Contabilitate Internațională

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38445
Mărime: 196.49KB (arhivat)
Publicat de: Albertina Niță
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Todea Nicolae
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Test iniţial 5
 3. Unitatea de învăţare 1 7
 4. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII 7
 5. 1.1. Istorie şi politică contabilă 7
 6. 1.2. Apariţia şi evoluţia partidei duble 9
 7. 1.3. Partida dublă în capitalism 10
 8. 1.4. Contabilitatea şi revoluţia industrială 11
 9. 1.5. Situaţia actuală a contabilităţii 12
 10. 1.6.Contabilitatea ca practică socială 12
 11. 1.7. Protagoniştii jocului contabilităţii 14
 12. 1.8. Aspectele sociale ale contabilităţii 15
 13. 1.9. Diferite forme de contabilitate de întreprindere 17
 14. 1.10. Rezumat 20
 15. 1.11. Concluzii 21
 16. 1.12. Test de evaluare 21
 17. 1.13. Bibliografie 22
 18. Unitatea de învăţare 2 23
 19. SISTEME CONTABILE INTERNAŢIONALE 23
 20. 2.1. Sistemul contabil american 23
 21. 2.1.1. Evoluţia conceptelor în contabilitatea americană 23
 22. 2.1.2 Organismele contabile americane şi rolul acestora în normalizarea contabilităţii 24
 23. 2.1.3. Principiile contabile fundamentale ale contabilităţii americane 27
 24. 2.1.4. Forma juridică a întreprinderilor americane 29
 25. 2.1.5. Documentele de sinteză contabilă în contabilitatea americană 29
 26. 2.1.6. Reguli particulare existente în contabilitatea americană 33
 27. 2.2. Contabilitatea în Anglia 35
 28. 2.2.1. Particularităţi ale evoluţiei contabilităţii în Anglia 35
 29. 2.2.2. Normalizarea contabilităţii britanice 37
 30. 2.2.3. Principiile contabile fundamentale şi imaginea fidelă în contabilitatea britanică 38
 31. 2.2.4. Reguli de prezentare a situaţiilor financiare 39
 32. 2.2.5. Evaluarea şi măsurarea în contabilitatea britanică 44
 33. 2.3. Contabilitatea în Franţa 46
 34. 2.3.1. Scurt istoric al contabilităţii franceze 46
 35. 2.3.2. Surse de drept contabil francez 47
 36. 2.3.3. Dualismul profesiei contabile liberale franceze 47
 37. 2.3.4. Obligaţiile contabile a întreprinderilor franceze 49
 38. 2.3.5. Structura conceptuală a contabilităţii franceze 50
 39. 2.4. Contabilitatea germană 52
 40. 2.4.1. Repere în dezvoltarea economică a Germaniei 52
 41. 2.4.2. Sursele dreptului contabil german 53
 42. 2.4.3. Rolul fiscalităţii în contabilitatea germană 53
 43. 2.4.4. Rolul profesiei contabile în reglementările germane în domeniu 54
 44. 2.4.5. Cadrul contabil general german 55
 45. 2.4.6. Modele privind documentele de sinteză în contabilitatea germană 56
 46. 2.5. Alte sisteme contabile reprezentative 57
 47. 2.5.2. Contabilitatea belgiană 58
 48. 2.5.3. Contabilitatea italiană 58
 49. 2.5.4. Contabilitatea spaniolă 59
 50. 2.5.5. Contabilitatea japoneză 59
 51. 2.6. Rezumat 61
 52. 2.7. Concluzii 61
 53. 2.8. Test de evaluare 62
 54. 2.9. Bibliografie 71
 55. Unitatea de învăţare 3 72
 56. CONTABILITATEA CONFORMĂ CU PREVEDERILE IAS/IFRS 72
 57. 3.1. Fundamente privind IAS/IFRS 72
 58. 3.2. Aspecte privind Cadrul general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare 75
 59. 3.3. Imobilizările corporale în viziunea IAS/IFRS 79
 60. 3.3.1. Terminologie şi reglementare 79
 61. 3.3.2. Măsurarea iniţială a imobilizărilor corporale 80
 62. 3.3.3. Măsurarea ulterioară recunoaşterii iniţiale 81
 63. 3.3.4. Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 82
 64. 3.4. Stocurile în viziunea IAS/IFRS 83
 65. 3.5. Situaţia fluxurilor de numerar în viziunea IAS 7 87
 66. 3.6. Rezumat 92
 67. 3.7. Concluzii 93
 68. 3.8. Test de evaluare 93
 69. 3.9. Bibliografie 95
 70. Anexe 96
 71. Bibliografie generală 104
 72. Fişa disciplinei 105
 73. Calendarul disciplinei 107

