Contabilitate Financiara

Curs
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 450 în total
Cuvinte : 113706
Mărime: 753.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII FINANCIARE

1.1. Definiţia, obiectul şi trăsăturile contabilităţii financiare

Normalizatorii din ţara noastră definesc contabilitatea ca fiind o „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute de persoanele juridice şi fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeană şi anglo – saxonă, se disting două concepte cu privire la organizarea contabilităţii: monist şi dualist.

Conceptul monist presupune existenţa unui singur circuit contabil, adică o singură contabilitate atât pentru latura internă cât şi cea externă a activităţii întreprinderii.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distinctă dar corelată a contabilităţii în cadrul a două circuite (secţiuni): contabilitatea financiară (generală) şi contabilitatea de gestiune (managerială).

Contabilitatea financiară românească de la sfârşitul secolului al XX –lea şi începutul secolului al XXI-lea este o contabilitate de angajamente ceea ce semnifică recunoaşterea evenimentelor şi tranzacţiilor la data producerii lor şi nu la momentul încasării sau plăţii.

In mod concret, în contabilitatea financiară se evidenţiază într-o primă fază dreptul de creanţă al furnizorului sau prestatorului corelată cu obligaţia sau datoria cumpărătorului de bunuri ori beneficiarului serviciilor iar ulterior încasarea în contabilitatea creditorului (furnizorului) şi plata în contabilitatea debitorului (clientului)

Obiectul contabilităţii financiare este reprezentat de reflectarea poziţiei financiare a performanţelor, a fluxurilor de numerar , a modificărilor capitalului propriu, precum şi a elementelor extrabilanţiere inclusiv de închidere şi deschidere a bilanţului.

Trăsăturile esenţiale ale contabilităţii financiare sunt :

-informaţia contabilă obţinută din contabilitatea financiară se adresează cea mai mare măsură utilizatorilor externi reprezentaţi prin: investitori (acţionari), angajaţi, bănci, furnizori, clienţi, guvern şi organismele sale, publicului (cetăţenilor)., dar şi managementului intern;

- se realizează după o schemă normalizată generală recomandată entităţilor de care autorităţile statului în urma consultării organismelor profesionale (CECCAR);

- informaţiile furnizate sunt sintetizate, neconţinând detalii;

- conturile sintetice recomandate pentru reflectarea evenimentelor şi tranzacţiilor prevăzute prin Planul de Conturi General, pot fi dezvoltate pe conturi analitice în funcţie de necesităţi.

- funcţiunea conturilor prezentată prin reglementări specifice (OMFP 3055/2009) nu este limitativă evidenţiind doar modul de înregistrare contabilă a principalelor operaţiuni economico financiare; neconstituid bază legală, ci numai referinţe pentru înregistrarea acestora.

Spaţiul de cunoaştere şi manifestare al contabilităţii financiare este reflectat de : companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste şi de credit, asociaţiile şi celelalte persoane juridice şi fizice care desfăşoară activităţi comerciale. Acestea sunt denumite generic entităţi economice.

1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenţa, conformitatea şi reglementarea în contabilitătea românească

În procesul de tranziţie la economia de piaţă România şi-a căutat un drum propriu în implementarea şi reglementarea contabilă.

Până în anul 1990 România adoptase un sistem de contabilitate monist bazat pe o normare excesivă.

Începând cu anul 1994 s-a renunţat la sistemul contabil monist şi s-a adoptat sistemul dualist de sorginte latino - europeană având la bază Planul Contabil General Francez.

