Contabilitate Financiară

Curs
7.5/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 27834
Mărime: 783.82KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Emilian Dumitrean, Prof. Dr. Gheorghe Scortescu, Conf. Dr. Constantin Toma, Conf. Dr. Ioan Berheci, Lect. Drd. Daniela-Neonila Mardiros, Asist. Drd. Iustin Haliga
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR CATEDRA DE CONTABILITATE

Extras din document

1. Contabilitatea primelor legate de capital, rezervelor şi a rezultatului reportat

1.1. Contabilitatea primelor legate de capital

Societăţile comerciale care doresc să-şi extindă activitatea, ceea ce necesită folosirea unor resurse de finanţare suplimentare, optează, în general pentru majorarea capitalului social, prin emisiunea de noi acţiuni sau părţi sociale. La stabilirea preţului de vânzare (valorii de emisiune) a noilor titluri, societatea emitentă trebuie să respecte următoarea corelaţie:

VN ≤ VE ≤ VMC, în care:

VMC = Capitaluri proprii/Număr de titluri

- VN reprezintă valoarea nominală (raportul dintre capitalul social şi numărul de acţiuni emise de către societate);

- VMC reprezintă valoarea matematică contabilă

Dacă noile titluri emise sunt oferite subscritorilor la nivelul valorii nominale, reflectarea în contabilitate o operaţiilor de majorare a capitalului social este identică cu cele ce privesc constituirea acestuia. În situaţia în care cedarea titlurilor se face la un preţ superior valorii nominale, diferenţa între valoarea de emisiune şi valoarea nominală reprezintă prima de capital.

Primele legate de capital reprezintă elemente ale capitalurilor proprii şi rezultă în urma operaţiunilor de majorare a capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni, fuziunea cu alte societăţi şi conversia datoriilor în acţiuni.

În funcţie de natura lor, primele legate de capital apar sub forma primelor de emisiune, de fuziune, de aport şi de conversie a obligaţiunilor în acţiuni.

Prima de emisiune apare în cazul unor noi emisiuni de acţiuni sau părţi sociale cu aporturi în lichidităţi şi se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al noilor titluri şi valoarea nominală a titlurilor acordate în schimbul aportului primit. Din punct de vedere economic prima de emisiune este corelată cu valoarea celorlalte elemente de capital propriu (altele decât capitalul social), existentă la data emisiunii noilor acţiuni sau părţi sociale, având

menirea de a asigura condiţii de egalitate la obţinerea viitoarelor dividende, atât pentru acţionarii noi, cât şi pentru cei vechi.

Prima de fuziune rezultă în situaţia când majorării capitalul social se majorează prin fuziune şi reprezintă diferenţa între valoarea bunurilor primite în urma fuziunii şi valoarea nominală a titlurilor de capital cedate pentru aceste aporturi.

Prima de aport se înregistrează în contabilitate în situaţia majorării capitalului social prin aporturi în natură calculându-se ca diferenţă între valoarea bunurilor primite ca aport în natură şi valoarea nominală a acţiunilor sau părţilor sociale cedate în schimbul acestor aporturi.

Prima de conversia a obligaţiunilor în acţiuni. Această primă se înregistrează în contabilitate în situaţia în care există o astfel de clauză în prospectul (contractul de emisiune) al obligaţiunilor, iar obligatarul îşi exercită acest drept. Această primă se determină ca diferenţă între valoarea cu care se reduce împrumutul obligatar şi valoarea nominală a acţiunilor acordate în schimbul obligaţiunilor retrase şi anulate.

Majorarea capitalului social al societăţilor comerciale se poate realiza şi prin conversia obligaţiunilor (datoriilor financiare de natura împrumuturilor obligatare) în acţiuni, cu acordul creditorilor (posesorii obligaţiunilor). În patrimonial întreprinderii are loc o reducere sau dispariţia unui element de datorii (împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni) şi sporirea capitalului propriu (capitalul social vărsat).

În contabilitate, operaţiunile ce privesc primele de capital sunt evidenţiate cu ajutorul contului de pasiv 104 “Prime legate de capital”, care înregistrează în credit primele constituite cu ocazia emisiunii, fuziunii, aportului la capital şi/sau din conversia obligaţiunilor în acţiuni, iar în debit sumele utilizate din primele de capital. Soldul creditor reflectă primele de capital neutilizate.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Monografie contabilă

Firma SC. Guar. SA a fost fondata in anul 1991. Inca din 1991 a inceput sa se dezvolte, incercand sa acumuleze cat mai multe dintre utilajele...

Bilanțul Contabil și Poziția Financiară a Întreprinderii

3.1.Aspecte teoretice În prezent, întreprinderile românesti întocmesc un model de bilant lista prin actiunea OMF 94/2001 (în cazul...

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Sinteze Contabilitate

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinând unei persoane fizice sau juridice, precum si...

Contabilitate de Gestiune

1.1. Delimitarea conceptuala a contabilitatii de gestiune Informatiile oferite de contabilitate, ca instrument de cunoastere, gestiune si control...

Suport Curs Contabilitate

1. TERMINOLOGIA OPERATIUNILOR DE TEHNICA TURISMULUI Ansamblul metodelor, procedeelor si regulilor imbinate cu o anumita maiestrie personala...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?