Contabilitate Financiară

Curs
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 31853
Mărime: 502.41KB (arhivat)
Cost: Gratis
Documentul contine 6 capitole

Cuprins

1.1. Definitii proprii capitalurilor

1.2. Structura capitalurilor

1.3. Contabilitatea capitalurilor proprii

1.3.1. Contabilitatea capitalului social

1.3.1.1.Conturile privind capitalul social

1.3.1.2. Contabilitatea operatiilor privind constituirea capitalului social

1.3.1.3. Contabilitatea operatiilor privind majorarea capitalului social

1.3.1.4. Contabilitatea operatiilor privind reducerea capitalului social

1.3.2. Contabilitatea rezervelor din reevaluare

1.3.3.Contabilitatea rezervelor întreprinderii

1.3.4. Contabilitatea rezultatelor

1.3.4.1. Contabilitatea rezultatului reportat

1.3.4.2. Contabilitatea rezultatului exercitiului

1.3.5. Contabilitatea ajustarilor pentru riscuri si cheltuieli

1.4. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate acestora

1.4.1. Contabilitatea operatiilor privind împrumuturile din emisiuni de obligatiuni

1.4.2. Contabilitatea operatiilor privind creditele bancare pe termen lung

1.4.3. Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizarile financiare

Cap. II. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

2.1. Definitii si delimitari

2.2. Recunoasterea si evaluarea imobilizarilor

2.3. Contabilitatea imobilizarilor corporale si a imobilizarilor corporale în curs

2.3.1. Contabilitatea imobilizarilor corporale

2.3.1.1. Operatiuni contabile privind imobilizarile corporale

2.3.1.2. Operatiuni privind încheierea (intrarea si iesirea temporara) mijloacelor fixe

2.3.1.3. Lucrari de reparatii efectuate la mijloacele fixe

2.3.2. Contabilitatea imobilizarilor corporale în curs

2.4. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor

2.5. Contabilitatea imobilizarilor necorporale si a imobilizarilor necorporale în curs

2.5.1. Contabilitatea imobilizarilor necorporale

2.5.2. Contabilitatea imobilizarilor necorporale în curs

2.6. Contabilitatea imobilizarilor financiare

2.6.1. Definitii si clasificari

2.6.2. Contabilitatea imobilizarilor financiare

2.7. Contabilitatea ajustarilor privind deprecierea imobilizarilor

Cap. III. CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE

EXECUTIE

3.1. Aspecte teoretice privind definitia, continutul si structura stocurilor

3.2. Recunoasterea si evaluarea stocurilor

3.2.1. Recunoasterea costului stocurilor drept cheltuiala

3.2.2. Evaluarea stocurilor

3.3. Contabilitatea materiilor prime si materialelor

3.3.1. Organizarea contabilitatii materiilor prime, materialelor consumabile si a

materialelor de natura obiectelor de inventar

3.3.2. Contabilitatea operatiilor privind materiile prime si materiale

3.4. Contabilitatea productiei în curs de executie si a produselor

3.4.1 Contabilitatea produselor în curs de executie

3.4.2. Contabilitatea produselor

3.5. Contabilitatea animalelor si a pasarilor

3.6. Contabilitatea marfurilor

3.7. Contabilitatea stocurilor de ambalaje

3.8. Contabilitatea ajustarilor privind deprecierea stocurilor

Extras din document

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PERMANENTE

1.1. Definitii proprii capitalurilor

În sensul cel mai larg capitalul este unul din factorii de productie care poate fi definit

ca o bogatie folosita pentru productie. Notiunea de capital are cel putin trei acceptiuni

principale:

1. O acceptiune economica potrivit careia capitalul este o categorie economica care

exprima totalitatea resurselor materiale, acumulate si reproductibile, care prin asociere cu alti

factori de productie, participa la realizarea de noi bunuri economice, în scopul obtinerii de

profit. În aceasta calitate mai este cunoscut si prin demersurile formale pe care le îmbraca, de:

capital real, capital tehnic sau fizic, bunuri investitionale, bunuri capital, bunuri instrumentale,

capital echipament, capital fix, capital circulant.

2. O acceptiune financiara potrivit careia capitalul este resursa care cu timpul

produce avantaje (profit). Este în relatie pozitiva cu investirea si negativa cu consumul.

3. O acceptiune juridica potrivit careia capitalul este un drept, o relatie între individ

sau grup de indivizi si ansamblul de bunuri cuprinzând: bani, masini, echipament, cladiri,

pamânt, hârtie de valoare, creante, deci total active. Potrivit acestei acceptiuni, cu largi

implicatii financiar-contabile, categoria economica de capital are o interpretare lato senso

cuprinzând:

a) capitalurile proprii;

b) patrimoniul public;

c) capitalurile împrumutate si datoriile asimilate, pe termen mediu si lung.

