Contabilitate internațională

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 37618
Mărime: 595.85KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din curs

Adoptarea IAS atât la nivelul companiilor cât si la nivel macro-economic va asigura un sistem

transparent de raportare care va micsora costul capitalului

Dezvoltarea pietei de capital si a economiei libere de piata, precum si accentuarea procesului de

globalizare economica, au impus o schimbare si perfectionare continua a sistemului contabil românesc,

urmarindu-se armonizarea acestuia cu prevederile Directivelor Europene si ale Standardelor

Internationale de Contabilitate. Având în vedere ca aderarea la Uniunea Europeana impune perfectionarea

mediului de afaceri pentru accelerarea procesului de atragere a investitiilor de capital autohton si

international, este important de mentionat rolul sistemului de contabilitate si audit financiar. Este

important ca acesta sa asigure informatii contabile relevante, calitate ridicata si raportare comparabila,

informatii care vor încuraja investitiile internationale.

Avantajele - cheie:

- gestionarea eficienta a resurselor companiei;

- automatizarea prelucrarilor financiar-contabile pentru obtinerea rapoartelor financiare în timp real;

- prelucrarea informatiei contabile conform Standardelor Internationale de Contabilitate, cu

posibilitatea de evidentiere a influentelor fiscale;

- definire flexibila a raportarilor financiare (Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatia fluxului de

numerar, Note etc.) din punct de vedere al nivelului de detaliere, al segmentelor de raportare,

posibilitatea de definire de indicatori sintetici, previziuni si analize.

FUNCTIONALITATI

- Pentru perioada de tranzitie (primul an de aplicare) modulul permite retratarea situatiilor

financiare întocmite în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.

82/1991, aprobat prin HG nr. 704/1993 pentru a obtine situatii financiare retratate. De asemenea

exista posibilitatea de retratare a situatiilor financiare conform IAS 29 - Raportarea financiara în

economii hiperinflationiste, retratare care se poate aplica si în exercitiile financiare ulterioare;

- Ajustarile necesare sunt contabilizate în module specifice, aplicatia permitând obtinerea situatiilor

financiare rezultate în urma retratarii;

- Pentru primul an de aplicare sunt obtinute balanta de verificare intermediara care contine

informatii legate de sold la 31.12.N, ajustari IAS, sold IAS la 31.12.N si balanta de verificare

finala care contine informatii legate de sold IAS la 31.12.N, Ajustari IAS 29, Sold IAS 29 la

31.12.N.

- În primul an de aplicare efectiva, aplicatia permite retratarea operatiilor efectuate pe parcursul

exercitiului financiar, contabilizarea ajustarilor efectuate, obtinerea balantei intermediare cu

informatii legate de Sold IAS la 31.12.N, Rulaje an N+1, Rulaje an N+1 IAS, Sold IAS 31.12.N+1

si a balantei finale cu informatii legate de Sold IAS 29 la 31.12.N, Rujaje an N+1, Rulaje an N+1

IAS, Ajustari IAS 29, Sold IAS 29 31.12.N+1;

- Modulul permite, de asemenea, evidenta provizioanelor pe categorii, precum si posibilitatea de

reevaluare a creantelor si datoriilor în devize la sfârsitul exercitiului financiar. Aplicarea

standardelor pentru evidenta stocurilor si a mijloacelor fixe se face prin modulele specfice

acestora. Aplicatia permite evidenta mijloacelor fixe atât din punct de vedere fiscal cât si din

punct de vedere al standardelor, oferind

- posibilitatea de tinere a diferite metode de amortizare, realizând comparatii cu evidenta fiscala, si

respectiv determinarea influentelor fiscale asupra rezultatelor;

- Pe baza balantelor finale si a altor informatii financiare se întocmesc situatii financiare de

raportare: Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Situatia Fluxurilor de Trezorerie, Situatia

modificarilor capitalului propriu, note explicative la situatiile financiare;

- Aplicatia ofera posibilitatea de a defini oricât de multe tipuri de situatii financiare prin intermediul

unui modul de definire de situatii si indicatori financiari.

III. IAS - INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Despre IAS - uri

In conditiile in care tendintele spre globalizare isi "exercitau" primele drepturi, era si normal ca

lumea economistilor si/ sau contabililor sa observe ca acest lucru se poate realiza numai si numai in

conditiile in care structurile legislative si operative erau cat mai uniforme cu putinta. Si, aici, ne referim la

o posibila structura de raportare contabila accesibila si identica pentru intreaga lume contabila, fara a ne

referi la eforturile de globalizare sau de structurare in comunitati compacte politico-administrative.

Astfel, in 1972, la Congresul mondial al contabililor organizat la Sydney, s-a luat hotararea de a se

infiinta IASC (International Accounting Standards Commitee - Comitetul de Standarde Internationale de

Contabilitate), care a inceput sa functioneze in 1973, sediul secretariatului fiind la Londra. Principalul

obiectiv declarat al acesteia a fost "sa formuleze si sa publice in interesul public standardele de

contabilitate primare/ de baza care sa fie respectate in prezentarea situatiilor financiare si sa promoveze

acceptarea si respectarea acestora in toata lumea".

Activitatea acestuia s-a extins incetul cu incetul, fie datorita calitatii "normativelor" emise fie

datorita intereselor de corelare a elementelor de contabilitate la globalizarea in expansiune, ajungandu-se

la finele anului 2000 sa "adere" la el peste 140 de organisme profesionale din domeniul contabilitatii

dintr-un numar de peste 100 de tari.

