Contabilitate Financiară

Curs
8.9/10 (20 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 135 în total
Cuvinte : 49577
Mărime: 253.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiron Ioan
Cursuri de indrumare pentru contabilitate financiara

Cuprins

MODUL 1 ORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE 3

UNITATEA 1 Necesitatea contabilitatii financiare si a armonizarii acesteia cu normele contabile internationale 4

UNITATEA 2 Sistemul contabil românesc 7

Rezumat 11

Teme de control, aplicatii 12

Bibliografie 13

MODUL 2 CONTABILITATEA CAPITALURILOR 15

UNITATEA 1 Contabilitatea capitalului social, a primelor legate de capital si a rezervelor 16

UNITATEA 2 Contabilitatea rezultatului exercitiului 24

UNITATEA 3 Contabilitatea subventiilor pentru investitii si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli 27

UNITATEA 4 Contabilitatea capitalurilor împrumutate 30

Rezumat 37

Teme de control, aplicatii 38

Bibliografie 39

MODUL 3 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR 41

UNITATEA 1 Contabilitatea imobilizarilor necorporale 42

UNITATEA 2 Contabilitatea imobilizarilor corporale 46

UNITATEA 3 Contabilitatea imobilizarilor financiare 57

UNITATEA 4 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor 60

Rezumat 64

Teme de control, aplicatii 65

Bibliografie 66

MODUL 4 CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE 67

UNITATEA 1 Contabilitatea stocurilor provenite din cumparari 68

UNITATEA 2 Contabilitatea stocurilor provenite din productie proprie 76

Rezumat 79

Teme de control, aplicatii 80

Bibliografie 81

MODUL 5 CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII 83

UNITATEA 1 Contabilitatea decontarilor cu furnizorii, clientii, cu personalul, cu bugetele de asigurari sociale si cu bugetul statului 84

UNITATEA 2 Contabilitatea altor creante si datorii 104

Rezumat 107

Teme de control, aplicatii 108

Bibliografie 109

MODUL 6 CONTABILITATEA TREZORERIEI 111

UNITATEA 1 Contabilitatea investitiilor financiare pe termen scurt si a valorilor de încasat 112

UNITATEA 2 Contabilitatea decontarilor în numerar si prin conturile bancare 116

Rezumat 122

Teme de control, aplicatii 123

Bibliografie 124

MODUL 7 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 125

UNITATEA 1 Contabilitatea cheltuielilor 126

UNITATEA 2 Contabilitatea veniturilor 129

Rezumat 133

Teme de control, aplicatii 134

Bibliografie 135

Extras din document

ORGANIZAREA CONTABILITATII FINANCIARE

CONCEPTE DE BAZA Contabilitate financiara, Contabilitate de gestiune, armonizarea contabilitatii financiare, patrimoniu, plan de conturi, forme de înregistrare contabila, Situatii financiare anuale

OBIECTIVE a) Definirea contabilitatii financiare si a contabilitatii de gestiune, a obiectului de studiu si a relatiei între cele doua contabilitati;

b)Necesitatea si semnificatiile armonizarii contabilitatii (financiare) românesti cu normele internationale în contextul globalizarii economiei mondiale care cere, printre altele, asigurarea prin Situatiile financiare anuale a unor informatii relevante, semnificative, comparabile în timp si spatiu;

c) Sfera de cuprindere si etapele armonizarii contabilitatii la normele internationale;

d) Prezentarea formelor de înregistrare contabila;

RECOMANDARI

PRIVIND STUDIUL Se recomanda o abordare a studiului pornind de la cele doua concepte de baza  contabilitatea financiara si cea de gestiune  si evidentierea relatiei dintre ele. Urmatorul pas îl constituie încadrarea contabilitatii, în general, în cadrul normelor internationale de contabilitate. De asemenea trebuie retinute modalitatile de tinere a contabilitatii în tara noastra.

REZULTATE ASTEPTATE a) Întelegerea rolului celor doua contabilitati în cadrul întreprinderii si în relatiile acesteia cu tertii;

b) Considerarea armonizarii normelor contabile nationale cu cele internationale ca un proces normal în care trebuie sa se încadreze si contabilitatea româneasca tinând seama de contextul economic actual în care asistam la interdependente tot mai puternice între economiile tarilor lumii.

UNITATEA 1. Necesitatea contabilitatii financiare si a armonizarii acesteia cu normele contabile internationale

OBIECTIVE a) Definirea contabilitatii financiare si rolul ei în cadrul întreprinderii si în relatiile cu tertii;

b) Necesitatea armonizarii contabilitatii financiare cu normele internationale de profil;

c) Patrimoniul  obiect de studiu al contabilitatii

NOTIUNI CHEIE contabilitate financiara, armonizare contabila, convergenta contabila, patrimoniu, active, pasive, rezultate financiare, elemente extrapatrimoniale

CONTINUTUL UNITATII

În conditiile actuale, cu toate progresele facute în domeniul calculatoarelor electronice, economia unei tari nu se poate lipsi de contabilitate. Ea ramâne, pe mai departe cea mai exacta forma de evidenta.

Pâna în prezent nu s-a gasit, si nici în viitorul apropiat nu se preconizeaza un alt mijloc de înlocuire a contabilitatii la nivelul agentilor economici.

