Contabilitate Manageriala

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc, ppt
Pagini : 174 în total
Cuvinte : 44584
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D M Paraschivescu

Extras din document

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor

Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care le efectuează o întreprindere pentru obţinerea şi distribuţia (desfacerea) producţiei sale, într-o perioadă de timp determinată şi cantitatea de bunuri materiale, lucrări, servicii etc, care formează această producţie, exprimată în anumite unităţi de măsură.

Întreprinderile, pentru a căror producţie se calculează costuri, aparţin celor mai diferite ramuri de activitate economică: industrie, agricultură, silvicultură (inclusiv exploatare forestieră), construcţii-montaj, foraj-geologie, transporturi, telecomunicaţii, circulaţia mărfurilor (prin comerţ propriu-zis, aprovizionare tehnico-materială, contractări-achiziţii, inclusiv burse de mărfuri), cercetare ştiinţifică, proiectare, turism, prestaţii de servicii sub cele mai diverse forme (inclusiv activitatea de poştă), gospodărie comunală şi locativă, edituri şi poligrafie, bănci, societăţi de asigurare, burse de valori şi societăţi de tranzacţionare a titlurilor de valoare etc.

Mai puţin utilizat până în prezent, dar deosebit de important pentru aprecierea modului de gospodărire internă, costul poate fi calculat şi în unităţile de învăţământ, ocrotire a sănătăţii şi asistenţă socială, educaţie fizică şi sport etc, care pot funcţiona ca instituţii publice, fundaţii, ori ca organizaţii cu scop lucrativ, urmărind profit, în speţă, ca întreprinderi.

Costuri pot fi calculate şi în raport cu activităţile desfăşurate într-o unitate structurală sau alta şi cu posibilităţile concrete de măsurare şi exprimare cantitativă a acestora.

Se poate spune deci, că ori ce fel de activitate şi rezultatele sale concrete exprimate în unităţi de măsură adecvate, au un cost al lor.

În forma lor clasică, dar şi cea mai complexă, costurile şi calculul lor se regăsesc mai ales în întreprinderile producătoare de bunuri materiale, în primul rând în cele industriale, care în economia ţărilor dezvoltate constituie ramura preponderentă.

De aici, preferinţa majorităţii lucrărilor de costuri, în tratarea problemelor pe exemplul întreprinderilor industriale.

Pentru calculul costurilor este imperios necesar studiul ambelor coordonate sau termeni care definesc costul unitar şi anume:

- cheltuielile de producţie şi de desfacere exprimate în bani şi

- producţia care le ocazionează, determinată organizatoric şi cantitativ.

Fiecare dintre coordonatele amintite constituie obiect de studiu pentru contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor în funcţie de natura sa, de rolul ce-i revine în cadrul raportului amintit şi de scopul urmărit prin calcul.

Astfel, în cazul cheltuielilor privind obţinerea şi desfacerea producţiei, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor cuprinde în sfera sa de cercetare următoarele aspecte principale:

- modul de formare a cheltuielilor care se cuprind în costuri şi stabilirea de criterii pentru delimitarea lor faţă de alte consumuri şi plăţi băneşti, care intervin în întreprinderi;

- comportamentul şi gruparea cheltuielilor privind obţinerea şi desface¬rea producţiei în raport cu factorii care le generează şi cu caracterul lor;

- diverşi indicatori calculaţi în funcţie de cheltuielile privind producţia şi desfacerea cum ar fi: gradul de rigiditate al întreprinderii, indicii de variabilitate, cheltuieli materiale la 1000 lei producţie marfă, costuri la 1000 lei producţie marfă etc.

În privinţa celei de a doua coordonate a raportului care defineşte costul unitar, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor studiază producţia din două puncte de vedere şi anume:

- în calitate de activitate sau proces care se desfăşoară într-un anumit cadru tehnico-organizatoric, folosit într-un grad sau altul în acest scop şi servind concomitent pentru delimitarea cheltuielilor pe sectoare;

- în calitate de rezultat material concret al consumării productive a elementelor fundamentale ale procesului de producţie sau cu alte cuvinte ca produse, lucrări, servicii etc, considerate purtători de costuri.

