Contabilitate Financiara

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor: Gheorghe Lepadatu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

La ora actuala exista doua referentiale (referential = o suma de acte normative care reglementeaza activitatea financiar contabila) contabile :

1. US-GAAP (practicat in contabilitatea anglo-saxona )

2. - IFRS (standardele internationale de raportare financiara) – se aplica in UE si in alte tari si sunt in nr de 8

- IAS – in nr de 41 (standarde internationale de contabilitate)

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana IV a CEE privind situatiile financiare

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana VII a CEE privind situatiiile financiare consolidate

- Reglementarile contabile conf cu Directiva Europeana VIII a CEE privind activitatea de audit

Actele normative sunt : Legea 82/1991 – legea contabilitatii, OMFP 907/2005 privind aplic IAS:; OMFP 1752/2005 privind aprobarea normelor contabille conf directivelor europene; IAS, IFRS.

Odata cu aprobarea Reglementarilor contabile conf cu directivele europene s-a adoptat forma anglo-saxona a bilantului de prezentare pe verticala, eliminandu-se termenul de pasiv.: A = C+D (P), unde A-D = C (A =activ, D = datorii, C = capital).

Cele 8 egalitati bilantere fundamentale :

1. +A = -A [212 = 231]

2. –P = +P [404 = 162]

3. +A = +P [205 = 404]

4. –P = -A (404 = 5121]

5. +A = -A +P [se doneaza o cladire] : 6582(+A) %

212 (-A)

4427 (+P)]

6. –P = -A +P [se inreg plata fact prin casa pt furnizorul care a acordat sconturi de decontare] :

401 (-P) %

5311 (-A)

767 (+P)

7. +A –P = -A [scoatere din evidenta a unei cladiri care a inregistrat o val neamortizata]

%212 (-A)

281 (-P) - amortiz inregistrata

471 (+A) – val neamortiz a cladirii

8. +A –P = +P [achiz mat prima pt care nu s-a primit factura]

% 408 +P)

300 (+A)

4428 (-P)

Principiile de baza ale contabilitatii :

a) princip de angajament – inlocuieste princip contab de casa sau trezorerie, inseamna ca toate operatiunile sunt inregistrate in contabilitate in momentul in care au loc, indiferent daca s-au produs sau nu incasari/plati. Este gandit pentru o perioada de peste 1 an pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata sau incasarea sumelor de primit. Este un principiu stimulativ, care mobilizeaza managementul financiar-contabil in accelerarea fluxului de trezorerie.

b) princip continuitatii activitatii (din exploatare) – este gandit pentru o perioada de 1 an si este fundamentat pe situatiile financiare anuale, pe raportul administratorilor si pe raportul auditorului extern independent (cel care auditeaza situatiile).

Situatiile financiare anuale (OMFP 1752/2005) se compun din :

- bilant = arata pozitia societatii respective prin structura elementelor de activ si de datorii

- contul de profit si pieredere = arata performantele la un moment dat ale societatii (capacitatea societatii de a crea profit si a aduce dividende actionarilor)

- situatia modificarilor capitalurilor proprii = cum a crescut sau scazut averea proprietarilor

- situatia fluxurilor de trezorerie = fluxurile de incasare si plati in derulare curenta a activitatii

- notele explicative la situatiile financiare anuale = sunt in nr de 10 si asigura interfata intre normele contabile nationale si IFRS. Cele 10 note explicative grupeaza instrumentele financiare de activ si datorii in conformitate cu IFRS – 7 (Instrumente financiare-Informatii de furnizat) si se bazeaza pe IAS – 32 (Instrumente financiare – recunoastere si descriere) IAS – 39 (Instrumente financiare – evaluarea lor). Notele detaliaza si ofera informatii cu privire la intreaga activitate economica a societatii, de eficienta, relatia cu bugetul de stat, etc.

Utilizatorii de informatii din situatiile financiare anuale sunt : externi (actionarii, investitorii) si interni (personalul angajat si de conducere din unitatea economica).

Situatiile financiare impreuna cu raportul administratoruluk sunt prezentate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Concomitent , in AGA, auditorul extern independent isi prezinta raportul de audit asupra situatiilor financiare anuale exprimandu-si o opinie autorizata cu privire la modul cum situatiile financiare prezinta o imagine fidela a patrimoniului societatii. Daca situatiile financiare nu sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile nationale si internationale, auditorul isi exprima o opinie defavorabila si poate cere refacerea acestora.

Functiile bilantului

1) functia de generalizare a informatiilor contabile

2) functia de informare

3) functia de analiza

4) functia de prezentare a capitalurilor societatii respective

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara.doc