Contabilitate informatizată

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 8275
Mărime: 40.96KB (arhivat)
Publicat de: Aneta Chira
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Curs1

SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL INTREPRINDERILOR MODERNE

Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional constituie subiecte amplu dezbătute în condiţiile în care se manifestă 2 direcţii de acţiune contrare, şi anume:

1. Dorinţa întreprinderilor de a se alinia curentului globalizării informaţionale.

2. cerinţele restrictive impuse de stiinta si practica de a se alinia curentului contabile în domeniu.

De cele mai multe ori apare impresia eronată că multe din sarcinile şi funcţiile contabilitaţii au fost transferate integral sistemului informatic în condiţiile în care defapt acest transfer s-a realizat doar secvenţial obtinându-se sistemele informaţionale moderne.

Se poate astfel realiza o distincţie clara intre latura de tehnică contabilă si cea de stiinţă a contabilităţii în special datorită interpunerii intre acestea a sistemului informaţional contabil (SIC). In prezent pot fi lasate “în seama calculatorului” toate aspectele care fac din contabilitate o tehnica prin dezvoltarea unor programe informatice care să cuprindă toate regulile, procedurile, metodologiile şi tehnicile necesare obţinerii situaţiilor financiare anuale si a informaţiilor financiar – contabile de sinteza.

În această situatie, unui grup restrans de persoane îi revine sarcina studierii laturiiştinţifice a contabilităţii.

Stadiul actual al tehnologiilor informaţionale

În prezent societatea pune accent pe modul în care tehnologiile informaţionale permit obtinerea unor avantaje durabile, în special în condiţiile în care utilizarea lor deficitară poate duce la pierderi mult mai mari comparativ cu avantajele oferite.

La finele anilor `90 la 50 de ani de la aparitia primului computer au fost identificate 3 direcţii de bază prin intermediul cărora a fost definit cadrul aferent tehnologiilor informaţionale:

- evoluţia tehnologică pe termen lung

- consecinţele tehnologice în activitatea curentă a entitaţilor

- consecinţele în cadrul climatul economic şi de afaceri.

Previziunile specialiştilor în domeniu cu privire la evolutia comportamentelor tehnologiilor informaţionale pot fi structurate astfel:

1. calculatorul se va regăsi in toate domeniile de activitate în condiţiile în care se prefigurează egalarea in maxim 50 de ani a performanţelor factorului cognitiv uman.

2. entităţile, se urmăreşte a fi complet informatizate în condiţiile în care se doreşte optimizarea raportului preţ –performanţă ( raport de inversă proporţionalitate între performanţele dorite şi costurile obţinerii lor ).

3. impulsionarea dezvoltării reţelelor de calculatoare specializate şi depaşirea stadiului actual bazat exclusiv pe reţele mici şi medii de dimensiuni.

Tehnica computerelor a transformat aceste tehnologii în instrumente eficiente utilizate în toate sectoarele activităţii în special în domeniul economic.

Consecinţele sociale ale unei astfel de dezvoltari probabile vizează în primul rând necesitatea unei specializări superioare a factorului uman, dat fiind faptul că perspectiva necesarului uman vizează o descreştere continuă a acestuia pe fondul preluării majorităţii sarcinilor de către sistemele informaţiilor inteligente.

Astfel dacă la baza societaţii în prezent stă informarea, ulterior comunicaţiile prin intermediul sistemelor inteligente vor constituii baza obţinerii informaţiilor vitale pentru conducerea în condiţii de eficienţă a oricarei activităţi.

Cele 4 stadii pe care societatea umana le-a parcurs şi le parcurge şi in prezent pot fi structurate in varianta urmatoare.

- stadiul întreprinderii informatizate corespunzător perioadei 1970 – 2010.

- stadiul specialiştilor interconectaţi care a început in 1980 şi continuă in prezent.

- stadiul societăţii globale interconectate care a început în jurul anilor 1992 – 1993.