Extras din curs

INTRODUCERE

Globalizarea tot mai accentuată a pieţelor de capital impune utilizarea în toată lumea a unui limbaj unic de contabilitate. Mai mult, pentru a putea contribui la stimularea şi dezvoltarea economiei din fiecare ţară în parte, sistemul contabil mondial trebuie să beneficieze de informaţii contabile credibile şi transparente. Standardele Internaţionale de Contabilitate contribuie deja la generarea pe plan internaţional a unor informaţii financiare mai bune şi mai uşor comparabile, sprijinind în acest fel alocarea mai eficientă a resurselor pentru investiţii în lume. În acest context, apare necesitatea aplicării consecvente a standardelor pe plan global.

Realitatea economică contemporană, aflată într-o perpetuă transformare, are ca singură constantă schimbarea însăşi. Într-o lume a modificărilor spectaculoase în timp relativ scurt, contabilitatea trebuie să se adapteze noilor cerinţe ale peisajului internaţional. Deciziile financiare sunt luate zilnic de indivizi care se bazează direct sau indirect pe acurateţea informaţiilor contabile. Dacă aceste informaţii se dovedesc însă neconforme cu evenimentele economice pe baza cărora au fost generate sau sunt greşit înţelese rezultatul deciziilor va fi departe de nivelul scontat.

Obiectivele studierii disciplinei Contabilitate internaţională sunt:

- misiunea programului este aceea de a dezvolta în rândul studenţilor competenţele necesare implementării şi valorificării unui sistem de raportare bazat pe standardele IAS/IFRS.

- de asemenea, se urmăreşte cunoaşterea principalelor doctrine şi reglementări contabile internaţionale, regionale şi naţionale.

Cum este structurat cursul?

Cursul este structurat pe unităţi de învăţare, fiecare unitate cuprinzând:

- Conţinut;

- Rezumat;

- Întrebări şi teste de autoevaluare;

- Bibliografie.

Lectură plăcută!

Test iniţial

Dragi studenţi!

Chestionarul vizează testarea cunştinţelor dobândite anterior de către dumneavoastră în domeniul disciplinei Contabilitate internaţională:

1. Ce înseamnă CECCAR şi prezentaţi rolul acestuia?

...

2. Ce înseamnă abrevierea IAS/IFRS?

...

3. Prezentaţi succint un standard de contabilitate internaţional.

...

4. IAS/IFRS se aplică şi în România la ora actuală?

...

5. Directivele europene sunt

...

6. Contabilitatea este o activitate specializată

...

7. Daţi exemple de cinci conturi bifuncţionale din Planul de conturi românesc.

...

8. Cunoaşteţi un erudit în domeniul contabilităţii din România înainte de 1989?

...

9. Ce reflectă formulele contabile:

5311 = %

707

4428

% = 371

607

378

4428

...

10. Balanţa de verificare se întocmeşte pe baza Registrului Inventar (Adevărat/Fals).

...