În legătură cu sectoarele de cheltuieli, calculaţia costurilor studiază în principal:

- principiile de constituire şi de delimitare a sectoarelor de cheltuieli, în calitate de categorii specifice calculaţiei;

- dependenţa sectoarelor de cheltuieli faţă de structurile organizatorice interne ale întreprinderii - corelaţia dintre ele;

- capacitatea de producţie-sinteză a sectoarelor de activitate din între¬prindere şi legătura sa cu costurile.

În cazul purtătorilor de costuri, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor abordează în special:

- modul de stabilire a purtătorilor de costuri

- structura lor;

- exprimarea cantitativă a lor în scopul dimensionării costului pe unitate de produs.

Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor mai are ca obiect şi unele probleme de ansamblu cum ar fi:

- studiul conceptelor fundamentale care guvernează gândirea şi calculul costurilor;

- studiul metodelor de calcul, de optimizare şi de prognoză a costurilor şi a condiţiilor de aplicare a acestora în întreprinderi etc.

Prin obiectul său, contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor se circumscrie deci ca sferă de aplicabilitate la nivelul întreprinderilor. Dacă pentru un produs sau altul există mai multe întreprinderi producătoare, anumite organe de coordonare şi sinteză din economie (exemplu: institute de cercetări, departamente, Comisia naţională de statistică etc.) pot solicita date şi extinde calculul şi la nivelul sectorului, subramurii etc, în scopul determinării costului mediu unitar pentru întreaga producţie.

Preview document

Contabilitate Manageriala - Pagina 1
Contabilitate Manageriala - Pagina 2
Contabilitate Manageriala - Pagina 3
Contabilitate Manageriala - Pagina 4
Contabilitate Manageriala - Pagina 5
Contabilitate Manageriala - Pagina 6
Contabilitate Manageriala - Pagina 7
Contabilitate Manageriala - Pagina 8
Contabilitate Manageriala - Pagina 9
Contabilitate Manageriala - Pagina 10
Contabilitate Manageriala - Pagina 11
Contabilitate Manageriala - Pagina 12
Contabilitate Manageriala - Pagina 13
Contabilitate Manageriala - Pagina 14
Contabilitate Manageriala - Pagina 15
Contabilitate Manageriala - Pagina 16
Contabilitate Manageriala - Pagina 17
Contabilitate Manageriala - Pagina 18
Contabilitate Manageriala - Pagina 19
Contabilitate Manageriala - Pagina 20
Contabilitate Manageriala - Pagina 21
Contabilitate Manageriala - Pagina 22
Contabilitate Manageriala - Pagina 23
Contabilitate Manageriala - Pagina 24
Contabilitate Manageriala - Pagina 25
Contabilitate Manageriala - Pagina 26
Contabilitate Manageriala - Pagina 27
Contabilitate Manageriala - Pagina 28
Contabilitate Manageriala - Pagina 29
Contabilitate Manageriala - Pagina 30
Contabilitate Manageriala - Pagina 31
Contabilitate Manageriala - Pagina 32
Contabilitate Manageriala - Pagina 33
Contabilitate Manageriala - Pagina 34
Contabilitate Manageriala - Pagina 35
Contabilitate Manageriala - Pagina 36
Contabilitate Manageriala - Pagina 37
Contabilitate Manageriala - Pagina 38
Contabilitate Manageriala - Pagina 39
Contabilitate Manageriala - Pagina 40
Contabilitate Manageriala - Pagina 41
Contabilitate Manageriala - Pagina 42
Contabilitate Manageriala - Pagina 43
Contabilitate Manageriala - Pagina 44
Contabilitate Manageriala - Pagina 45
Contabilitate Manageriala - Pagina 46
Contabilitate Manageriala - Pagina 47
Contabilitate Manageriala - Pagina 48
Contabilitate Manageriala - Pagina 49
Contabilitate Manageriala - Pagina 50
Contabilitate Manageriala - Pagina 51
Contabilitate Manageriala - Pagina 52
Contabilitate Manageriala - Pagina 53
Contabilitate Manageriala - Pagina 54
Contabilitate Manageriala - Pagina 55
Contabilitate Manageriala - Pagina 56
Contabilitate Manageriala - Pagina 57
Contabilitate Manageriala - Pagina 58
Contabilitate Manageriala - Pagina 59
Contabilitate Manageriala - Pagina 60
Contabilitate Manageriala - Pagina 61
Contabilitate Manageriala - Pagina 62
Contabilitate Manageriala - Pagina 63
Contabilitate Manageriala - Pagina 64
Contabilitate Manageriala - Pagina 65
Contabilitate Manageriala - Pagina 66
Contabilitate Manageriala - Pagina 67
Contabilitate Manageriala - Pagina 68
Contabilitate Manageriala - Pagina 69
Contabilitate Manageriala - Pagina 70
Contabilitate Manageriala - Pagina 71
Contabilitate Manageriala - Pagina 72
Contabilitate Manageriala - Pagina 73
Contabilitate Manageriala - Pagina 74
Contabilitate Manageriala - Pagina 75
Contabilitate Manageriala - Pagina 76
Contabilitate Manageriala - Pagina 77
Contabilitate Manageriala - Pagina 78
Contabilitate Manageriala - Pagina 79
Contabilitate Manageriala - Pagina 80
Contabilitate Manageriala - Pagina 81
Contabilitate Manageriala - Pagina 82
Contabilitate Manageriala - Pagina 83
Contabilitate Manageriala - Pagina 84
Contabilitate Manageriala - Pagina 85
Contabilitate Manageriala - Pagina 86
Contabilitate Manageriala - Pagina 87
Contabilitate Manageriala - Pagina 88
Contabilitate Manageriala - Pagina 89
Contabilitate Manageriala - Pagina 90
Contabilitate Manageriala - Pagina 91
Contabilitate Manageriala - Pagina 92
Contabilitate Manageriala - Pagina 93
Contabilitate Manageriala - Pagina 94
Contabilitate Manageriala - Pagina 95
Contabilitate Manageriala - Pagina 96
Contabilitate Manageriala - Pagina 97
Contabilitate Manageriala - Pagina 98
Contabilitate Manageriala - Pagina 99
Contabilitate Manageriala - Pagina 100
Contabilitate Manageriala - Pagina 101
Contabilitate Manageriala - Pagina 102
Contabilitate Manageriala - Pagina 103
Contabilitate Manageriala - Pagina 104
Contabilitate Manageriala - Pagina 105
Contabilitate Manageriala - Pagina 106
Contabilitate Manageriala - Pagina 107
Contabilitate Manageriala - Pagina 108
Contabilitate Manageriala - Pagina 109
Contabilitate Manageriala - Pagina 110
Contabilitate Manageriala - Pagina 111
Contabilitate Manageriala - Pagina 112
Contabilitate Manageriala - Pagina 113
Contabilitate Manageriala - Pagina 114
Contabilitate Manageriala - Pagina 115
Contabilitate Manageriala - Pagina 116
Contabilitate Manageriala - Pagina 117
Contabilitate Manageriala - Pagina 118
Contabilitate Manageriala - Pagina 119

