Contabilitate managerială

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 18435
Mărime: 176.26KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1 Definirea contabilitatii manageriale. Legatura dintre contabilitatea manageriala si contabilitatea financiara

1.2

1.1 Definirea contabilităţii manageriale. Legătura dintre contabilitatea managerială si contabilitatea financiară

Concurenţa intensă şi dinamica pieţelor determină necesitatea utilizării unor instrumente de conducere cât mai exacte. Existenţa pe termen lung a unei întreprinderi nu poate fi asigurată decât prin realizarea profitului. Se poate aprecia că realizarea neplanificată, întâmplătoare, a profitului nu poate fi continuată conştient în viitor, dacă nu se cunosc factorii care au determinat obţinerea lui şi, deci, nu pot fi dirijaţi. Dacă primează câştigul ocazional, atunci cel pe termen lung este periclitat, iar întreprinderea se află într-un potenţial pericol.

Simţul economic este, într-adevăr, un element esenţial pentru succesul în afaceri, însă conducerea unei întreprinderi numai după fler este cu siguranţă un act hazardat. Orice decizie, indiferent de perioada de timp asupra căreia grevează şi de amploarea implicaţiilor sale, presupune acceptarea unui risc. Managementul întreprinderii bazat pe decizii implică o continuă asumare a riscurilor, mai mari sau mai mici, evidente sau ascunse. În scopul aplicării deciziilor de către conducerea întreprinderii, sistemul contabilităţii manageriale devine util, deoarece asigură posibilitatea distingerii activităţii profitabile de cea neprofitabilă.

Multitudinea nevoilor informaţionale ale diverşilor utilizatori de informaţie contabilă determină constituirea a două reprezentări ale aceleaşi realităţi: o reprezentare internă şi alta externă. În plan formal, această reprezentare dualistă îşi găseşte concretizare în existenţa a două componente în sistemul informaţional contabil al întreprinderii: una care redă îndeosebi imaginea firmei în exterior - contabilitatea financiară sau generală - şi alta, care descrie procesele interne ale întreprinderii - contabilitatea manageriala. Cele două circuite, deşi se delimitează structural şi funcţional, reprezintă elemente ale aceluiaşi cadru, care este întreprinderea şi împreună trebuie să asigure realizarea obiectivelor de bază ale acesteia.

Contabilitatea financiară are rolul de a înregistra tranzacţiile întreprinderii cu mediul ei extern, pentru determinarea periodică şi sistematică a situaţiei patrimoniale şi financiare, cât şi a rezultatelor operaţiilor efectuate. Informaţiile divulgate de contabilitatea generală se fac publice şi ele satisfac nevoi de ordin economic, financiar, juridic şi fiscal.

Deşi informaţiile utilizate pentru luarea deciziilor de către manageri sunt furnizate în cea mai mare parte de contabilitatea manageriala, contabilitatea financiară produce şi ea informaţii pentru gestiunea curentă a clienţilor şi furnizorilor şi pentru fundamentarea deciziei de investiţie şi finanţare. Contabilitatea financiară nu reprezintă numai un sistem de colectare a informaţiilor, ci şi un instrument de analiză şi sinteză, realizând astfel un control al eficienţei economice.

În plan intern, contabilitatea financiară este instrumentul de informare cu privire la gestionarea financiară a patrimoniului întreprinderii, iar în plan extern, ea se constituie ca un instrument care permite informarea terţilor despre rezultatele financiare ale întreprinderii.

În decursul timpului, principiile şi tehnicile specifice contabilităţii manageriale au evoluat sub influenţa noilor realităţi ale întreprinderii (organizarea ştiinţifică a muncii enunţată de Taylor, generalizarea structurilor divizionare în anii 1920, dezvoltarea politicilor de gestiune “just-in-time” de la începutul anilor 1980). După această ultimă perioadă putem spune că se fundamentează modelul actual al contabilităţii manageriale.

Spre deosebire de contabilitatea generală, ea nu răspunde unei exigenţe exterioare, codificarea sa nu este supusă unor norme comune tuturor întreprinderilor, iar rezultatele sale nu au menirea de a fi făcute publice. Satisface numai nevoile de ordin economic.

Într-o viziune pragmatică, contabilitatea manageriala reprezintă procesul de identificare, măsurare, colectare, analiză, pregătire, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare şi nefinanciare utilizate de management pentru a planifica, evalua şi controla în interiorul unei organizaţii responsabilitatea utilizării resurselor în baza criteriilor de performanţă .

Conform pct. 105 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr.82/1991, contabilitatea manageriala “este destinată, în principal, pentru înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie etc., decontarea producţiei, precum şi calculul costului de producţie al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv al producţiei în curs”.

Contabilitatea manageriala şi, în principal, calculaţia costurilor constituie sursa principală de furnizare a informaţiei ce asigură cunoaşterea problemelor legate de costuri (“informaţia costurilor”).

