Contabilitate Financiara

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: ppt
Pagini : 267 în total
Mărime: 752.18KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Delimitare şi clasificări

Evaluarea stocurilor

Organizarea evidenţei operative şi a contabilităţii analitice şi sintetice a stocurilor

Contabilitatea stocurilor destinate consumului productiv si a celor obţinute din producţie proprie

Cantabilitatea altor categorii de stocuri (stocuri aflate la terţi, efective de abimale si păsări, mărfuri, ambalaje)

Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor

Caracterizare generală a stocurilor

Extras din document

Stocurile sunt active circulante:

sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii;

în curs de producţie în vederea vânzării;

deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a activităţii;

Stocurile şi producţia în curs de execuţie sunt acele active circulante constând în ansamblul de bunuri materiale şi servicii din cadrul unităţilor economice, care sunt destinate pentru a se consuma la prima utilizare, pot fi vândute după încheierea procesului de prelucrare (urmarea unui ciclu de producţie) sau pot fi vândute în starea în care s-au cumpărat.

Clasificări:

a. După sursa de provenienţa:

- cumpărate

- fabricate

b. Apartenenţa la patrimoniu

- fac parte din patrimoniu şi se află in spaţii proprii sau la terţi:

custodie, prelucrare, consignaţie, reparare

- nu fac parte din patrimoniu dar se afla în gestiunea unităţii,

primite de la terţi

c. Gradul de individualizare si modul de gestionare

- identificabile, individualizate pe articole, elemente

- fungibile, interschimbabile,

Structura stocurilor în contabilitatea curentă

materii prime

materiale consumabile

materiale de natura obiectelor de inventar

stocuri in curs de aprovizionare

productia in curs de executie

produse

stocuri aflate la terti

animale si păsări

mărfuri

ambalaje

Clasa 3: Grupe de conturi instituite pentru stocuri şi producţie în curs de exerciţiu

30 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

32 STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE

33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

34 PRODUSE

35 STOCURI AFLATE LA TERŢI

36 ANIMALE

37 MĂRFURI

38 AMBALAJE

39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE

30-38 - Conturi de activ:

-conturi de stocuri

-conturi de diferenţe de preţ: A 308, 348, 368, 388 P 378

39 Ajustări - Conturi de pasiv(cu funcţie contabilă inversă)

Evaluarea stocurilor

1. Evaluarea iniţială a stocurilor(la intrarea în patrimoniu)

2. Evaluarea la ieşirea din gestiune a stocurilor (metode)

3. Evaluarea la data bilanţului.

Evaluarea la intrarea în patrimoniu

În funcţie de modul de dobândire:

cu titlu oneros – cost de achiziţie

din producţie proprie – cost de producţie

cu titlu gratuit – valoare justă

aport în natura – valoare de aport

Evaluarea iniţială a stocurilor

Costul de achiziţie cuprinde:

Preţ de cumpărare fără TVA

Taxe nerecuperabile (taxe vamale, accize, comisioane, taxe asigurare)

Cheltuieli de transport, manipulare

TVA din factura furnizorului dacă cumpărătorul nu este plătitor de TVA

Costul de producţie cuprinde:

Cheltuielile directe cu: materii prime, materiale, salariile muncitorilor direct productivi

Cota de cheltuieli indirecte: administrative, amortizare, reparaţii, servicii poştale, bancare,

Metode alternative de evaluarea iniţială a stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprindă toate costurile aferente achiziţiei si prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in formă si in locul in care se găsesc.

In funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea:

metoda costului standard, în activitatea de producţie

metoda preţului cu amănuntul, in comerţul cu amănuntul.

Metoda costului standard

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat.

Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidenţiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute în costul activului.

K = (Si dp + Dp cumul. I) / (Si stoc ps + V cumul stoc I ps)

Dp e= V stoc Eps x K

Metoda preţului cu amănuntul

Metoda preţului cu amănuntul este folosită în comerţul cu amănuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapidă, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească altă metoda.

Costul bunurilor vândute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • Curs_2_stocuri_2011 (1).ppt
  • Curs_3_decontari_terti_2011.ppt
  • Curs_4_trezorerie_2011.ppt
  • Curs_6_capitaluri_2011.ppt
  • Curs_contabilitate_rez_5_2011 (1).ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Contabilitatea Marfurilor

INTRODUCERE Mediul economic mondial traversează la ora actuală o etapa de profunde transformări în planul proceselor si fenomenelor economice...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Am optat in favoarea acestei teme deoarece consider ca stocurile sunt esentiale in dezvoltarea economica a tarii. In categoria...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Contabilitatea Capitalurilor

Argument Capitalul întreprinderii reprezintă sursele stabile şi permanente de formare şi finanţare a activelor şi se înscrie în pasivul bilanţului...

Monografie Contabila

Cinci persoane, IONESCU A., POPESCU G., GEORGESCU R., PETRESCU I. şi BARBULESCU F. , care în data de 10.XI.N hotărăsc demararea procedurilor pentru...

Ai nevoie de altceva?