Conținut arhivă zip

 • Bacau
  • bacau 1.doc
  • bacau 2.doc
  • bacau 3.doc
  • bacau 4.doc
  • bacau 5.doc
  • bacau 6.doc
  • bacau 7.doc
  • bacau 8.doc
 • Contabilitate Manageriala
  • O CONTABILITATE PENTRU MANAGERI.ppt

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metoda pe Comenzi

1.1. Obiectivele contabilitÎtii de gestiune - definitie, functii si rol În scopul furnizÎrii de informatii utile calculatiei costurilor s-a creat...

Metoda pe Comenzi Aplicata la Societatea SC Mobexim SRL

1. Prezentarea generală a metodei pe comenzi Metoda pe comenzi se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific...

Calculatia Costului Unitar prin Metoda Direct-Costing

CAPITOLUL I METODA DIRECT- COSTING NOTIUNI TEORETICE 1 1 Costurile – cadru conceptual Conceptiile referitoare la cost, au evoluat de-a lungul...

Metoda pe Comenzi

CAP 1. DESPRE METODA PE COMENZI Se aplică la întreprinderile cu producţie individuală şi de serie mică. Specific acestui tip de producţie este că...

Metoda Costurilor Variabile Direct-Costing

METODA COSTURILOR VARIABILE (DIRECT-COSTING) INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării,...

Contabilitate Manageriala

1. Explicati conceptul de contabilitate financiară si contabilitate de gestiune Contabilitatea financiara denumita si generala ,are rolul de a...

Indicatori de Eficienta

INDICATORI DE EFICIENTA Preocuparea oricarei firme de a desfasura o activitate poate fi urmarita cu ajutorul unor indicatori, asa cum sunt...

Ai nevoie de altceva?