Contabilitate Internațională

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38445
Mărime: 196.49KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Todea Nicolae
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Cuprins

INTRODUCERE 4

Test iniţial 5

Unitatea de învăţare 1 7

SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 7

1.1. Istorie şi politică contabilă 7

1.2. Apariţia şi evoluţia partidei duble 9

1.3. Partida dublă în capitalism 10

1.4. Contabilitatea şi revoluţia industrială 11

1.5. Situaţia actuală a contabilităţii 12

1.6.Contabilitatea ca practică socială 12

1.7. Protagoniştii jocului contabilităţii 14

1.8. Aspectele sociale ale contabilităţii 15

1.9. Diferite forme de contabilitate de întreprindere 17

1.10. Rezumat 20

1.11. Concluzii 21

1.12. Test de evaluare 21

1.13. Bibliografie 22

Unitatea de învăţare 2 23

SISTEME CONTABILE INTERNAŢIONALE 23

2.1. Sistemul contabil american 23

2.1.1. Evoluţia conceptelor în contabilitatea americană 23

2.1.2 Organismele contabile americane şi rolul acestora în normalizarea contabilităţii 24

2.1.3. Principiile contabile fundamentale ale contabilităţii americane 27

2.1.4. Forma juridică a întreprinderilor americane 29

2.1.5. Documentele de sinteză contabilă în contabilitatea americană 29

2.1.6. Reguli particulare existente în contabilitatea americană 33

2.2. Contabilitatea în Anglia 35

2.2.1. Particularităţi ale evoluţiei contabilităţii în Anglia 35

2.2.2. Normalizarea contabilităţii britanice 37

2.2.3. Principiile contabile fundamentale şi imaginea fidelă în contabilitatea britanică 38

2.2.4. Reguli de prezentare a situaţiilor financiare 39

2.2.5. Evaluarea şi măsurarea în contabilitatea britanică 44

2.3. Contabilitatea în Franţa 46

2.3.1. Scurt istoric al contabilităţii franceze 46

2.3.2. Surse de drept contabil francez 47

2.3.3. Dualismul profesiei contabile liberale franceze 47

2.3.4. Obligaţiile contabile a întreprinderilor franceze 49

2.3.5. Structura conceptuală a contabilităţii franceze 50

2.4. Contabilitatea germană 52

2.4.1. Repere în dezvoltarea economică a Germaniei 52

2.4.2. Sursele dreptului contabil german 53

2.4.3. Rolul fiscalităţii în contabilitatea germană 53

2.4.4. Rolul profesiei contabile în reglementările germane în domeniu 54

2.4.5. Cadrul contabil general german 55

2.4.6. Modele privind documentele de sinteză în contabilitatea germană 56

2.5. Alte sisteme contabile reprezentative 57

2.5.2. Contabilitatea belgiană 58

2.5.3. Contabilitatea italiană 58

2.5.4. Contabilitatea spaniolă 59

2.5.5. Contabilitatea japoneză 59

2.6. Rezumat 61

2.7. Concluzii 61

2.8. Test de evaluare 62

2.9. Bibliografie 71

Unitatea de învăţare 3 72

CONTABILITATEA CONFORMĂ CU PREVEDERILE IAS/IFRS 72

3.1. Fundamente privind IAS/IFRS 72

3.2. Aspecte privind Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare 75

3.3. Imobilizările corporale în viziunea IAS/IFRS 79

3.3.1. Terminologie şi reglementare 79

3.3.2. Măsurarea iniţială a imobilizărilor corporale 80

3.3.3. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 81

3.3.4. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 82

3.4. Stocurile în viziunea IAS/IFRS 83

3.5. Situaţia fluxurilor de numerar în viziunea IAS 7 87

3.6. Rezumat 92

3.7. Concluzii 93

3.8. Test de evaluare 93

3.9. Bibliografie 95

Anexe 96

Bibliografie generală 104

Fişa disciplinei 105

Calendarul disciplinei 107

Extras din document

INTRODUCERE

Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult, pentru a putea contribui la stimularea şi dezvoltarea economiei din fiecare ţară în parte, sistemul contabil mondial trebuie să beneficieze de informaţii contabile credibile şi transparente. Standardele Internaţionale de Contabilitate contribuie deja la generarea pe plan internaţional a unor informaţii financiare mai bune şi mai uşor comparabile, sprijinind în acest fel alocarea mai eficientă a resurselor pentru investiţii în lume. În acest context, apare necesitatea aplicării consecvente a standardelor pe plan global.

