Contabilitate Financiara

Imagine preview
(8/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 166 de pagini .

Profesor: Prof. Univ. Dr. Dorel Mates, Prof. Univ. Dr. Dumitru Cotlet, Asist. Univ. Drd. Alin Dumitrescu, Asist. Univ. Drd. Aura Domil

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1 .6
NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
FINANCIARE A ENTITATILOR ECONOMICE.6
REZUMAT .6
1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice.6
1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si conformitatea, în contabilitatea financiara.7
1.3. Organizarea si conducerea contabilitatii financiare a entitatilor economice.9
CAPITOLUL 2 .11
CONTABILITATEA CAPITALURILOR .11
2.1. Definitii si structuri privind capitalurile .11
2.2. Organizarea contabilitatii capitalurilor .14
2.3. Evaluarea capitalului social al entitatilor economice .14
2.4. Contabilitatea constituirii si modificarii .15
capitalului social .15
2.4.1. Contabilitatea constituirii capitalului social .15
2.4.2. Contabilitatea reducerii capitalului .17
2.4.3. Contabilitatea majorarii capitalului .19
2.5. Contabilitatea primelor de capital.21
2.6 Contabilitatea rezervelor din reevaluare.21
2.7. Contabilitatea rezervelor.24
2.8. Contabilitatea rezultatului reportat .26
2.9. Contabilitatea profitului sau pierderii exercitiului financiar.26
2.10. Contabilitatea provizioanelor.27
2.11. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor asimilate capitalului.29
2.11.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni.30
2.11.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.30
2.11.3. Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizarile financiare .31
2.11.4. Contabilitatea altor împrumuturi si datorii asimilate.32
CAPITOLUL 3 .36
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE.36
3.1.Continutul, evaluarea, recunoasterea si clasificarea activelor imobilizate .36
3.2.Contabilitatea imobilizarilor necorporale .37
3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire.39
3.3.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare.40
3.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare .41
3.2.4.Contabilitatea fondului comercial .43
3.3.5.Contabilitatea altor imobilizari necorporale.44
3.3.Contabilitatea imobilizarilor corporale.46
3.3.1.Continut, structuri si concepte specifice imobilizarilor corporale.46
3.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensatii, cheltuieli ulterioare, cedarea si casarea imobilizarilor corporale .47
3.3.3.Contabilitatea terenurilor.49
3.3.4.Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor, plantatiilor, mobilierului, aparaturii birotice si altor active corporale .50
3.4.Contabilitatea amortizarii imobilizarilor .53
3.4.1. Definitii, reglementari si regimuri de amortizare .53
3.4.2. Reflectarea în contabilitate a amortizarii imobilizarilor.55
3.5.Contabilitatea imobilizarilor în curs .56
3.5.1.Contabilitatea imobilizarilor necorporale în curs.57
3.5.2.Contabilitatea imobilizarilor corporale în curs.57
3.6.Contabilitatea imobilizarilor financiare.59
CAPITOLUL 4 .66
CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE.66
4.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor.66
4.2. Înregistrarea, costul si evaluarea stocurilor în contabilitate.69
4.2.1 .Înregistrarea stocurilor .69
4.2.2. Costul stocurilor .70
4.2.3. Evaluarea stocurilor.72
4.3. Metode de evidenta sintetica si analitica a stocurilor .74
4.3.1. Metode de evidenta sintetica si contabilizare a stocurilor.74
4.3.2. Metode de evidenta analitica a stocurilor.75
4.4. Contabilitatea materiilor prime si a materialelor .76
4.6.Contabilitatea productiei în curs de executie.80
4.7. Contabilitatea produselor.81
4.8. Contabilitatea stocurilor aflate la terti .83
4.9. Contabilitatea marfurilor si a diferentelor de pret la marfuri.84

Extras din document

CAPITOLUL 1

NORMALIZAREA, ORGANIZAREA SI CONDUCEREA

CONTABILITATII FINANCIARE A ENTITATILOR

ECONOMICE

REZUMAT

Reforma în domeniul contabilitatii începuta în anul 1991 prin adoptarea

Legii contabilitatii, continuata prin H.G. 704/2003, este consolidata odata cu

adoptarea OMFP 403/1999 înlocuit apoi cu OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002

prin care se promoveaza armonizarea cu Directivele europene (a -IV-a si a VIIa)

si Standardele Internationale de Contabilitate.

Începând cu anul 2006 cea mai mare parte a entitatilor din România

aplica reglementari contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IVa

privind conturile anuale si Directiva a VII-a privind conturile consolidate).

În aplicarea reglementarilor prezentate Ministerul Finantelor Publice a

emis OMFP 1752/2005, abrogând OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002.

