Contabilitate - instituții publice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 20071
Mărime: 93.91KB (arhivat)
Publicat de: Mitrofan Scarlat
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. 1. Obiectul contabilităţii 5
 2. 1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic 5
 3. 1.2. Concepţii privind obiectul contabilităţii 6
 4. 1.2.1. Concepţia juridică 6
 5. 1.2.2. Concepţia economică 7
 6. 1.2.3. Concepţia financiară 8
 7. 1.3. Tipuri de contabilitate 9
 8. 1.3.1. Contabilitatea financiară a agenţilor economici 9
 9. 1.3.2. Contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ 10
 10. 1.3.3. Contabilitatea bancară 11
 11. 1.3.4. Contabilitatea de gestiune 11
 12. 1.3.5. Contabilitatea instituţiilor publice 12
 13. 1.4. Obiectul şi sarcinile contabilităţii instituţiilor publice 12
 14. 2. Metoda contabilităţii 14
 15. 2.1. Principiile contabilităţii 14
 16. 2.1.1. Principiul dublei reprezentări 14
 17. 2.1.2. Principiul dublei înregistrări 15
 18. 2.2. Procedeele contabilităţii instituţiilor publice 15
 19. 2.3. Documentele justificative, baza înregistrărilor contabile 16
 20. 3. Dările de seamă contabile 19
 21. 3.1. Bilanţul contabil al instituţiilor publice 19
 22. 3.1.1. Bilanţul, definire, noţiune, conţinut 19
 23. 3.1.2. Definirea principalelor elemente ale bilanţului 20
 24. 3.1.3. Influenţa operaţiunilor economice şi financiare asupra bilanţului 24
 25. 3.2. Contul de execuţie bugetară 25
 26. 3.3. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor 26
 27. 4. Contul, procedeu specific al contabilitaţii 29
 28. 4.1. Necesitatea şi definirea contului 29
 29. 4.2. Tipologia conturilor 30
 30. 4.3. Structura şi conţinutul conturilor 31
 31. 4.4. Reguli de funcţionare a conturilor 32
 32. 4.5. Planul de conturi 33
 33. 4.6. Formula contabilă 34
 34. 4.6.1. Conţinutul şi tipologia formulelor contabile 34
 35. 4.6.2. Analiza operaţiilor economice şi întocmirea formulei contabile 36
 36. 5. Balanţa de verificare 38
 37. 6. Inventarierea 41
 38. 7. Contabilitatea creditelor bugetare 44
 39. 7.1. Creditele bugetare şi ordonatorii de credite 44
 40. 7.2. Conturile utilizate pentru evidenţa creditelor bugetare 45
 41. 7.3. Aplicaţii practice privind creditele bugetare 46
 42. 8. Operaţiuni privind imobilizările corporale 49
 43. 8.1. Operaţiuni privind imobilizările aparţinând domeniului privat al statului 49
 44. 8.2. Operaţiuni privind imobilizările aparţinând domeniului public al statului 53
 45. 9. Operaţiuni privind stocurile de materiale 57
 46. 10. Operaţiuni de natura decontărilor cu terţii 59
 47. 10.1. Operaţiuni privind creanţele instituţiilor publice 59
 48. 10.2. Operaţiuni privind datoriile instituţiilor publice 61
 49. 11. Operaţiuni privind disponibilităţile băneşti şi finanţările 65
 50. PLAN DE CONTURI INSTITUŢII PUBLICE 66
 51. Bibliografie 82

Extras din curs

1. OBIECTUL CONTABILITĂŢII

1.1. Contabilitatea, componentă a sistemului informaţional economic

Evoluţia societăţii în genere, şi a activităţilor economice în particular, se dovedeşte a fi din ce în ce mai mult o acumulare treptată a informaţiei la nivelul indivizilor şi a grupurilor de indivizi. Această acumulare se realizează prin intermediul unei sume de reguli, procedee, suporţi, numit generic “sistem informaţional”. În cadrul acestui sistem se pot identifica o serie de subsisteme, sau componente, care generează, stochează, şi prelucrează informaţiile privind starea societăţii şi evenimentele petrecute în cadrul acesteia.

Informaţia economică reprezintă o comunicare o ştire sau un mesaj ce conţine elemente noi de cunoaştere a anumitor fenomene sau procese din trecut prezent şi viitor.

