Contabilitate Internationala

Curs
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 49420
Mărime: 301.02KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Oana

Extras din document

ÎNTOCMIREA SI PREZENTAREA

SITUATIILOR FINANCIARE

Situatiile financiare sunt ansamblul documentelor de sinteza care se întocmesc cu ocazia închiderii exercitiului financiar.

Scopul situatiilor financiare este acela de a oferi o reprezentare financiara structurata referitoare la pozitia financiara si tranzactiile realizate de întreprindere. Ca atare, situatiile financiare

- trebuie sa se furnizeze o informare despre pozitia financiara, performantele si fluxurile de trezorerie ale unei întreprinderi,

- au scopul de a arata rezultatele gestiunii realizate de conducerea întreprinderii, inclusiv asupra modului în care aceasta a utilizat resursele care i-au fost încredintate.

- trebuie sa furnizeze informatii care sa permita utilizatorilor efectuarea de previziuni asupra fluxurilor de trezorerie viitoare, în special referitoare la scadenta (secventa) si probabilitatea lor.

În acest sens, informatiile vizeaza:

- activele controlate de întreprindere, adica resursele generatoare de fluxuri de trezorerie viitoare;

- datoriile întreprinderii, adica pasivele externe ce trebuie sa se gaseasca la originea platilor;

- capitalurile proprii, ca interes rezidual al proprietarilor în activele controlate de întreprindere;

- rezultatul net al întreprinderii si, într-o acceptie mai larga, performanta sa economica, redate prin reflectarea evolutiei capitalurilor proprii (activului net), evolutie din care sunt excluse efectele operatiilor efectuate de întreprindere direct cu proprietarii sai;

- fluxurile de trezorerie trecute, ce se pot constitui în baza pentru determinarea fluxurilor de trezorerie viitoare.

Situatiile financiare includ urmatoarele componente:

- bilantul ;

- contul de profit si pierdere;

- o situatie care sa arate:

- fie toate variatiile capitalurilor proprii;

- fie schimbarile în capitalurile proprii, cu exceptia celor ce provin din tranzactiile de capital cu proprietarii si distribuirile în favoarea acestora;

- tabloul fluxurilor de trezorerie;

- politicile contabile si notele explicative.

Dincolo de aceste situatii financiare, întreprinderile sunt încurajate sa furnizeze

- notele de vedere critice ale conducerii, prin descrierea si explicarea trasaturilor principale ale performantelor financiare si pozitiei financiare, precum si incertitudinile principale cu care acestea se confrunta. Un atare raport trebuie sa includa:

- factorii principali si influentele ce determina performantele, inclusiv a schimbarilor de mediu în care opereaza întreprinderea, a raspunsului acesteia la astfel de schimbari si efecte, a politicii ei în materie de investitii pentru a mentine si creste performantele din care, în mod distinct, se cuvine sa se prezinte politica referitoare la dividende;

- sursele lor de finantare a întreprinderii, a politicii sale referitoare la rata îndatorarii si a politicilor conducerii, în materie de risc;

- soliditatii întreprinderii si resurselor acesteia, elemente a caror expresie valorica nu este reflectata de bilant, în conformitate cu referentialul contabil international.

- situatii aditionale, precum rapoartele referitoare la mediu si situatii privind valoarea adaugata. Întreprinderile sunt încurajate sa prezinte astfel de situatii aditionale, în masura în care factorii de conducere considera ca ele ajuta utilizatorii în luarea deciziilor lor economice.

Referitor la structura si continutul situatiilor financiare propriu-zise, norma IAS l prevede o lista minimala de rubrici. Informatiile complementare situatiilor financiare propriu-zise fac obiectul notelor explicative,

În cadrul situatiilor financiare, fiecare componenta trebuie sa fie identificata în mod clar. În acest sens, este necesar sa se puna în evidenta urmatoarele identificari:

- numele întreprinderii sau orice alta indicatie echivalenta;

- daca este vorba despre conturi individuale sau despre conturi consolidate;

- în privinta bilantului, data la care a fost întocmit, iar în cazul contului de profit si pierdere, tabloului variatiilor capitalurilor proprii si tabloului fluxurilor de trezorerie, perioada „acoperita" de aceste situatii;

- moneda în care sunt prezentate situatiile financiare;

- exprimarea în mii, milioane sau într-o alta unitate de masura, daca aceasta optiune a fost adoptata.