Corelat cu aceasta ultima acceptiune din punct de vedere financiar-contabil

capitalurile detinute de asociati si actionari (agenti economici) reprezinta componente ale

pasivului patrimoniului destinat a finanta de o maniera durabila activul patrimonial. Pe

considerentul ca ele se afla la dispozitia agentilor economici pe o perioada mai mare de timp,

de regula mai mare de un an, ele poarta denumirea de capitaluri permanente.

În viziunea cadrului conceptual contabil IASC, de o atentie deosebita se bucura

componenta capitalul propriu care reprezinta dreptul actionarilor (interesul rezidual) în

activele întreprinderii; dupa deducerea tuturor datoriilor acestora.

Capitalurile proprii sunt definite ca interes rezidual al proprietarilor întreprinderii,

determinat ca diferenta între totalul activelor si datoriilor acesteia la un moment dat.

Provizioanele sunt datorii cu exigibilitate incerta din punct de vedere al datei sau

sumei aferente.

Datoriile pe termen lung reprezinta orice datorie care nu îndeplineste conditiile

datoriilor curente, adica o datorie este curenta atunci când: se asteapta sa fie decontata în

cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii sau este exigibila în termen de 12 luni

de la data bilantului. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Capitalul social este dreptul proprietarilor asupra unei societati si corespunde acelei

parti din capitalul propriu asigurata prin aportul în natura si/sau în numerar al actionarilor sau

asociatilor.

Actiunile sunt titluri de valoare negociabile pe piata financiara si reprezinta o unitate

de drept de proprietate într-o societate.

Partile sociale sunt titluri de valoare care nu se pot negocia pe piata financiara.

Capitalul subscris ne-varsat reprezinta angajamentul investitorilor de a plati pentru

actiunile subscrise, la o data viitoare sau în transe, o suma de bani sau sa transfere alte resurse

pe numele societatii.

Capitalul subscris varsat reprezinta capitalul care este eliberat sau concretizat

efectiv în bani si/sau natura realizat de catre actionari/asociati.

Valoarea de randament a titlului este valoarea corespunzatoare profitului net

nerepartizat ce revine pe o actiune capitalizat în functie de rata medie a dobânzii pe piata.

Valoarea matematica reprezinta activul net aferent unei actiuni.

Valoarea de lichidare a titlului este valoarea care rezulta din vânzarea fortata a

întreprinderii într-un interval limitat.

Dreptul de subscriere este titlul de valoare negociabil care reprezinta pierderea de

valoare înregistrata de o actiune veche în cazul emisiunii de actiuni noi pentru aport în

numerar la un pret de emisiune inferior valorii contabile anterioare.

Dreptul de atribuire este un titlu de valoare negociabil care reprezinta pierderea de

valoare înregistrata de o actiune veche în cazul cresterii de capital prin operatiuni interne.

Primele de capital reprezinta diferenta dintre pretul de emisiune si valoarea nominala

a actiunilor create pentru remunerarea aporturilor în numerar, în natura, provenite din

operatiunile de fuziune sau de conversie a unor obligatiuni în actiuni.

Rezervele de reevaluare reprezinta plusul sau minusul de valoare rezultat în urma

reevaluarii activelor imobilizate.

Rezultatele sunt structuri de capitaluri proprii care îmbraca forma profitului sau

pierderii, iar în raport cu perioada la care se refera sunt: rezultate reportate si rezultate ale

exercitiilor curente.

Împrumuturile din emisiuni de obligatiuni, denumite si împrumuturi obligatare,

sunt de regula împrumuturi pe termen lung contractate de o societate pe actiuni. Ele sunt

reprezentate prin titluri de valoare negociabile denumite obligatiuni.

Cuponul reprezinta dobânda anuala a obligatiunii, calculata prin aplicarea ratei

dobânzii asupra valorii nominale a obligatiunii.

Pretul de emisiune al obligatiunii reprezinta pretul ce va fi încasat de obligatar.

Pretul de rambursare este pretul la care vor fi amortizate (rambursate) obligatiunile.

Prima de rambursare reprezinta diferenta dintre pretul de rambursare si pretul de

emisiune al obligatiunilor.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Contul de Profit și Pierdere și Dimensionarea Conceptului de Performanță Financiară

1. Generalitati (definitie,importanta) Bilantul contabil este considerat documentul ce descrie pozitia unei inteprinderi la un moment dat,indicand...

Creanțe și Datorii

Pentru realizarea obiectivului lor de activitate, întreprinderea intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juritice, care în contabilitate se...

Ai nevoie de altceva?