Contabilitate imobilizări necorporale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 739
Mărime: 109.67KB (arhivat)
Publicat de: Alex K.
Cost: Gratis

Extras din curs

Problema 1

Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate.

Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de

2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile

aferente instalării programei informatice au constituit: salariul speciali.tilor - 4 000 lei; contribu.ii de

asigurare socială - ?; prime de asigurare medicală - ?; materiale - 450 lei.

Se presupune că cumpărătorul s-a achitat în curs de 2 zile.

Problema 2

Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale create.

Entitatea X a elaborat o nouă marcă comercială, pentru care au fost suportate următoarele costuri:

- salariul pictorului - 8 000 lei;

- contribu.ii de asigurare socială - ?;

- prime de asigurare medicală - ?;

- costul materialelor consumate - 4 450 lei;

- obiecte de mică valoare .i scurtă durată utilizate - 2380 lei;

- costul serviciilor tipografice primite 9 000 lei inclusiv TVA;

- taxa de înregistrare a mărcii comerciale - 1 200 lei.

Problema 3

Se cere de: determinat recunoa.terea de către entitate .i contabilizarea costului de intrare a dreptului

de utilizare a desenului industrial ca imobilizare necorporală în curs de execu.ie .i trecerea în categoria

imobilizărilor necorporale.

O entitate, conform contractului de licen.ă a procurat dreptul de utilizare a unui desen industrial, pe

termen de 5 ani, la valoarea de 80 000 lei. Plata pentru serviciile juridice .i de consultan.ă constituie

800 lei, iar costurile aferente evaluării desenului industrial - 1 200 lei. Costurile cu salariu ce .in de

pregătirea desenului industrial pentru utilizarea după destina.ie constituie 3 000 lei, CAS .i PAM - ?

Problema 4

Se cere de: determinat costul de intrare a website-lui .i de întocmit înregistrările contabile la intrarea

imobilizării necorporale.

Entitatea X a elaborat cu for.e proprii un web-site, în care scop a înregistratburmătoarele costuri:

materiale - 4 800 lei, amortizarea calculatoarelor utilizate în procesul de creare - 2 800 lei, salariul

speciali.tilor 21 000 lei, plata pentru înregistrarea numelui de domeniu (prin intermediul titularului de

avans, cu primirea avansului) - 3 800 lei.

Preview document

Contabilitate imobilizări necorporale - Pagina 1
Contabilitate imobilizări necorporale - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate imobilizari necorporale.pdf

Alții au mai descărcat și

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Contabilitate

Etape în definirea obiectului contabilitatii: În prima etapa aproximativ în jurul anului 1494 au fost gasite o serie de însemnari contabile care...

Structuri Patrimoniale de Activ

1. selectarea si sintetizarea informatiilor acumulate; 2. dezvoltarea/ cultivarea limbajului de specialitate; 3. formarea si dezvoltarea unor...

Baze de Date Avansate

Problema analizei şi interpretării unui volum mare de date implică existenţa unui mecanism care să poată manipula volume mari de date stocate în...

Analiza Mediului de Afaceri

Analiza mediului de afaceri O organizaŃie poate esua în a-si atinge obiectivele în cazul în care nu ia în considerare caracteristicile mediului...

Rolul Contabilității

1. Repere privind istoria contabilităţii si a profesiei contabile Întreaga istorie a umanităţii gravitează în jurul conceptelor de nevoi si...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Contabilitatea Întreprinderii

Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fãrã ca ele sã fie componente ale unui sistem contabil articulat. În...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Imobilizările necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Introducere În corelare cu schimbările fundamentale produse în economia românească, începând cu anul 1990 în ţara noastră s-a declanşat procesul...

Concepte teoretice privind organizarea și conducerea contabilității imobilizărilor corporale și necorporale

CAP I. CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE. 1.1. Definirea si structura...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

INTRODUCERE Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti...

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC Antibiotice SA

Introducere Într-o lume a afacerilor extrem de dinamică, întreprinderile trebuie să aibă în vedere investiţii cât mai avantajoase a capitalului pe...

Ai nevoie de altceva?