Contabilitate Financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 183 în total
Cuvinte : 83377
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZÍRII SI CONDUCERII CONTABILITÍTII

FINANCIARE

1.1. Contabilitatea financiara-componenta de baza a contabilitatii întreprinderii

Sistemul contabil impus agentilor economici autohtoni din anul 1994, în conformitate cu

prevederile Directivei a IV-a a Comunitatii Economice Europene si Standardelor Internationale de

Contabilitate, a adus, pe lânga atâtea elemente de noutate, schimbarea conceptiei de baza cu privire la

organizarea contabilitatii, si anume, trecerea de la o abordare monista la o viziune dualista. Astfel,

potrivit legislatiei românesti, contabilitatea este împartita în doua sectiuni, si anume:

Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea

si conducerea acesteia, care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale, având ca

obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atât pentru necesitatile proprii cât si în relatiile

acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice

si fizice…

Cel mai reprezentativ produs al contabilitatii financiare îl constituie situatiile financiare

anuale – principalul mijloc de informare al utilizatorilor interni si externi. Situatiile financiare

constituie o parte a procesului de raportare financiara. Potrivit Ordinului ministrului finantelor publice

nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

(publicat în M. Of., Partea I nr. 1080/30.11.2005), numarul componentelor si complexitatea situatiilor

financiare întocmite de persoanele juridice difera în functie de criteriile de marime în care se

încadreaza acestea, si anume:

Persoanele juridice care la data bilantului DEPASESC limitele a doua dintre urmatoarele trei

criterii:

- total active: 3.650.000 euro,

- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,

- numar mediu de salariati în cursul exercitiului financiar: 50

întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

- bilant;

- cont de profit si pierdere;

- situatia modificarilor capitalului propriu;

- situatia fluxurilor de trezorerie;

- notele explicative la situatiile financiare anuale.

Persoanele juridice care la data bilantului NU DEPASESC limitele a doua dintre criteriile de

marime prevazute anterior întocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

- bilant prescurtat;

- cont de profit si pierdere;

- note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Optional, ele pot întocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de

trezorerie.

Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate constituie un tot

unitar.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare,

profitului sau pierderii entitatii. Pentru a-si atinge obiectivele situatiile financiare sunt elaborate

conform contabilitatii de angajamente. Astfel efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt

recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau

3

echivalentul sau este încasat sau platit) si sunt înregistrate în evidentele contabile si raportate în

situatiile financiare ale perioadelor aferente. Situatiile financiare întocmite în baza acestui principiu

ofera informatii utilizatorilor nu numai despre tranzactiile trecute, care au implicat plati si încasari, dar

si despre obligatiile de plata din viitor si despre resursele privind încasarile viitoare. Deci acestea

furnizeaza cele mai utile informatii referitoare la tranzactii si la alte evenimente trecute care sunt

necesare utilizatorilor în luarea deciziilor economice.

Situatiile financiare sunt elaborate de regula pornindu-se de la prezumtia ca o întreprindere îsi

va continua activitatea si în viitorul previzibil. Astfel se presupune ca întreprinderea nu are intentia si

nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce în mod semnificativ activitatea; daca o astfel de intentie

sau nevoie exista, s-ar putea sa fie nevoie ca situatiile financiare sa fie întocmite pe o baza diferita de

evaluare si în acest caz vor fi prezentate informatiile referitoare la baza utilizata.

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor evenimente,

grupându-le în clase cuprinzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite

"structurile situatiilor financiare". Structurile bilantului legate în mod direct de evaluarea pozitiei

financiare sunt: activele, datoriile si capitalul propriu. Acestea sunt definite dupa cum urmeaza:

a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente

trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost

poate fi evaluat în mod credibil;

b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute si

prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care încorporeaza beneficii economice;

c) capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele unei întreprinderi

dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Structurile contului de profit si pierdere, legate în mod direct de evaluarea performantei, sunt

veniturile si cheltuielile. Elementele de venituri si cheltuieli sunt definite dupa cum urmeaza:

a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei

contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza în cresteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contributii ale

actionarilor;

b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul

perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se

concretizeaza în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora

catre actionari.

Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala în functie de

specificul activitatii si necesitatile proprii, având ca obiective principale urmatoarele: calcularea

costurilor; stabilirea rezultatelor si a rentabilitatii produselor, lucrarilor si serviciilor executate;

întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii

acestora în scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind

gestiunea unitatii si altele.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119
Contabilitate Financiară - Pagina 120
Contabilitate Financiară - Pagina 121
Contabilitate Financiară - Pagina 122
Contabilitate Financiară - Pagina 123
Contabilitate Financiară - Pagina 124
Contabilitate Financiară - Pagina 125
Contabilitate Financiară - Pagina 126
Contabilitate Financiară - Pagina 127
Contabilitate Financiară - Pagina 128
Contabilitate Financiară - Pagina 129
Contabilitate Financiară - Pagina 130
Contabilitate Financiară - Pagina 131
Contabilitate Financiară - Pagina 132
Contabilitate Financiară - Pagina 133
Contabilitate Financiară - Pagina 134
Contabilitate Financiară - Pagina 135
Contabilitate Financiară - Pagina 136
Contabilitate Financiară - Pagina 137
Contabilitate Financiară - Pagina 138
Contabilitate Financiară - Pagina 139
Contabilitate Financiară - Pagina 140
Contabilitate Financiară - Pagina 141
Contabilitate Financiară - Pagina 142
Contabilitate Financiară - Pagina 143
Contabilitate Financiară - Pagina 144
Contabilitate Financiară - Pagina 145
Contabilitate Financiară - Pagina 146
Contabilitate Financiară - Pagina 147
Contabilitate Financiară - Pagina 148
Contabilitate Financiară - Pagina 149
Contabilitate Financiară - Pagina 150
Contabilitate Financiară - Pagina 151
Contabilitate Financiară - Pagina 152
Contabilitate Financiară - Pagina 153
Contabilitate Financiară - Pagina 154
Contabilitate Financiară - Pagina 155
Contabilitate Financiară - Pagina 156
Contabilitate Financiară - Pagina 157
Contabilitate Financiară - Pagina 158
Contabilitate Financiară - Pagina 159
Contabilitate Financiară - Pagina 160
Contabilitate Financiară - Pagina 161
Contabilitate Financiară - Pagina 162
Contabilitate Financiară - Pagina 163
Contabilitate Financiară - Pagina 164
Contabilitate Financiară - Pagina 165
Contabilitate Financiară - Pagina 166
Contabilitate Financiară - Pagina 167
Contabilitate Financiară - Pagina 168
Contabilitate Financiară - Pagina 169
Contabilitate Financiară - Pagina 170
Contabilitate Financiară - Pagina 171
Contabilitate Financiară - Pagina 172
Contabilitate Financiară - Pagina 173
Contabilitate Financiară - Pagina 174
Contabilitate Financiară - Pagina 175
Contabilitate Financiară - Pagina 176
Contabilitate Financiară - Pagina 177
Contabilitate Financiară - Pagina 178
Contabilitate Financiară - Pagina 179
Contabilitate Financiară - Pagina 180
Contabilitate Financiară - Pagina 181
Contabilitate Financiară - Pagina 182
Contabilitate Financiară - Pagina 183

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Contabilitatea Evenimentelor si Tranzactiilor privind Salariile

Argument Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu,...

SC Fidelio SA

Profilul activitatii al SC FIDELIO SA îl constituie obtinerea si comercializarea prin magazinele proprii cu amanuntul a produselor fabricate...

Proiect Contabilitate - SC Self-Exim SA

CAPITOLUL I DELIMITARI PRIVIND MARFURILE I. 1 Generalitati privind marfurile Marfurile reprezinta ansamblul bunurilor economice cumparate de...

Prezentarea unei Firme

I. PREZENTARE SC AMILUX SRL Denumirea societatii: SC AmiLUX SRL Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata Natura...

Lucrare Practica la SC Lintice SRL

STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA ,,LINTICE ” S.R.L. IASI Capitolul I-Denumirea , emblema si forma juridica, sediul, durata...

Ai nevoie de altceva?