Preview document

Contabilitate Financiara - Pagina 1
Contabilitate Financiara - Pagina 2
Contabilitate Financiara - Pagina 3
Contabilitate Financiara - Pagina 4
Contabilitate Financiara - Pagina 5
Contabilitate Financiara - Pagina 6
Contabilitate Financiara - Pagina 7
Contabilitate Financiara - Pagina 8
Contabilitate Financiara - Pagina 9
Contabilitate Financiara - Pagina 10
Contabilitate Financiara - Pagina 11
Contabilitate Financiara - Pagina 12
Contabilitate Financiara - Pagina 13
Contabilitate Financiara - Pagina 14
Contabilitate Financiara - Pagina 15
Contabilitate Financiara - Pagina 16
Contabilitate Financiara - Pagina 17
Contabilitate Financiara - Pagina 18
Contabilitate Financiara - Pagina 19
Contabilitate Financiara - Pagina 20
Contabilitate Financiara - Pagina 21
Contabilitate Financiara - Pagina 22
Contabilitate Financiara - Pagina 23
Contabilitate Financiara - Pagina 24
Contabilitate Financiara - Pagina 25
Contabilitate Financiara - Pagina 26
Contabilitate Financiara - Pagina 27
Contabilitate Financiara - Pagina 28
Contabilitate Financiara - Pagina 29
Contabilitate Financiara - Pagina 30
Contabilitate Financiara - Pagina 31
Contabilitate Financiara - Pagina 32
Contabilitate Financiara - Pagina 33
Contabilitate Financiara - Pagina 34
Contabilitate Financiara - Pagina 35
Contabilitate Financiara - Pagina 36
Contabilitate Financiara - Pagina 37
Contabilitate Financiara - Pagina 38
Contabilitate Financiara - Pagina 39
Contabilitate Financiara - Pagina 40
Contabilitate Financiara - Pagina 41
Contabilitate Financiara - Pagina 42
Contabilitate Financiara - Pagina 43
Contabilitate Financiara - Pagina 44
Contabilitate Financiara - Pagina 45
Contabilitate Financiara - Pagina 46
Contabilitate Financiara - Pagina 47
Contabilitate Financiara - Pagina 48
Contabilitate Financiara - Pagina 49
Contabilitate Financiara - Pagina 50
Contabilitate Financiara - Pagina 51
Contabilitate Financiara - Pagina 52
Contabilitate Financiara - Pagina 53
Contabilitate Financiara - Pagina 54
Contabilitate Financiara - Pagina 55
Contabilitate Financiara - Pagina 56
Contabilitate Financiara - Pagina 57
Contabilitate Financiara - Pagina 58
Contabilitate Financiara - Pagina 59
Contabilitate Financiara - Pagina 60
Contabilitate Financiara - Pagina 61
Contabilitate Financiara - Pagina 62
Contabilitate Financiara - Pagina 63
Contabilitate Financiara - Pagina 64
Contabilitate Financiara - Pagina 65
Contabilitate Financiara - Pagina 66
Contabilitate Financiara - Pagina 67
Contabilitate Financiara - Pagina 68
Contabilitate Financiara - Pagina 69
Contabilitate Financiara - Pagina 70
Contabilitate Financiara - Pagina 71
Contabilitate Financiara - Pagina 72
Contabilitate Financiara - Pagina 73
Contabilitate Financiara - Pagina 74
Contabilitate Financiara - Pagina 75
Contabilitate Financiara - Pagina 76
Contabilitate Financiara - Pagina 77
Contabilitate Financiara - Pagina 78
Contabilitate Financiara - Pagina 79
Contabilitate Financiara - Pagina 80
Contabilitate Financiara - Pagina 81
Contabilitate Financiara - Pagina 82
Contabilitate Financiara - Pagina 83
Contabilitate Financiara - Pagina 84
Contabilitate Financiara - Pagina 85
Contabilitate Financiara - Pagina 86
Contabilitate Financiara - Pagina 87
Contabilitate Financiara - Pagina 88
Contabilitate Financiara - Pagina 89
Contabilitate Financiara - Pagina 90
Contabilitate Financiara - Pagina 91
