Contabilitate în TCS

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 159 în total
Cuvinte : 42437
Mărime: 1.27MB (arhivat)
Publicat de: Elena Murariu
Cost: Gratis

Extras din curs

Stimate student,

Contabilitatea – ca disciplină informaţională culege informaţii

economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează şi interpretează

informaţia colectată şi o raportează unei sfere largi de utilizatori.

Cursul prezintă într-o manieră didactică principiile teoretice, regulile,

procedurile specifice contabilităţii financiare îmbinate cu o serie de aplicaţii

practice ce pun în evidenţă teoria contabilă cu rolul de a fixa şi sintetiza

informaţiile teoretice prezentate în fiecare capitol.

Demersul metodico-didactic al cursului îşi propune să ofere studentilor

modalităţile cele mai eficiente pentru înţelegerea şi aprofundarea conceptelor

contabile, să ajute la formarea unei gândiri logice contabile precum şi să

asigure aptitudinile necesare pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor

contabile în activitatea de gestiune a unităţilor patrimoniale.

Cursul abordează conţinutul contabilităţii financiare pe principalele

tipuri de activităţi : exploatare, investire şi finanţare. Acest volum este dedicat

ciclului de exploatare a întreprinderii şi prezintă principiile şi regulile conta

bile specifice prin prisma reglementărilor naţionale în domeniu îmbinate cu

standardele şi normele conta bile internaţionale.

Spor la învăţat şi succes!

Unitatea de învăţare Nr. 1

CADRUL CONTABIL GENERAL I.A.S.C. : DEFINIRE ŞI OBIECTIVE; SFERA DE

APLICARE ŞI UTILIZATORII SITUAŢIILOR FINANCIARE; OBIECTIVUL ŞI

CARACTERISTICILE SITUAŢIILOR FINANCIARE

Cuprins

Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 1

1.1. Definire şi obiectivele IASC

1.2. Sfera de aplicare şi utilizatorii situaţiilor financiare

1.3. Obiectivul şi caracteristicile situaţiilor financiare

Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1

Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare

Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1

Pagina

Cadrul contabil general IASC: Definire şi obiective; Sfera de aplicare şi utilizatorii situaţiilor

financiare; Obiectivul şi caracteristicile situaţiilor financiare

Contabilitate în TCS 4

OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 1

Principalele obiective ale unităţii de învăţare Nr. 1 sunt:

- Înţelegerea noţiunii de cadru general

- Definirea şi obiectivele situaţiilor financiare

- Descrierea caracteristicilor situaţiilor financiare

1.1 Definireaşi obiectivele IASC

Cadru

contabil,

Principii

contabile

Situaţii

financiare

IAS - uri

Cadrul contabil general cuprinde conceptele şi principiile teoretice ce compun

împreună sistemul de referinţă pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor

financiare, pentru utilizatorii externi adică ceea ce trebuie să fie contabilitatea,

delimitează ca teorie contabilă normativă deci un caz particular al teoriei contabile

generale. Cadrul general are calitatea de referenţial pentru elaborarea normelor

contabile şi instrument de coerenţă a normelor, reglementărilor şi procedurilor

contabile.

Cadrul contabil general IASC este « un sistem coerent de obiective şi de

principii fundamentale, legate între ele, susceptibile să conducă la formularea

de norme solide şi să indice natura, rolul şi limitele contabilităţii financiare şi

ale situaţiilor financiare ».

Obiectivele cadrului general IASC sunt :

-sprijinirea Consiliului IASB în: elaborarea viitoarelor IAS-uri, revizuirea

celor existente precum şi în promovarea armonizării reglementărilor,

standardelor şi procedurilor de contabilitatea referitoare la prezentarea

situaţiile financiare prin aplicarea unor concepte de bază care să reducă

numărul tratamentelor contabile internaţionale;

-sprijinirea organismelor naţionale de elaborare a standardelor, în procesul de

dezvoltare a standardelor naţionale;

-sprijinirea celor ce întocmesc situaţii financiare conform IAS- urilor şi de a

face faţă problemelor care nu se regăsesc în acestea ;

-sprijinirea auditorilor la formarea unei opinii referitoare la conformitatea

situaţiilor financiare elaborate în conformitate cu IAS;

-sprijinirea utilizatorilor la interpretarea informaţiilor prezentate în situaţiile

financiare elaborate în conformitate cu IAS;

-furnizarea de informaţii celor interesaţi de activitatea IASC privind modul

de elaborare a standardelor.

