Contabilitate financiară

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1517
Mărime: 21.36KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Contabilitate financiara

Un activ = o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate.

O datorie = o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Veniturile = cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor.

Cheltuielile = diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de iesiri sau scaderi ale activelor ori cresteri ale datoriilor.

BILANT CONTABIL

Active - Datorii = Capital

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

II. Imobilizari corporale

III. Imobilizari financiare

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

II. Creante

III. Investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturile la banci

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII PE TERMEN SCURT

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE ( E = B + C - D - I )

F. TOTAL ACTIVE, MINUS DATORII CURENTE ( F = A + E )

G. DATORII PE TERMEN LUNG

H. PROVIZIOANE

I. VENITURI IN AVANS

J. CAPITAL SI REZERVE

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Venituri - Cheltuieli = Rezultat

1. Venituri din exploatare

2. Cheltuieli din exploatare

3. Profitul sau pierderea din exploatare ( 1 - 2 )

4. Venituri financiare

5. Cheltuieli financiare

6. Profitul sau pierderea financiara ( 4 - 5 )

7. Venituri totale ( 1 + 4 )

8. Cheltuieli totale ( 2 + 5 )

9. Profitul sau pierderea bruta ( 7 - 8 )

10. Cheltuieli cu impozitul de profit 16% * ( 7 - 8 )

11. Profitul sau pierderea neta a exercitiului financiar ( 9 - 10 )

FLUXURI DE TREZORERIE

Fluxuri de trezorerie = Incasari - Plati

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

- Incasari din vanzarea de stocuri si prestarea de servicii;

- Incasari provenite din chirii, onorarii, comisioane;

- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii;

- Plati catre angajati si bugetul de asigurari sociale;

- Plati sau restituiri de impozit pe profit.

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:

- Plati pentru achizitionarea de terenuri si imobilizari corporale, active necorporale si alte active pe termen lung;

- Incasari din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

- Imprumuturi efectuate catre alte societati;

- Incasari din rambursarea imprumuturilor efectuate catre alte societati;

- Incasari de dividende si dobanzi.

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

- Incasari din emisiunea de actiuni proprii;

- Plati privind rascumpararea actiunilor proprii;

- Incasari din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi;

- Plati pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar;

- Plati catre actionari privind dividendele.

A + B + C = CRESTEREA NETA DE NUMERAR

Preview document

Contabilitate financiară - Pagina 1
Contabilitate financiară - Pagina 2
Contabilitate financiară - Pagina 3
Contabilitate financiară - Pagina 4
Contabilitate financiară - Pagina 5
Contabilitate financiară - Pagina 6
Contabilitate financiară - Pagina 7
Contabilitate financiară - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul

Auditul este un ansamblu de reguli specifice,tehnici si instrumente care se aplica in vederea solutionarii concrete a unor probleme generate de...

Gestiune financiară

Sub 1.Conceptul de intreprindere si functiile finantelor intreprinderii Activitatea economica si sociala este organizata ca activitate...

English grammar support for students în economics

UNIT 1. 1. SPEAKING AND WRITING IN ENGLISH (1) {VORBIREA ȘI SCRIEREA ÎN LIMBA ENGLEZĂ} Cuprins: 1. Despre sunete ca mijloc de comunicare 2....

Asigurări și reasigurări

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale...

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în...

Dreptul afacerilor

Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care,...

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi...

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?