Contabilitate Financiara - Pagina 92
Contabilitate Financiara - Pagina 93
Contabilitate Financiara - Pagina 94
Contabilitate Financiara - Pagina 95
Contabilitate Financiara - Pagina 96
Contabilitate Financiara - Pagina 97
Contabilitate Financiara - Pagina 98
Contabilitate Financiara - Pagina 99
Contabilitate Financiara - Pagina 100
Contabilitate Financiara - Pagina 101
Contabilitate Financiara - Pagina 102
Contabilitate Financiara - Pagina 103
Contabilitate Financiara - Pagina 104
Contabilitate Financiara - Pagina 105
Contabilitate Financiara - Pagina 106
Contabilitate Financiara - Pagina 107
Contabilitate Financiara - Pagina 108
Contabilitate Financiara - Pagina 109
Contabilitate Financiara - Pagina 110
Contabilitate Financiara - Pagina 111
Contabilitate Financiara - Pagina 112
Contabilitate Financiara - Pagina 113
Contabilitate Financiara - Pagina 114
Contabilitate Financiara - Pagina 115
Contabilitate Financiara - Pagina 116
Contabilitate Financiara - Pagina 117
Contabilitate Financiara - Pagina 118
Contabilitate Financiara - Pagina 119
Contabilitate Financiara - Pagina 120
Contabilitate Financiara - Pagina 121
Contabilitate Financiara - Pagina 122
Contabilitate Financiara - Pagina 123
Contabilitate Financiara - Pagina 124
Contabilitate Financiara - Pagina 125
Contabilitate Financiara - Pagina 126
Contabilitate Financiara - Pagina 127
Contabilitate Financiara - Pagina 128
Contabilitate Financiara - Pagina 129
Contabilitate Financiara - Pagina 130
Contabilitate Financiara - Pagina 131
Contabilitate Financiara - Pagina 132
Contabilitate Financiara - Pagina 133
Contabilitate Financiara - Pagina 134
Contabilitate Financiara - Pagina 135
Contabilitate Financiara - Pagina 136
Contabilitate Financiara - Pagina 137
Contabilitate Financiara - Pagina 138
Contabilitate Financiara - Pagina 139
Contabilitate Financiara - Pagina 140
Contabilitate Financiara - Pagina 141
Contabilitate Financiara - Pagina 142
Contabilitate Financiara - Pagina 143
Contabilitate Financiara - Pagina 144
Contabilitate Financiara - Pagina 145
Contabilitate Financiara - Pagina 146
Contabilitate Financiara - Pagina 147
Contabilitate Financiara - Pagina 148
Contabilitate Financiara - Pagina 149
Contabilitate Financiara - Pagina 150
Contabilitate Financiara - Pagina 151
Contabilitate Financiara - Pagina 152
Contabilitate Financiara - Pagina 153
Contabilitate Financiara - Pagina 154
Contabilitate Financiara - Pagina 155
Contabilitate Financiara - Pagina 156
Contabilitate Financiara - Pagina 157
Contabilitate Financiara - Pagina 158
Contabilitate Financiara - Pagina 159
Contabilitate Financiara - Pagina 160
Contabilitate Financiara - Pagina 161
Contabilitate Financiara - Pagina 162
Contabilitate Financiara - Pagina 163
Contabilitate Financiara - Pagina 164
Contabilitate Financiara - Pagina 165
Contabilitate Financiara - Pagina 166
Contabilitate Financiara - Pagina 167
Contabilitate Financiara - Pagina 168
Contabilitate Financiara - Pagina 169
Contabilitate Financiara - Pagina 170
Contabilitate Financiara - Pagina 171
Contabilitate Financiara - Pagina 172
Contabilitate Financiara - Pagina 173
Contabilitate Financiara - Pagina 174
Contabilitate Financiara - Pagina 175
Contabilitate Financiara - Pagina 176
Contabilitate Financiara - Pagina 177
Contabilitate Financiara - Pagina 178
Contabilitate Financiara - Pagina 179