1.1. Definitia contabilitatii financiare si concepte specifice

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata si republicata; defineste

contabilitatea ca „activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea,

gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a

rezultatelor obtinute de persoanele juridice si fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane:

europeana si anglo – saxona, se remarca doua concepte cu privire la

organizarea contabilitatii: monist si dualist.

Conceptul monist presupune existenta unui singur circuit contabil, adica

o singura contabilitate atât pentru latura interna cât si cea externa a activitatii

întreprinderii.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distincta dar corelata a celor

doua laturi; contabilitatea fiind organizata în cadrul a doua circuite (sectiuni):

contabilitatea financiara (generala) si contabilitatea de gestiune (manageriala).

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial si

extrapatrimonial al întreprinderii luat în totalitate si structuralitate.*

Obiectivul principal al contabilitatii financiare este reprezentat de

furnizare de informatii privind:

- pozitia financiara;

* Ristea M, Dima M – Contabilitatea societatilor comerciale, Editura Universitara, 2002, pag. 9

- performantele financiare;

- modificarea pozitiei financiare inclusiv a rezultatelor financiare.

Informatia contabila se adreseaza pe lânga managementul intern în cea

mai mare masura utilizatorilor externi reprezentati prin: investitori (actionari),

angajati, bancheri, furnizori, clienti, guvern si organismele sale, publicului

(cetatenilor).

Contabilitatea financiara româneasca este o contabilitate de

angajamente ceea ce înseamna ca efectele tranzactiilor si a evenimentelor sunt

recunoscute atunci când acestea se produc si nu pe masura ce echivalentul

valoric al acestora este încasat sau platit.

1.2. Normalizarea, armonizarea, convergenta si

conformitatea, în contabilitatea financiara

În procesul de tranzitie la economia de piata+ România si-a cautat un

drum al ei în implementarea si reglementarea contabila.

Pâna în anul 1990 România adoptase un sistem de contabilitate monist

bazat pe o normare excesiva.

Începând cu anul 1994 se renunta la sistemul contabil monist si se

adopta sistemul dualist de sorginte latino - europeana având ca referinta Planul

Contabil General Francez.

Reforma în domeniul contabilitatii începuta în anul 1991 prin adoptarea

Legii contabilitatii, continuata prin H.G. 704/2003, este consolidata odata cu

adoptarea OMFP 403/1999 înlocuit apoi cu OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002

prin care se promoveaza armonizarea cu Directivele europene (a -IV-a si a VIIa)

si Standardele Internationale de Contabilitate.

Începând cu anul 2006 cea mai mare parte a entitatilor din România

aplica reglementari contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IVa

privind conturile anuale si Directiva a VII-a privind conturile consolidate).

Entitatile de interes public (institutii de credit, de asigurare, societatile

cotate, etc) reglementate prin OMFP 907/2005, pot întocmi pentru exercitiul

financiar al anului 2006 si un set de situatii financiare conforme cu Standardele

Internationale de Raportare Financiara, pentru necesitatii proprii de informare a

utilizatorilor, altii decât institutiile statului, potrivit optiunii acestora si daca au

capacitatea de implementare corespunzatoare.

În aplicarea reglementarilor prezentate Ministerul Finantelor Publice a

emis OMFP 1752/2005, abrogând OMFP 94/2001 si OMFP 306/2002.

Reformele realizate în domeniul contabilitatii dupa anul 1990 a

determinat consacrarea unor concepte specifice precum: normalizare,

armonizare, convergenta, conformitate, etc.

Normalizarea contabila este procesul prin care se definesc concepte,

principii si norme contabile bazate pe o terminologie precisa si identica pentru

toti producatorii si utilizatorii de informatii contabile, aplicabile în totalitate sau

partial la un ansamblu de tari, de întreprinderi sau specialisti ai profesiei

contabile.

Nucleul normalizarii contabile îl reprezinta elaborarea de norme

(standarde) contabile, ca sistem de referinta pentru productia de informatii

contabile si validarea sociala a situatiilor financiare.

Obiectivele*) normalizarii contabile sunt:

- elaborarea unei terminologii unitare si a principiilor contabile

generale;

- definirea informatiilor prezentate în documentele de sinteza contabila

(situatii financiare);

- stabilirea schemelor si modelelor de prezentare a informatiilor în

situatiile financiare;

- elaborarea planului de conturi si a monografiei principalelor operatii

economice si financiare;

- stabilirea principiilor de tinere a contabilitatii.

Armonizarea contabila este procesul prin care regulile sau normele

nationale diferite de la o tara la alta uneori divergente sunt perfectionate pentru

a fi comparabile si a se da aceeasi interpretare evenimentelor si tranzactiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara.pdf