Unitatea de învăţare 1

SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII

Scopul urmărit: Formarea unei viziuni generale cu privire la apariţia şi evoluţia contabilităţii în diverse etape, precum şi identificarea utilizatorilor de informaţie contabilă potrivit Standardelor Internaţionale de Contabilitate.

Competenţele dobândite prin însuşirea conţinutului. În urma parcurgerii acestei unităţi de învăţare, studenţii vor putea să:

- dezvolte propriile opinii cu privire la primele elemente în legătură cu apariţia contabilităţii;

- identifice principalele forme ale contabilităţii: sistem monist şi sistem dualist;

- descrie principalele categorii de utilizatori de informaţie contabilă, precum şi necesităţile acestora de informare.

Timp mediu necesar pentru asimilarea unităţii de învăţare: 4 ore

Cuvinte cheie: partida dublă, dublu circuit, informaţie contabilă, utilizatori

1.1. Istorie şi politică contabilă

Contabilitatea practicată astăzi de întreprinderi nu este rezultatul voinţei acestora şi nici produsul unor oameni de ştiinţă. Ea este rezultatul unui lung proces istoric derulat de-a lungul veacurilor. De aceea nici nu se poate vorbi, în contabilitate de principii şi reguli universal valabile. Regulile şi principiile contabile au fost şi sunt influenţate de conducerea economică şi socială din fiecare zonă sau ţară în parte. Există, din acest punct de vedere o tendinţă de armonizare, armonizare ce se face prin lupta diferitelor concepţii socio-economice existente în lume, şi care influenţează contabilitatea.

Descoperirile arheologice ne permit să afirmăm că începuturile rudimentare ale contabilităţii datează cu mii de ani înaintea erei creştine, cele mai vechi urme de numărare apar pe oase de animale şi sunt mai vechi de 20.000 de ani. Acestea pot fi considerate cele mai vechi maşini de numărat. Pe pereţii grotelor preistorice se întâlnesc multe crestături orizontale sau verticale care reprezintă satisfacerea nevoii timpurii a omului de a număra.

Înainte ca „numărul” să devină un concept abstract, utilizarea pietricelelor a fost foarte răspândită şi ea a dat numele cuvântului „calcul”, cuvânt care provine de la latinescul „calculus” ceea ce înseamnă pietricică.

În alte zone ale globului, în preistorie, se utilizau pentru numărare, sforile pe care se făceau noduri. Incaşii folosesc acest procedeu de numărare cu sforicele din diferite culori. Păstorii şi-au numărat turmele gravând linii pe bucăţi de lemn.

Purtătorii de rezultate ale numărării enumeraţi mai sus au fost înlocuiţi ulterior cu obiecte din lut, de mărimi şi forme diferite, fiecare reprezentând o unitate a unui sistem de numeraţie.

Cu 4.000 de ani înainte de Hristos în Mesopotamia de Jos se utilizează tăbliţe dreptunghiulare de argilă pentru a trasa pe ele, cu un obiect ascuţit desene reprezentând obiecte şi oameni, realizându-se astfel inventare ale bunurilor din depozite ce se păstrau ca documente prin uscarea sau prin arderea argilei. Transformarea semnelor utilizate pe acestea a dat naştere scrierii cuneiforme. În aceiaşi perioadă, în Egipt fenomenul a dus la scrierea hieroglifică.

Contabilitatea a fost strâns legată de scris astfel încât o dată cu apariţia sistemelor de scriere apar primele sisteme contabile care oferă posibilitatea păstrării perene a unor informaţii.

În jurul anului 1750 înainte de Hristos, Hamurabi, regele Babilonului a pus să se graveze pe un bloc de piatră cel mai vechi cod de legi comerciale în care este prevăzută obligaţia de a se înregistra anumite tranzacţii sub formă de socoteli. Dezvoltarea puternică a zonei babiloniene în epoca lui Hamurabi şi intensa activitate comercială a acestei regiuni ne face să credem că erau necesare tehnici contabile adecvate şi chiar utilizarea unor conturi recapitulative.

