Contabilitate Financiară

Curs
8.2/10 (13 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 166 în total
Cuvinte : 45592
Mărime: 752.95KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Dorel Mates, Prof. Univ. Dr. Dumitru Cotlet, Asist. Univ. Drd. Alin Dumitrescu, Asist. Univ. Drd. Aura Domil

Cuprins

CAPITOLUL 1 .6

NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

FINANCIARE A ENTITATILOR ECONOMICE.6

REZUMAT .6

1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice.6

1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si conformitatea, în contabilitatea financiara.7

1.3. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare a entitatilor economice.9

CAPITOLUL 2 .11

CONTABILITATEA CAPITALURILOR .11

2.1. Definitii si structuri privind capitalurile .11

2.2. Organizarea contabilitatii capitalurilor .14

2.3. Evaluarea capitalului social al entitatilor economice .14

2.4. Contabilitatea constituirii si modificarii .15

capitalului social .15

2.4.1. Contabilitatea constituirii capitalului social .15

2.4.2. Contabilitatea reducerii capitalului .17

2.4.3. Contabilitatea majorarii capitalului .19

2.5. Contabilitatea primelor de capital.21

2.6 Contabilitatea rezervelor din reevaluare.21

2.7. Contabilitatea rezervelor.24

2.8. Contabilitatea rezultatului reportat .26

2.9. Contabilitatea profitului sau pierderii exercitiului financiar.26

2.10. Contabilitatea provizioanelor.27

2.11. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate capitalului.29

2.11.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni.30

2.11.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.30

2.11.3. Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizarile financiare .31

2.11.4. Contabilitatea altor împrumuturi si datorii asimilate.32

CAPITOLUL 3 .36

CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE.36

3.1.Continutul, evaluarea, recunoasterea si clasificarea activelor imobilizate .36

3.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale .37

3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire.39

3.3.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare.40

3.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare .41

3.2.4.Contabilitatea fondului comercial .43

3.3.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale.44

3.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale.46

3.3.1.Continut, structuri si concepte specifice imobilizarilor corporale.46

3.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensatii, cheltuieli ulterioare, cedarea si casarea imobilizarilor corporale .47

3.3.3.Contabilitatea terenurilor.49

3.3.4.Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale .50

3.4.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor .53

3.4.1. Definitii, reglementari si regimuri de amortizare .53

3.4.2. Reflectarea în contabilitate a amortizarii imobilizarilor.55

3.5.Contabilitatea imobilizarilor în curs .56

3.5.1.Contabilitatea imobilizarilor necorporale în curs.57

3.5.2.Contabilitatea imobilizarilor corporale în curs.57

3.6.Contabilitatea imobilizarilor financiare.59

CAPITOLUL 4 .66

CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE.66

4.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor.66

4.2. Înregistrarea, costul si evaluarea stocurilor în contabilitate.69

4.2.1 .Înregistrarea stocurilor .69

4.2.2. Costul stocurilor .70

4.2.3. Evaluarea stocurilor.72

4.3. Metode de evidenta sintetica si analitica a stocurilor .74

4.3.1. Metode de evidenta sintetica si contabilizare a stocurilor.74

4.3.2. Metode de evidenta analitica a stocurilor.75

4.4. Contabilitatea materiilor prime si a materialelor .76

4.6.Contabilitatea productiei în curs de executie.80

4.7. Contabilitatea produselor.81

4.8. Contabilitatea stocurilor aflate la terti .83

4.9. Contabilitatea marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri.84

Extras din document

CAPITOLUL 1

NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA

CONTABILITATII FINANCIARE A ENTITATILOR

ECONOMICE

REZUMAT

Reforma în domeniul contabilitatii începuta în anul 1991 prin adoptarea

Legii contabilitatii, continuata prin H.G. 704/2003, este consolidata odata cu

adoptarea OMFP 403/1999 înlocuit apoi cu OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002

prin care se promoveaza armonizarea cu Directivele europene (a -IV-a si a VIIa)

si Standardele Internationale de Contabilitate.

Începând cu anul 2006 cea mai mare parte a entitatilor din România

aplica reglementari contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IVa

privind conturile anuale si Directiva a VII-a privind conturile consolidate).