Dintre cele mai importante organisme care participa la elaborarea standardelor se poate aminti de

IOSCO (International Organisation of Securities COmmissions - Organizatia Internationala a Comisiilor

de Valori Mobiliare), FASB (Financial Accounting Standards Board - Consiliul pentru Standarde

Financiar Contabile, IAFEI (International Association of Financial Executives Institutes - Asociatia

Internationala a Institutelor de Formare a Directorilor din domeniul Financiar, ICCFAA (International

Co-ordinating Commitee of Financial Analysts Association - Comitetul Coordonator International al

Asociatiilor de Analisti Financiari), etc.

Din punct de vedere al activitatii acestei organizatii s-a procedat preliminar la elaborarea unor

cadre conceptuale (perioada 1975 - 1985) concretizate in Definirea Conceptelor Financiar Contabile

realizata de FASB. Astfel, in scurt timp (1989) a fost publicat cadrul conceptual al IASC, scopul sau

fiind de a oferi o orientare in activitatea de elaborare a standardelor, sprijinind pe cei care intocmesc sau

auditeaza situatii financiare in interpretarea standardelor sau in rezolvarea unor probleme la care nu se

face referire in standarde.

Preview document

Contabilitate internațională - Pagina 1
Contabilitate internațională - Pagina 2
Contabilitate internațională - Pagina 3
Contabilitate internațională - Pagina 4
Contabilitate internațională - Pagina 5
Contabilitate internațională - Pagina 6
Contabilitate internațională - Pagina 7
Contabilitate internațională - Pagina 8
Contabilitate internațională - Pagina 9
Contabilitate internațională - Pagina 10
Contabilitate internațională - Pagina 11
Contabilitate internațională - Pagina 12
Contabilitate internațională - Pagina 13
Contabilitate internațională - Pagina 14
Contabilitate internațională - Pagina 15
Contabilitate internațională - Pagina 16
Contabilitate internațională - Pagina 17
Contabilitate internațională - Pagina 18
Contabilitate internațională - Pagina 19
Contabilitate internațională - Pagina 20
Contabilitate internațională - Pagina 21
Contabilitate internațională - Pagina 22
Contabilitate internațională - Pagina 23
Contabilitate internațională - Pagina 24
Contabilitate internațională - Pagina 25
Contabilitate internațională - Pagina 26
Contabilitate internațională - Pagina 27
Contabilitate internațională - Pagina 28
Contabilitate internațională - Pagina 29
Contabilitate internațională - Pagina 30
Contabilitate internațională - Pagina 31
Contabilitate internațională - Pagina 32
Contabilitate internațională - Pagina 33
Contabilitate internațională - Pagina 34
Contabilitate internațională - Pagina 35
Contabilitate internațională - Pagina 36
Contabilitate internațională - Pagina 37
Contabilitate internațională - Pagina 38
Contabilitate internațională - Pagina 39
Contabilitate internațională - Pagina 40
Contabilitate internațională - Pagina 41
Contabilitate internațională - Pagina 42
Contabilitate internațională - Pagina 43
Contabilitate internațională - Pagina 44
Contabilitate internațională - Pagina 45
Contabilitate internațională - Pagina 46
Contabilitate internațională - Pagina 47
Contabilitate internațională - Pagina 48
Contabilitate internațională - Pagina 49
Contabilitate internațională - Pagina 50
Contabilitate internațională - Pagina 51
Contabilitate internațională - Pagina 52
Contabilitate internațională - Pagina 53
Contabilitate internațională - Pagina 54
Contabilitate internațională - Pagina 55
Contabilitate internațională - Pagina 56
Contabilitate internațională - Pagina 57
Contabilitate internațională - Pagina 58
Contabilitate internațională - Pagina 59
Contabilitate internațională - Pagina 60
Contabilitate internațională - Pagina 61
Contabilitate internațională - Pagina 62
Contabilitate internațională - Pagina 63
Contabilitate internațională - Pagina 64
Contabilitate internațională - Pagina 65
Contabilitate internațională - Pagina 66
Contabilitate internațională - Pagina 67
Contabilitate internațională - Pagina 68
Contabilitate internațională - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Internationala.pdf

Alții au mai descărcat și

Noțiuni Generale și Principiile Contabilității Internaționale

1.1 Rolul informaţiei financiare în procesul decizional Contabilitatea prezintă un sistem de colectare, generalizare şi punere la dispoziţia...

Sisteme Expert de Gestiune

1. MANAGEMENTUL SISTEMELOR INFORMATIONALE În conditiile actuale firmele se confrunta cu noi valente pentru obţinerea unei cit mai bune...

Politici Financiar Monetare

Consideraţii preliminare cu privire la politicile financiare şi monetare Concepte financiare şi monetare de bază Atât politicile, cât şi...

Jurisdictia Fiscala în Uniunea Europeana

PRINCIPIILE FISCALITATII SI JURISDICTIA FISCALA ÎN UNIUNEA EUROPEANA Expunere de motive Guvernele percep impozite pentru a-si finanta...

Taxa pe valoarea adăugată

TITLUL VI TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Principalele modificari Implementarea regimului tranzitoriu privind operatiunile intracomunitare Ajustari...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Introducere în Știința Contabilității

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN ŞTIINŢA CONTABILITĂŢII 1.1. Scurt istoric al contabilităţii Succesul în afaceri, prosperitatea şi progresul nu pot fi...

Contabilitate și Control de Gestiune

CAPITOLUL I ROLUL CONTABILITĂŢII FINANCIARE ŞI AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE 1.1. Contabilitatea financiară...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

IAS 19 beneficiile angajaților

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Ai nevoie de altceva?