Numai contabilitatea poate oferi informatii precise pe care sa se sprijine deciziile managerului. El trebuie sa dispuna de acest tablou de bord cu multiple cadrane care este contabilitatea moderna.

În conditiile actuale ale României, sfera si functiile contabilitatii sufera modificari succesive si adânci impuse, pe de o parte de necesitatile sporite de informatii la nivelul agentilor economici, iar pe de alta parte de evolutia procedeelor tehnicii de înregistrare si de prelucrare a informatiei.

Dezvoltarea contabilitatii a fost si este continuu impulsionata de cerintele mereu crescânde ale activitatii economice în functie de care a trebuit si trebuie sa se perfectioneze neîncetat.

România se afla astazi în plin proces de armonizare a sistemului sau contabil cu normele contabile internationale.

Armonizarea sau convergenta contabila este considerata un proces ireversibil, fiind determinata de nevoia de comparabilitate a situatiilor financiare, impusa de mondializarea economiilor, cu predilectie a pietelor financiare.

Nevoia de armonizare în contabilitate presupune adaptarea si desfasurarea unor activitati riguros organizate ce pot fi asimilate dreptului contabil international, concretizate în obiective de normare a contabilitatii si respectiv, de normalizare a contabilitatii.

Obiectul contabilitatii întreprinderii îl formeaza patrimoniul acesteia, rezultatele financiare si elementele extrapatrimoniale.

a) Patrimoniul-obiect al contabilitatii

Sub aspect juridic, patrimoniul poate fi definit ca fiind totalitatea drepturilor si obligatiilor în expresie baneasca apartinând unei persoane fizice sau juridice.

Sub aspect economic, patrimoniul poate fi definit ca reprezentând totalitatea, respectiv, universalitatea valorilor corporale si necorporale, contabilizate sub forma de bunuri materiale, nemateriale ori financiare. Ele trebuie sa apartina subiectului de drept care este întreprinderea.

Patrimoniul poate deveni obiect de studiu al contabilitatii numai în cazul în care el este investit, adica utilizat în activitatea economica în vederea obtinerii de bunuri si servicii destinate vânzarii, cumpararii, ori în activitati administrative si social  culturale prin care se satisfac necesitati reale ale societatii.

Literatura de specialitate prezinta numeroase interpretari si variante în definirea si analiza patrimoniului ca obiect al contabilitatii.

Ne vom referi în continuare la conceptia economico  juridica a patrimoniului potrivit careia acesta, în contabilitate, se dedubleaza ca patrimoniu economic si respectiv patrimoniu juridic.

Forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate este aceea a unei balante cu doua parti egale. În mod conventional, parte din stânga egalitatii poate fi denumita patrimoniu economic, iar cea din dreapta egalitatii, patrimoniu juridic. Deci, egalitatea generalizatoare este:

Patrimoniul economic = Patrimoniul juridic

Continutul juridic are ca fundament continutul economic, iar continutul economic este suportul material concret al continutului juridic ca provenienta sau sursa de formare a diverselor elemente patrimoniale concrete, aflate în stânga egalitatii.

Ï Patrimoniul economic este format, deci, din bunuri economice, ca obiecte de drepturi si obligatii, evaluabile în bani. Ele formeaza substanta materiala a patrimoniului, concretizata în bunuri materiale sau corporale (cladiri, masini, materiale, marfuri, etc.) si ca bunuri nemateriale sau necorporale (creante, valori în curs de decontare, brevete de investitii, etc. ).

Ï Patrimoniul juridic este format din drepturile si obligatiile cu valoare economica care reprezinta cauza, provenienta juridica a elementelor patrimoniale concrete si formeaza substanta juridica a patrimoniului.

Reluând forma de prezentare a patrimoniului în contabilitate, prin prisma elementelor sale componente, putem formula egalitatea celor doua parti prin ecuatia:

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119
Contabilitate Financiară - Pagina 120
Contabilitate Financiară - Pagina 121
Contabilitate Financiară - Pagina 122
Contabilitate Financiară - Pagina 123
Contabilitate Financiară - Pagina 124
Contabilitate Financiară - Pagina 125
Contabilitate Financiară - Pagina 126
Contabilitate Financiară - Pagina 127
Contabilitate Financiară - Pagina 128
Contabilitate Financiară - Pagina 129
Contabilitate Financiară - Pagina 130
Contabilitate Financiară - Pagina 131
Contabilitate Financiară - Pagina 132
Contabilitate Financiară - Pagina 133
Contabilitate Financiară - Pagina 134
Contabilitate Financiară - Pagina 135

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Practica Contabilitate Financiara

Societatea comerciala “ALFA” SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. Sediul societatii este in In toate...

Examen Contabilitate Financiara

Subventii:În categ.subv.se cuprind subv.aferente A si subv.aferente V-lor.Acestea pot fi primite de la Guv, Agentii guv.si alte instit similare...

Bilantul Contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Efectul Crizei Financiare asupra Inregistrarii si Contabilizarii Stocurilor

INTRODUCERE Stocurile sunt definite ca fiind o „cantitate de bunuri (materii prime, materiale etc.) existente, la un moment dat, ca rezervă în...

Contabilitatea Decontarilor cu Tertii

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Ai nevoie de altceva?