Realitatea economică contemporană, aflată într-o perpetuă transformare, are ca singură constantă schimbarea însăşi. Într-o lume a modificărilor spectaculoase în timp relativ scurt, contabilitatea trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale peisajului internaţional. Deciziile financiare sunt luate zilnic de indivizi care se bazează direct sau indirect pe acurateţea informaţiilor contabile. Dacă aceste informaţii se dovedesc însă neconforme cu evenimentele economice pe baza cărora au fost generate sau sunt greşit înţelese rezultatul deciziilor va fi departe de nivelul scontat.

Obiectivele studierii disciplinei Contabilitate internaţională sunt:

- misiunea programului este aceea de a dezvolta în rândul studenţilor competenţele necesare implementării şi valorificării unui sistem de raportare bazat pe standardele IAS/IFRS.

- de asemenea, se urmăreşte cunoaşterea principalelor doctrine şi reglementări contabile internaţionale, regionale şi naţionale.

Cum este structurat cursul?

Cursul este structurat pe unităţi de învăţare, fiecare unitate cuprinzând:

- Conţinut;

- Rezumat;

- Întrebări şi teste de autoevaluare;

- Bibliografie.

Lectură plăcută!

Test iniţial

Dragi studenţi!

Chestionarul vizează testarea cunştinţelor dobândite anterior de către dumneavoastră în domeniul disciplinei Contabilitate internaţională:

1. Ce înseamnă CECCAR şi prezentaţi rolul acestuia?

...

2. Ce înseamnă abrevierea IAS/IFRS?

...

3. Prezentaţi succint un standard de contabilitate internaţional.

...

4. IAS/IFRS se aplică şi în România la ora actuală?

...

5. Directivele europene sunt

...

6. Contabilitatea este o activitate specializată

...

7. Daţi exemple de cinci conturi bifuncţionale din Planul de conturi românesc.

...

8. Cunoaşteţi un erudit în domeniul contabilităţii din România înainte de 1989?

...

9. Ce reflectă formulele contabile:

5311 = %

707

4428

% = 371

607

378

4428

...

10. Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza Registrului Inventar (Adevărat/Fals).

...

Unitatea de învăţare 1

SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII

Scopul urmărit: Formarea unei viziuni generale cu privire la apariţia şi evoluţia contabilităţii în diverse etape, precum şi identificarea utilizatorilor de informaţie contabilă potrivit Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

Competenţele dobândite prin însuşirea conţinutului. În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studenţii vor putea să:

- dezvolte propriile opinii cu privire la primele elemente în legătură cu apariţia contabilităţii;

- identifice principalele forme ale contabilităţii: sistem monist şi sistem dualist;

- descrie principalele categorii de utilizatori de informaţie contabilă, precum şi necesităţile acestora de informare.

Timp mediu necesar pentru asimilarea unităţii de învăţare: 4 ore

Cuvinte cheie: partida dublă, dublu circuit, informaţie contabilă, utilizatori

1.1. Istorie şi politică contabilă

Contabilitatea practicată astăzi de întreprinderi nu este rezultatul voinţei acestora şi nici produsul unor oameni de ştiinţă. Ea este rezultatul unui lung proces istoric derulat de-a lungul veacurilor. De aceea nici nu se poate vorbi, în contabilitate de principii şi reguli universal valabile. Regulile şi principiile contabile au fost şi sunt influenţate de conducerea economică şi socială din fiecare zonă sau ţară în parte. Există, din acest punct de vedere o tendinţă de armonizare, armonizare ce se face prin lupta diferitelor concepţii socio-economice existente în lume, şi care influenţează contabilitatea.

Descoperirile arheologice ne permit să afirmăm că începuturile rudimentare ale contabilităţii datează cu mii de ani înaintea erei creştine, cele mai vechi urme de numărare apar pe oase de animale şi sunt mai vechi de 20.000 de ani. Acestea pot fi considerate cele mai vechi maşini de numărat. Pe pereţii grotelor preistorice se întâlnesc multe crestături orizontale sau verticale care reprezintă satisfacerea nevoii timpurii a omului de a număra.

Înainte ca „numărul” să devină un concept abstract, utilizarea pietricelelor a fost foarte răspândită şi ea a dat numele cuvântului „calcul”, cuvânt care provine de la latinescul „calculus” ceea ce înseamnă pietricică.