Centrele contabile ale acelei perioade se aflau în jurul templelor sub ocrotirea cărora se desfăşoară viaţa socială. Aceste temple vor rămâne mult timp locul principal al schimbului, iar în Grecia antică vor deveni primele „bănci” de depuneri. Se regăseau în jurul acestora elemente ale tehnicii financiare moderne, inclusiv cecurile şi viramentele directe dintr-un cont în altul.

Primii bancheri ce schimbau monedă ţineau un registru jurnal în care erau detaliate operaţiunile zilnice. În acesta veniturile şi cheltuielile erau înscrise unele sub altele într-o ordine cronologică şi ele permit operaţii de adunare şi scădere. Există adevărate conturi sintetice în care se regăsesc rezumate ale operaţiilor din cursul unei perioade. Registrele acestor bănci aveau o valoare probatorie recunoscută.

În Roma antică cărţile contabile poartă numele de „calendarita”. Meticuloşi, precişi, bancherii romani perfecţionează tehnica contabilă, deschizând conturi de terţi şi utilizând registrul jurnal. Romanilor li se datorează ideea de a face două coloane în registrul de casă pentru a separa încasările şi plăţile, coloane intitulate „acceptum” ceea ce ar însemna debit şi „expensum” ceea ce ar însemna credit.

După căderea imperiului roman şi a năvălirii barbarilor în Europa ariile pe care se desfăşoară comerţul se restrâng şi se dezvoltă economia domeniilor feudale. Se poate naşte ideea unei stagnări a contabilităţii din cauză că nu este cunoscut nici un cont care să provină din evul mediu. Acest lucru se datorează faptului că puţini oameni ştiau să scrie, iar registrul contabil avea drept scop păstrarea într-o memorie a operaţiunilor comerciale. De aici rezultă numele date registrelor contabile de „memoriale”.

