Contabilitate financiară -3-

Curs
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7223
Mărime: 47.83KB (arhivat)
Publicat de: Petria Costache
Cost: Gratis

Extras din curs

Capitolul III Raportarea financiara prin intermediul situatiilor financiare

Situatiile financiare constituie partea cea mai importanta a procesului de raportare financiara, reprezentând în acelasi timp principala sursa de informatii financiare. Utilizatorii de informatii continute în situatiile financiare pot include: investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Deoarece, investitorii sunt ofertantii de capital de risc ai întreprinderii, furnizarea de informatii continute în situatiile financiare, care satisfac necesitatile lor, va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori. În planul teoriei si practicii contabile, impunerea legala a publicarii conturilor anuale a dus la primatul dualismului asupra monismului contabil, deoarece dualismul contabil permite separarea reala a informatiei contabile publice de informatia contabila confidentiala .

În vederea satisfacerii necesitatilor informationale ale conducerii unitatilor patrimoniale, contabilitatea a recurs la un procedeu propriu de generalizare si de sintetizare a datelor privind patrimoniul, cunoscut sub denumirea de bilant. Denumirea de „bilant” îsi are originea în cuvântul italienesc „bilancia”, care înseamna „cântar”, acesta derivând din cuvintele „bi” si „lanx”, adica „cu doua talere” . În prezent, notiunea de bilant se utilizeaza în sens larg, semnificând “un rezultat sintetic al activitatii desfasurate într-o perioada data” .

În literatura contabila occidentala, în special în Franta, bilantul contabil este definit ca fiind „o asociere de informatii ordonate intr-o anumita forma, obligatorii si regulate prin care persoanele neinitiate sunt informate în legatura cu rezultatele administrarii întreprinderii” .

Bilanturile contabile au început sa fie întocmite o data cu descoperirea contabilitatii si nu reprezinta doar o practica a epocii contemporane. Astfel, s-a pornit de la bilant sub forma de inventar înscris pe placute de ceramica, de lemn cerat etc., apoi s-au conturat numeroase teorii ale bilantului contabil, iar din punct de vedere practic, obligativitatea întocmirii bilantului anual a fost instituita în Franta prin ordonanta comertului data de Colbert în 1673. Cel care a pus în mod stiintific problema necesitatii întocmirii bilantului anual este Simon Stevin. Dar, se cuvine sa mentionam ca probleme referitoare la bilant au fost puse pentru prima data în literatura si practica contabila italiana. În tara noastra, din nenumaratele definitii ale notiunii de bilant, ne vom opri asupra celei enuntate de Sp. Iacobescu si Al. Sorescu : „bilantul reprezinta situatia patrimoniala definitiva, prezentând în forma contabila activul si pasivul patrimoniului cuiva, împreuna cu rezultatele care au modificat forma initiala a patrimoniului”. Mai plastic, Th. Stefanescu afirma : „bilantul este piedestalul unei bune administrari, oglinda fidela a trecutului si calauza sigura a operatiilor viitoare”.

Functia primordiala a bilantului contabil consta în reflectarea echilibrului dintre activele patrimoniale si pasivele patrimoniale, echilibru care se întemeiaza pe egalitatea:

Capitaluri proprii = Total activ - Datorii

În ceea ce priveste întocmirea bilantului contabil, în secolele XV-XVI nu exista obligativitatea regularitatii întocmirii bilanturilor, ele întocmindu-se, de regula, la încheierea afacerilor pentru care au fost constituite societatile comerciale sau cu ocazia fuziunii, sciziunii etc.

Ulterior (sec. XVII), întocmirea cu regularitate a bilanturilor a devenit o necesitate, determinata si de unii factori conjuncturali. De exemplu, în Franta, la mijlocul sec. al XVII- lea, ca urmare a aparitiei unui val de falimente, se impune necesitatea unei reforme comerciale, care prevedea si întocmirea cu regularitate a bilantului. În tara noastra, bilanturile contabile au evoluat de la “codicele visteriei” prin care în evul mediu se consemnau veniturile si cheltuielile statului la scheme de bilant, prezentate pentru prima data în lucrarea lui E. I. Nikifor, “Pravila comerciala” (Brasov, 1837), în opinia caruia “bilantul trebuie încheiat cel putin o data pe an pentru a se putea cunoaste starea averii si capitalul, mersul activitatii economice si rezultatul fiscal” .

Normele contabile românesti , cu privire la periodicitate, stipuleaza ca societatile comerciale, societatile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare - dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ, care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie, trebuie sa întocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv în situatia fuziunii, divizarii sau încetarii activitatii acestora, în conditiile legii.

În ceea ce priveste arhitectura generala a rapoartelor financiare , conform Directivei a IV-a a CEE , aceasta cuprinde: bilantul, contul de profit si pierdere, politici contabile si note explicative si, optional, tabloul fluxurilor de trezorerie.

Preview document

Contabilitate financiară -3- - Pagina 1
Contabilitate financiară -3- - Pagina 2
Contabilitate financiară -3- - Pagina 3
Contabilitate financiară -3- - Pagina 4
Contabilitate financiară -3- - Pagina 5
Contabilitate financiară -3- - Pagina 6
Contabilitate financiară -3- - Pagina 7
Contabilitate financiară -3- - Pagina 8
Contabilitate financiară -3- - Pagina 9
Contabilitate financiară -3- - Pagina 10
Contabilitate financiară -3- - Pagina 11
Contabilitate financiară -3- - Pagina 12
Contabilitate financiară -3- - Pagina 13
Contabilitate financiară -3- - Pagina 14
Contabilitate financiară -3- - Pagina 15
Contabilitate financiară -3- - Pagina 16
Contabilitate financiară -3- - Pagina 17
Contabilitate financiară -3- - Pagina 18
Contabilitate financiară -3- - Pagina 19
Contabilitate financiară -3- - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara -3-.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Bilanțul contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Bilantul contabileste considerat documentul ce descrie pozitia a unei inteprinderi la un moment dat,indicand si...

Importanța și etapele inventarierii

IMPORTANTA SI ROLUL INVENTARIERII Inventarierea inseamna constatarea existentei, prin masurare, cantarire, numarare a mijloacelor, drepturilor si...

Contul de profit și pierdere - IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?