Contabilitate Financiara a Cheltuielilor si Veniturilor

Imagine preview
(9/10 din 13 voturi)

Acest curs prezinta Contabilitate Financiara a Cheltuielilor si Veniturilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 78 de pagini .

Profesor: Ioan Belei

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I.1 Definirea notiunilor de cheltuieli, costuri si consumatiuni de valori

Marimea cheltuielilor a constituit din totdeauna pentru agentul economic un element esential, vis-à-vis de desfasurarea unei activitati economice rentabile.

“Notiunea de cheltuiala s-a conturat în teoria si practica economica, drept orice consum de munca vie si materializata din cadrul unui anumit proces economic productiv sau comercial, în scopul realizarii obiectivelor sociale.”

În determinarea costurilor, practica economica are în vedere sfera cheltuielilor de productie, adica acele cheltuieli care formeaza costurile.

“Când consumatiunile de valori afecteaza un anumit produs, o anumita comanda, un lot sau o serie de produse, o faza de fabricatie ele poarta numele de cheltuiala de productie.“

Sfera cheltuielilor de productie mai cuprinde pe lânga consumatiunile de valori productive si cheltuieli aditionale care sunt precis reglementate de legislatia financiara (cheltuieli de cercetare-dezvoltare, dobânzi, asigurari sociale, etc.).

Realizarea obiectului de activitate al fiecarei intreprinderi presupune utilizarea factorilor de productie, respectiv a resurselor materiale (bunurile de capital) si a resurselor umane.O parte din aceste resurse se consuma, bunurile de capital circulant : materii prime , materiale consumabile, o alta se depreciaza (bunurile de capital fix), iar altele (resursele umane) trebuie remunerate. Expresia baneasca a consumului factorilor de productie-material si uman-determinata de obtinerea si desfacerea bunurilor materiale, executarea de lucrari si prestarea de servicii reprezinta cheltuielile de exploatare.

Având un loc si un rol unghiular în mecanismul economic, costul productiei exprima, sub raport categorial, esenta întregului sistem de raporturi, de legaturi pe linie de productie si de circulatie ce se stabilesc în mod obiectiv între agentii economici, între întreprinzatori, între producatori si consumatori la un moment dat, nivel, si spatii date.

Autonomizarea costului în cadrul valorii este o necesitate obiectiva impusa de cerintele legilor economice si în primul rând de legea valorii. Daca nu ar fi legea valorii, nu ar fi necesara nici cunoasterea costului, dar fara aceasta nu se poate determina valoarea, întrucât punctul de plecare în acest scop este costul la care se adauga diferitele elemente ale venitului net.

De asemenea notiunea de cost este strâns legata de obiectul de activitate, dupa cum afirma prof. dr. Voinea: “Costurile cuprind numai ceea ce se refera exclusiv la o productie pe unitate de prestatiune sau ceea ce cade asupra unui singur obiect“.

Prin consum valorile îsi modifica atât forma fizica si potentiala cât si unitatea initiala, transformându-se în bunuri ori servicii, care satisfac acum alte nevoi ale consumatorului, sau, uneori, aceste consumuri de valori neregasindu-se în nimic.

În functie de obiectul generator al consumatiunii de valori distingem: consumatiuni de valori accidentale, consumatiuni de valori neutre, consumatiuni de valori cu caracter special si consumatiuni de valori productive.

Materiile prime, materialele, salariile, amortizarea mijloacelor fixe si alte bunuri care se consuma în vederea obtinerii unei alte valori poarta denumirea de “consumatiuni de valori productive”. Ele sunt socialmente necesare si formeaza costul de productie.

Calificativul “neutre” atribuit unei categorii distincte de consumatiuni (“consumatiuni neutre”) are menirea de a identifica acele consumatiuni de valori ce apar în procesul de productie, dar care nu se regasesc în valoarea bunurilor obtinute si a serviciilor prestate. Ele nu apar în conditiile normale de desfasurare a activitatii, ci numai atunci când se semnaleaza defectiuni în organizarea procesului de productie. Se cuprind aici consumatiunile generate de întreruperea activitatii din cauze interne, lipsuri de valori materiale peste normele legate de perisabilitati.

Aceste consumatiuni este de dorit sa nu apara, dar daca totusi apar ele trebuie trecute în sarcina persoanelor vinovate, altfel consumatiunile vor avea efect substractiv asupra profitului.

Consumatiunile de valori accidentale apar în activitatea unitatilor economice din cauza actiunii negative a factorilor naturali, cum ar fi: trasnete, inundatii, cutremure. Aceste consumatiuni au avut initial un caracter productiv, dar pentru ca nu se regasesc într-un produs ori serviciu, ele îmbraca forma consumatiunilor de valori accidentale.

Sub denumirea de “consumatiuni de valori cu caracter special“ sunt cuprinse valorile consumate în vederea realizarii obiectivelor si actiunilor finantate din fonduri speciale, alimentate de la buget ori din anumite prelevari, din rezultate financiare favorabile (cheltuieli cu pregatirea personalului, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu prevenirea inundatiilor).

I.2 Clasificarea cheltuielilor

Clasificarea cheltuielilor are ca obiective principale, urmatoarele: calcularea costului si comparabilitatea cheltuielilor, dupa natura activitatii ce le genereaza, cu veniturile.

Din punct de vedere al organizarii informatiilor privind costurile, este important a se cunoaste urmatoarele clasificari ale cheltuielilor:

a) În scopul satisfacerii muncii de programare, evidenta si calculare a costului unitar al produselor, cheltuielile de productie se structureaza pe articole de calculatie.(vezi fig. nr. I.1).

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara a Cheltuielilor si Veniturilor.doc