Contabilitate imobilizari necorporale

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 2 în total
Cuvinte : 739
Mărime: 109.67KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Problema 1

Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale procurate.

Entitatea X procură o programă informatică la pre.ul de 40 000 lei, TVA 20%. La achitarea în curs de

2 zile vânzătorul acordă cumpărătorului un rabat în mărime de 10% din pre.ul de procurare. Costurile

aferente instalării programei informatice au constituit: salariul speciali.tilor - 4 000 lei; contribu.ii de

asigurare socială - ?; prime de asigurare medicală - ?; materiale - 450 lei.

Se presupune că cumpărătorul s-a achitat în curs de 2 zile.

Problema 2

Se cere de: calculat costul de intrare a imobilizării necorporale create.

Entitatea X a elaborat o nouă marcă comercială, pentru care au fost suportate următoarele costuri:

- salariul pictorului - 8 000 lei;

- contribu.ii de asigurare socială - ?;

- prime de asigurare medicală - ?;

- costul materialelor consumate - 4 450 lei;

- obiecte de mică valoare .i scurtă durată utilizate - 2380 lei;

- costul serviciilor tipografice primite 9 000 lei inclusiv TVA;

- taxa de înregistrare a mărcii comerciale - 1 200 lei.

Problema 3

Se cere de: determinat recunoa.terea de către entitate .i contabilizarea costului de intrare a dreptului

de utilizare a desenului industrial ca imobilizare necorporală în curs de execu.ie .i trecerea în categoria

imobilizărilor necorporale.

O entitate, conform contractului de licen.ă a procurat dreptul de utilizare a unui desen industrial, pe

termen de 5 ani, la valoarea de 80 000 lei. Plata pentru serviciile juridice .i de consultan.ă constituie

800 lei, iar costurile aferente evaluării desenului industrial - 1 200 lei. Costurile cu salariu ce .in de

pregătirea desenului industrial pentru utilizarea după destina.ie constituie 3 000 lei, CAS .i PAM - ?

Problema 4

Se cere de: determinat costul de intrare a website-lui .i de întocmit înregistrările contabile la intrarea

imobilizării necorporale.

Entitatea X a elaborat cu for.e proprii un web-site, în care scop a înregistratburmătoarele costuri:

materiale - 4 800 lei, amortizarea calculatoarelor utilizate în procesul de creare - 2 800 lei, salariul

speciali.tilor 21 000 lei, plata pentru înregistrarea numelui de domeniu (prin intermediul titularului de

avans, cu primirea avansului) - 3 800 lei.

Preview document

Contabilitate imobilizari necorporale - Pagina 1
Contabilitate imobilizari necorporale - Pagina 2

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate imobilizari necorporale.pdf

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Probleme Lichidarea Societatilor Comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Curs 1 Excel

Istoricul spectacolelor Cod Spectacol Nr de ani de cand se joaca spectacolul respectiv Curs Euro 4.27 1 5/5/1950 2 3/1/1955 3 12/1/1990...

Practica

Subiect nr. 4 Sunteti numit auditor financiar la S.C. Beta SA care are ca obiect de activitate productia si comercializarea de utilaje si...

Monografie Contabilitate

Nr. Crt. Data Documentul Explicație Simbol conturi Sume D C D C 1 01.06.2010 Valoare intrare furnizori 628 401 26,89 26,89 2 01.06.2010 TVA...

Ai nevoie de altceva?