Contabilitate Financiara

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12286
Mărime: 122.82KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1.1. Contabilitatea financiară-componentă de bază a contabilităţii întreprinderii

Secţiunile contabilităţii:

- Contablitatea financiară (informaţii publice):

- are la bază norme unitare privind organizarea şi conducerea acesteia, obligatorii pentru toate entităţile;

- are ca obiectiv principal furnizarea informaţiilor necesare, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu terţii.

- Contabilitatea de gestiune (informaţii confidenţiale):

- se organizează de către fiecare entitate (obligatoriu), în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile proprii;

- are ca obiective principale: calcularea costurilor; stabilirea rezultatelor şi a rentabilităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor executate; întocmirea bugetelor pe feluri de activităţi, urmărirea şi controlul executării acestora, în scopul cunoaşterii rezultatelor şi furnizării datelor necesare fundamentării deciziilor privind gestiunea unităţii.

Criterii de mărime privind componentele situaţiilor financiare:

- total active: 3.650.000 euro,

- cifră de afaceri netă: 7.300.000 euro,

- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50

Situaţiile financiare anuale cuprind:

- bilanţul (A, D, CP);

- contul de profit şi pierdere (V, Ch);

- situaţia modificărilor capitalului propriu (CP);

- situaţia fluxurilor de trezorerie (Î, Pl);

- notele explicative la situaţiile financiare anuale (explicaţii)

Atunci când sunt depăşite 2 din cele 3 criterii

Situaţiile financiare anuale cuprind:

- bilanţul (A, D, CP);

- contul de profit şi pierdere (V, Ch);

- notele explicative la situaţiile financiare anuale (explicaţii)

Atunci când nu sunt depăşite 2 din cele 3 criterii

Conceptele de bază privind întocmirea SFA:

- contabilitatea de angajamente – recunoaşterea efectelor tranzacţiilor

- continuitatea activităţii – vezi principiul continuităţii activităţii

Structurile bilanţului – poziţia financiară

- Activul reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărei cost poate fi evaluat în mod credibil.

- Datoria reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

- Capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor sale.

Structurile contului de profit şi pierdere – performanţa

- Veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

- Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

1.2. Utilizatorii informaţiilor financiar-contabile şi necesităţile lor informaţionale

Utilizatorii de informaţii financiar-contabile:

- investitorii prezenţi şi potenţiali;

- angajaţii;

- creditorii financiari;

- furnizorii şi alţi creditori comerciali;

- clienţii;

- instituţiile statului şi alte autorităţi;

- publicul.

1.3. Caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare

Caracteristicile calitative ale informaţiilor din situaţiile financiare:

- inteligibilitatea;

- relevanţa (pertinenţa);

- credibilitatea;

- comparabilitatea.

Informaţia contabilă – cerinţa de a reflecta imaginea fidelă a poziţiei financiare, a performaţei şi a modificărilor poziţiei financiare – echilibru între caracteristicile calitative

Preview document

Contabilitate Financiara - Pagina 1
Contabilitate Financiara - Pagina 2
Contabilitate Financiara - Pagina 3
Contabilitate Financiara - Pagina 4
Contabilitate Financiara - Pagina 5
Contabilitate Financiara - Pagina 6
Contabilitate Financiara - Pagina 7
Contabilitate Financiara - Pagina 8
Contabilitate Financiara - Pagina 9
Contabilitate Financiara - Pagina 10
Contabilitate Financiara - Pagina 11
Contabilitate Financiara - Pagina 12
Contabilitate Financiara - Pagina 13
Contabilitate Financiara - Pagina 14
Contabilitate Financiara - Pagina 15
Contabilitate Financiara - Pagina 16
Contabilitate Financiara - Pagina 17
Contabilitate Financiara - Pagina 18
Contabilitate Financiara - Pagina 19
Contabilitate Financiara - Pagina 20
Contabilitate Financiara - Pagina 21
Contabilitate Financiara - Pagina 22
Contabilitate Financiara - Pagina 23
Contabilitate Financiara - Pagina 24
Contabilitate Financiara - Pagina 25
Contabilitate Financiara - Pagina 26
Contabilitate Financiara - Pagina 27
Contabilitate Financiara - Pagina 28
Contabilitate Financiara - Pagina 29
Contabilitate Financiara - Pagina 30
Contabilitate Financiara - Pagina 31
Contabilitate Financiara - Pagina 32
Contabilitate Financiara - Pagina 33
Contabilitate Financiara - Pagina 34
Contabilitate Financiara - Pagina 35
Contabilitate Financiara - Pagina 36
Contabilitate Financiara - Pagina 37
Contabilitate Financiara - Pagina 38
Contabilitate Financiara - Pagina 39
Contabilitate Financiara - Pagina 40
Contabilitate Financiara - Pagina 41
Contabilitate Financiara - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Instrumente de Plată

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” (Kant) Introducere Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de...

Monografie Contabila - Institutii Publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Practica de Specialitate - Contabilitate si Informatica de Gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Monografii Contabile la SC Regina SRL

Denumirea societăţii: Sc Regina SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în...

Analiza Contabila a Operatiunilor Economico-Financiare la SC Gerasim SRL

Introducere O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale...

Ai nevoie de altceva?