Unul din aceste subsisteme îl constituie contabilitatea. Din punct de vedere informaţional contabilitatea reprezintă un sistem de urmărire şi control a acelor laturi ale activităţii entităţilor patrimoniale care pot fi exprimate valoric prin intermediul etalonului bănesc.

Se pot identifica unele sarcini ale contabilităţii:

a. să furnizeze datele necesare elaborării planurilor, programelor şi în special bugetelor entităţilor patrimoniale

b. să asigure urmărirea şi controlul valoric a activităţilor desfăşurate prin intermediul înregistrării cronologice şi sistematice a operaţiilor economice şi financiare.

c. Să asigure controlul integrităţii patrimoniului

d. Să furnizeze informaţiile necesare întocmirii documentelor de sinteză asupra patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate

e. Să asigure informaţiile necesare calculării impozitelor datorate de entităţile patrimoniale diverselor organisme ale statului precum şi urmăririi decontării acestora

La nivelul societăţii contabilitatea oferă informaţii cel puţin în două direcţii:

• aministratorilor sau conducătorilor, care au nevoie de informaţii contabile pentru a putea gestiona eficient activitatea entităţii patrimoniale. Din aceste puncte de vedere contabilitatea trebuie să ofere administratorilor atât informaţii sintetice sau concentrate, privind starea patrimoniului cât şi informaţii detaliate privind fiecare element patrimonial în parte

• altor persoane interesate (proprietari, creditori, finanţatori, angajaţi, etc) care au nevoie de informaţii pentru a putea lua decizii privitoare la relaţiile pe care le au cu entitatea patrimonială. Acestea sunt informaţiile generice privitoare la starea patrimoniului, şi în special acele informaţii care permit evaluarea capacităţii de rambursare a datoriilor entităţii patrimoniale.

1.2. Concepţii privind obiectul contabilităţii

1.2.1. Concepţia juridică

Conform acestei concepţii obiectul de studii al contabilităţii îl constituie patrimoniul (averea) privit ca o sumă de bunuri, drepturi şi obligaţii cu valoare economică ale unui subiect de proprietate.

Într-o viziune simplistă averea sau patrimoniul unei persoane ar putea fi privită ca o sumă a valorii bunurilor pe care le deţine. Această viziune se complică în contactul cu realitatea. Bunurile deţinute sunt uneori în proprietatea persoanei, alte ori numai împrumutate. Pe de altă parte bunurile deţinute pot fi obţinute în urma unor împrumuturi băneşti. Aceste împrumuturi generează obligaţii de plată către finanţatori. Continuând raţionamentul, persoana poate la rândul ei împrumuta bunuri sau sume de bani altor persoane. Prin urmare la un anumit moment patrimoniul persoanei în cauză se va compune din bunuri aflate în proprietate, bunuri împrumutate, sume de bani împrumutate, sume de bani datorate, cu alte cuvinte bunuri, drepturi şi obligaţii.

Într-o viziune enumerativă bunurile cu valoare economică reprezintă în cazul entităţilor patrimoniale o sumă de clădiri, maşini, utilaje, mijloace şi tehnică de calcul, mijloace de transport, materiale de diverse tipuri, etc care pot fi denumite valori materiale sau bunuri. Patrimoniul cuprinde însă şi valori nemateriale cum ar fi creanţele (drepturi de încasare a unor sume), plasamentele financiare, sau drepturi de tipul brevetelor, concesiunilor, licenţelor şamd. Toate acestea pot fi numite generic şi drepturi.

Obţinerea tuturor acestor drepturi şi bunuri, sau şi pur şi simplu existenţa lor şi a entităţii patrimoniale generează obligaţii. La un moment dat entitatea patrimonială are o sumă de datorii faţă de creditori (de exemplu bănci) datorii faţă de furnizori, faţă de personal etc.

