Contabilitate - Generalitati

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 14567
Mărime: 71.64KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Bucur

Extras din document

Tema 1: Principiile organizarii contabilitatii financiare

1.1. Scopul si obiectul contabilitatii financiare. Reglementarea normativa a contabilitatii financiare

1.2. Sisteme de organizare a contabilitatii

1.3. Conventiile si principiile fundamentale ale contabilitatii. Politica de contabilitate a întreprinderii

1.1. Scopul si obiectul contabilitatii financiare. Reglementarea normativa a contabilitatii financiare

Contabilitatea financiara reprezinta un sistem de colectare, prelucrare, înregistrare a informatiilor care se contin în rapoartele financiare.

Scopul contabilitatii financiare consta în pregatirea si prezentarea informatiilor utilizatorilor interni si externi ai rapoartelor financiare. Contabilitatea financiara se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi distinctive:

- se tine în baza unor reguli si principii contabile comune pentru toate întreprinderile, ceea ce asigura comparabilitatea indicatorilor economico – financiari între diferite întreprinderi;

- furnizeaza informatii cu caracter general care nu prezinta secret comercial si pot fi publicate;

- prevede diferite metode si variante de evidenta care pot fi aplicate de întreprinderi, în functie de particularitatile organizatorice si tehnologice;

- asigura informatiile necesare pentru întocmirea rapoartelor financiare.

În afara de contabilitatea financiara, la întreprinderi se tine si contabilitatea de gestiune care reprezinta un sistem de colectare si prelucrare a informatiilor privind gestiunea interna. Spre deosebire de contabilitatea fiannciara, contabilitatea de gestiune nu este reglementata de careva acte normative sau legislative speciale, se organizeaza conform procedeelor si metodelor elaborate de întreprindere, informatia contabilitatii manageriale constituie secret comercial si este furnizata unui grup restrîns de utilizatori pentru luarea deciziilor manageriale. Ambele contabilitati se bazeaza pe documente primare unice.

Contabilitatea financiara este reglementata de o serie de acte legislative si normative:

- Legea contabilitatii;

- Bazele conceptuale ale pregatirii si prezentarii rapoartelor financiare;

- Standardele Nationale de Contabilitate si comentariile;

- Planul de conturi contabile;

- Regulamente, indicatii metodice, si alte acte instructive aprobate de Ministerul Finantelor.

Legea contabilitatii stabileste regulile generale în ceea ce priveste organizarea contabilitatii la întreprinderi, documentarea operatiilor economice, întocmirea registrelor contabile, inventarierea patrimoniului, efectuarea decontarilor cu diferiti creditori si debitori, corectarea erorilor contabile, întocmirea si prezentarea rapoartelor financiare.

SNC stabilesc normele generale de tinere a contabilitatii si de întocmire a rapoartelor fiannciare. Comentariile contin explicatii ale prevederilor SNC, în baza unor exemple concrete.

Planul de conturi stabileste nomenclatorul si caracteristica conturilor contabile si metodologia reflectarii principalelor tipuri de operatii economice în conturile contabile.

Regulamentele, indicatiile metodice si alte acte instructive se aproba de Ministerul Finantelor si au ca scop explicarea modului de evidenta în unele domenii si situatii concrete.

1.2. Sisteme de organizare a contabilitatii

Conform Legii contabilitatii întreprinderile pot tine contabilitatea în baza unuia din urmatoarele sisteme:

- sistemul în partida simpla;

- sistemul simplificat de evidenta;

- sistemul complet de evidenta.

Sistemul contabil se alege de fiecare întreprindere de sine statator, pornind de la necesitatile informationale si indicatorii stabiliti prin Hotarîrea GRM „Cu privire la criteriile de tinere a contabilitatii de catre unele categorii de agenti economici” nr.1476 din 14.11.2002.

Sistemul contabil în partida simpla poate fi aplicat de catre întreprinderile care respecta urmatoarele criterii:

a) activitatea este bazata pe munca individuala a membrilor unei familii, iar numarul mediu anual de angajati atrasi din exterior nu depaseste numarul mediu anual al acestor membri;

b) volumul anual al venitului din vânzari nu depaseste limita stabilita de Guvern (1 000 000 lei), sau;

c) valoarea totala de bilant a mijloacelor fixe nu depaseste limita stabilita de Guvern (350 000 lei).