În aplicarea reglementarilor prezentate Ministerul Finantelor Publice a

emis OMFP 1752/2005, abrogând OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002.

1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata; defineste

contabilitatea ca „activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a

rezultatelor obtinute de persoanele juridice si fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane:

europeana si anglo – saxona, se remarca doua concepte cu privire la

organizarea contabilitatii: monist si dualist.

Conceptul monist presupune existenta unui singur circuit contabil, adica

o singura contabilitate atât pentru latura interna cât si cea externa a activitatii

întreprinderii.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distincta dar corelata a celor

doua laturi; contabilitatea fiind organizata în cadrul a doua circuite (sectiuni):

contabilitatea financiara (generala) si contabilitatea de gestiune (manageriala).

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial si

extrapatrimonial al întreprinderii luat în totalitate si structuralitate.*

Obiectivul principal al contabilitatii financiare este reprezentat de

furnizare de informatii privind:

- pozitia financiara;

* Ristea M, Dima M – Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, 2002, pag. 9

- performantele financiare;

- modificarea pozitiei financiare inclusiv a rezultatelor financiare.

Informatia contabila se adreseaza pe lânga managementul intern în cea

mai mare masura utilizatorilor externi reprezentati prin: investitori (actionari),

angajati, bancheri, furnizori, clienti, guvern si organismele sale, publicului

(cetatenilor).

Contabilitatea financiara româneasca este o contabilitate de

angajamente ceea ce înseamna ca efectele tranzactiilor si a evenimentelor sunt

recunoscute atunci când acestea se produc si nu pe masura ce echivalentul

valoric al acestora este încasat sau platit.

1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si

conformitatea, în contabilitatea financiara

În procesul de tranzitie la economia de piata+ România si-a cautat un

drum al ei în implementarea si reglementarea contabila.

Pâna în anul 1990 România adoptase un sistem de contabilitate monist

bazat pe o normare excesiva.

Începând cu anul 1994 se renunta la sistemul contabil monist si se

adopta sistemul dualist de sorginte latino - europeana având ca referinta Planul

Contabil General Francez.

Reforma în domeniul contabilitatii începuta în anul 1991 prin adoptarea

Legii contabilitatii, continuata prin H.G. 704/2003, este consolidata odata cu

adoptarea OMFP 403/1999 înlocuit apoi cu OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002

prin care se promoveaza armonizarea cu Directivele europene (a -IV-a si a VIIa)

si Standardele Internationale de Contabilitate.

Începând cu anul 2006 cea mai mare parte a entitatilor din România

aplica reglementari contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IVa

privind conturile anuale si Directiva a VII-a privind conturile consolidate).

Entitatile de interes public (institutii de credit, de asigurare, societatile

cotate, etc) reglementate prin OMFP 907/2005, pot întocmi pentru exercitiul

financiar al anului 2006 si un set de situatii financiare conforme cu Standardele

Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitatii proprii de informare a

utilizatorilor, altii decât institutiile statului, potrivit optiunii acestora si daca au

capacitatea de implementare corespunzatoare.

În aplicarea reglementarilor prezentate Ministerul Finantelor Publice a

emis OMFP 1752/2005, abrogând OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002.

Reformele realizate în domeniul contabilitatii dupa anul 1990 a

determinat consacrarea unor concepte specifice precum: normalizare,

armonizare, convergenta, conformitate, etc.

Normalizarea contabila este procesul prin care se definesc concepte,

principii si norme contabile bazate pe o terminologie precisa si identica pentru

toti producatorii si utilizatorii de informatii contabile, aplicabile în totalitate sau

partial la un ansamblu de tari, de întreprinderi sau specialisti ai profesiei

contabile.

Nucleul normalizarii contabile îl reprezinta elaborarea de norme

(standarde) contabile, ca sistem de referinta pentru productia de informatii

contabile si validarea sociala a situatiilor financiare.

Obiectivele*) normalizarii contabile sunt:

- elaborarea unei terminologii unitare si a principiilor contabile

generale;

- definirea informatiilor prezentate în documentele de sinteza contabila

(situatii financiare);

- stabilirea schemelor si modelelor de prezentare a informatiilor în

situatiile financiare;

- elaborarea planului de conturi si a monografiei principalelor operatii

economice si financiare;

- stabilirea principiilor de tinere a contabilitatii.

