Contabilitate financiară I

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 28751
Mărime: 666.41KB (arhivat)
Publicat de: Mari D.
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Răvaș
Curs ID an II.

Cuprins

 1. TEMA NR. 1 .5
 2. NORMALIZAREA, ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA
 3. CONTABILITĂȚII FINANCIARE A ENTITĂȚILOR ECONOMICE..5
 4. - 1.1. Definiția contabilității financiare și concepte specifice ..6
 5. - 1.2. Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în
 6. - contabilitatea financiară 7
 7. - 1.3. Organizarea și conducerea contabilității financiare a entităților
 8. - economice ..8
 9. TEMA NR. 2 ...10
 10. CONTABILITATEA CAPITALURILOR ..10
 11. - 2.1. Definiții și structuri privind capitalurile ..10
 12. - 2.2. Organizarea contabilității capitalurilor .12
 13. - 2.3. Evaluarea capitalului social al entităților economice ...12
 14. - 2.4. Contabilitatea constituirii și modificării ...13
 15. - capitalului social ..13
 16. 2.4.1. Contabilitatea constituirii capitalului social ..14
 17. 2.4.2. Contabilitatea reducerii capitalului ...15
 18. 2.4.3. Contabilitatea majorării capitalului ...17
 19. - 2.5. Contabilitatea primelor de capital 19
 20. - 2.6 Contabilitatea rezervelor din reevaluare 19
 21. - 2.7. Contabilitatea rezervelor ..21
 22. - 2.8. Contabilitatea acțiunilor proprii ...23
 23. - 2.9 Contabilitatea provizioanelor 24
 24. - 2.10. Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate
 25. - capitalului 26
 26. 2.10.1. Contabilitatea împrumuturilor din emisiunea de obligațiuni26
 27. 2.10.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung 28
 28. 2.10.3. Contabilitatea datoriilor ce privesc imobilizările financiare28
 29. 2.10.4. Contabilitatea altor împrumuturi și datorii asimilate ..29
 30. TEMA NR. 3 ...34
 31. CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 34
 32. - 3.1.Conținutul, evaluarea, recunoașterea și clasificarea activelor
 33. - imobilizate ...34
 34. - 3.2.Contabilitatea imobilizărilor necorporale ..35
 35. 3.2.1.Contabilitatea cheltuielilor de constituire ...36
 36. 3.2.2.Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare ...37
 37. 3.2.3.Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor
 38. comerciale și a altor drepturi și valori similare ...38
 39. 3.2.4.Contabilitatea fondului comercial ..40
 40. 3.2.5.Contabilitatea altor imobilizări necorporale ...40
 41. - 3.3.Contabilitatea imobilizărilor corporale .42
 42. 3.3.1.Conținut, structuri și concepte specifice imobilizărilor corporale .42
 43. 3.3.2. Evaluarea, reevaluarea, compensații, cheltuieli ulterioare,
 44. 2
 45. cedarea și casarea imobilizărilor corporale . 43
 46. 3.3.3.Contabilitatea terenurilor 45
 47. 3.3.4.Contabilitatea construcțiilor, instalațiilor tehnice, mijloacelor de
 48. transport, animalelor, plantațiilor, mobilierului, aparaturii birotice și
 49. altor active corporale ... 45
 50. - 3.4.Contabilitatea amortizării imobilizărilor ... 48
 51. 3.4.1. Definiții, reglementări și regimuri de amortizare .. 48
 52. 3.4.2. Reflectarea în contabilitate a amortizării imobilizărilor ... 52
 53. - 3.5.Contabilitatea imobilizărilor în curs .. 53
 54. 3.5.1.Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs ... 53
 55. 3.5.2.Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs ... 54
 56. - 3.6.Contabilitatea imobilizărilor financiare 55
 57. TEMA NR. 4 ... 60
 58. CONTABILITATEA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE . 61
 59. - 4.1. Conținutul, caracteristicile și principalele 61
 60. - structuri ale stocurilor .. 62
 61. - 4.2. Înregistrarea, costul și evaluarea stocurilor în contabilitate. 63
 62. 4.2.1 .Înregistrarea stocurilor .. 63
 63. 4.2.2. Costul stocurilor 64
 64. 4.2.3. Evaluarea stocurilor ... 66
 65. - 4.3. Metode de evidență sintetică și analitică a stocurilor ... 66
 66. 4.3.1. Metode de evidență sintetică și contabilizare a stocurilor . 68
 67. 4.3.2. Metode de evidență analitică a stocurilor .. 68
 68. - 4.4. Contabilitatea materiilor prime și a materialelor .. 69
 69. - 4.6.Contabilitatea producției în curs de execuție ... 72
 70. - 4.7. Contabilitatea produselor . 73
 71. - 4.8. Contabilitatea stocurilor aflate la terți .. 75
 72. - 4.9. Contabilitatea mărfurilor și a diferențelor de preț la mărfuri76
 73. - 4.10. Contabilitatea ambalajelor .. 80
 74. 4.11. BIBLIOGRAFIE .85

Extras din curs

Unități de învățare :

- Definiția contabilității financiare și concepte specifice

- Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în contabilitatea financiară

- Organizarea și conducerea contabilității financiare a entităților economice

Obiectivele temei:

- înțelegerea conceptelor și formarea perspectivei asupra contabilității financiare;

- înțelegerea rolului contabilității financiare în activitatea unui agent economic;

- cunoașterea benficiarilor contabilității financiare;

Bibliografie recomandată :

1.