Cadrul general prevede că el nu este o normă contabilă internaţională şi deci nu

defineşte un standard de evaluare sau de înregistrare. Dacă apare un conflict între

elementele de conţinut ale cadrului şi o normă contabilă internaţională, obligaţiile

prevăzute de norma contabilă prevalează asupra acestui cadru. Conducerea IASC

recunoaşte că într-un număr limitat de cazuri poate exista un conflict între

Documentul cadru şi un IAS. Totodată, având în vedere că activitatea conducerii

IASC se orientează după Cadrul contabil la elaborarea standardelor viitoare şi la

revizuirea celor existente, numărul cazurilor de conflict între cele două categorii de

Cadrul contabil general IASC: Definire şi obiective; Sfera de aplicare şi utilizatorii situaţiilor

financiare; Obiectivul şi caracteristicile situaţiilor financiare

Contabilitate în TCS 5

documente se va diminua.

Test de autoevaluare 1.1.

1. Definiţi cadrul general de întocmire a situaţiilor financiare.

2. In ce constau obiectivele cadrului general. (3 dintre acestea)

3. Ce se întâmplã daca apar divergenţe între elemente de conţinut ale cadrului

şi o normã contabilã internaţionalã?

Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus. Răspunsul la test se găseşte la pagina 8

1.2. Sfera de aplicare şi utilizatorii de situaţii financiare

Decizii

economice,

Utilizatori

Obiective,

Investitori

Cadrul general se referă la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare cu scop

general, întocmite şi prezentate cel puţin anual şi conţin informaţii care răspund

necesităţilor comune majorităţii utilizatorilor. Consiliul IASC precizează că aproape

toţi utilizatorii iau decizii economice pentru :

- a hotărî când să cumpere, să vândă sau să păstreze o investiţie de capital ;

- a evalua răspunderea sau gestionarea managerială;

- a evalua capacitatea întreprinderii de a plăti şi de a oferi alte beneficii

angajaţilor săi ;

- a evalua garanţiile pentru creditele acordate întreprinderii ;

- a determina politicile de impozitare ;

- a determina profitul şi dividendele ce se pot distribui ;

- a elabora şi utiliza date statistice despre venitul naţional ;

- a reglementa activitatea întreprinderilor.