Modul de tinere a contabilitatii în partida simpla este reglementat de SNC 62 „Contabilitatea în partida simpla”.

Evidenta contabila se tine dupa schema:

Documente primare ® Registre de evidenta a veniturilor si cheltuielilor ® Declaratii fiscale

În cadrul acestui sistem întocmirea rapoartelor financiare nu este obligatorie.

Sistemul contabil simplificat poate fi aplicat de întreprinderile care se încadreaza în limitele urmatorilor indicatori:

a) numarul mediu anual de angajati nu depaseste 30 persoane;

b) volumul anual al venitului din vînzari nu depaseste 3 000 000 lei;

c) valoarea totala a bilantului nu depaseste 3 000 000 lei.

Modul de tinere a contabilitatii conform sistemului simplificat este reglementat de SNC 4 „Particularitatile contabilitatii la întreprinderile micului business”.

În cazul aplicarii sistemului contabil simplificat întreprinderea trebuie sa: elaboreze si sa aplice Planul de conturi contabile simplificat; sa utilizeze formularele de registre contabile recomandate de SNC 4; sa întocmeasca rapoartele financiare simplificate conform formularelor prevazute de SNC 4.

Sistemul contabil simplificat are doua variante:

- în baza Registrului – jurnal de evidenta a operatiilor economice;

- cu utilizarea Borderourilor de evidenta a operatiilor economice pe conturi (grupe de conturi contabile).

Preview document

Contabilitate - Generalitati - Pagina 1
Contabilitate - Generalitati - Pagina 2
Contabilitate - Generalitati - Pagina 3
Contabilitate - Generalitati - Pagina 4
Contabilitate - Generalitati - Pagina 5
Contabilitate - Generalitati - Pagina 6
Contabilitate - Generalitati - Pagina 7
Contabilitate - Generalitati - Pagina 8
Contabilitate - Generalitati - Pagina 9
Contabilitate - Generalitati - Pagina 10
Contabilitate - Generalitati - Pagina 11
Contabilitate - Generalitati - Pagina 12
Contabilitate - Generalitati - Pagina 13
Contabilitate - Generalitati - Pagina 14
Contabilitate - Generalitati - Pagina 15
Contabilitate - Generalitati - Pagina 16
Contabilitate - Generalitati - Pagina 17
Contabilitate - Generalitati - Pagina 18
Contabilitate - Generalitati - Pagina 19
Contabilitate - Generalitati - Pagina 20
Contabilitate - Generalitati - Pagina 21
Contabilitate - Generalitati - Pagina 22
Contabilitate - Generalitati - Pagina 23
Contabilitate - Generalitati - Pagina 24
Contabilitate - Generalitati - Pagina 25
Contabilitate - Generalitati - Pagina 26
Contabilitate - Generalitati - Pagina 27
Contabilitate - Generalitati - Pagina 28
Contabilitate - Generalitati - Pagina 29
Contabilitate - Generalitati - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate - Generalitati.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Plan de Conturi

Contul 903 "Decontari interne privind diferentele de pret" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul...

Contabilitatea de Gestiune în Unitatea SC Cristine AP SRL

ARGUMENT În economia de piaţă, activitatea unei întreprinderi se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu mediul în care funcţionează şi...

Intocmirea, Publicarea si Analiza Situatiilor Financiare ale unei Societati Cotate la Bursa

INTRODUCERE Sistemul contabil al unei ţări este influenţat de - serie de factori precum sistemul juridic, modul de finanţare dominant al agenţilor...

Organizarea Contabilitatii Manageriale in Cadrul Societatii

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. NORISOR S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari, infiintata la data de 23.01.1991 prin H.G. nr....

Monografie Contabila de Gestiune la o Firma - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Proiect Contabilitate de Gestiune - Analiza Costurilor la RomConstruct SRL

ROMCONSTRUCT SRL Societatea comeciala RomConstruct SRL, specializata in productia de gresie, faianta si brâie este prezenta pe piata romaneasca...

Ai nevoie de altceva?