Contabilitate Informatizata

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11844
Mărime: 70.21KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
UPG Ploiesti

Extras din document

Cursul nr. 1

Sistemul informaţional contabil, parte componentă a sistemului informaţional al întreprinderii

- Globalizarea a condus la sporirea valorii informaţiei care circulă pe o piaţă unde actorii acţionează în grupuri de lucru globale, pe mari întinderi geografice în căutarea de noi oportunităţi de afaceri.

- În condiţiile în care avem de a face cu o societate informatizată, o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, provenite atât din interiorul, cât şi din exteriorul său.

- Dar cine furnizează aceste informaţii ?

- Sarcina de a colecta , de a prelucra, de a stoca şi de a furniza informaţiile revine sistemului informaţional al întreprinderii.

- În literatura de specialitate sunt utilizaţi permanent termenii de informaţional şi informatic, care sunt ataşaţi conceptului de sistem.

- Prin sistem informaţional înţelegem un ansamblu de resurse umane, materiale şi financiare care utilizează tehnologiile informaţinale pentru a culege, prelucra, stoca, regăsi, transmite şi vizualiza informaţiile utilizate în procesele ce au loc într-o întreprindere. Dacă informaţiile privesc procese economice atunci putem vorbi de sisteme informaţionale economice.

- Sistemul informatic este definit de literatura de specialitate ca fiind un ansamblu de metode, procedee şi echipamente folosite de personalul de specialitate în culegerea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii destinate altor subsisteme ale întreprinderii sau conducerii acesteia.

- Din punct devedere economic, întreprinderea este o entitate de bază a oricărei economii naţionale, făuritoare de valori, caracterizată ca fiind:

- o realitate, care se prezintă sub forme şi dimensiuni diferite;

- o realitate vie, fiind menţinută în viaţă prin funcţiile sale fundamentale;

- o realitate multidimensională – este un centru de producţie şi de repartiţie a veniturilor;

- o realitate unitară, adică un întreg.

1.1. Structura sistemului informaţional al întreprinderii

- Sistemul informaţional al unei întreprinderi este întotdeauna influienţat de modul de organizare a acesteia, care poate fi:

- ierarhic - piramidală;

- ierarhic – funcţională;

- funcţională;

- pe centre de venituri;

- geografic;

- matricială;

- în reţea;

- conglomerat.

- Astăzi cel mai bine este pusă în evidenţă organizarea în reţea, datorită gradului mare de flexibilitate al întreprinderilor.

- Pornind de la ideea că într-o întreprindere informaţiile sunt degajate ca urmare a rezultatului interacţiunii a trei subsisteme, operaţional, de conducere şi informaţional, Daniel Boussard realizează o schemă asupra sistematizată asupra întreprinderii şi a fluxurilor de informaţii.

- Ca urmare a analizării acestei scheme se poate constata că liantul indeplinirii funcţiilor într-o întreprindere nu este altul decât informaţia. Datorită ei pot fi luate deciziile optime de care are nevoie întreprinderea, se pot realiza performanţe, pot fi corectate unele abateri, se poate comunica cu mediul exterior.

- Comentarii privind palierele sistemului informaţional al întreprinderii:

- palierul I – vizează acele caracteristici necesare unei înţelegeri mai uşoară a modului în care sistemul informaţional sprijină operaţiile economice, procesul de luare a deciziilor;

- palierul II – cuprinde echipamentele, produsele-program, reţelele, tehnologiile de procesare a informaţiilor;

- palierul III – se referă la aplicaţiile specifice pentru activităţile de exploatare şi de gestiune ( Internetul, Intranetul, Extranetul );

- palierul IV – vizează latura dezvoltării sistemului informaţional al întreprinderii, prin găsirea de soluţii la problemele economice ca urmare a folosirii rezolvatoarelor de probleme şi prin noi metodologii;

- palierul V – pune accentul pe resurse şi startegii în procesul gestiunii sistemelor informaţionale.

- Un sistem informaţional de întreprindere este strâns legat de următoarele concepte:

- proces;

- activitate.

- Schema unui proces după Grenier şi Bonnebouche arată astfel:

- Exemple de procese:

- fabricarea unui produs;

- realizarea unei comenzi;

- achiziţia unui utilaj;

- obţinerea unor documente de sinteză.

- Activităţi economice:

a) din punct de vedere funcţional:

- de aprovizionare, de producţie, comerciale, financiare, contabile, de personal;

b) din punct de vedere al creării valorii:

Preview document

Contabilitate Informatizata - Pagina 1
Contabilitate Informatizata - Pagina 2
Contabilitate Informatizata - Pagina 3
Contabilitate Informatizata - Pagina 4
Contabilitate Informatizata - Pagina 5
Contabilitate Informatizata - Pagina 6
Contabilitate Informatizata - Pagina 7
Contabilitate Informatizata - Pagina 8
Contabilitate Informatizata - Pagina 9
Contabilitate Informatizata - Pagina 10
Contabilitate Informatizata - Pagina 11
Contabilitate Informatizata - Pagina 12
Contabilitate Informatizata - Pagina 13
Contabilitate Informatizata - Pagina 14
Contabilitate Informatizata - Pagina 15
Contabilitate Informatizata - Pagina 16
Contabilitate Informatizata - Pagina 17
Contabilitate Informatizata - Pagina 18
Contabilitate Informatizata - Pagina 19
Contabilitate Informatizata - Pagina 20
Contabilitate Informatizata - Pagina 21
Contabilitate Informatizata - Pagina 22
Contabilitate Informatizata - Pagina 23
Contabilitate Informatizata - Pagina 24
Contabilitate Informatizata - Pagina 25
Contabilitate Informatizata - Pagina 26
Contabilitate Informatizata - Pagina 27
Contabilitate Informatizata - Pagina 28
Contabilitate Informatizata - Pagina 29
Contabilitate Informatizata - Pagina 30
Contabilitate Informatizata - Pagina 31
Contabilitate Informatizata - Pagina 32
Contabilitate Informatizata - Pagina 33
Contabilitate Informatizata - Pagina 34
Contabilitate Informatizata - Pagina 35
Contabilitate Informatizata - Pagina 36
Contabilitate Informatizata - Pagina 37
Contabilitate Informatizata - Pagina 38
Contabilitate Informatizata - Pagina 39
Contabilitate Informatizata - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Informatizata
  • Curs 1.doc
  • Curs 2.doc
  • Curs 3.doc
  • Curs 4.doc
  • Curs 5.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Contabilitatea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Ai nevoie de altceva?