Perioada de raportare. În mod normal, situatiile financiare sunt întocmite pentru o perioada de un an. Totusi, din motive practice, unele întreprinderi prefera sa raporteze pentru o perioada de 52 de saptamâni. Norma IAS l nu interzice aceasta practica, dar situatiile financiare ce rezulta dintr-o astfel de uzanta nu trebuie sa fie semnificativ diferite de cele prezentate pentru o perioada de un an. În acest caz întreprinderile trebuie sa mentioneze în situatiile financiare:

- motivul pentru care a fost aleasa o perioada diferita de un an;

- faptul ca fluxurile exercitiului precedent (relevate prin contul de profit si pierdere, tabloul variatiilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie si notele explicative) nu sunt comparabile.

Termenul de întocmire. Utilitatea situatiilor financiare este deteriorata daca ele nu sunt disponibile utilizatorilor în limita unei perioade rezonabile, dupa data bilantului. Cu cât sunt întocmite si publicate mai târziu, cu atât utilitatea lor se reduce. Un termen maxim de 6 luni constituie o limita normala.

Preview document

Contabilitate Internationala - Pagina 1
Contabilitate Internationala - Pagina 2
Contabilitate Internationala - Pagina 3
Contabilitate Internationala - Pagina 4
Contabilitate Internationala - Pagina 5
Contabilitate Internationala - Pagina 6
Contabilitate Internationala - Pagina 7
Contabilitate Internationala - Pagina 8
Contabilitate Internationala - Pagina 9
Contabilitate Internationala - Pagina 10
Contabilitate Internationala - Pagina 11
Contabilitate Internationala - Pagina 12
Contabilitate Internationala - Pagina 13
Contabilitate Internationala - Pagina 14
Contabilitate Internationala - Pagina 15
Contabilitate Internationala - Pagina 16
Contabilitate Internationala - Pagina 17
Contabilitate Internationala - Pagina 18
Contabilitate Internationala - Pagina 19
Contabilitate Internationala - Pagina 20
Contabilitate Internationala - Pagina 21
Contabilitate Internationala - Pagina 22
Contabilitate Internationala - Pagina 23
Contabilitate Internationala - Pagina 24
Contabilitate Internationala - Pagina 25
Contabilitate Internationala - Pagina 26
Contabilitate Internationala - Pagina 27
Contabilitate Internationala - Pagina 28
Contabilitate Internationala - Pagina 29
Contabilitate Internationala - Pagina 30
Contabilitate Internationala - Pagina 31
Contabilitate Internationala - Pagina 32
Contabilitate Internationala - Pagina 33
Contabilitate Internationala - Pagina 34
Contabilitate Internationala - Pagina 35
Contabilitate Internationala - Pagina 36
Contabilitate Internationala - Pagina 37
Contabilitate Internationala - Pagina 38
Contabilitate Internationala - Pagina 39
Contabilitate Internationala - Pagina 40
Contabilitate Internationala - Pagina 41
Contabilitate Internationala - Pagina 42
Contabilitate Internationala - Pagina 43
Contabilitate Internationala - Pagina 44
Contabilitate Internationala - Pagina 45
Contabilitate Internationala - Pagina 46
Contabilitate Internationala - Pagina 47
Contabilitate Internationala - Pagina 48
Contabilitate Internationala - Pagina 49
Contabilitate Internationala - Pagina 50
Contabilitate Internationala - Pagina 51
Contabilitate Internationala - Pagina 52
Contabilitate Internationala - Pagina 53
Contabilitate Internationala - Pagina 54
Contabilitate Internationala - Pagina 55
Contabilitate Internationala - Pagina 56
Contabilitate Internationala - Pagina 57
Contabilitate Internationala - Pagina 58
Contabilitate Internationala - Pagina 59
Contabilitate Internationala - Pagina 60
Contabilitate Internationala - Pagina 61
Contabilitate Internationala - Pagina 62