Contabilitate Financiara - Pagina 180
Contabilitate Financiara - Pagina 181
Contabilitate Financiara - Pagina 182
Contabilitate Financiara - Pagina 183
Contabilitate Financiara - Pagina 184
Contabilitate Financiara - Pagina 185
Contabilitate Financiara - Pagina 186
Contabilitate Financiara - Pagina 187
Contabilitate Financiara - Pagina 188
Contabilitate Financiara - Pagina 189
Contabilitate Financiara - Pagina 190
Contabilitate Financiara - Pagina 191
Contabilitate Financiara - Pagina 192
Contabilitate Financiara - Pagina 193
Contabilitate Financiara - Pagina 194
Contabilitate Financiara - Pagina 195
Contabilitate Financiara - Pagina 196
Contabilitate Financiara - Pagina 197
Contabilitate Financiara - Pagina 198
Contabilitate Financiara - Pagina 199
Contabilitate Financiara - Pagina 200
Contabilitate Financiara - Pagina 201
Contabilitate Financiara - Pagina 202
Contabilitate Financiara - Pagina 203
Contabilitate Financiara - Pagina 204
Contabilitate Financiara - Pagina 205
Contabilitate Financiara - Pagina 206
Contabilitate Financiara - Pagina 207
Contabilitate Financiara - Pagina 208
Contabilitate Financiara - Pagina 209
Contabilitate Financiara - Pagina 210
Contabilitate Financiara - Pagina 211
Contabilitate Financiara - Pagina 212
Contabilitate Financiara - Pagina 213
Contabilitate Financiara - Pagina 214
Contabilitate Financiara - Pagina 215
Contabilitate Financiara - Pagina 216
Contabilitate Financiara - Pagina 217
Contabilitate Financiara - Pagina 218
Contabilitate Financiara - Pagina 219
Contabilitate Financiara - Pagina 220
Contabilitate Financiara - Pagina 221
Contabilitate Financiara - Pagina 222
Contabilitate Financiara - Pagina 223
Contabilitate Financiara - Pagina 224
Contabilitate Financiara - Pagina 225
Contabilitate Financiara - Pagina 226
Contabilitate Financiara - Pagina 227
Contabilitate Financiara - Pagina 228
Contabilitate Financiara - Pagina 229
Contabilitate Financiara - Pagina 230
Contabilitate Financiara - Pagina 231
Contabilitate Financiara - Pagina 232
Contabilitate Financiara - Pagina 233
Contabilitate Financiara - Pagina 234
Contabilitate Financiara - Pagina 235
Contabilitate Financiara - Pagina 236
Contabilitate Financiara - Pagina 237
Contabilitate Financiara - Pagina 238
Contabilitate Financiara - Pagina 239
Contabilitate Financiara - Pagina 240
Contabilitate Financiara - Pagina 241
Contabilitate Financiara - Pagina 242
Contabilitate Financiara - Pagina 243
Contabilitate Financiara - Pagina 244
Contabilitate Financiara - Pagina 245
Contabilitate Financiara - Pagina 246
Contabilitate Financiara - Pagina 247
Contabilitate Financiara - Pagina 248
Contabilitate Financiara - Pagina 249
Contabilitate Financiara - Pagina 250
Contabilitate Financiara - Pagina 251
Contabilitate Financiara - Pagina 252
Contabilitate Financiara - Pagina 253
Contabilitate Financiara - Pagina 254
Contabilitate Financiara - Pagina 255
Contabilitate Financiara - Pagina 256
Contabilitate Financiara - Pagina 257
Contabilitate Financiara - Pagina 258
Contabilitate Financiara - Pagina 259
Contabilitate Financiara - Pagina 260
Contabilitate Financiara - Pagina 261
Contabilitate Financiara - Pagina 262
Contabilitate Financiara - Pagina 263
Contabilitate Financiara - Pagina 264
Contabilitate Financiara - Pagina 265
Contabilitate Financiara - Pagina 266
Contabilitate Financiara - Pagina 267
