Contabilitate Financiară

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: pdf
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 19326
Mărime: 476.92KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Guinea Flavius

Extras din document

I. CICLUL DE EXPLOATARE

Ciclul de exploatare este perioada de timp dintre achizitia activelor care sunt destinate procesarii si

finalizarea acestora în trezorerie sau echivalente de trezorerie. Ciclul de exploatare începe la

momentul în care entitatea aloca resurse pentru achizitionarea de marfuri, materii prime si

consumabile si se continua cu etapele de consum, obtinerea productiei, lucrarilor si serviciilor,

stocarea productiei, pregatirea marfurilor sau a productiei în vederea vânzarii, vânzarea pe credit si

încasarea la ascadenta, ceea ce permite initierea unui nou ciclu de exploatare.

Un activ se clasifica drept activ circulant atunci când:

- se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de a fi vândut sau consumat în cursul

normal al ciclului de exploatare al entitatii;

- este detinut, în principal, în scopul tranzactionarii;

- se asteapta a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilantului; sau

- este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata.

Toate celelalte active sunt considerate active imobilizate.

Pentru a putea fi clasificat în categoria activelor circulante, un element trebuie sa se realizeze (sa se

transforme în numera sau echivalente de numerar prin consum, vânzare sau încasare) într-un orizont

de timp de 12 luni de la data bilantului sau în cursul ciclului de exploatare, fie sa aiba deja forma de

numerar sau echivalente de numerar. Unele elemente precum stocurile si creantele comerciale se

realizezaza în cadrul ciclului de exploatare, care, în anumite cazuri, poate fi mai lung decât durata

exercitiului financiar. Si într-o asemenea situatie acestea sunt alocate în bilant activelor circulante.

În cazul creantelor se impune oricum prezentarea disticta a celor care au o scadenta mai mare de 12

luni de la data bilantului.

În categoria activelor circulante se cuprind:

- stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmita factura sau a fost

întocmita factura de avans;

- creante;

- investitii pe termen scurt;

- casa si conturi la banci.

CONTABILITATE FINANCIARÃ CONFORM REGLEMENTÃRILOR EUROPENE

SUPORT DE CURS – LECT.UNIV.DR. GUINEA FLAVIUS-ANDREI

1. STOCURI

1.1. REGULI GENERALE PRIVIND STOCURILE

Stocurile sunt active circulante:

- detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

- în curs de productie în vederea vânzarii în procesul desfasurarii normale a activitatii; sau

- sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite în

procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

Pentru ca un element sa fie recunoscut în categoria stocurilor, relevanta este mai degraba

utilitatea sau destinatia acestuia decât natura.

În categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung de fabricatie, destinate vânzarii (de

exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinte etc. realizate de entitatile ce au ca activitate

principala obtinerea si vânzarea de locuinte). În conditiile în care constructiile sunt realizate în

scopul exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizari.

De asemenea, atunci când un teren este cumparat în scopul construirii pe acesta de constructii

destinate vânzarii, acesta este înregistrat la stocuri.

Atunci când exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, în sensul ca aceasta urmeaza

a fi îmbunatatita în perspectiva vânzarii, la momentul luarii deciziei privind modificarea destinatiei,

în contabilitate se înregistreaza transferul activului din categoria imobilizarilor corporale în cea de

stocuri. Transferul se înregistreaza la valoarea neamortizata a imobilizarii. Daca imobilizarea

corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la închiderea

contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

În cazul în care un activ a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de

ansambluri de locuinte destinate vânzarii, în functie de modul de negociere a contractelor de

vânzare a bunurilor ce fac obiectul constructiei si vânzarii, valoarea terenului se include în valoarea

activului construit sau se evidentiaza distinct la stocuri de natura marfurilor, la valoarea de

înregistrare în contabilitate. Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii

activului se procedeaza la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferent acestuia.

În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinte care initial erau destinate

vânzarii si care ulterior îsi schimba destinatia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioada

îndelungata sau sa fie închiriate unor terti, în contabilitate se înregistreaza un transfer de la stocuri

la imobilizari corporale. Transferul se realizeaza la data schimbarii destinatiei.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara
    • Contabilitate Financiara.pdf
    • SUPORT CURS 2 CFRE.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de Curs - Bazele Contabilitatii

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele Contabilitatii

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri si Operatii Contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Gestiunea Fiscala a Intreprinderii - Convergente si Divergente intre Contabilitate si Fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Ai nevoie de altceva?