În alte zone ale globului, în preistorie, se utilizau pentru numărare, sforile pe care se făceau noduri. Incaşii folosesc acest procedeu de numărare cu sforicele din diferite culori. Păstorii şi-au numărat turmele gravând linii pe bucăţi de lemn.

Purtătorii de rezultate ale numărării enumeraţi mai sus au fost înlocuiţi ulterior cu obiecte din lut, de mărimi şi forme diferite, fiecare reprezentând o unitate a unui sistem de numeraţie.

Cu 4.000 de ani înainte de Hristos în Mesopotamia de Jos se utilizează tăbliţe dreptunghiulare de argilă pentru a trasa pe ele, cu un obiect ascuţit desene reprezentând obiecte şi oameni, realizându-se astfel inventare ale bunurilor din depozite ce se păstrau ca documente prin uscarea sau prin arderea argilei. Transformarea semnelor utilizate pe acestea a dat naştere scrierii cuneiforme. În aceiaşi perioadă, în Egipt fenomenul a dus la scrierea hieroglifică.

Contabilitatea a fost strâns legată de scris astfel încât o dată cu apariţia sistemelor de scriere apar primele sisteme contabile care oferă posibilitatea păstrării perene a unor informaţii.

În jurul anului 1750 înainte de Hristos, Hamurabi, regele Babilonului a pus să se graveze pe un bloc de piatră cel mai vechi cod de legi comerciale în care este prevăzută obligaţia de a se înregistra anumite tranzacţii sub formă de socoteli. Dezvoltarea puternică a zonei babiloniene în epoca lui Hamurabi şi intensa activitate comercială a acestei regiuni ne face să credem că erau necesare tehnici contabile adecvate şi chiar utilizarea unor conturi recapitulative.

Centrele contabile ale acelei perioade se aflau în jurul templelor sub ocrotirea cărora se desfăşoară viaţa socială. Aceste temple vor rămâne mult timp locul principal al schimbului, iar în Grecia antică vor deveni primele „bănci” de depuneri. Se regăseau în jurul acestora elemente ale tehnicii financiare moderne, inclusiv cecurile şi viramentele directe dintr-un cont în altul.

Primii bancheri ce schimbau monedă ţineau un registru jurnal în care erau detaliate operaţiunile zilnice. În acesta veniturile şi cheltuielile erau înscrise unele sub altele într-o ordine cronologică şi ele permit operaţii de adunare şi scădere. Există adevărate conturi sintetice în care se regăsesc rezumate ale operaţiilor din cursul unei perioade. Registrele acestor bănci aveau o valoare probatorie recunoscută.

În Roma antică cărţile contabile poartă numele de „calendarita”. Meticuloşi, precişi, bancherii romani perfecţionează tehnica contabilă, deschizând conturi de terţi şi utilizând registrul jurnal. Romanilor li se datorează ideea de a face două coloane în registrul de casă pentru a separa încasările şi plăţile, coloane intitulate „acceptum” ceea ce ar însemna debit şi „expensum” ceea ce ar însemna credit.

După căderea imperiului roman şi a năvălirii barbarilor în Europa ariile pe care se desfăşoară comerţul se restrâng şi se dezvoltă economia domeniilor feudale. Se poate naşte ideea unei stagnări a contabilităţii din cauză că nu este cunoscut nici un cont care să provină din evul mediu. Acest lucru se datorează faptului că puţini oameni ştiau să scrie, iar registrul contabil avea drept scop păstrarea într-o memorie a operaţiunilor comerciale. De aici rezultă numele date registrelor contabile de „memoriale”.