Contabilitate Financiara - Pagina 268
Contabilitate Financiara - Pagina 269
Contabilitate Financiara - Pagina 270
Contabilitate Financiara - Pagina 271
Contabilitate Financiara - Pagina 272
Contabilitate Financiara - Pagina 273
Contabilitate Financiara - Pagina 274
Contabilitate Financiara - Pagina 275
Contabilitate Financiara - Pagina 276
Contabilitate Financiara - Pagina 277
Contabilitate Financiara - Pagina 278
Contabilitate Financiara - Pagina 279
Contabilitate Financiara - Pagina 280
Contabilitate Financiara - Pagina 281
Contabilitate Financiara - Pagina 282
Contabilitate Financiara - Pagina 283
Contabilitate Financiara - Pagina 284
Contabilitate Financiara - Pagina 285
Contabilitate Financiara - Pagina 286
Contabilitate Financiara - Pagina 287
Contabilitate Financiara - Pagina 288
Contabilitate Financiara - Pagina 289
Contabilitate Financiara - Pagina 290
Contabilitate Financiara - Pagina 291
Contabilitate Financiara - Pagina 292
Contabilitate Financiara - Pagina 293
Contabilitate Financiara - Pagina 294
Contabilitate Financiara - Pagina 295
Contabilitate Financiara - Pagina 296
Contabilitate Financiara - Pagina 297
Contabilitate Financiara - Pagina 298
Contabilitate Financiara - Pagina 299
Contabilitate Financiara - Pagina 300
Contabilitate Financiara - Pagina 301
Contabilitate Financiara - Pagina 302
Contabilitate Financiara - Pagina 303
Contabilitate Financiara - Pagina 304
Contabilitate Financiara - Pagina 305
Contabilitate Financiara - Pagina 306
Contabilitate Financiara - Pagina 307
Contabilitate Financiara - Pagina 308
Contabilitate Financiara - Pagina 309
Contabilitate Financiara - Pagina 310
Contabilitate Financiara - Pagina 311
Contabilitate Financiara - Pagina 312
Contabilitate Financiara - Pagina 313
Contabilitate Financiara - Pagina 314
Contabilitate Financiara - Pagina 315
Contabilitate Financiara - Pagina 316
Contabilitate Financiara - Pagina 317
Contabilitate Financiara - Pagina 318
Contabilitate Financiara - Pagina 319
Contabilitate Financiara - Pagina 320
Contabilitate Financiara - Pagina 321
Contabilitate Financiara - Pagina 322
Contabilitate Financiara - Pagina 323
Contabilitate Financiara - Pagina 324
Contabilitate Financiara - Pagina 325
Contabilitate Financiara - Pagina 326
Contabilitate Financiara - Pagina 327
Contabilitate Financiara - Pagina 328
Contabilitate Financiara - Pagina 329
Contabilitate Financiara - Pagina 330
Contabilitate Financiara - Pagina 331
Contabilitate Financiara - Pagina 332
Contabilitate Financiara - Pagina 333
Contabilitate Financiara - Pagina 334
Contabilitate Financiara - Pagina 335
Contabilitate Financiara - Pagina 336
Contabilitate Financiara - Pagina 337
Contabilitate Financiara - Pagina 338
Contabilitate Financiara - Pagina 339
Contabilitate Financiara - Pagina 340
Contabilitate Financiara - Pagina 341
Contabilitate Financiara - Pagina 342
Contabilitate Financiara - Pagina 343
Contabilitate Financiara - Pagina 344
Contabilitate Financiara - Pagina 345
Contabilitate Financiara - Pagina 346
Contabilitate Financiara - Pagina 347
Contabilitate Financiara - Pagina 348
Contabilitate Financiara - Pagina 349
Contabilitate Financiara - Pagina 350
Contabilitate Financiara - Pagina 351
Contabilitate Financiara - Pagina 352
Contabilitate Financiara - Pagina 353
Contabilitate Financiara - Pagina 354
Contabilitate Financiara - Pagina 355
Contabilitate Financiara - Pagina 356
