Contabilitate Financiară

Curs
7.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 27834
Mărime: 783.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Emilian Dumitrean, Prof. Dr. Gheorghe Scortescu, Conf. Dr. Constantin Toma, Conf. Dr. Ioan Berheci, Lect. Drd. Daniela-Neonila Mardiros, Asist. Drd. Iustin Haliga
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA DE CONTABILITATE

Extras din document

1. Contabilitatea primelor legate de capital, rezervelor şi a rezultatului reportat

1.1. Contabilitatea primelor legate de capital

Societăţile comerciale care doresc să-şi extindă activitatea, ceea ce necesită folosirea unor resurse de finanţare suplimentare, optează, în general pentru majorarea capitalului social, prin emisiunea de noi acţiuni sau părţi sociale. La stabilirea preţului de vânzare (valorii de emisiune) a noilor titluri, societatea emitentă trebuie să respecte următoarea corelaţie:

VN ≤ VE ≤ VMC, în care:

VMC = Capitaluri proprii/Număr de titluri

- VN reprezintă valoarea nominală (raportul dintre capitalul social şi numărul de acţiuni emise de către societate);

- VMC reprezintă valoarea matematică contabilă

Dacă noile titluri emise sunt oferite subscritorilor la nivelul valorii nominale, reflectarea în contabilitate o operaţiilor de majorare a capitalului social este identică cu cele ce privesc constituirea acestuia. În situaţia în care cedarea titlurilor se face la un preţ superior valorii nominale, diferenţa între valoarea de emisiune şi valoarea nominală reprezintă prima de capital.

Primele legate de capital reprezintă elemente ale capitalurilor proprii şi rezultă în urma operaţiunilor de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni, fuziunea cu alte societăţi şi conversia datoriilor în acţiuni.

În funcţie de natura lor, primele legate de capital apar sub forma primelor de emisiune, de fuziune, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

Prima de emisiune apare în cazul unor noi emisiuni de acţiuni sau părţi sociale cu aporturi în lichidităţi şi se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al noilor titluri şi valoarea nominală a titlurilor acordate în schimbul aportului primit. Din punct de vedere economic prima de emisiune este corelată cu valoarea celorlalte elemente de capital propriu (altele decât capitalul social), existentă la data emisiunii noilor acţiuni sau părţi sociale, având

menirea de a asigura condiţii de egalitate la obţinerea viitoarelor dividende, atât pentru acţionarii noi, cât şi pentru cei vechi.

Prima de fuziune rezultă în situaţia când majorării capitalul social se majorează prin fuziune şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor primite în urma fuziunii şi valoarea nominală a titlurilor de capital cedate pentru aceste aporturi.

Prima de aport se înregistrează în contabilitate în situaţia majorării capitalului social prin aporturi în natură calculându-se ca diferenţă între valoarea bunurilor primite ca aport în natură şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale cedate în schimbul acestor aporturi.

Prima de conversia a obligaţiunilor în acţiuni. Această primă se înregistrează în contabilitate în situaţia în care există o astfel de clauză în prospectul (contractul de emisiune) al obligaţiunilor, iar obligatarul îşi exercită acest drept. Această primă se determină ca diferenţă între valoarea cu care se reduce împrumutul obligatar şi valoarea nominală a acţiunilor acordate în schimbul obligaţiunilor retrase şi anulate.

Majorarea capitalului social al societăţilor comerciale se poate realiza şi prin conversia obligaţiunilor (datoriilor financiare de natura împrumuturilor obligatare) în acţiuni, cu acordul creditorilor (posesorii obligaţiunilor). În patrimonial întreprinderii are loc o reducere sau dispariţia unui element de datorii (împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni) şi sporirea capitalului propriu (capitalul social vărsat).

În contabilitate, operaţiunile ce privesc primele de capital sunt evidenţiate cu ajutorul contului de pasiv 104 “Prime legate de capital”, care înregistrează în credit primele constituite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni, iar în debit sumele utilizate din primele de capital. Soldul creditor reflectă primele de capital neutilizate.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Operatiilor Fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate de- contarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Lucrari Practice - Contabilitate Financiara

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Monografie Contabila

Firma SC. Guar. SA a fost fondata in anul 1991. Inca din 1991 a inceput sa se dezvolte, incercand sa acumuleze cat mai multe dintre utilajele...

Contabilitatea Rezervelor

Argument Rezervele constituie o parte a capitalului propriu si se formeaza ca prelevari sau repartizari din profit sau din alte surse si se...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR ŞI NOŢIUNILOR OPERANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 1.1 Capitalurile proprii 1.2 Capitaluri asimilate...

Ai nevoie de altceva?