Contabilitate financiară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: ppt
Pagini : 159 în total
Mărime: 939.94KB (arhivat)
Publicat de: Alma Cristian
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popescu Mihai, zuca stefan
facultatea romano americana

Extras din curs

Conceptul de contabilitate financiară

Sistemul de contabilitate cu un singur circuit

Sistemul de contabilitate cu dublu circuit

contabilitatea financiara

contabilitatea de gestiune

Definiţia contabilităţii financiare opozabilă contabilităţii de gestiune

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor ce afec­tează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care este supus acesta ca urmare a proceselor economice, calcularea şi explicarea rezultatului financiar, întoc­mirea situaţiilor finaciare (Bilanţul, Contul de profit şi pierdere, note explicative), care oferă mediului exterior imaginea sintetică, fidelă şi retrospectivă a situaţiei între­prinderii.

Contabilitatea internă de gestiune are ca obiect evidenţa, calculul, analiza şi controlul costurilor şi rezultatelor analitice prin prisma componentelor activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate.

Funcţiile contabilităţii financiare

funcţia de înregistrare completă a tranzacţiilor întreprinderii în scopul deter­mi­nării periodice a situaţiei patrimoniale şi a rezultatului global;

funcţia de comunicare financiară externă (informarea terţilor);

funcţia de instrument de verificare şi de probă judiciară şi fiscală;

funcţia de instrument de gestiune a întreprinderii;

funcţia de furnizare a informaţiilor necesare realizării sintezelor macro– economice;

funcţia de informare pentru analize financiare.

NORMALIZAREA ŞI REGLEMENTAREA CONTABILITĂŢII FINANCIARE

Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa.

Normalizarea situaţiilor financiare anuale este specifică ţărilor anglo-saxone şi cuprinde: componenţa situaţiilor financiare; elementele descrise în situaţiile financiare, recunoaşterea şi evaluarea structurilor calitative ale acestora, reglementările, standardele şi procedurile contabile referitoare la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.

Normalizarea prin planul contabil general este proprie ţărilor Europei continentale, iar sintagma de plan contabil aparţine contabilităţii din Franţa. Elementele de normalizare sunt: situaţiile financiare anuale, înclusiv forma şi formatul; planul de conturi general; organizarea documentelor de contabilitate şi a procedurilor de înregistrare, de validare şi de control a operaţiilor.

Toate normele contabile impuse, în mod obligatoriu, printr-o normă juridică sunt denumite reglementări contabile.

Conținut arhivă zip

  • CONTAB curs nr.1.ppt
  • CONTAB curs nr.10.ppt
  • CONTAB curs nr.2.ppt
  • CONTAB curs nr.3.ppt
  • CONTAB curs nr.4.ppt
  • CONTAB curs nr.5.ppt
  • CONTAB curs nr.6.ppt
  • CONTAB curs nr.7.ppt
  • CONTAB curs nr.8.ppt
  • CONTAB curs nr.9.ppt

Alții au mai descărcat și

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Aspecte privind relația contabilitate-fiscalitate în România

CAPITOLUL I SISTEMUL FISCAL.NOTIUNI GENERALE DESPRE IMPOZITE SI TAXE 1.TRASATURILE SI FUNCTIILE SISTEMULUI FISCAL Termenul de fiscalitate este...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Bilanțul contabil

OBIECTUL CONTABILITATII Prima definitie a contabilitatii a fost formulate in 1494, de italianul Luca Paciolo. El analizeaza contabilitatea ca un...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?