Contabilitate Financiară

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 41015
Mărime: 457.65KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Marinică Dobrin

Extras din document

.1. Definitia contabilitatii financiare

Contabilitatea financiara descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea si structuralitatea sa.

Obiectivul sau principal îl constituie furnizarea de informatii sintetice privind pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare. Informatia contabila, pe lânga o utilizare interna de catre management, este destinata si altor utilizatori – stakeholderi – din care fac parte, pe lânga manageri si: investitorii de capital, bancherii, angajatii, furnizorii, clienti, guvernul si institutiile sale, precum si publicul larg (comunitatea). Utilizatorii situatiilor financiare – stakeholderii – sunt interesati de anumite informatii,

astfel:

a. Investitorii, ca furnizori de capital si riscuri afiliate capitalului, consuma informatii cu privire

la performanta capitalului investit, coroborat cu riscul asteptat si dividendele de repartizat. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vânda „capital”.

b. Managerul sau administratorul de întreprindere are nevoie de informatii pentru a se deconta cu utilizatorii externi privind modalitatea concreta de gestiune a resurselor încredintate si

de distributie a rezultatelor.

c. Angajatii, ca principali furnizori de munca, apeleaza la informatii care converg catre profitabilitatea si continuitatea activitatii, care le sunt utile în aprecierea capacitatii întreprinderii

de oferi remuneratii, pensii, participarea la profit, premii, precum si alte aspecte sociale (locuri de munca, asigurari de sanatate etc.).

d. Bancherii, ca furnizori de împrumuturi si garantii bancare, consuma informatii referitoare la capacitatea întreprinderii de a rambursa creditele la scadenta si de a plati dobânzile.

e. Furnizorii si alti creditori comerciali, consuma informatii menite sa le creeze o imagine asupra indicatorilor de performanta ai întreprinderii (lichiditate, solvabilitate, rentabilitate etc.).

f. Clientii, ca parteneri de afaceri, au nevoie de informatii care vizeaza sustinerea ciclului de fabricatie, asigurarea continuitatii activitatii întreprinderii, cu precadere asupra derularii

contractelor de lunga durata.

g. Guvernul si institutiile sale consuma informatii privind politicile de alocare centralizata a resurselor bugetare, fiscalitatea si construirea informatiilor macroeconomice (venit national, PIB etc.).

h. Publicul (comunitatea), este interesat sa cunoasca întreprinderea, fiind un potential investitor, angajat, furnizor sau cumparator.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Lucrări practice - contabilitate financiară

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate...

Sisteme Contabile Comparate

Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile consolidate " Aspecte generale privind grupurile de societati si conturile...

Contabilitate consolidată

Un grup = un ansamblu de societăţi, fiecare având personalitate juridică distinctă (proprie), dar cu un centru unic de decizie, numit lider de...

Contabilitate Financiară

Contabilitatea – este instrumentul principal de cunoastere , gestiune si control al activitatii economice cât si al rezultatelor obtinute de...

Evaluarea Afacerilor

Standarde de evaluare elaborate de asociatiile profesionale în domeniu = norme profesionale care se doresc un ghid pentru cei care fac evaluari,...

Contabilitatea instituțiilor publice

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA INSTITUTIILOR PUBLICE Institutiile publice au obligatia de a tine contabilitate proprie conform...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?