Contabilitate Financiara - Pagina 357
Contabilitate Financiara - Pagina 358
Contabilitate Financiara - Pagina 359
Contabilitate Financiara - Pagina 360
Contabilitate Financiara - Pagina 361
Contabilitate Financiara - Pagina 362
Contabilitate Financiara - Pagina 363
Contabilitate Financiara - Pagina 364
Contabilitate Financiara - Pagina 365
Contabilitate Financiara - Pagina 366
Contabilitate Financiara - Pagina 367
Contabilitate Financiara - Pagina 368
Contabilitate Financiara - Pagina 369
Contabilitate Financiara - Pagina 370
Contabilitate Financiara - Pagina 371
Contabilitate Financiara - Pagina 372
Contabilitate Financiara - Pagina 373
Contabilitate Financiara - Pagina 374
Contabilitate Financiara - Pagina 375
Contabilitate Financiara - Pagina 376
Contabilitate Financiara - Pagina 377
Contabilitate Financiara - Pagina 378
Contabilitate Financiara - Pagina 379
Contabilitate Financiara - Pagina 380
Contabilitate Financiara - Pagina 381
Contabilitate Financiara - Pagina 382
Contabilitate Financiara - Pagina 383
Contabilitate Financiara - Pagina 384
Contabilitate Financiara - Pagina 385
Contabilitate Financiara - Pagina 386
Contabilitate Financiara - Pagina 387
Contabilitate Financiara - Pagina 388
Contabilitate Financiara - Pagina 389
Contabilitate Financiara - Pagina 390
Contabilitate Financiara - Pagina 391
Contabilitate Financiara - Pagina 392
Contabilitate Financiara - Pagina 393
Contabilitate Financiara - Pagina 394
Contabilitate Financiara - Pagina 395
Contabilitate Financiara - Pagina 396
Contabilitate Financiara - Pagina 397
Contabilitate Financiara - Pagina 398
Contabilitate Financiara - Pagina 399
Contabilitate Financiara - Pagina 400
Contabilitate Financiara - Pagina 401
Contabilitate Financiara - Pagina 402
Contabilitate Financiara - Pagina 403
Contabilitate Financiara - Pagina 404
Contabilitate Financiara - Pagina 405
Contabilitate Financiara - Pagina 406
Contabilitate Financiara - Pagina 407
Contabilitate Financiara - Pagina 408
Contabilitate Financiara - Pagina 409
Contabilitate Financiara - Pagina 410
Contabilitate Financiara - Pagina 411
Contabilitate Financiara - Pagina 412
Contabilitate Financiara - Pagina 413
Contabilitate Financiara - Pagina 414
Contabilitate Financiara - Pagina 415
Contabilitate Financiara - Pagina 416
Contabilitate Financiara - Pagina 417
Contabilitate Financiara - Pagina 418
Contabilitate Financiara - Pagina 419
Contabilitate Financiara - Pagina 420
Contabilitate Financiara - Pagina 421
Contabilitate Financiara - Pagina 422
Contabilitate Financiara - Pagina 423
Contabilitate Financiara - Pagina 424
Contabilitate Financiara - Pagina 425
Contabilitate Financiara - Pagina 426
Contabilitate Financiara - Pagina 427
Contabilitate Financiara - Pagina 428
Contabilitate Financiara - Pagina 429
Contabilitate Financiara - Pagina 430
Contabilitate Financiara - Pagina 431
Contabilitate Financiara - Pagina 432
Contabilitate Financiara - Pagina 433
Contabilitate Financiara - Pagina 434
Contabilitate Financiara - Pagina 435
Contabilitate Financiara - Pagina 436
Contabilitate Financiara - Pagina 437
Contabilitate Financiara - Pagina 438
Contabilitate Financiara - Pagina 439
Contabilitate Financiara - Pagina 440
Contabilitate Financiara - Pagina 441
Contabilitate Financiara - Pagina 442
Contabilitate Financiara - Pagina 443
Contabilitate Financiara - Pagina 444