Preview document

Contabilitate Internațională - Pagina 1
Contabilitate Internațională - Pagina 2
Contabilitate Internațională - Pagina 3
Contabilitate Internațională - Pagina 4
Contabilitate Internațională - Pagina 5
Contabilitate Internațională - Pagina 6
Contabilitate Internațională - Pagina 7
Contabilitate Internațională - Pagina 8
Contabilitate Internațională - Pagina 9
Contabilitate Internațională - Pagina 10
Contabilitate Internațională - Pagina 11
Contabilitate Internațională - Pagina 12
Contabilitate Internațională - Pagina 13
Contabilitate Internațională - Pagina 14
Contabilitate Internațională - Pagina 15
Contabilitate Internațională - Pagina 16
Contabilitate Internațională - Pagina 17
Contabilitate Internațională - Pagina 18
Contabilitate Internațională - Pagina 19
Contabilitate Internațională - Pagina 20
Contabilitate Internațională - Pagina 21
Contabilitate Internațională - Pagina 22
Contabilitate Internațională - Pagina 23
Contabilitate Internațională - Pagina 24
Contabilitate Internațională - Pagina 25
Contabilitate Internațională - Pagina 26
Contabilitate Internațională - Pagina 27
Contabilitate Internațională - Pagina 28
Contabilitate Internațională - Pagina 29
Contabilitate Internațională - Pagina 30
Contabilitate Internațională - Pagina 31
Contabilitate Internațională - Pagina 32
Contabilitate Internațională - Pagina 33
Contabilitate Internațională - Pagina 34
Contabilitate Internațională - Pagina 35
Contabilitate Internațională - Pagina 36
Contabilitate Internațională - Pagina 37
Contabilitate Internațională - Pagina 38
Contabilitate Internațională - Pagina 39
Contabilitate Internațională - Pagina 40
Contabilitate Internațională - Pagina 41
Contabilitate Internațională - Pagina 42
Contabilitate Internațională - Pagina 43
Contabilitate Internațională - Pagina 44
Contabilitate Internațională - Pagina 45
Contabilitate Internațională - Pagina 46
Contabilitate Internațională - Pagina 47
Contabilitate Internațională - Pagina 48
Contabilitate Internațională - Pagina 49
Contabilitate Internațională - Pagina 50
Contabilitate Internațională - Pagina 51
Contabilitate Internațională - Pagina 52
Contabilitate Internațională - Pagina 53
Contabilitate Internațională - Pagina 54
Contabilitate Internațională - Pagina 55
Contabilitate Internațională - Pagina 56
Contabilitate Internațională - Pagina 57
Contabilitate Internațională - Pagina 58
Contabilitate Internațională - Pagina 59
Contabilitate Internațională - Pagina 60
Contabilitate Internațională - Pagina 61
Contabilitate Internațională - Pagina 62
Contabilitate Internațională - Pagina 63
Contabilitate Internațională - Pagina 64
Contabilitate Internațională - Pagina 65
Contabilitate Internațională - Pagina 66
Contabilitate Internațională - Pagina 67
Contabilitate Internațională - Pagina 68
Contabilitate Internațională - Pagina 69
Contabilitate Internațională - Pagina 70
Contabilitate Internațională - Pagina 71
Contabilitate Internațională - Pagina 72
Contabilitate Internațională - Pagina 73
Contabilitate Internațională - Pagina 74
Contabilitate Internațională - Pagina 75
Contabilitate Internațională - Pagina 76
Contabilitate Internațională - Pagina 77
Contabilitate Internațională - Pagina 78
Contabilitate Internațională - Pagina 79
Contabilitate Internațională - Pagina 80
Contabilitate Internațională - Pagina 81
Contabilitate Internațională - Pagina 82
Contabilitate Internațională - Pagina 83
Contabilitate Internațională - Pagina 84
Contabilitate Internațională - Pagina 85
Contabilitate Internațională - Pagina 86
Contabilitate Internațională - Pagina 87
Contabilitate Internațională - Pagina 88
Contabilitate Internațională - Pagina 89
Contabilitate Internațională - Pagina 90
Contabilitate Internațională - Pagina 91
Contabilitate Internațională - Pagina 92
Contabilitate Internațională - Pagina 93
Contabilitate Internațională - Pagina 94
Contabilitate Internațională - Pagina 95
Contabilitate Internațională - Pagina 96
Contabilitate Internațională - Pagina 97
Contabilitate Internațională - Pagina 98
Contabilitate Internațională - Pagina 99
Contabilitate Internațională - Pagina 100
Contabilitate Internațională - Pagina 101
Contabilitate Internațională - Pagina 102
Contabilitate Internațională - Pagina 103
Contabilitate Internațională - Pagina 104
Contabilitate Internațională - Pagina 105
Contabilitate Internațională - Pagina 106
Contabilitate Internațională - Pagina 107
Contabilitate Internațională - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementari si Raportari Financiare Portivit IAS-IFRS, in Romania si Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Contabilitarea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala pe Exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamt

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Reglementari si Raportari Financiare Potrivit IAS-IFRS in Romania si in Franta

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Sisteme Contabile Comparate

CONTABILITATEA ÎN PREZENT Contabilitatea reprezintă o ştiinţă independentă cu obiect propriu de studiu şi metode proprii de analiză. Definirea...

Federația Experților Contabili Europeni

1. Introducere în FEE Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) este organizaţia reprezentativă pentru profesia contabilă în Europa. Ea...

Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Ai nevoie de altceva?