utilizate pot fi:

1. reducerea numarului de actiuni;

2. reducerea valorii nominale a actiunilor existente.

Cai de diminuare:

1. rambursarea unei parti catre asociati. Au loc doua inregistrari:

- inregistrarea valorii capitalului care urmeaza a se restitui;

- restituirea propriu zisa in bani sau in natura a capitalului.

2. acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.

3. rascumpararea de actiuni proprii pentru redimensionarea capitalului social prin diminuarea lui arunci cand se reduce volumul de activitate.

Avand rol de protectie a capitalului social, in cazul pierderilor, acestea sunt acoperite din rezervele constituite, iar daca acestea sunt insuficiente, se diminueaza capitalul social.

3. Contabilitatea primelor legate de capital

Primele legate de capital pot fi:

- prime de emisiune, apar in cazul unor noi emisiuni de actiuni si se determina ca diferenta intre pretul de emisiune al noilor actiuni si valoarea lor nominala;

- prime de aport, apar in cazul aportului in natura si se determina ca diferenta intre valoarea bunurilor primite ca aport in natura si suma cu care a crescut capitalul social;

- prime de fuziune, se calculeaza ca diferenta intre valoarea bunurilor primite prin fuziune si suma cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante;

- prime de conversie se stabilesc cu ocazia conversiei unei datorii in actiuni.

Fisiere in arhiva (6):

 • Contabilitate Financiara
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6- 10.doc