Contabilitate Financiara - Pagina 445
Contabilitate Financiara - Pagina 446
Contabilitate Financiara - Pagina 447
Contabilitate Financiara - Pagina 448
Contabilitate Financiara - Pagina 449
Contabilitate Financiara - Pagina 450
Contabilitate Financiara - Pagina 451
Contabilitate Financiara - Pagina 452
Contabilitate Financiara - Pagina 453
Contabilitate Financiara - Pagina 454
Contabilitate Financiara - Pagina 455
Contabilitate Financiara - Pagina 456
Contabilitate Financiara - Pagina 457
Contabilitate Financiara - Pagina 458
Contabilitate Financiara - Pagina 459
Contabilitate Financiara - Pagina 460
Contabilitate Financiara - Pagina 461
Contabilitate Financiara - Pagina 462
Contabilitate Financiara - Pagina 463
Contabilitate Financiara - Pagina 464
Contabilitate Financiara - Pagina 465
Contabilitate Financiara - Pagina 466
Contabilitate Financiara - Pagina 467
Contabilitate Financiara - Pagina 468
Contabilitate Financiara - Pagina 469
Contabilitate Financiara - Pagina 470
Contabilitate Financiara - Pagina 471
Contabilitate Financiara - Pagina 472
Contabilitate Financiara - Pagina 473
Contabilitate Financiara - Pagina 474
Contabilitate Financiara - Pagina 475
Contabilitate Financiara - Pagina 476
Contabilitate Financiara - Pagina 477
Contabilitate Financiara - Pagina 478
Contabilitate Financiara - Pagina 479
Contabilitate Financiara - Pagina 480
Contabilitate Financiara - Pagina 481
Contabilitate Financiara - Pagina 482
Contabilitate Financiara - Pagina 483
Contabilitate Financiara - Pagina 484
Contabilitate Financiara - Pagina 485
Contabilitate Financiara - Pagina 486
Contabilitate Financiara - Pagina 487
Contabilitate Financiara - Pagina 488
Contabilitate Financiara - Pagina 489
Contabilitate Financiara - Pagina 490
Contabilitate Financiara - Pagina 491
Contabilitate Financiara - Pagina 492
Contabilitate Financiara - Pagina 493
Contabilitate Financiara - Pagina 494
Contabilitate Financiara - Pagina 495
Contabilitate Financiara - Pagina 496
Contabilitate Financiara - Pagina 497
Contabilitate Financiara - Pagina 498
Contabilitate Financiara - Pagina 499
Contabilitate Financiara - Pagina 500
Contabilitate Financiara - Pagina 501
Contabilitate Financiara - Pagina 502
Contabilitate Financiara - Pagina 503
Contabilitate Financiara - Pagina 504
Contabilitate Financiara - Pagina 505
Contabilitate Financiara - Pagina 506
Contabilitate Financiara - Pagina 507
Contabilitate Financiara - Pagina 508
Contabilitate Financiara - Pagina 509
Contabilitate Financiara - Pagina 510
Contabilitate Financiara - Pagina 511
Contabilitate Financiara - Pagina 512
Contabilitate Financiara - Pagina 513
Contabilitate Financiara - Pagina 514
Contabilitate Financiara - Pagina 515
Contabilitate Financiara - Pagina 516
Contabilitate Financiara - Pagina 517
Contabilitate Financiara - Pagina 518
Contabilitate Financiara - Pagina 519
Contabilitate Financiara - Pagina 520
Contabilitate Financiara - Pagina 521
Contabilitate Financiara - Pagina 522
Contabilitate Financiara - Pagina 523
Contabilitate Financiara - Pagina 524
Contabilitate Financiara - Pagina 525
Contabilitate Financiara - Pagina 526
Contabilitate Financiara - Pagina 527
Contabilitate Financiara - Pagina 528
Contabilitate Financiara - Pagina 529
Contabilitate Financiara - Pagina 530
Contabilitate Financiara - Pagina 531
Contabilitate Financiara - Pagina 532
Contabilitate Financiara - Pagina 533
