Contabilitate financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 9548
Mărime: 106.49KB (arhivat)
Publicat de: Gicu A.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta State

Extras din curs

Din punct de vedere financial- contabil, capitalurile detinute de agentii economici reprezinta componente ale pasivului patrimonial destinate a finanta de o maniera durabila activul patrimonial. Deoarece ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp, de regula pe o perioada mai mare de un an, poarta denumirea de capitaluh permanente.

Capital urile se formeaza la inceputul activitatii unitatilor economice, se modifica prin crestere sau diminuare pe parcursui desfasurarii activitatii si se lichideaza la incetarea existentei activitatii.

In raport cu modul lor de consiituire. capitalurile se diferentiaza in:

- capitaiuri proprii;

- provizioane;

- datorii pe termen lung.

Capitalurile proprii se constitute prin aportul proprietarilor, prin autofmantare si din alte surse nerambursabile. In mod concret, ele se identified prin: capital social;

- prime de capital;

- rezerve;

- rezultat reportat;

- rezultatul exercitiului;

- subventii peniru investitii;

Contabilitatea capitalului social

Orice agent economic isi incepe activitatea prin constituirea unui capital propriu rezultat din contributia egala sau diferentiata a proprietarilor uniti in calitate de actionari sau asociati.

Capitalul social este constituit din voloarea nominala a actiunilor emise, subscrise si varsate (la societati pe actiuni si societati in comandita pe actiuni), sau din valoarea nominala a partilor sociale (in cazul SRL-uriior).

In contabilitate, capitalul este reflectat in doua forme: subscris si varsat. Din punct de vedere analitic se tine o evidenta nominala pe fiecare actionar sau asociat cuprinzand numarul de actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora, constituind baza de calcul pentru acordarea de dividende.

Operatiile referitoare la capitalul social pot fi grupate in trei:

- constituirea capitalului social:

- majorarea capitalului social;

- diminuarea capitalului social.

1.1. Constituirea capitalului social

Constituirea capitalului social se reflecta in contabilitate prin-urmatoarele operatii de

baza:

Capital subscris nevarsat"

„Capital subscris varsat"

1.2. Majorarea capitalului social

Modalitati de majorare:

1. cresterea valorii nominale a actiunilor existente;

2. emiterea de noi actiuni.

Prima modalitate evita cresterea numarului initial de actiuni si modificarea echilibrului dintre actionari. A doua modalitate impune din partea societatii sa-si stabileasca pretul de emisiune pentru actiunile noi, intre valoarea nominala si valoarea matematica contabila a vechilor actiuni.

Principalele cai de majorare sunt:

1. aporturi noi ale actionariior fondatori sau ale unor terte persoane;

2. prin operatiuni interne;

3. conversia unor datorii in actiuni;

4. cu valoarea dividendelor brute cuvenite asociatilor sau actionariior;

5. majorarea participarii la capital sau obtinerea calitatii de coproprietar a salariatilor.

1.3. Diminuarea capitalului social

Modalitatile utilizate pot fi:

1. reducerea numarului de actiuni;

2. reducerea valorii nominale a actiunilor existente.

Cai de diminuare:

1. rambursarea unei parti catre asociati. Au loc doua inregistrari:

- inregistrarea valorii capitalului care urmeaza a se restitui;

- restituirea propriu zisa in bani sau in natura a capitalului.

2. acoperirea pierderilor inregistrate in exercitiile anterioare.

3. rascumpararea de actiuni proprii pentru redimensionarea capitalului social prin diminuarea lui arunci cand se reduce volumul de activitate.

Avand rol de protectie a capitalului social, in cazul pierderilor, acestea sunt acoperite din rezervele constituite, iar daca acestea sunt insuficiente, se diminueaza capitalul social.

3. Contabilitatea primelor legate de capital

Primele legate de capital pot fi:

- prime de emisiune, apar in cazul unor noi emisiuni de actiuni si se determina ca diferenta intre pretul de emisiune al noilor actiuni si valoarea lor nominala;

- prime de aport, apar in cazul aportului in natura si se determina ca diferenta intre valoarea bunurilor primite ca aport in natura si suma cu care a crescut capitalul social;

- prime de fuziune, se calculeaza ca diferenta intre valoarea bunurilor primite prin fuziune si suma cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante;

- prime de conversie se stabilesc cu ocazia conversiei unei datorii in actiuni.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc
  • Curs 6- 10.doc

Alții au mai descărcat și

Amortizarea

AMORTIZAREA – este procesul de recuperare treptata a valorii amortizabile a unui bun de regula pe parcursul duratei de viata utila prin includerea...

Calculul Drepturilor Salariale a Reținerilor Generate de Aceasta

CAPITOLUL I FORŢA DE MUNCÃ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1 Forţa de muncã – importanţa, salariul nominal, salariul real. 1.2 Rolul...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I Delimitări şi structuri privind stocurile 1.1 Definiţii şi structuri de stocuri Stocurile şi producţia în curs de execuţie...

Impozitul pe Profit

Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu şi cu titlu...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Analiza Bilanțului

1.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare anuale Reglementările contabile normează...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalul reprezintă totalitatea resurselor materiale şi financiare disponibile la nivelul unei întreprinderi, în vederea desfăşurării activităţii...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?