Contabilitate financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 11571
Mărime: 97.10KB (arhivat)
Publicat de: Andreea Neagoe
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Un agent economic prezintă în anul fiscal 2010, conform datelor din bilanț, următoarele situații:

- capitaluri proprii la începutul anului 20000 lei

- capitaluri proprii la sfârșitul anului 21000 lei

- capital împrumutat la începutul anului 15000 lei

- capital împrumutat la sfârșitul anului 30000 lei

Din contul de profit și pierderi rezultă:

- cheltuielile cu dobânzile aferente unui împrumut primit de la o instituție nespecializată

în acordarea de credite 12000 lei ( rata dobânzii < rata dobânzii de referință a BNR)

- venituri din dobânzi 0 lei

Care este valoarea cheltuielilor cu dobânda care poate fi dedusă?

Rezolvare:

Modul de determinare a cheltuielilor deductibile cu dobânzile, la un moment dat, este dat de gradul de îndatorare:

Grad de îndatorare a capitalului = = =45000/41000=

=1,0975

Deoarece 1,0975 < 3 rezultă cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile integral, adică

12000 lei.

2. Un agent economic care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și obține

venituri totale de 52000 lei.El achiziționează o casă de marcat în valoare de 1450 lei.

Care este impozitul datorat?

Rezolvare:

Conform Codului Fiscal, pentru microîntreprinderi în cazul caselor de marcat, se deduce din baza impozabilă valoarea acestora, rezultată din documentele justificative.Cota de impozit este de 3%.

I= 3% x (52000-1450) = 3% x 50550 = 1516,50 lei

3. O societate de asigurări prezintă următoarele date:

- venituri totale 60000 lei

- cheltuieli deductibile 20000 lei

Poate opta pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor?

Care este impozitul pe profit datorat de acest contribuabil?

Rezolvare:

Conform Codului Fiscal, societățile de asigurări nu pot fi considerate microîntreprinderi, deci vor datora impozit pe profit.

Pi= Vt – Ct = 60000- 20000=40000 lei

Ip= 16 % x 40000 = 6400 lei.

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8
Contabilitate financiară - Pagina 9
Contabilitate financiară - Pagina 10
Contabilitate financiară - Pagina 11
Contabilitate financiară - Pagina 12
Contabilitate financiară - Pagina 13
Contabilitate financiară - Pagina 14
Contabilitate financiară - Pagina 15
Contabilitate financiară - Pagina 16
Contabilitate financiară - Pagina 17
Contabilitate financiară - Pagina 18
Contabilitate financiară - Pagina 19
Contabilitate financiară - Pagina 20
Contabilitate financiară - Pagina 21
Contabilitate financiară - Pagina 22
Contabilitate financiară - Pagina 23
Contabilitate financiară - Pagina 24
Contabilitate financiară - Pagina 25
Contabilitate financiară - Pagina 26
Contabilitate financiară - Pagina 27
Contabilitate financiară - Pagina 28
Contabilitate financiară - Pagina 29
Contabilitate financiară - Pagina 30
Contabilitate financiară - Pagina 31
Contabilitate financiară - Pagina 32
Contabilitate financiară - Pagina 33
Contabilitate financiară - Pagina 34
Contabilitate financiară - Pagina 35
Contabilitate financiară - Pagina 36
Contabilitate financiară - Pagina 37
Contabilitate financiară - Pagina 38
Contabilitate financiară - Pagina 39
Contabilitate financiară - Pagina 40
Contabilitate financiară - Pagina 41
Contabilitate financiară - Pagina 42
Contabilitate financiară - Pagina 43
Contabilitate financiară - Pagina 44
Contabilitate financiară - Pagina 45
Contabilitate financiară - Pagina 46
Contabilitate financiară - Pagina 47
Contabilitate financiară - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • APLICATII - TVA- Accize .doc
  • APLICATII -GIC-Venit. micro..doc
  • APLICATII -Venituri persoane fizice.doc
  • APLICATII- IMPOZITUL PE PROFIT.doc
  • APLICATII-Venit. activ. indep. si salarii .doc

Alții au mai descărcat și

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Contabilitate Fiscalitate și Proceduri Fiscale

CAPITOLUL I TRĂSĂTURILE, FUNCŢIILE ŞI ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITELOR 1.1. Trăsăturile impozitelor, taxelor şi contribuţiilor Într-o economie...

Bazele Contabilității

CAPITOLUL 1 BILANtUL sI CONTUL DE PROFIT sI PIERDERI - IMAGINEA POZItIEI FINANCIARE sI A PERFORMANtELOR ÎNTREPRINDERII In acest capitol vom...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?