Contabilitate Internationala - Pagina 63
Contabilitate Internationala - Pagina 64
Contabilitate Internationala - Pagina 65
Contabilitate Internationala - Pagina 66
Contabilitate Internationala - Pagina 67
Contabilitate Internationala - Pagina 68
Contabilitate Internationala - Pagina 69
Contabilitate Internationala - Pagina 70
Contabilitate Internationala - Pagina 71
Contabilitate Internationala - Pagina 72
Contabilitate Internationala - Pagina 73
Contabilitate Internationala - Pagina 74
Contabilitate Internationala - Pagina 75
Contabilitate Internationala - Pagina 76
Contabilitate Internationala - Pagina 77
Contabilitate Internationala - Pagina 78
Contabilitate Internationala - Pagina 79
Contabilitate Internationala - Pagina 80
Contabilitate Internationala - Pagina 81
Contabilitate Internationala - Pagina 82
Contabilitate Internationala - Pagina 83
Contabilitate Internationala - Pagina 84
Contabilitate Internationala - Pagina 85
Contabilitate Internationala - Pagina 86
Contabilitate Internationala - Pagina 87
Contabilitate Internationala - Pagina 88
Contabilitate Internationala - Pagina 89
Contabilitate Internationala - Pagina 90
Contabilitate Internationala - Pagina 91
Contabilitate Internationala - Pagina 92
Contabilitate Internationala - Pagina 93
Contabilitate Internationala - Pagina 94
Contabilitate Internationala - Pagina 95
Contabilitate Internationala - Pagina 96
Contabilitate Internationala - Pagina 97
Contabilitate Internationala - Pagina 98
Contabilitate Internationala - Pagina 99
Contabilitate Internationala - Pagina 100
Contabilitate Internationala - Pagina 101
Contabilitate Internationala - Pagina 102
Contabilitate Internationala - Pagina 103
Contabilitate Internationala - Pagina 104
Contabilitate Internationala - Pagina 105
Contabilitate Internationala - Pagina 106
Contabilitate Internationala - Pagina 107
Contabilitate Internationala - Pagina 108
Contabilitate Internationala - Pagina 109
Contabilitate Internationala - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Internationala
  • 1 prima pag.doc
  • 10 IMPOYITAREA PROFITULUI.doc
  • 11 bibliografie.doc
  • 2 cuprins.doc
  • 3 situatiile financiare.doc
  • 4 a imobiliz corporale.doc
  • 5 stocuri.doc
  • 6 costul imprumuturilor.doc
  • 7 instrumente financiare.doc
  • 8 PROVIZIOANE RISCURI SI CHELT.doc
  • 9 veniturile ordinare.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Cadrul General al IASB și Directivele Europene - Referential și Bază de Armonizare și Conformitate a Situatiilor Financiare

CADRUL GENERAL AL IASB SI DIRECTIVELE EUROPENE - REFERENTIAL SI BAZA DE ARMONIZARE SI CONFORMITATE A SITUATIILOR FINANCIARE 1. Necesitatea...

Comparatie intre Sistemele de Contabilitate Italian si Spaniol, Tari Aflate in Barca Influentei Franceze

Caractertistici generale Influenta franceza asupra contabilitatii italiene nu dateaza de multa vreme. Italia are o traditie foarte lunga in...

Contul de Profit si Pierdere – IAS 1

Contul de profit si pierdere – IAS 1 Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca...

Accounting Standards Board - Consilul de Standarde de Contabilitate

CAP 1. CADRUL CONTABIL CONCEPTUAL BRITANIC Primul cadru conceptual britanic a fost definit o data cu crearea ASB, principalul organism de...

Organisme Implicate in Procesul de Armonizare Contabila

1. Globalizarea afacerilor şi nevoia de armonizarea contabilă la nivel internaţional Motivul pentru care normalizarea contabila s-a afirmat l-a...

IAS 1

I.A.S. 1 Prezentarea situatiilor financiare 1.1. Obiectiv -Se aplica – la toate întreprinderile care raporteaza în concordanta cu I.A.S.,...

Ai nevoie de altceva?