Armonizarea contabila este procesul prin care regulile sau normele

nationale diferite de la o tara la alta uneori divergente sunt perfectionate pentru

a fi comparabile si a se da aceeasi interpretare evenimentelor si tranzactiilor.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101
Contabilitate Financiară - Pagina 102
Contabilitate Financiară - Pagina 103
Contabilitate Financiară - Pagina 104
Contabilitate Financiară - Pagina 105
Contabilitate Financiară - Pagina 106
Contabilitate Financiară - Pagina 107
Contabilitate Financiară - Pagina 108
Contabilitate Financiară - Pagina 109
Contabilitate Financiară - Pagina 110
Contabilitate Financiară - Pagina 111
Contabilitate Financiară - Pagina 112
Contabilitate Financiară - Pagina 113
Contabilitate Financiară - Pagina 114
Contabilitate Financiară - Pagina 115
Contabilitate Financiară - Pagina 116
Contabilitate Financiară - Pagina 117
Contabilitate Financiară - Pagina 118
Contabilitate Financiară - Pagina 119
Contabilitate Financiară - Pagina 120
Contabilitate Financiară - Pagina 121
Contabilitate Financiară - Pagina 122
Contabilitate Financiară - Pagina 123
Contabilitate Financiară - Pagina 124
Contabilitate Financiară - Pagina 125
Contabilitate Financiară - Pagina 126
Contabilitate Financiară - Pagina 127
Contabilitate Financiară - Pagina 128
Contabilitate Financiară - Pagina 129
Contabilitate Financiară - Pagina 130
Contabilitate Financiară - Pagina 131
Contabilitate Financiară - Pagina 132
Contabilitate Financiară - Pagina 133
Contabilitate Financiară - Pagina 134
Contabilitate Financiară - Pagina 135
Contabilitate Financiară - Pagina 136
Contabilitate Financiară - Pagina 137
Contabilitate Financiară - Pagina 138
Contabilitate Financiară - Pagina 139
Contabilitate Financiară - Pagina 140
Contabilitate Financiară - Pagina 141
Contabilitate Financiară - Pagina 142
Contabilitate Financiară - Pagina 143
Contabilitate Financiară - Pagina 144
Contabilitate Financiară - Pagina 145
Contabilitate Financiară - Pagina 146
Contabilitate Financiară - Pagina 147
Contabilitate Financiară - Pagina 148
Contabilitate Financiară - Pagina 149
Contabilitate Financiară - Pagina 150
Contabilitate Financiară - Pagina 151
Contabilitate Financiară - Pagina 152
Contabilitate Financiară - Pagina 153
Contabilitate Financiară - Pagina 154
Contabilitate Financiară - Pagina 155
Contabilitate Financiară - Pagina 156
Contabilitate Financiară - Pagina 157
Contabilitate Financiară - Pagina 158
Contabilitate Financiară - Pagina 159
Contabilitate Financiară - Pagina 160
Contabilitate Financiară - Pagina 161
Contabilitate Financiară - Pagina 162
Contabilitate Financiară - Pagina 163
Contabilitate Financiară - Pagina 164
Contabilitate Financiară - Pagina 165
Contabilitate Financiară - Pagina 166

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Contabilitatea Amortizarii Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A CASEI DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI S. A. 1. 1. Scurt istoric a C. E. C. S. A. Casa de Depuneri şi...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Contabilitatea Furnizorilor

1.1. Prezentarea generala a societatii SC CRIOS SRL Firma S.C. CRIOS S.R.L. a fost infintata in 1994, fiind initial denumita „IMEXO-TRADING” cu...

Contabilitatea si Decontarea Tranzactiilor cu Valori Mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca

CAP I PREZENTAREA S.C. “STRIM” S.A. 1.1. ISTORICUL {I OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C.”STRIM” S.A. a luat fiin]` la CLUJ NAPOCA , \n anul 1995 ,...

Sisteme Informationale Financiar Contabile

1.1. Notiuni generale referitoare la relatiile economico-financiare cu furnizorii si clientii 1.1.1. Datorii si creante În vederea realizarii...

Activele

ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR DE ACTIV IMOBILIZATE Aceste conturi evidentiaza fluxurile si valorile economice destinate se serveasca o...

Ai nevoie de altceva?