Preview document

Contabilitate - instituții publice - Pagina 1
Contabilitate - instituții publice - Pagina 2
Contabilitate - instituții publice - Pagina 3
Contabilitate - instituții publice - Pagina 4
Contabilitate - instituții publice - Pagina 5
Contabilitate - instituții publice - Pagina 6
Contabilitate - instituții publice - Pagina 7
Contabilitate - instituții publice - Pagina 8
Contabilitate - instituții publice - Pagina 9
Contabilitate - instituții publice - Pagina 10
Contabilitate - instituții publice - Pagina 11
Contabilitate - instituții publice - Pagina 12
Contabilitate - instituții publice - Pagina 13
Contabilitate - instituții publice - Pagina 14
Contabilitate - instituții publice - Pagina 15
Contabilitate - instituții publice - Pagina 16
Contabilitate - instituții publice - Pagina 17
Contabilitate - instituții publice - Pagina 18
Contabilitate - instituții publice - Pagina 19
Contabilitate - instituții publice - Pagina 20
Contabilitate - instituții publice - Pagina 21
Contabilitate - instituții publice - Pagina 22
Contabilitate - instituții publice - Pagina 23
Contabilitate - instituții publice - Pagina 24
Contabilitate - instituții publice - Pagina 25
Contabilitate - instituții publice - Pagina 26
Contabilitate - instituții publice - Pagina 27
Contabilitate - instituții publice - Pagina 28
Contabilitate - instituții publice - Pagina 29
Contabilitate - instituții publice - Pagina 30
Contabilitate - instituții publice - Pagina 31
Contabilitate - instituții publice - Pagina 32
Contabilitate - instituții publice - Pagina 33
Contabilitate - instituții publice - Pagina 34
Contabilitate - instituții publice - Pagina 35
Contabilitate - instituții publice - Pagina 36
Contabilitate - instituții publice - Pagina 37
Contabilitate - instituții publice - Pagina 38
Contabilitate - instituții publice - Pagina 39
Contabilitate - instituții publice - Pagina 40
Contabilitate - instituții publice - Pagina 41
Contabilitate - instituții publice - Pagina 42
Contabilitate - instituții publice - Pagina 43
Contabilitate - instituții publice - Pagina 44
Contabilitate - instituții publice - Pagina 45
Contabilitate - instituții publice - Pagina 46
Contabilitate - instituții publice - Pagina 47
Contabilitate - instituții publice - Pagina 48
Contabilitate - instituții publice - Pagina 49
Contabilitate - instituții publice - Pagina 50
Contabilitate - instituții publice - Pagina 51
Contabilitate - instituții publice - Pagina 52
Contabilitate - instituții publice - Pagina 53
Contabilitate - instituții publice - Pagina 54
Contabilitate - instituții publice - Pagina 55
Contabilitate - instituții publice - Pagina 56
Contabilitate - instituții publice - Pagina 57
Contabilitate - instituții publice - Pagina 58
Contabilitate - instituții publice - Pagina 59
Contabilitate - instituții publice - Pagina 60
Contabilitate - instituții publice - Pagina 61
Contabilitate - instituții publice - Pagina 62
Contabilitate - instituții publice - Pagina 63
Contabilitate - instituții publice - Pagina 64
Contabilitate - instituții publice - Pagina 65
Contabilitate - instituții publice - Pagina 66
Contabilitate - instituții publice - Pagina 67
Contabilitate - instituții publice - Pagina 68
Contabilitate - instituții publice - Pagina 69
Contabilitate - instituții publice - Pagina 70
Contabilitate - instituții publice - Pagina 71
Contabilitate - instituții publice - Pagina 72
Contabilitate - instituții publice - Pagina 73
Contabilitate - instituții publice - Pagina 74
Contabilitate - instituții publice - Pagina 75
Contabilitate - instituții publice - Pagina 76
Contabilitate - instituții publice - Pagina 77
Contabilitate - instituții publice - Pagina 78
Contabilitate - instituții publice - Pagina 79
Contabilitate - instituții publice - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate - Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Organizarea contabilității la administrația finanțelor publice Reșița

CAP. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE MUNICIPALE CA UNITATE A MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE 1.1.Rolul Administraţiei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Repere organizatorice privind contabilitatea instituțiilor publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Să se prezinte în registrul jurnal minim 70 operaţiuni din contabilitatea unei instituţii publice, presupunând că acestea au avut loc în cursul...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contabilitatea publica constituie contabilitatea care asigura evidentierea tuturor operatiunilor de încasari si plati referitoare la fondurile...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Ai nevoie de altceva?