Contabilitate Financiara

Curs
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4947
Mărime: 37.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Lepadatu

Extras din document

La ora actuala exista doua referentiale (referential = o suma de acte normative care reglementeaza activitatea financiar contabila) contabile :

1. US-GAAP (practicat in contabilitatea anglo-saxona )

2. - IFRS (standardele internationale de raportare financiara) – se aplica in UE si in alte tari si sunt in nr de 8

- IAS – in nr de 41 (standarde internationale de contabilitate)

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana IV a CEE privind situatiile financiare

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana VII a CEE privind situatiiile financiare consolidate

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana VIII a CEE privind activitatea de audit

Actele normative sunt : Legea 82/1991 – legea contabilitatii, OMFP 907/2005 privind aplic IAS:; OMFP 1752/2005 privind aprobarea normelor contabille conf directivelor europene; IAS, IFRS.

Odata cu aprobarea Reglementarilor contabile conf cu directivele europene s-a adoptat forma anglo-saxona a bilantului de prezentare pe verticala, eliminandu-se termenul de pasiv.: A = C+D (P), unde A-D = C (A =activ, D = datorii, C = capital).

Cele 8 egalitati bilantere fundamentale :

1. +A = -A [212 = 231]

2. –P = +P [404 = 162]

3. +A = +P [205 = 404]

4. –P = -A (404 = 5121]

5. +A = -A +P [se doneaza o cladire] : 6582(+A) %

212 (-A)

4427 (+P)]

6. –P = -A +P [se inreg plata fact prin casa pt furnizorul care a acordat sconturi de decontare] :

401 (-P) %

5311 (-A)

767 (+P)

7. +A –P = -A [scoatere din evidenta a unei cladiri care a inregistrat o val neamortizata]

%212 (-A)

281 (-P) - amortiz inregistrata

471 (+A) – val neamortiz a cladirii

8. +A –P = +P [achiz mat prima pt care nu s-a primit factura]

% 408 +P)

300 (+A)

4428 (-P)

Principiile de baza ale contabilitatii :

a) princip de angajament – inlocuieste princip contab de casa sau trezorerie, inseamna ca toate operatiunile sunt inregistrate in contabilitate in momentul in care au loc, indiferent daca s-au produs sau nu incasari/plati. Este gandit pentru o perioada de peste 1 an pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata sau incasarea sumelor de primit. Este un principiu stimulativ, care mobilizeaza managementul financiar-contabil in accelerarea fluxului de trezorerie.

b) princip continuitatii activitatii (din exploatare) – este gandit pentru o perioada de 1 an si este fundamentat pe situatiile financiare anuale, pe raportul administratorilor si pe raportul auditorului extern independent (cel care auditeaza situatiile).

Situatiile financiare anuale (OMFP 1752/2005) se compun din :

- bilant = arata pozitia societatii respective prin structura elementelor de activ si de datorii

- contul de profit si pieredere = arata performantele la un moment dat ale societatii (capacitatea societatii de a crea profit si a aduce dividende actionarilor)

- situatia modificarilor capitalurilor proprii = cum a crescut sau scazut averea proprietarilor

- situatia fluxurilor de trezorerie = fluxurile de incasare si plati in derulare curenta a activitatii

- notele explicative la situatiile financiare anuale = sunt in nr de 10 si asigura interfata intre normele contabile nationale si IFRS. Cele 10 note explicative grupeaza instrumentele financiare de activ si datorii in conformitate cu IFRS – 7 (Instrumente financiare-Informatii de furnizat) si se bazeaza pe IAS – 32 (Instrumente financiare – recunoastere si descriere) IAS – 39 (Instrumente financiare – evaluarea lor). Notele detaliaza si ofera informatii cu privire la intreaga activitate economica a societatii, de eficienta, relatia cu bugetul de stat, etc.

Utilizatorii de informatii din situatiile financiare anuale sunt : externi (actionarii, investitorii) si interni (personalul angajat si de conducere din unitatea economica).

Situatiile financiare impreuna cu raportul administratoruluk sunt prezentate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Concomitent , in AGA, auditorul extern independent isi prezinta raportul de audit asupra situatiilor financiare anuale exprimandu-si o opinie autorizata cu privire la modul cum situatiile financiare prezinta o imagine fidela a patrimoniului societatii. Daca situatiile financiare nu sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile nationale si internationale, auditorul isi exprima o opinie defavorabila si poate cere refacerea acestora.

Functiile bilantului

1) functia de generalizare a informatiilor contabile

2) functia de informare

3) functia de analiza

4) functia de prezentare a capitalurilor societatii respective

Preview document

Contabilitate Financiara - Pagina 1
Contabilitate Financiara - Pagina 2
Contabilitate Financiara - Pagina 3
Contabilitate Financiara - Pagina 4
Contabilitate Financiara - Pagina 5
Contabilitate Financiara - Pagina 6
Contabilitate Financiara - Pagina 7
Contabilitate Financiara - Pagina 8
Contabilitate Financiara - Pagina 9
Contabilitate Financiara - Pagina 10
Contabilitate Financiara - Pagina 11
Contabilitate Financiara - Pagina 12
Contabilitate Financiara - Pagina 13
Contabilitate Financiara - Pagina 14
Contabilitate Financiara - Pagina 15
Contabilitate Financiara - Pagina 16
Contabilitate Financiara - Pagina 17
Contabilitate Financiara - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Contabilitatea Produselor Finite

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1. Statutul Societatii Comerciale “ Alison “ S.R.L. 1.1.1. Denumirea societatii 1.1.2. Forma juridica a...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Politici și Opțiuni Contabile de Întocmire și Prezentare a Situațiilor Financiare

IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” (revizuit 2009) Obiectivul IAS 1 este de a descrie baza pentru prezentarea situaţiilor financiare...

Asemanari si Deosebiri intre Sistemul Contabil din Statele Unite ale Americii si Referentialul International. Proiecte de Convergenta

INTRODUCERE Datorită faptului că diferite componente ale edificiului conceptual al conta¬bilităţii au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în...

Ai nevoie de altceva?