Preview document

Contabilitate Internațională - Pagina 1
Contabilitate Internațională - Pagina 2
Contabilitate Internațională - Pagina 3
Contabilitate Internațională - Pagina 4
Contabilitate Internațională - Pagina 5
Contabilitate Internațională - Pagina 6
Contabilitate Internațională - Pagina 7
Contabilitate Internațională - Pagina 8
Contabilitate Internațională - Pagina 9
Contabilitate Internațională - Pagina 10
Contabilitate Internațională - Pagina 11
Contabilitate Internațională - Pagina 12
Contabilitate Internațională - Pagina 13
Contabilitate Internațională - Pagina 14
Contabilitate Internațională - Pagina 15
Contabilitate Internațională - Pagina 16
Contabilitate Internațională - Pagina 17
Contabilitate Internațională - Pagina 18
Contabilitate Internațională - Pagina 19
Contabilitate Internațională - Pagina 20
Contabilitate Internațională - Pagina 21
Contabilitate Internațională - Pagina 22
Contabilitate Internațională - Pagina 23
Contabilitate Internațională - Pagina 24
Contabilitate Internațională - Pagina 25
Contabilitate Internațională - Pagina 26
Contabilitate Internațională - Pagina 27
Contabilitate Internațională - Pagina 28
Contabilitate Internațională - Pagina 29
Contabilitate Internațională - Pagina 30
Contabilitate Internațională - Pagina 31
Contabilitate Internațională - Pagina 32
Contabilitate Internațională - Pagina 33
Contabilitate Internațională - Pagina 34
Contabilitate Internațională - Pagina 35
Contabilitate Internațională - Pagina 36
Contabilitate Internațională - Pagina 37
Contabilitate Internațională - Pagina 38
Contabilitate Internațională - Pagina 39
Contabilitate Internațională - Pagina 40
Contabilitate Internațională - Pagina 41
Contabilitate Internațională - Pagina 42
Contabilitate Internațională - Pagina 43
Contabilitate Internațională - Pagina 44
Contabilitate Internațională - Pagina 45
Contabilitate Internațională - Pagina 46
Contabilitate Internațională - Pagina 47
Contabilitate Internațională - Pagina 48
Contabilitate Internațională - Pagina 49
Contabilitate Internațională - Pagina 50
Contabilitate Internațională - Pagina 51
Contabilitate Internațională - Pagina 52
Contabilitate Internațională - Pagina 53
Contabilitate Internațională - Pagina 54
Contabilitate Internațională - Pagina 55
Contabilitate Internațională - Pagina 56
Contabilitate Internațională - Pagina 57
Contabilitate Internațională - Pagina 58
Contabilitate Internațională - Pagina 59
Contabilitate Internațională - Pagina 60
Contabilitate Internațională - Pagina 61
Contabilitate Internațională - Pagina 62
Contabilitate Internațională - Pagina 63
Contabilitate Internațională - Pagina 64
Contabilitate Internațională - Pagina 65
Contabilitate Internațională - Pagina 66
Contabilitate Internațională - Pagina 67
Contabilitate Internațională - Pagina 68
Contabilitate Internațională - Pagina 69
Contabilitate Internațională - Pagina 70
Contabilitate Internațională - Pagina 71
Contabilitate Internațională - Pagina 72
Contabilitate Internațională - Pagina 73
Contabilitate Internațională - Pagina 74
Contabilitate Internațională - Pagina 75
Contabilitate Internațională - Pagina 76
Contabilitate Internațională - Pagina 77
Contabilitate Internațională - Pagina 78
Contabilitate Internațională - Pagina 79
Contabilitate Internațională - Pagina 80
Contabilitate Internațională - Pagina 81
Contabilitate Internațională - Pagina 82
Contabilitate Internațională - Pagina 83
Contabilitate Internațională - Pagina 84
Contabilitate Internațională - Pagina 85
Contabilitate Internațională - Pagina 86
Contabilitate Internațională - Pagina 87
Contabilitate Internațională - Pagina 88
Contabilitate Internațională - Pagina 89
Contabilitate Internațională - Pagina 90
Contabilitate Internațională - Pagina 91
Contabilitate Internațională - Pagina 92
Contabilitate Internațională - Pagina 93
Contabilitate Internațională - Pagina 94
Contabilitate Internațională - Pagina 95
Contabilitate Internațională - Pagina 96
Contabilitate Internațională - Pagina 97
Contabilitate Internațională - Pagina 98
Contabilitate Internațională - Pagina 99
Contabilitate Internațională - Pagina 100
Contabilitate Internațională - Pagina 101
Contabilitate Internațională - Pagina 102
Contabilitate Internațională - Pagina 103
Contabilitate Internațională - Pagina 104
Contabilitate Internațională - Pagina 105
Contabilitate Internațională - Pagina 106
Contabilitate Internațională - Pagina 107
Contabilitate Internațională - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Internationala.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și în Franța

CAPITOLUL 1 Noţiuni privind convergenţă şi normalizarea contabilă În principiu, „Norma de contabilitate” este o regulă precisă de evaluare,...

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Australia și Noua Zeelandă

1. Dezvoltare istorica a contabilitatii si raportarii financiare în Australia 1.1. Evoluția generală a sistemului și factorii ce au influențat...

Comparație între bilanțul din România și cel din Germania

CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE: Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor în SC Agricola International SA Bacău

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Antibiotice SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societății Antibiotice S.A. Societatea comercială românească ANTIBIOTICE S.A. IAȘI a luat naștere în anul...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

IAS 19 beneficiile angajaților

I. INTRODUCERE În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, dar şi a amplificării an de an a procesului de globalizare, a devenit o...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Standarde internaționale de contabilitate

Introducere Contabilitatea este arta si tehnica si stiinta si limbaj. Sau cum ar spune Bernard Colasse, o tehnostiinta, adica o tehnica alimentata...

Ai nevoie de altceva?