Contabilitate Financiara - Pagina 534
Contabilitate Financiara - Pagina 535
Contabilitate Financiara - Pagina 536
Contabilitate Financiara - Pagina 537
Contabilitate Financiara - Pagina 538
Contabilitate Financiara - Pagina 539
Contabilitate Financiara - Pagina 540
Contabilitate Financiara - Pagina 541
Contabilitate Financiara - Pagina 542
Contabilitate Financiara - Pagina 543
Contabilitate Financiara - Pagina 544
Contabilitate Financiara - Pagina 545
Contabilitate Financiara - Pagina 546
Contabilitate Financiara - Pagina 547
Contabilitate Financiara - Pagina 548
Contabilitate Financiara - Pagina 549
Contabilitate Financiara - Pagina 550
Contabilitate Financiara - Pagina 551
Contabilitate Financiara - Pagina 552
Contabilitate Financiara - Pagina 553
Contabilitate Financiara - Pagina 554
Contabilitate Financiara - Pagina 555
Contabilitate Financiara - Pagina 556
Contabilitate Financiara - Pagina 557
Contabilitate Financiara - Pagina 558
Contabilitate Financiara - Pagina 559
Contabilitate Financiara - Pagina 560
Contabilitate Financiara - Pagina 561
Contabilitate Financiara - Pagina 562
Contabilitate Financiara - Pagina 563
Contabilitate Financiara - Pagina 564
Contabilitate Financiara - Pagina 565
Contabilitate Financiara - Pagina 566
Contabilitate Financiara - Pagina 567
Contabilitate Financiara - Pagina 568
Contabilitate Financiara - Pagina 569
Contabilitate Financiara - Pagina 570
Contabilitate Financiara - Pagina 571
Contabilitate Financiara - Pagina 572
Contabilitate Financiara - Pagina 573
Contabilitate Financiara - Pagina 574
Contabilitate Financiara - Pagina 575
Contabilitate Financiara - Pagina 576
Contabilitate Financiara - Pagina 577
Contabilitate Financiara - Pagina 578
Contabilitate Financiara - Pagina 579
Contabilitate Financiara - Pagina 580
Contabilitate Financiara - Pagina 581
Contabilitate Financiara - Pagina 582
Contabilitate Financiara - Pagina 583
Contabilitate Financiara - Pagina 584
Contabilitate Financiara - Pagina 585
Contabilitate Financiara - Pagina 586
Contabilitate Financiara - Pagina 587
Contabilitate Financiara - Pagina 588
Contabilitate Financiara - Pagina 589
Contabilitate Financiara - Pagina 590
Contabilitate Financiara - Pagina 591
Contabilitate Financiara - Pagina 592
Contabilitate Financiara - Pagina 593
Contabilitate Financiara - Pagina 594
Contabilitate Financiara - Pagina 595
Contabilitate Financiara - Pagina 596
Contabilitate Financiara - Pagina 597
Contabilitate Financiara - Pagina 598
Contabilitate Financiara - Pagina 599
Contabilitate Financiara - Pagina 600
Contabilitate Financiara - Pagina 601
Contabilitate Financiara - Pagina 602

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara
  • C 3-1 ctb fin.doc
  • C 4 ctb fin.doc
  • C 5 ctb fin.doc
  • C 6 ctb fin.doc
  • C1 ctb fin.doc
  • C10-1 ctb fin.doc
  • C2 ctb fin.doc
  • C7 ctb fin.doc
  • C8 ctb fin.doc
  • C9 ctb fin.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Contabilitatea Salariilor

Cap. I ITRODUCERE 1.1 Piata Muncii , Cererea de munca si Salariul Piata muncii este spatiul economic in cadrul caruia se confrunta cererea de...

Contabilitatea TVA-ului

NOTIUNEA DE IMPOZIT Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si cu titlu, nerambursabil, datorata, conform legii, bugetului de...

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Ai nevoie de altceva?