Calculaţia costurilor reprezintă un ansamblu de operaţii matematice, mai mult sau mai puţin complexe, prin care se realizează identificarea, evaluarea, gruparea, divizarea şi agregarea elementelor şi structurilor de cheltuieli. În urma calculaţiei, se obţine costul resursei utilizate, costul locului de activitate, costul activităţii sau procesului, iar în final costul produsului şi costul perioadei. Ea utilizează procedee şi metode specifice, prin care prelucrează şi transformă datele de natura costurilor în informaţii privind costurile, informaţii atât de natură cantitativă, cât şi calitativă, comune cu nevoile de informare ale managerilor, cu specificul activităţii, şi, nu în ultimul rând, cu scopul propus. Scopul căruia îi sunt subordonate acestea este, de regulă, maximizarea profitului sau minimizarea costurilor.

Preview document

Contabilitate managerială - Pagina 1
Contabilitate managerială - Pagina 2
Contabilitate managerială - Pagina 3
Contabilitate managerială - Pagina 4
Contabilitate managerială - Pagina 5
Contabilitate managerială - Pagina 6
Contabilitate managerială - Pagina 7
Contabilitate managerială - Pagina 8
Contabilitate managerială - Pagina 9
Contabilitate managerială - Pagina 10
Contabilitate managerială - Pagina 11
Contabilitate managerială - Pagina 12
Contabilitate managerială - Pagina 13
Contabilitate managerială - Pagina 14
Contabilitate managerială - Pagina 15
Contabilitate managerială - Pagina 16
Contabilitate managerială - Pagina 17
Contabilitate managerială - Pagina 18
Contabilitate managerială - Pagina 19
Contabilitate managerială - Pagina 20
Contabilitate managerială - Pagina 21
Contabilitate managerială - Pagina 22
Contabilitate managerială - Pagina 23
Contabilitate managerială - Pagina 24
Contabilitate managerială - Pagina 25
Contabilitate managerială - Pagina 26
Contabilitate managerială - Pagina 27
Contabilitate managerială - Pagina 28
Contabilitate managerială - Pagina 29
Contabilitate managerială - Pagina 30
Contabilitate managerială - Pagina 31
Contabilitate managerială - Pagina 32
Contabilitate managerială - Pagina 33
Contabilitate managerială - Pagina 34
Contabilitate managerială - Pagina 35
Contabilitate managerială - Pagina 36
Contabilitate managerială - Pagina 37
Contabilitate managerială - Pagina 38
Contabilitate managerială - Pagina 39
Contabilitate managerială - Pagina 40
Contabilitate managerială - Pagina 41
Contabilitate managerială - Pagina 42
Contabilitate managerială - Pagina 43
Contabilitate managerială - Pagina 44
Contabilitate managerială - Pagina 45
Contabilitate managerială - Pagina 46
Contabilitate managerială - Pagina 47
Contabilitate managerială - Pagina 48
Contabilitate managerială - Pagina 49
Contabilitate managerială - Pagina 50
Contabilitate managerială - Pagina 51
Contabilitate managerială - Pagina 52
Contabilitate managerială - Pagina 53
Contabilitate managerială - Pagina 54
Contabilitate managerială - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Manageriala.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Recunoasterea, Evaluarea și Controlul Activelor Circulante

Bibliografie 51 Cap. I. Tratamentul contabil al activelor circulante in spiritul standardelor internationale 1.1. Structuri privind activele...

Bilanțul contabil și poziția financiară a întreprinderii

Pozitia financiara este reprezntata de resursele economice controlate de intreprindere şi drepturile asupra acestora la un moment dat. Pornind de...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Bazele Contabilității

Capitolul 1: Obiectivul raportãrii financiare cu scop general. Utilizatorii situa.iilor financiare i nevoile lor informa.ionale. Obiectivul...

Analiza Datelor

1.1. Prezentarea datelor 1.1.1. Matricea observații x caracteristici Datele primare rezultate din eşantion sunt transformate în forme menite să...

Analiza financiară

Analiza economico-financiara a unei societati Analiza economico-financiara este un mijloc ce vizeaza realizarea obiectivelor propuse si ofera...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la societatea SC Creator SRL Chișinău

1. Prezentarea generală a SC CREATOR S.R.L. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Creator ” SRL este situată în Chisinău , pe strada Calea...

Organizarea contabilității manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Studiu privind implementarea contabilității manageriale la SC Teraplast Bistrița

1. Prezentarea generala a SC Teraplast G.P. S.A. 1.1 Istoricul firmei Societatea comercială “Teraplast G.P. ” SA este situată în Bistrita ,pe...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției sau a serviciilor

1. Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale Datorita complexitatii fenomenelor si proceselor economice, dar si a evolutiei procesului...

Ai nevoie de altceva?