Cotleț D.,

Megan O., ș.a.

- Situațiile financiare între informație și decizie, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2005 ;

2.

Matis D.,

Pop A.

- Contabilitate financiară, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, 2010;

3.

Staicu C. coord.,

Mihai M.,

Brabete V.

- Contabilitate financiară conformă cu Directiva a IV-a a CEE, Vol I, Ed. Universitaria, Craiova, 2007 ;

- **

- Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, București, 2005;

- **

- Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009.

Timpul alocat temei : 2 ore

Reforma în domeniul contabilității începută în anul 1991 prin adoptarea Legii contabilității, continuată prin H.G. 704/2003, este consolidată odată cu adoptarea OMFP 403/1999 înlocuit apoi cu OMFP 94/2001 și OMFP 306/2002 iar mai apoi prin OMFP 1752/2005 si OMFP 3055/2009 prin care se promovează armonizarea cu Directivele europene (a -IV-a și a VII-a) și Standardele Internaționale de Contabilitate.

Începând cu anul 2006 cea mai mare parte a entităților din România aplică reglementări contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a privind conturile anuale și Directiva a VII-a privind conturile consolidate).

Entitățile de interes public (instituții de credit, de asigurare, societățile cotate, etc) reglementate prin OMFP 907/2005, pot întocmi pentru exercițiul financiar al anului 2006 5

și un set de situații financiare conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru necesității proprii de informare a utilizatorilor, alții decât instituțiile statului, potrivit opțiunii acestora și dacă au capacitatea de implementare corespunzătoare.

1.1. Definiția contabilității financiare și concepte specifice

Legea contabilității nr. 82/1991, modificată și republicată; definește contabilitatea ca „activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii precum și a rezultatelor obținute de persoanele juridice și fizice”.

În raport cu cele mai reprezentative culturi contabile contemporane: europeană și anglo - saxonă, se remarcă două concepte cu privire la organizarea contabilității: monist și dualist.

Conceptul monist presupune existența unui singur circuit contabil, adică o singură contabilitate atât pentru latura internă cât și cea externă a activității întreprinderii.

Conceptul dualist are în vedere organizarea distinctă dar corelată a celor două laturi; contabilitatea fiind organizată în cadrul a două circuite (secțiuni): contabilitatea financiară (generală) și contabilitatea de gestiune (managerială).

Contabilitatea financiară descrie circuitul patrimonial și extrapatrimonial al întreprinderii luat în totalitate și structuralitate.*

Obiectivul principal al contabilității financiare este reprezentat de furnizare de informații privind:

- poziția financiară;

- performanțele financiare;

- modificarea poziției financiare inclusiv a rezultatelor financiare.

Informația contabilă se adresează pe lângă managementul intern în cea mai mare măsură utilizatorilor externi reprezentați prin: investitori (acționari), angajați, bancheri, furnizori, clienți, guvern și organismele sale, publicului (cetățenilor).

Relațiile delimitate și evidențiate în contabilitate au o determinare obiectivă iar faptul că ele apar la intersecția întreprinderii cu terții sunt divulgabile integral determinând standardizarea contabilității financiare ceea ce presupune norme unitare privind producția, prezentarea și utilizarea informațiilor contabile.

Contabilitatea financiară românească este o contabilitate de angajamente ceea ce înseamnă că efectele tranzacțiilor și a evenimentelor sunt recunoscute atunci când acestea se produc și nu pe măsură ce echivalentul valoric al acestora este încasat sau plătit.

Reprezintă spațiul de cunoaștere și manifestare al contabilității financiare: companiile naționale, regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, unitățile cooperatiste și de credit, asociațiile și celelalte persoane juridice și fizice care desfășoară activități comerciale. Acestea sunt denumite generic entități economice.

Bibliografie

1.

Calu D.

- Istorie și dezvoltare privind contabilitatea din România, Ed. Economică, București, 2004;

2.

Colasse B.

- Contabilitate generală, Ed. Moldova, Iași, 1995;

3.

Cotleț D.

- Contabilitate - informație - decizie, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 1998 ;

4.

Cotleț D.,

Megan O., ș.a.

- Situațiile financiare între informație și decizie, Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2005 ;

5.

Cotleț D.,

Megan O.,

Pistol I.

- Raportările financiare ale entităților economice, Ed., Mirton, Timișoara, 2007 ;

6.

Feleagă N.,

Ionașcu I.

- Tratat de contabilitate financiară, Vol I, Ed. Economică, București, 1998;

7.

Jianu I.

- Evaluarea, prezentarea și analiza performanței întreprinderii - O abordare din prisma Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ed. C.E.C.C.A.R., București, 2007 ;

8.