- stadiul societăţii globale informaţionale care va debutat inepând cu 2020.

Curs 2

ÎNTREPRINDEREA MODERNĂ ŞI TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE

În contextul evoluţiilor tehnologice întreprinderea ca verigă de bază în lanţul valoric are ca principal obiectiv maximizarea profitului său indiferent de domeniul in care lucrează.

Apare astfel problema locului întreprinderii moderne în cadrul unei societăţi global-infomationale. Pentru a putea răspunde unui astfel de obiectiv se impune analiza pe de o parte a caracteristicilor acestei întreprinderi precum şi a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii potenţial prezentate in cadrul său.

Astfel putem identifica:

a) În prezent pot fi identificaţi factori care generează asupra întreprinderii un efect de inconstanţă în ceea ce priveşte supravieţuirea în mediul economic. Dintre acesti factori cei mai importanţi sunt:

+ tehnologiile informaţionale

+ schimbarile politice şi cele ce ţin de mentalitatea clienţilor

+ interesele diferitelor organisme : profesionale şi sindicale

b) În cadrul evoluţiei sale întreprinderea actuală constituie arealul de desfaşurare al operaţiilor de tranziţie catre viitoarea societate global informaţionala.

Astfel tehnologiile informaţionale înainte de a fi aplicate în practică trec succesiv prin stadii de cercetare şi implementare ( cercetarea necesita fonduri care provin în principal din sectorul productiv ) poate fi sesizată astfel o spirala evoluţionistă şi a aplicării tehnologiilor informaţionale astfel încat nu se poate preciza cu o exactitate care dintre cele 2 laturi ( cercetare sau aplicare ) este latura determinantă şi care este cea determinata.

TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII DIN ENTITATEA ECONOMICĂ MODERNĂ

Cunoasterea principalelor tehnologii informaţionale care conduc societatea spre globalizare are un rol semnificativ în special din punct de vedere al adoptării demersului economic la linia evolutivă a acestora.

Dintre tehnologiile informaţionale putem amintii:

- internetul şi intranetul fiind definite ca un ansamblu de reţele interconectate care utilizate eficient, concomitent, pot permite dinamizarea activităţii dintr-o entitate economică permiţând totodata furnizarea informaţiilor cu privire la specificul, oferta şi rezultatele acelei entităţi.

Dintre aplicaţiile ce pot fi dezvoltate pe baza internetului putem aminti :

- intranetul si extranetul, poşta electronică, transmiterea informaţiilor în timp real, serviciile de studiu on-line, videoconferinţele si comerţul electronic.

SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERII

În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţuii în absenţa unor informaţii obţinute în timp real, atât din interiorul, cât şi din exteriorul său.

Preview document

Contabilitate informatizată - Pagina 1
Contabilitate informatizată - Pagina 2
Contabilitate informatizată - Pagina 3
Contabilitate informatizată - Pagina 4
Contabilitate informatizată - Pagina 5
Contabilitate informatizată - Pagina 6
Contabilitate informatizată - Pagina 7
Contabilitate informatizată - Pagina 8
Contabilitate informatizată - Pagina 9
Contabilitate informatizată - Pagina 10
Contabilitate informatizată - Pagina 11
Contabilitate informatizată - Pagina 12
Contabilitate informatizată - Pagina 13
Contabilitate informatizată - Pagina 14
Contabilitate informatizată - Pagina 15
Contabilitate informatizată - Pagina 16
Contabilitate informatizată - Pagina 17
Contabilitate informatizată - Pagina 18
Contabilitate informatizată - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Informatizata.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea stocurilor unei SC într-o bază de date în Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie,...

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Proiectarea Sistemelor Informatice Financiar Contabile

CAPITOLUL I. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL 1.1. Dezvoltarea tehnicii de calcul şi creşterea nevoii de informaţii Noi toţi trăim în prezent...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea mărfurilor

INTRODUCERE În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Ai nevoie de altceva?