Contabilitate financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12286
Mărime: 122.82KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Tudorache
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1. Contabilitatea financiară-componentă de bază a contabilităţii întreprinderii

Secţiunile contabilităţii:

- Contablitatea financiară (informaţii publice):

- are la bază norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, obligatorii pentru toate entităţile;

- are ca obiectiv principal furnizarea informaţiilor necesare, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu terţii.

- Contabilitatea de gestiune (informaţii confidenţiale):

- se organizează de către fiecare entitate (obligatoriu), în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii;

- are ca obiective principale: calcularea costurilor; stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetelor pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora, în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii.

Criterii de mărime privind componentele situaţiilor financiare:

- total active: 3.650.000 euro,

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

Situaţiile financiare anuale cuprind:

- bilanţul (A, D, CP);

- contul de profit şi pierdere (V, Ch);

- situaţia modificărilor capitalului propriu (CP);

- situaţia fluxurilor de trezorerie (Î, Pl);

- notele explicative la situaţiile financiare anuale (explicaţii)

Atunci când sunt depăşite 2 din cele 3 criterii

Situaţiile financiare anuale cuprind:

- bilanţul (A, D, CP);

- contul de profit şi pierdere (V, Ch);

- notele explicative la situaţiile financiare anuale (explicaţii)

Atunci când nu sunt depăşite 2 din cele 3 criterii

Conceptele de bază privind întocmirea SFA:

- contabilitatea de angajamente – recunoaşterea efectelor tranzacţiilor

- continuitatea activităţii – vezi principiul continuităţii activităţii

Structurile bilanţului – poziţia financiară

- Activul reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărei cost poate fi evaluat în mod credibil.

- Datoria reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

- Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale.

Structurile contului de profit şi pierdere – performanţa

- Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

- Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

1.2. Utilizatorii informaţiilor financiar-contabile şi necesităţile lor informaţionale

Utilizatorii de informaţii financiar-contabile:

- investitorii prezenţi şi potenţiali;

- angajaţii;

- creditorii financiari;

- furnizorii şi alţi creditori comerciali;

- clienţii;

- instituţiile statului şi alte autorităţi;

- publicul.

1.3. Caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare

Caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare:

- inteligibilitatea;

- relevanţa (pertinenţa);

- credibilitatea;

- comparabilitatea.

Informaţia contabilă – cerinţa de a reflecta imaginea fidelă a poziţiei financiare, a performaţei şi a modificărilor poziţiei financiare – echilibru între caracteristicile calitative

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Instrumente de Plată

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” (Kant) Introducere Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare la SC Gerasim SRL

Introducere O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale...

Monografii contabile la SC Regina SRL

Denumirea societăţii: Sc Regina SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în...

Proiect de practică la - SC Mihdany SRL

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente: - cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare - copie autorizatie,...

Contabilitatea Financiară

Tema 1: Bazele organizării contabilităţii financiare. 1. Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare 2. Reglementarea normativă a...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?