Man M., Ravas B., Stanciu A.,

- Contabilitate financiara si de gestiune, Ed. Arves, Craiova, 2010;

8.

Matis D., Pop A.

- Contabilitate financiara, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj napoca, 2010;

8.

Pereș I.,

Mateș D.,

Pereș C.

- Bazele contabilității, Ed. Mirton, Timișoara, 2005;

9.

Ristea M.

- Bază și alternative în contabilitatea întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, București, 2003 ;

10.

Ristea M (coord.)

- Contabilitatea financiară a întreprinderii, Ed. Universitară, București, 2004 ;

11.

Ristea M.,

Lungu C.,

Jianu I.,

- Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Prezentarea situațiilor financiare, Ed. C.E.C.C.A.R, București, 2004;

12.

Staicu C. coord.,

Mihai M.,

Brabete V.

- Contabilitate financiară conformă cu Directiva a IV-a a CEE, Vol I, Ed. Universitaria, Craiova, 2007 ;

- **

- Regulamentul de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991.

- **

- Dictionary of Accounting, Edited by R. Hussey, Oxford University Press, Second Edition, 1999;

- **

- Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, București, 2005;

- **

- Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009.

Preview document

Contabilitate financiară I - Pagina 1
Contabilitate financiară I - Pagina 2
Contabilitate financiară I - Pagina 3
Contabilitate financiară I - Pagina 4
Contabilitate financiară I - Pagina 5
Contabilitate financiară I - Pagina 6
Contabilitate financiară I - Pagina 7
Contabilitate financiară I - Pagina 8
Contabilitate financiară I - Pagina 9
Contabilitate financiară I - Pagina 10
Contabilitate financiară I - Pagina 11
Contabilitate financiară I - Pagina 12
Contabilitate financiară I - Pagina 13
Contabilitate financiară I - Pagina 14
Contabilitate financiară I - Pagina 15
Contabilitate financiară I - Pagina 16
Contabilitate financiară I - Pagina 17
Contabilitate financiară I - Pagina 18
Contabilitate financiară I - Pagina 19
Contabilitate financiară I - Pagina 20
Contabilitate financiară I - Pagina 21
Contabilitate financiară I - Pagina 22
Contabilitate financiară I - Pagina 23
Contabilitate financiară I - Pagina 24
Contabilitate financiară I - Pagina 25
Contabilitate financiară I - Pagina 26
Contabilitate financiară I - Pagina 27
Contabilitate financiară I - Pagina 28
Contabilitate financiară I - Pagina 29
Contabilitate financiară I - Pagina 30
Contabilitate financiară I - Pagina 31
Contabilitate financiară I - Pagina 32
Contabilitate financiară I - Pagina 33
Contabilitate financiară I - Pagina 34
Contabilitate financiară I - Pagina 35
Contabilitate financiară I - Pagina 36
Contabilitate financiară I - Pagina 37
Contabilitate financiară I - Pagina 38
Contabilitate financiară I - Pagina 39
Contabilitate financiară I - Pagina 40
Contabilitate financiară I - Pagina 41
Contabilitate financiară I - Pagina 42
Contabilitate financiară I - Pagina 43
Contabilitate financiară I - Pagina 44
Contabilitate financiară I - Pagina 45
Contabilitate financiară I - Pagina 46
Contabilitate financiară I - Pagina 47
Contabilitate financiară I - Pagina 48
Contabilitate financiară I - Pagina 49
Contabilitate financiară I - Pagina 50
Contabilitate financiară I - Pagina 51
Contabilitate financiară I - Pagina 52
Contabilitate financiară I - Pagina 53
Contabilitate financiară I - Pagina 54
Contabilitate financiară I - Pagina 55
Contabilitate financiară I - Pagina 56
Contabilitate financiară I - Pagina 57
Contabilitate financiară I - Pagina 58
Contabilitate financiară I - Pagina 59
Contabilitate financiară I - Pagina 60
Contabilitate financiară I - Pagina 61
Contabilitate financiară I - Pagina 62
Contabilitate financiară I - Pagina 63
Contabilitate financiară I - Pagina 64
Contabilitate financiară I - Pagina 65
Contabilitate financiară I - Pagina 66
Contabilitate financiară I - Pagina 67
Contabilitate financiară I - Pagina 68
Contabilitate financiară I - Pagina 69
Contabilitate financiară I - Pagina 70
Contabilitate financiară I - Pagina 71
Contabilitate financiară I - Pagina 72
Contabilitate financiară I - Pagina 73
Contabilitate financiară I - Pagina 74
Contabilitate financiară I - Pagina 75
Contabilitate financiară I - Pagina 76
Contabilitate financiară I - Pagina 77
Contabilitate financiară I - Pagina 78
Contabilitate financiară I - Pagina 79
Contabilitate financiară I - Pagina 80
Contabilitate financiară I - Pagina 81
Contabilitate financiară I - Pagina 82
Contabilitate financiară I - Pagina 83
Contabilitate financiară I - Pagina 84
Contabilitate financiară I - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate financiara I.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?