Preview document

Contabilitate în TCS - Pagina 1
Contabilitate în TCS - Pagina 2
Contabilitate în TCS - Pagina 3
Contabilitate în TCS - Pagina 4
Contabilitate în TCS - Pagina 5
Contabilitate în TCS - Pagina 6
Contabilitate în TCS - Pagina 7
Contabilitate în TCS - Pagina 8
Contabilitate în TCS - Pagina 9
Contabilitate în TCS - Pagina 10
Contabilitate în TCS - Pagina 11
Contabilitate în TCS - Pagina 12
Contabilitate în TCS - Pagina 13
Contabilitate în TCS - Pagina 14
Contabilitate în TCS - Pagina 15
Contabilitate în TCS - Pagina 16
Contabilitate în TCS - Pagina 17
Contabilitate în TCS - Pagina 18
Contabilitate în TCS - Pagina 19
Contabilitate în TCS - Pagina 20
Contabilitate în TCS - Pagina 21
Contabilitate în TCS - Pagina 22
Contabilitate în TCS - Pagina 23
Contabilitate în TCS - Pagina 24
Contabilitate în TCS - Pagina 25
Contabilitate în TCS - Pagina 26
Contabilitate în TCS - Pagina 27
Contabilitate în TCS - Pagina 28
Contabilitate în TCS - Pagina 29
Contabilitate în TCS - Pagina 30
Contabilitate în TCS - Pagina 31
Contabilitate în TCS - Pagina 32
Contabilitate în TCS - Pagina 33
Contabilitate în TCS - Pagina 34
Contabilitate în TCS - Pagina 35
Contabilitate în TCS - Pagina 36
Contabilitate în TCS - Pagina 37
Contabilitate în TCS - Pagina 38
Contabilitate în TCS - Pagina 39
Contabilitate în TCS - Pagina 40
Contabilitate în TCS - Pagina 41
Contabilitate în TCS - Pagina 42
Contabilitate în TCS - Pagina 43
Contabilitate în TCS - Pagina 44
Contabilitate în TCS - Pagina 45
Contabilitate în TCS - Pagina 46
Contabilitate în TCS - Pagina 47
Contabilitate în TCS - Pagina 48
Contabilitate în TCS - Pagina 49
Contabilitate în TCS - Pagina 50
Contabilitate în TCS - Pagina 51
Contabilitate în TCS - Pagina 52
Contabilitate în TCS - Pagina 53
Contabilitate în TCS - Pagina 54
Contabilitate în TCS - Pagina 55
Contabilitate în TCS - Pagina 56
Contabilitate în TCS - Pagina 57
Contabilitate în TCS - Pagina 58
Contabilitate în TCS - Pagina 59
Contabilitate în TCS - Pagina 60
Contabilitate în TCS - Pagina 61
Contabilitate în TCS - Pagina 62
Contabilitate în TCS - Pagina 63
Contabilitate în TCS - Pagina 64
Contabilitate în TCS - Pagina 65
Contabilitate în TCS - Pagina 66
Contabilitate în TCS - Pagina 67
Contabilitate în TCS - Pagina 68
Contabilitate în TCS - Pagina 69
Contabilitate în TCS - Pagina 70
Contabilitate în TCS - Pagina 71
Contabilitate în TCS - Pagina 72
Contabilitate în TCS - Pagina 73
Contabilitate în TCS - Pagina 74
Contabilitate în TCS - Pagina 75
Contabilitate în TCS - Pagina 76
Contabilitate în TCS - Pagina 77
Contabilitate în TCS - Pagina 78
Contabilitate în TCS - Pagina 79
Contabilitate în TCS - Pagina 80
Contabilitate în TCS - Pagina 81
Contabilitate în TCS - Pagina 82
Contabilitate în TCS - Pagina 83
Contabilitate în TCS - Pagina 84
Contabilitate în TCS - Pagina 85
Contabilitate în TCS - Pagina 86
Contabilitate în TCS - Pagina 87
Contabilitate în TCS - Pagina 88
Contabilitate în TCS - Pagina 89
Contabilitate în TCS - Pagina 90
Contabilitate în TCS - Pagina 91
Contabilitate în TCS - Pagina 92
Contabilitate în TCS - Pagina 93
Contabilitate în TCS - Pagina 94
Contabilitate în TCS - Pagina 95
Contabilitate în TCS - Pagina 96
Contabilitate în TCS - Pagina 97
Contabilitate în TCS - Pagina 98
Contabilitate în TCS - Pagina 99
Contabilitate în TCS - Pagina 100
Contabilitate în TCS - Pagina 101
Contabilitate în TCS - Pagina 102
Contabilitate în TCS - Pagina 103
Contabilitate în TCS - Pagina 104
Contabilitate în TCS - Pagina 105
Contabilitate în TCS - Pagina 106
Contabilitate în TCS - Pagina 107
Contabilitate în TCS - Pagina 108
Contabilitate în TCS - Pagina 109
Contabilitate în TCS - Pagina 110
Contabilitate în TCS - Pagina 111
Contabilitate în TCS - Pagina 112
Contabilitate în TCS - Pagina 113
Contabilitate în TCS - Pagina 114
Contabilitate în TCS - Pagina 115
Contabilitate în TCS - Pagina 116
Contabilitate în TCS - Pagina 117
Contabilitate în TCS - Pagina 118
Contabilitate în TCS - Pagina 119
Contabilitate în TCS - Pagina 120
Contabilitate în TCS - Pagina 121
Contabilitate în TCS - Pagina 122
Contabilitate în TCS - Pagina 123
Contabilitate în TCS - Pagina 124
Contabilitate în TCS - Pagina 125
Contabilitate în TCS - Pagina 126
Contabilitate în TCS - Pagina 127
Contabilitate în TCS - Pagina 128
Contabilitate în TCS - Pagina 129
Contabilitate în TCS - Pagina 130
Contabilitate în TCS - Pagina 131
Contabilitate în TCS - Pagina 132
Contabilitate în TCS - Pagina 133
Contabilitate în TCS - Pagina 134
Contabilitate în TCS - Pagina 135
Contabilitate în TCS - Pagina 136
Contabilitate în TCS - Pagina 137
Contabilitate în TCS - Pagina 138
Contabilitate în TCS - Pagina 139
Contabilitate în TCS - Pagina 140
Contabilitate în TCS - Pagina 141
Contabilitate în TCS - Pagina 142
Contabilitate în TCS - Pagina 143
Contabilitate în TCS - Pagina 144
Contabilitate în TCS - Pagina 145
Contabilitate în TCS - Pagina 146
Contabilitate în TCS - Pagina 147
Contabilitate în TCS - Pagina 148
Contabilitate în TCS - Pagina 149
Contabilitate în TCS - Pagina 150
Contabilitate în TCS - Pagina 151
Contabilitate în TCS - Pagina 152
Contabilitate în TCS - Pagina 153
Contabilitate în TCS - Pagina 154
Contabilitate în TCS - Pagina 155
Contabilitate în TCS - Pagina 156
Contabilitate în TCS - Pagina 157
Contabilitate în TCS - Pagina 158
Contabilitate în TCS - Pagina 159

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate in TCS.pdf

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Ai nevoie de altceva?